Management

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 14023
Mărime: 74.99KB (arhivat)
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere
 2. Cap 1 Procesul de management.Noțiuni teoretice generale
 3. 1.1Definiția și evoluția conceptului de management
 4. 1.1.1 Scurt istoric al conceptului de management
 5. 1.1.2 Unitate și diversitate în abordarea managementului organizației
 6. 1.1.3 Procesele și relațiile manageriale - elemente esențiale ale managementului firmei
 7. 1.2Funcțiile managementului
 8. 1.3Tipuri de management
 9. Cap 2 Activitatea și rolul managerului în organizații
 10. 2.1 Conceptul de organizație publică și organizație privată
 11. 2.1.1 Conceptul organizație publică
 12. 2.1.2 Conceptul de management public
 13. 2.2. Profesiunea de manager
 14. 2.3 Cariera de manager
 15. 2.3.1 Caracteristici personale
 16. 2.3.2 Tipologia managerilor
 17. 2.3.3 Rolul managerilor: obiect, presiune, conflict
 18. 2.3.4 Natura muncii și cerințe
 19. 2.4 Atribuțiile managerului
 20. Cap. 3. Studiu de caz privind asemănările și diferențele dintre rolul managerului în instituțiile publice versus instituțiile private
 21. Concluzii și propuneri
 22. Bibliografie

Extras din licență

Actualul conținut al științei managementului este rezultatul acumulării și sintetizării unor cunoștințe științifice care s-au dezvoltat rând pe rând pe parcursul unui secol. Odată cu evoluția societății umane, activitatea de conducere și organizare a suferit numeroase modificării care au condus la dezvoltarea unor caracteristici structurale și funcționale superioare.

Societatea contemporană se găsesște într-o epocă în care progresul economic și social este dictat în mare măsură de calitatea managementului și apoi de cantitatea resurselor.

În societatea românească managementul se încadrează, într-un domeniu în care este vizibilă discrepanța dintre teoria în continuă dezvoltare și punerea în practică, care, excluzând faptul că e sporadică, de cele mai multe ori este și incompletă sau intuitivă, ceea ce conduce la creșterea costurilor.

În condițiile în care complexitatea și dinamica fenomenelor sociale sunt într-o continuă creștere, managementul tinde să ocupe valențe noi și să dețină un rol primordial în realizarea eficientizării, dezvoltării și modernizării economiei, care să conducă la un progres atât în plan material cât și spiritual al fiecărui individ dar și a societății contemporane.

Pentru a putea atribui calitatea de “modernă” unei firme trebuie ca ea să dea dovadă de adaptabilitate operativă la intrarea în contact cu factorii de influență atât din mediul intern cât și din cel extern, iar deciziile care pun în aplicare acțiuni adecvate să fie fundamentate pe baza unor scenarii care să ia în calcul toate situațiile care pot apărea datorită schimbărilor survenite în dinamica piețelor atât de aprovizionare cât și de desfacere, generate de incertitudinile și riscurile ce apar în viața economică.

Obiectivele unei astfel de firme se pot realiza prin implementarea unui management modern, plin de dinamism și pregătit mereu să genereze avantaje care să permită firmei să poată face față concurenței într-un mediu de afaceri cât mai complex.

`

1.1. Definiția și evoluția conceptului de management

1.1.1 Scurt istoric al conceptului de management

În opinia lui Jean Chevalier cuvântul management este un termen englez cu origini franceze, el fiind, în viziunea autorului francez, derivat din termenul “menage”care reprezintă organizarea și administrarea unei case, echivalentul în limba română fiind termenul de conducere.

La fel de veche ca și civilizația umană, practica conducerii stă la baza fundamentării științei managementului, însă această știință începe să prindă formă abia la începutul secolului XX odată cu abordarea sa ca știință de către Frederick W. Taylor și Henry Fayol.

În a doua jumătate a secolului XIX viața economică devine una dinamică datorită dezvoltării comerțului, industriei, domeniului bancar, mijloacelor de transport etc. Acest lucru accentuează, pe lângă nevoia, deja existentă, de pregătire a personalului necesar, necesitatea creării unei educații superioare, foarte complexă, care să aibă ca rezultat crearea de noi conducători care să dețină și alte cunoștințe în afară de cele dobândite prin practică și prin “furtul meseriei”.

Odată cu introducerea sistemului de fabrică se pune și baza teoriei managementului modern care mai târziu va fi cunoscută ca management științific.

În evoluția managementului ca știință, se pot distinge mai multe etape :

- Etapa conducerii empirice, unde intuiția și experiența conducătorului dețin locul principal;

- Etapa consolidării conceptelor teoretice generale ale managementului, ca știință;

- Etapa contemporană a dezvoltării științei managementului.

În literatura de specialitate sunt reținute patru abordări principale care au contribuit semnificativ la consolidarea managementului ca știință:

a.Abordarea școlastică tratează managementul din patru perspective distincte :

- Managementul științific;

- Managementul administrativ;

- Relațiile și comportamentul uman;

- știința managementului (școala cantitativă);

b.Abordarea procesuală tratează managementul ca o mulțime de funcții care se intercondiționează;

c.Abordarea sistemică accentuează imaginea de sistem a organizației și a managementului acesteia;

d.Aboradarea de contingență evidențiază faptul că armonizarea diferitelor metode manageriale este dependentă de influența factorilor mediului ambiant.

În procesul complex al dezvoltării și maturizării managementului firmei s-au cristalizat și și-au adus contribuția mai multe curente circumscrise în asa-numitele “școli de conducere” figura 1.1 care , în ordine cronologică, sunt :

- Școala managementului științific (1885-1920);

- Școala administrativă (1920-1950);

- Școala comportamentului și relațiilor umane (1960);

- Școala cantitativă ( 1950 și în prezent) ;

- Școala sistemelor sociale;

- Școala contextuală.

Bibliografie

- Bibliografia generală

1.Tatiana Gavrilă, Viorel Lefter- „Managementul organizațiilor” ,Editura Economică, București, 2007

2.Cornelia Russu- „Cadrul organizațional al întreprinderii”, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983

3. P. Drucker- “The practice of management”, Ed. Heinemann, London, 1967

4.Gifford H. Symonds- “Management Sciences, vol.3, nr.2”, 1957

5.Administrative Action, N.Y., 1956

6.Stephen R. Covey- „Eficiența în șapte trepte”, traducere în Editura ALL, 1996

7.O. Nicolescu, (coord.)- “Management”, Ed. Didactică și Pedagogică RA, București, 1992

8.D. Fundătură și colab.- „Dicționar de management”, Editura Coresi, București, 1992

9.Maria Gâf-Deac- „Curs în tehnologie ID-IFR”, Editura Fundației România de mâine, București, 2014

- Bibliografia de specialitate:

1. Ion Petrescu- „Profesiunea de manager”, Editura Lux Libris, Brașov, 1997

2. Bogdan Băcanu- „Managementul organizației publice,ediția aII-a”, editura Infomarket,Brașov 2003

3. Peter F. Drucker- „Despre profesiunea de manager”, Editura Meteor Press, 2006

4. Jo Owen- „Cum să fii un bun manager”, Editura Polirom, 2008

Preview document

Management - Pagina 1
Management - Pagina 2
Management - Pagina 3
Management - Pagina 4
Management - Pagina 5
Management - Pagina 6
Management - Pagina 7
Management - Pagina 8
Management - Pagina 9
Management - Pagina 10
Management - Pagina 11
Management - Pagina 12
Management - Pagina 13
Management - Pagina 14
Management - Pagina 15
Management - Pagina 16
Management - Pagina 17
Management - Pagina 18
Management - Pagina 19
Management - Pagina 20
Management - Pagina 21
Management - Pagina 22
Management - Pagina 23
Management - Pagina 24
Management - Pagina 25
Management - Pagina 26
Management - Pagina 27
Management - Pagina 28
Management - Pagina 29
Management - Pagina 30
Management - Pagina 31
Management - Pagina 32
Management - Pagina 33
Management - Pagina 34
Management - Pagina 35
Management - Pagina 36
Management - Pagina 37
Management - Pagina 38
Management - Pagina 39
Management - Pagina 40
Management - Pagina 41
Management - Pagina 42
Management - Pagina 43
Management - Pagina 44
Management - Pagina 45
Management - Pagina 46
Management - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Management.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza diagnostic a firmei SC Forrest Production SRL și îmbunătățirea managementului firmei

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII FORREST PRODUCTION 1.1. Istoricul firmei Firma SC FORREST PRODUCTION S.R.L. are sediul social în oraşul...

Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

INTRODUCERE Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi...

Management organizațional și al resurselor umane - inteligența emoțională și rolul acesteia în comunicarea managerială

ARGUMENT Am ales aceasta tema deoarece am dorit sa aflu cat mai multe lucruri despre caracterul liderilor si managerilor, despre felul in care...

Firma și mediul ambiant

INTRODUCERE Organizația are un rol foarte important în dezvoltarea economică a unei țări. Pentru a înțelege cum se obțin produsele și cum se...

Elemente Introductive în Managementul Organizației

I. Elemente introductive în managementul organizaţiei “Management înseamnă sarcini. Managementul este o disciplină. Dar management înseamnă şi...

Organizații publice vs organizații private

„Managementul este cea mai noua dintre stiinte si cea mai veche dintre arte” Capitolul I 1.1. Definirea organizatiilor Organizatiile sunt...

Managementul unei instituții publice și managementul unei instituții private - BNR și BRD

Dezvoltarea sectorului privat şi extinderea lui în toate sferele societăţii accentuează tot mai pronunţat încercările de a atenua diferenţele...

Management Public

MANAGEMENTUL PUBLIC Conceptul de management public Managementul public ca domeniu distinct al ştiinţei managementului a apărut în deceniul al...

Te-ar putea interesa și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni

Introducere Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită multiple mutaţii economice, sociale şi...

Indicatori de performanță - managementul în organizația viitorului

INTRODUCERE Cuvantul “proiect poate fi utilizat pentru a descrie o incercare de conducere si coordonare a unui anumit numar de activitati pentru...

Managementul participativ și motivația personalului

Introducere Managementul participativ reprezintă un sistem managerial bazat pe atragerea personalului sub formă deliberativă sau consultativă la...

Ai nevoie de altceva?