Legislația protecției mediului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 145 în total
Cuvinte : 62139
Mărime: 256.04KB (arhivat)
Publicat de: Dinu Gherasim
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitolul 1 – Noţiuni introductive

1.1. Autorităţi competente

1.2. Acte normative

1.3. Acte de reglementare

1.1.Autorităţi competente

Ministerul Mediului şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Ministerul Mediului şi Pădurilor exercită următoarele funcţii:

a) de strategie;

b) de reglementare şi avizare;

c) de reprezentare;

d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;

e) de administrare;

f) de implementare şi coordonare a asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul mediului şi pădurilor şi a programelor finanţate din fonduri comunitare, naţionale, precum şi de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, în domeniile sale de activitate;

g) de monitorizare, inspecţie şi control.

Atribuţiile Ministerului Mediului şi Pădurilor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, prin alte autorităţi sau societăţi comerciale autorizate.

În structura Ministerului Mediului şi Pădurilor, în cadrul numărului de posturi aprobat, funcţionează Direcţia generală AM POS Mediu, care îndeplineşte funcţia de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial mediu şi 8 organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial mediu, organizate ca direcţii la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial mediu coordonează organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial mediu.

Ministerul Mediului si Padurilor are următoarele unități în subordine:

• Agenția Națională pentru Protecția Mediului

• Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

• Garda Națională de Mediu

Unități în coordonare:

• Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București

• Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

• Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare "Grigore Antipa" - INCDM Constanța

• Administrația Fondului pentru Mediu - AFM București

Unități sub autoritate:

• Administrația Națională Apele Române

• Administrația Națională de Meteorologie

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a fost infiintaţă in anul 2004 intr-o perioada de reforme instituţionale majore in domeniul protecţiei mediului.

Aderarea României la Uniunea Europeana a constituit pentru societatea romaneasca un obiectiv strategic fundamentalIn baza Hotărârii de Guvern nr.459 din 19 mai 2005 privind reorganizarea si funcţionarea ANPM au fost redefinite funcţiile si atribuţiile astfel încât sa se asigure cadrul legal necesar îndeplinirii obligaţiilor prevăzute in Capitolul 22 din Documentul de poziţie. Trebuie menţionat faptul ca prin trecerea agenţiilor regionale si judeţene pentru protectia mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor in subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului s-a creat cadrul necesar implementării legislaţiei si reglementarilor comunitare la termenele stabilite.

Misiune

ANPM este menita sa acţioneze pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al României. Misiunea agenţiei, ca de altfel şi a celor opt agenţii regionale şi 34 de agenţii judeţene, aflate in subordine directa este de a asigura un mediu mai bun în România pentru generaţiile prezente şi viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor.

ANPM îşi indeplineste misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

• planificarea strategică de mediu;

• monitorizarea factorilor de mediu;

• autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;

• implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local;

• raportările către Agenţia Europeana de Mediu, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

• asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila;

• implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului;

• coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel naţional, regional si local;

• reprezentarea in domeniul protecţiei mediului in relaţiile interne si externe, conform mandatului acordat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor;

• autorizarea activitatilor cu impact potenţial asupra mediului si asigurarea conformării cu prevederile legale;

• asigurarea funcţionarii laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, zgomot si vibraţii, precum şi pentru radioactivitate;

• coordonarea realizării planurilor de acţiune sectoriale şi a planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului.

Preview document

Legislația protecției mediului - Pagina 1
Legislația protecției mediului - Pagina 2
Legislația protecției mediului - Pagina 3
Legislația protecției mediului - Pagina 4
Legislația protecției mediului - Pagina 5
Legislația protecției mediului - Pagina 6
Legislația protecției mediului - Pagina 7
Legislația protecției mediului - Pagina 8
Legislația protecției mediului - Pagina 9
Legislația protecției mediului - Pagina 10
Legislația protecției mediului - Pagina 11
Legislația protecției mediului - Pagina 12
Legislația protecției mediului - Pagina 13
Legislația protecției mediului - Pagina 14
Legislația protecției mediului - Pagina 15
Legislația protecției mediului - Pagina 16
Legislația protecției mediului - Pagina 17
Legislația protecției mediului - Pagina 18
Legislația protecției mediului - Pagina 19
Legislația protecției mediului - Pagina 20
Legislația protecției mediului - Pagina 21
Legislația protecției mediului - Pagina 22
Legislația protecției mediului - Pagina 23
Legislația protecției mediului - Pagina 24
Legislația protecției mediului - Pagina 25
Legislația protecției mediului - Pagina 26
Legislația protecției mediului - Pagina 27
Legislația protecției mediului - Pagina 28
Legislația protecției mediului - Pagina 29
Legislația protecției mediului - Pagina 30
Legislația protecției mediului - Pagina 31
Legislația protecției mediului - Pagina 32
Legislația protecției mediului - Pagina 33
Legislația protecției mediului - Pagina 34
Legislația protecției mediului - Pagina 35
Legislația protecției mediului - Pagina 36
Legislația protecției mediului - Pagina 37
Legislația protecției mediului - Pagina 38
Legislația protecției mediului - Pagina 39
Legislația protecției mediului - Pagina 40
Legislația protecției mediului - Pagina 41
Legislația protecției mediului - Pagina 42
Legislația protecției mediului - Pagina 43
Legislația protecției mediului - Pagina 44
Legislația protecției mediului - Pagina 45
Legislația protecției mediului - Pagina 46
Legislația protecției mediului - Pagina 47
Legislația protecției mediului - Pagina 48
Legislația protecției mediului - Pagina 49
Legislația protecției mediului - Pagina 50
Legislația protecției mediului - Pagina 51
Legislația protecției mediului - Pagina 52
Legislația protecției mediului - Pagina 53
Legislația protecției mediului - Pagina 54
Legislația protecției mediului - Pagina 55
Legislația protecției mediului - Pagina 56
Legislația protecției mediului - Pagina 57
Legislația protecției mediului - Pagina 58
Legislația protecției mediului - Pagina 59
Legislația protecției mediului - Pagina 60
Legislația protecției mediului - Pagina 61
Legislația protecției mediului - Pagina 62
Legislația protecției mediului - Pagina 63
Legislația protecției mediului - Pagina 64
Legislația protecției mediului - Pagina 65
Legislația protecției mediului - Pagina 66
Legislația protecției mediului - Pagina 67
Legislația protecției mediului - Pagina 68
Legislația protecției mediului - Pagina 69
Legislația protecției mediului - Pagina 70
Legislația protecției mediului - Pagina 71
Legislația protecției mediului - Pagina 72
Legislația protecției mediului - Pagina 73
Legislația protecției mediului - Pagina 74
Legislația protecției mediului - Pagina 75
Legislația protecției mediului - Pagina 76
Legislația protecției mediului - Pagina 77
Legislația protecției mediului - Pagina 78
Legislația protecției mediului - Pagina 79
Legislația protecției mediului - Pagina 80
Legislația protecției mediului - Pagina 81
Legislația protecției mediului - Pagina 82
Legislația protecției mediului - Pagina 83
Legislația protecției mediului - Pagina 84
Legislația protecției mediului - Pagina 85
Legislația protecției mediului - Pagina 86
Legislația protecției mediului - Pagina 87
Legislația protecției mediului - Pagina 88
Legislația protecției mediului - Pagina 89
Legislația protecției mediului - Pagina 90
Legislația protecției mediului - Pagina 91
Legislația protecției mediului - Pagina 92
Legislația protecției mediului - Pagina 93
Legislația protecției mediului - Pagina 94
Legislația protecției mediului - Pagina 95
Legislația protecției mediului - Pagina 96
Legislația protecției mediului - Pagina 97
Legislația protecției mediului - Pagina 98
Legislația protecției mediului - Pagina 99
Legislația protecției mediului - Pagina 100
Legislația protecției mediului - Pagina 101
Legislația protecției mediului - Pagina 102
Legislația protecției mediului - Pagina 103
Legislația protecției mediului - Pagina 104
Legislația protecției mediului - Pagina 105
Legislația protecției mediului - Pagina 106
Legislația protecției mediului - Pagina 107
Legislația protecției mediului - Pagina 108
Legislația protecției mediului - Pagina 109
Legislația protecției mediului - Pagina 110
Legislația protecției mediului - Pagina 111
Legislația protecției mediului - Pagina 112
Legislația protecției mediului - Pagina 113
Legislația protecției mediului - Pagina 114
Legislația protecției mediului - Pagina 115
Legislația protecției mediului - Pagina 116
Legislația protecției mediului - Pagina 117
Legislația protecției mediului - Pagina 118
Legislația protecției mediului - Pagina 119
Legislația protecției mediului - Pagina 120
Legislația protecției mediului - Pagina 121
Legislația protecției mediului - Pagina 122
Legislația protecției mediului - Pagina 123
Legislația protecției mediului - Pagina 124
Legislația protecției mediului - Pagina 125
Legislația protecției mediului - Pagina 126
Legislația protecției mediului - Pagina 127
Legislația protecției mediului - Pagina 128
Legislația protecției mediului - Pagina 129
Legislația protecției mediului - Pagina 130
Legislația protecției mediului - Pagina 131
Legislația protecției mediului - Pagina 132
Legislația protecției mediului - Pagina 133
Legislația protecției mediului - Pagina 134
Legislația protecției mediului - Pagina 135
Legislația protecției mediului - Pagina 136
Legislația protecției mediului - Pagina 137
Legislația protecției mediului - Pagina 138
Legislația protecției mediului - Pagina 139
Legislația protecției mediului - Pagina 140
Legislația protecției mediului - Pagina 141
Legislația protecției mediului - Pagina 142
Legislația protecției mediului - Pagina 143
Legislația protecției mediului - Pagina 144
Legislația protecției mediului - Pagina 145

Conținut arhivă zip

 • Legislatia Protectiei Mediului
  • Capitolul 1- Notiuni introductive.doc
  • Capitolul 2 - Politica de mediu.doc
  • Capitolul 3 - Poluantii si circulatia lor in biosfera.doc
  • Capitolul 4 - Managementul integrat al zonei costiere.doc
  • Capitolul 5 - OUG1952005.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Impactul Plantelor Transgenice Asupra Mediului

REZUMAT Ingineria genetică poate fi definită ca un ansamblu de tehnici care permit fie introducerea în patrimoniul genetic al unei celule a uneia...

Politicile Publice din România Privind Protecția Mediului

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România a făcut un pas important spre integrarea sa în structurile europene şi adaptarea economiei la...

Impactul poluării radioactive asupra biodiversității din punct de vedere atmosferic, acvatic și terestru

1. Noțiuni introductive Ecologia este o știință transdisciplinară, care studiază relațiile dintre ființele vii și mediul lor. Apărut într-o...

Impactul deșeurilor radioactive asupra mediului - radiațiile și centralele nucleare

Radiaţiile nucleare În univers majoritatea atomilor care compun elemente chimice sunt stabili. Cei mai stabili sunt cei care conţin un “număr...

Metode fizice de extracție a poluanților din soluri și ape subterane

Metode de depoluare a solurilor si apelor subterane Metodele de depoluare cuprind intreaga gama de tehnici menite sa neutralizeze sau sa blocheze...

Combatere Biologică

1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor,...

Monitorizarea calității mediului

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI 1.1. NOŢIUNEA DE MONITORIZARE Monitorizarea unui proces, fenomen sau sistem înseamnă...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Politica de mediu în România

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Politica de mediu în UE și România

Management Administratie Publica | Politica De Mediu 3 Introducere Apărută Pe Agenda De Lucru Europeană La Începutul Anilor 1970, Preocuparea...

Politică de mediu în România

PARTEA I Introducere În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE....

Instituții - politică de mediu

Partea I - Politica de mediu in Uniunea Europeana I. Evoluţia politicii de mediu Repere cronologice în ceea ce priveşte politica de mediu la...

Protecția mediului natural - componentă a politicii dezvoltării durabile

Introducere “Daca noi nu putem dovedi ca o societate moderna poate prospera in armonie cu locul unde ea traieste, fragmentele de natura salbatica...

Reciclarea deșeurilor de ulei vegetal

Introducere Uleiul vegetal uzat este un deseu care provine din uleiul de seminte vegetale, mai rar din ulei de măsline. Temperatura la care este...

Înființarea unui hotel

CAP.1 PREZENTAREA UNITATII Hotelul "Maria" este situat in partea centrala a orasului, avand vedere spre Portul Constanta. Se afla la doar cateva...

Ai nevoie de altceva?