Sistem de Management de Mediu

Curs
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 46022
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Publicat de: Cristinel Lungu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Controlul efectiv al poluării nu se poate realiza exclusiv pe soluţii tehnologice, ci trebuie abordat în baza unui sistem de management de mediu, integrat managementului general al întreprinderii.

Deşi implementarea sistemelor de management de mediu este o acţiune voluntară, a reuşit să convingă, nu numai prin beneficiile financiare obţinute (identificarea zonelor ce pot aduce economii, mărirea eficienţei producţiei, găsirea de noi pieţe etc.), dar şi prin creşterea credibilităţii în obţinerea de credite bancare, în atragerea investitorilor şi a noilor beneficiari.

În acest sens, în prezent, pe plan mondial se poate constata o orientare a preocupărilor companiilor către introducerea Sistemelor de Management de Mediu (SMM). Acestea oferă o modalitate structurată şi sistematică de integrare a problematicii de mediu în toate aspectele activităţii unei companii.

Scopul nu constă numai în conformarea cu legislaţia de mediu şi minimizarea riscurilor financiare, ci şi îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu, asigurându-se astfel o bună imagine şi o serie de avantaje pe piaţa competiţională.

În 1985 conceptul SMM a fost introdus pentru prima dată în Olanda, în prezent aceasta constituind un real interes în celelalte ţări Vest Europene, în Asia, SUA, Canada şi în continuă creştere în Europa Centrală şi de Est.

Iniţial (anii ‘70) eforturile ţărilor au fost concentrate spre dezvoltarea componentelor legislative şi de reglementare ca şi a structurilor organizatorice care să asigure încadrarea activităţii economice în limitele permise de standardele de mediu. În aceste condiţii răspunsul industriei era dat ca reacţie la apariţia problemelor, îndeosebi a celor de neconformare cu reglementările existente. Investiţiile erau preponderent în soluţii tehnologice de depoluare, la capăt de linie (end of pipe).

În continuare s-a trecut treptat la integrarea politicii ecologice în politica economică a întreprinderii. În 1987, Raportul Brundland al Comisiei Mondiale asupra Mediului şi Dezvoltării a introdus termenul de Dezvoltare Durabilă şi a îndemnat industriile să-şi dezvolte sisteme eficiente de management de mediu.

A urmat întâlnirea din 1992 de la Rio de Janeiro când conducătorii de guverne şi de mari companii, grupuri private au analizat cum poate fi condusă lumea întreagă către dezvoltarea durabilă.

A rezultat consensul global şi angajamentul politic de la cel mai înalt vârf (Agenda 21) pentru începerea colaborării între guverne, întreprinderi, organizaţii neguvernamentale, etc., în vederea găsirii soluţiilor pentru rezolvarea problemelor cruciale de mediu. S-a hotărât de asemenea ca Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) să elaboreze o serie de standarde dedicate sistemului de management de mediu.

Sistemul de Management de Mediu (SMM) este definit ca fiind o “componentă a sistemului general de management ce include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, revizuirea şi menţinerea politicii de mediu”.

Un Sistem de Management de Mediu are ca obiectiv principal să ajute o companie în:

- identificarea şi controlul aspectelor de mediu, a impacturilor şi riscurilor relevante din companie;

- satisfacerea politicii de mediu a obiectivelor şi ţintelor, inclusiv conformarea cu legislaţia de mediu;

- definirea unui set de principii de bază care să orienteze activităţile viitoare vizând responsabilităţile de mediu;

- stabilirea unor creşteri ale performanţei de mediu a companiei, pe baza unui bilanţ costuri-beneficii;

- determinarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor;

- definirea responsabilităţilor, autorităţii şi a procedurilor care să asigure implicarea fiecărui angajat al companiei, în reducerea impactului negativ asupra mediului;

- realizarea unui sistem eficient de comunicare în interiorul companiei şi asigurarea unei instruiri a personalului.

SMM răspunde abordării cunoscute Managementului Calităţii şi anume: “Planifică, Execută, Verifică, Îmbunătăţeşte” (figura.1).

Figura 1

Ciclul acţiunilor PEVI specific pentru o activitate socio-economică

SMM reprezintă un instrument de identificare şi rezolvare a problemelor specifice de mediu care poate fi implementat într-o companie în diferite modalităţi, depinzând de condiţiile specifice.

Din punct de vedere a evoluţiei standardelor din domeniul SMM sunt de reţinut cele la nivel european EMAS(Environment Management and Audit Scheme) şi cele la nivel internaţional ISO 14001 şi 19011.

Preview document

Sistem de Management de Mediu - Pagina 1
Sistem de Management de Mediu - Pagina 2
Sistem de Management de Mediu - Pagina 3
Sistem de Management de Mediu - Pagina 4
Sistem de Management de Mediu - Pagina 5
Sistem de Management de Mediu - Pagina 6
Sistem de Management de Mediu - Pagina 7
Sistem de Management de Mediu - Pagina 8
Sistem de Management de Mediu - Pagina 9
Sistem de Management de Mediu - Pagina 10
Sistem de Management de Mediu - Pagina 11
Sistem de Management de Mediu - Pagina 12
Sistem de Management de Mediu - Pagina 13
Sistem de Management de Mediu - Pagina 14
Sistem de Management de Mediu - Pagina 15
Sistem de Management de Mediu - Pagina 16
Sistem de Management de Mediu - Pagina 17
Sistem de Management de Mediu - Pagina 18
Sistem de Management de Mediu - Pagina 19
Sistem de Management de Mediu - Pagina 20
Sistem de Management de Mediu - Pagina 21
Sistem de Management de Mediu - Pagina 22
Sistem de Management de Mediu - Pagina 23
Sistem de Management de Mediu - Pagina 24
Sistem de Management de Mediu - Pagina 25
Sistem de Management de Mediu - Pagina 26
Sistem de Management de Mediu - Pagina 27
Sistem de Management de Mediu - Pagina 28
Sistem de Management de Mediu - Pagina 29
Sistem de Management de Mediu - Pagina 30
Sistem de Management de Mediu - Pagina 31
Sistem de Management de Mediu - Pagina 32
Sistem de Management de Mediu - Pagina 33
Sistem de Management de Mediu - Pagina 34
Sistem de Management de Mediu - Pagina 35
Sistem de Management de Mediu - Pagina 36
Sistem de Management de Mediu - Pagina 37
Sistem de Management de Mediu - Pagina 38
Sistem de Management de Mediu - Pagina 39
Sistem de Management de Mediu - Pagina 40
Sistem de Management de Mediu - Pagina 41
Sistem de Management de Mediu - Pagina 42
Sistem de Management de Mediu - Pagina 43
Sistem de Management de Mediu - Pagina 44
Sistem de Management de Mediu - Pagina 45
Sistem de Management de Mediu - Pagina 46
Sistem de Management de Mediu - Pagina 47
Sistem de Management de Mediu - Pagina 48
Sistem de Management de Mediu - Pagina 49
Sistem de Management de Mediu - Pagina 50
Sistem de Management de Mediu - Pagina 51
Sistem de Management de Mediu - Pagina 52
Sistem de Management de Mediu - Pagina 53
Sistem de Management de Mediu - Pagina 54
Sistem de Management de Mediu - Pagina 55
Sistem de Management de Mediu - Pagina 56
Sistem de Management de Mediu - Pagina 57
Sistem de Management de Mediu - Pagina 58
Sistem de Management de Mediu - Pagina 59
Sistem de Management de Mediu - Pagina 60
Sistem de Management de Mediu - Pagina 61
Sistem de Management de Mediu - Pagina 62
Sistem de Management de Mediu - Pagina 63
Sistem de Management de Mediu - Pagina 64
Sistem de Management de Mediu - Pagina 65
Sistem de Management de Mediu - Pagina 66
Sistem de Management de Mediu - Pagina 67
Sistem de Management de Mediu - Pagina 68
Sistem de Management de Mediu - Pagina 69
Sistem de Management de Mediu - Pagina 70
Sistem de Management de Mediu - Pagina 71
Sistem de Management de Mediu - Pagina 72
Sistem de Management de Mediu - Pagina 73
Sistem de Management de Mediu - Pagina 74
Sistem de Management de Mediu - Pagina 75
Sistem de Management de Mediu - Pagina 76
Sistem de Management de Mediu - Pagina 77
Sistem de Management de Mediu - Pagina 78
Sistem de Management de Mediu - Pagina 79
Sistem de Management de Mediu - Pagina 80
Sistem de Management de Mediu - Pagina 81
Sistem de Management de Mediu - Pagina 82
Sistem de Management de Mediu - Pagina 83
Sistem de Management de Mediu - Pagina 84
Sistem de Management de Mediu - Pagina 85
Sistem de Management de Mediu - Pagina 86
Sistem de Management de Mediu - Pagina 87
Sistem de Management de Mediu - Pagina 88
Sistem de Management de Mediu - Pagina 89
Sistem de Management de Mediu - Pagina 90
Sistem de Management de Mediu - Pagina 91
Sistem de Management de Mediu - Pagina 92
Sistem de Management de Mediu - Pagina 93
Sistem de Management de Mediu - Pagina 94
Sistem de Management de Mediu - Pagina 95
Sistem de Management de Mediu - Pagina 96
Sistem de Management de Mediu - Pagina 97
Sistem de Management de Mediu - Pagina 98
Sistem de Management de Mediu - Pagina 99
Sistem de Management de Mediu - Pagina 100
Sistem de Management de Mediu - Pagina 101
Sistem de Management de Mediu - Pagina 102
Sistem de Management de Mediu - Pagina 103
Sistem de Management de Mediu - Pagina 104
Sistem de Management de Mediu - Pagina 105
Sistem de Management de Mediu - Pagina 106
Sistem de Management de Mediu - Pagina 107
Sistem de Management de Mediu - Pagina 108
Sistem de Management de Mediu - Pagina 109
Sistem de Management de Mediu - Pagina 110
Sistem de Management de Mediu - Pagina 111
Sistem de Management de Mediu - Pagina 112
Sistem de Management de Mediu - Pagina 113
Sistem de Management de Mediu - Pagina 114
Sistem de Management de Mediu - Pagina 115
Sistem de Management de Mediu - Pagina 116
Sistem de Management de Mediu - Pagina 117
Sistem de Management de Mediu - Pagina 118
Sistem de Management de Mediu - Pagina 119

Conținut arhivă zip

  • Sistem de Management de Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către...

Proiectare platformă de precolectare deșeuri plastice

1 . MEMORIU TEHNIC Proiectul de tehnologii de tratare şi valorificare a deşeurilor are ca temă de proiectare o platforma de precolectare a...

Problematica de mediu din perspectiva organizațiilor

Managementul poate fi cel mai simplu definit astfel: Atingerea unor obiective prin intermediul altor oameni. Implicațiile acestei definiții: •...

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Managementul Mediului

TEMA 1 Managementul mediului - aspecte generale 1.1. Definiţii 1.2. Abrevieri/sigle 1.3. Armonizare internațională a codurilor de etapă 1.4....

Calitatea Vieții

CALITATEA VIEŢII ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR CURS 1 şi 2 1. Noţiuni introductive Pentru început este necesară clarificarea unor noţiuni, şi anume...

Dezvoltare durabilă

DEZVOLTARE DURABILA 2. DEZVOLTAREA DURABILĂ - Conceptul de dezvoltare durabilă - Dezvoltarea durabilă nu este un concept nou, este cea mai...

Econologie - Capitolul 2

În capitolul de faţă metodele (procedurile) de investigare şi analiză vor fi abordate ca subiecte de paradigmă şi metodologie. 2.1. Unele aspecte...

Te-ar putea interesa și

Pregătirea organizației pentru implementarea unui sistem de management de mediu

Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de manangement de mediu(SMM) 1.1. Descrierea Organizatiei (profil de activitate,...

Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Moldoplast SA

Etapa I. Descrierea organizaţiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu (SMM) 1.Descrierea organizatiei SC MOLDOPLAST SA., s-a...

Sistemul de Management Integrat de Mediu

Etapa I . Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu 1.DESCRIEREA FIRMEI Firma X este o companie dedicata...

Implementarea unui Sistem Integrat de Management Calitate-Mediu la SC Policolor SA

INTRODUCERE Sistemul de Management al Calitatii (S.M.C.) in organizatii are ca scop integrarea tuturor elementelor care influenteaza calitatea...

Sistemul de management de mediu SC Metal Construct SRL

1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI 1.1. Date de identificare - Informatii generale Numele companiei: METAL CONSTRUCT S.R.L. Adresa: Sat Stejaru, Comuna...

Implementarea sistemului de management de mediu - ArcellorMittal Hunedoara

Cap I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu (SMM) 1.1. Descrierea Organizației (profil de activitate,...

Proiectarea și Implementarea unui Sistem de Management de Mediu - SC Curierul SA

1. Stabilirea organigramei organizației S.C. CURIER SA. 2. Identificarea aspectelor de mediu și a aspectelor de mediu semnificative (întocmirea...

Sistemul de management integrat de mediu al firmei CET SA Iași

Etapa I. Pregătirea organizaţiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu ( SMM ) 1.1. Descrierea organizaţiei: • Profil de...

Ai nevoie de altceva?