Știința Solului

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 300 în total
Cuvinte : 78972
Mărime: 7.29MB (arhivat)
Publicat de: Ludovic Nițu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

8.1. Componenţii coloidali ai solului

8.1.1. Generalităţi privind coloizii solului

Coloizii sunt substanţe cu grad sporit de dispersare şi reprezintă totalitatea particulelor cu diametrul <0,001mm. Coloizii se formează în urma alterării şi dispersării particulelor brute din sol sau prin unirea produselor fine ale dispersării.

Se cunosc trei căi de formare a coloizilor:

1) prin dezagregarea fizică a rocilor pe care se formează solurile(fracţionare mecanică);

2) prin policondensare şi polimerizare a moleculelor, în procesul de formare a solului (în special formarea părţii organice);

3) prin reacţii chimice care se produc în sol, între produsele fracţionării mecanice a rocilor şi cele de humificare.

Principalii coloizi minerali prezenţi în sol, sunt reprezentaţi de mineralele argiloase, oxizii hidrataţi de fier şi aluminiu şi silicea hidratată.

Coloizii organici sunt reprezentaţi de acizii humusului,

Coloizii organominerali de combinaţiile organo-minerale aflate în stare de dispersie coloidală.

Particulele coloidale se află răspândite în întreaga masă a solului, îmbrăcând în pelicule subţiri particulele mai mari. Întrucât particulele coloidale minerale sunt, de cele mai multe ori, intim unite cu particulele coloidale organice, complexul coloidal este denumit şi complexul argilo-humic. Acesta mai este denumit şi complex adsorbtiv al solului, deoarece posedă proprietatea de adsorbţie.

Din cauza dispersităţii, complexul coloidal al solului reprezintă partea cea mai activă din sol din punct de vedere fizico-chimie, situaţie datorită şi faptului că el are o suprafaţă specifică foarte mare.

Compoziţia coloizilor din sol depinde de caracterul rocilor de formare şi de tipul de solificare.

La baza alcătuirii coloizilor, stau micelele coloidale (V i n g h e r).

O micelă coloidală este alcătuită din nucleu, reprezentat prin combinaţii complexe, amorfe sau cristaline, cu compoziţie chimică diferită (fig.8.1).

Fig.8.1 Alcătuirea micelei coloidale

La suprafaţa nucleului se găseşte un strat de ioni reţinuţi stabil, denumit strat determinant de potenţial; în continuare, urmează un dublu strat de ioni compensatori — un „strat imobil", cu ioni reţinuţi puternic de către ionii din stratul determinant de potenţial, iar în continuare urmează un strat de ioni mai dispersaţi, numit strat difuz.

Nucleul micelei, împreună cu stratul determinant de potenţial, alcătuiesc granula coloidală; între granulă şi soluţia care înconjoară coloidul apare un potenţial termodinamic, sub influenţa căruia sunt atraşi din soluţie ioni de semn contrar (ioni compensatori).

Granula coloidală, împreună cu stratul imobil de ioni compensatori, constituie particula coloidală; între aceasta şi soluţia înconjurătoare apare un potenţial electrocinetic, sub influenţa căruia se găseşte al doilea strat de ioni compensatori (cel difuz), posedând posibilitatea de schimb cu ionii de acelaşi semn din soluţia înconjurătoare.

Micela coloidală este electric neutră; energia granulei (care posedă masa de bază) se consideră ca energie a întregului coloid.

8.1.2. Starea fizică a coloizilor din sol

Coloizii din sol se găsesc îndeosebi sub formă de gel, în care particulele se unesc între ele, alcătuind o reţea cu structură spaţială, în celulele căreia se reţine apa.

Particulele coloidale cu sarcini de acelaşi fel se resping, rămânând în stare de dispersie, fără a forma precipitat, deoarece au un anumit potenţial cinetic. Pe măsura scăderii potenţialului electrocinetic şi micşorarea sarcinii particulelor de acelaşi semn a coloizilor, acestea se reunesc, se grupează prin mişcări haotice, se lipesc unele de altele, se măresc în diametru şi trec sub formă de precipitat.

Procesul de unire a particulelor coloidale şi de trecere din stare de sol în stare de gel se numeşte coagulare, iar trecerea din stare de gel în stare dispersă, de sol, se numeşte peptizare.

Preview document

Știința Solului - Pagina 1
Știința Solului - Pagina 2
Știința Solului - Pagina 3
Știința Solului - Pagina 4
Știința Solului - Pagina 5
Știința Solului - Pagina 6
Știința Solului - Pagina 7
Știința Solului - Pagina 8
Știința Solului - Pagina 9
Știința Solului - Pagina 10
Știința Solului - Pagina 11
Știința Solului - Pagina 12
Știința Solului - Pagina 13
Știința Solului - Pagina 14
Știința Solului - Pagina 15
Știința Solului - Pagina 16
Știința Solului - Pagina 17
Știința Solului - Pagina 18
Știința Solului - Pagina 19
Știința Solului - Pagina 20
Știința Solului - Pagina 21
Știința Solului - Pagina 22
Știința Solului - Pagina 23
Știința Solului - Pagina 24
Știința Solului - Pagina 25
Știința Solului - Pagina 26
Știința Solului - Pagina 27
Știința Solului - Pagina 28
Știința Solului - Pagina 29
Știința Solului - Pagina 30
Știința Solului - Pagina 31
Știința Solului - Pagina 32
Știința Solului - Pagina 33
Știința Solului - Pagina 34
Știința Solului - Pagina 35
Știința Solului - Pagina 36
Știința Solului - Pagina 37
Știința Solului - Pagina 38
Știința Solului - Pagina 39
Știința Solului - Pagina 40
Știința Solului - Pagina 41
Știința Solului - Pagina 42
Știința Solului - Pagina 43
Știința Solului - Pagina 44
Știința Solului - Pagina 45
Știința Solului - Pagina 46
Știința Solului - Pagina 47
Știința Solului - Pagina 48
Știința Solului - Pagina 49
Știința Solului - Pagina 50
Știința Solului - Pagina 51
Știința Solului - Pagina 52
Știința Solului - Pagina 53
Știința Solului - Pagina 54
Știința Solului - Pagina 55
Știința Solului - Pagina 56
Știința Solului - Pagina 57
Știința Solului - Pagina 58
Știința Solului - Pagina 59
Știința Solului - Pagina 60
Știința Solului - Pagina 61
Știința Solului - Pagina 62
Știința Solului - Pagina 63
Știința Solului - Pagina 64
Știința Solului - Pagina 65
Știința Solului - Pagina 66
Știința Solului - Pagina 67
Știința Solului - Pagina 68
Știința Solului - Pagina 69
Știința Solului - Pagina 70
Știința Solului - Pagina 71
Știința Solului - Pagina 72
Știința Solului - Pagina 73
Știința Solului - Pagina 74
Știința Solului - Pagina 75
Știința Solului - Pagina 76
Știința Solului - Pagina 77
Știința Solului - Pagina 78
Știința Solului - Pagina 79
Știința Solului - Pagina 80
Știința Solului - Pagina 81
Știința Solului - Pagina 82
Știința Solului - Pagina 83
Știința Solului - Pagina 84
Știința Solului - Pagina 85
Știința Solului - Pagina 86
Știința Solului - Pagina 87
Știința Solului - Pagina 88
Știința Solului - Pagina 89
Știința Solului - Pagina 90
Știința Solului - Pagina 91
Știința Solului - Pagina 92
Știința Solului - Pagina 93
Știința Solului - Pagina 94
Știința Solului - Pagina 95
Știința Solului - Pagina 96
Știința Solului - Pagina 97
Știința Solului - Pagina 98
Știința Solului - Pagina 99
Știința Solului - Pagina 100
Știința Solului - Pagina 101
Știința Solului - Pagina 102
Știința Solului - Pagina 103
Știința Solului - Pagina 104
Știința Solului - Pagina 105
Știința Solului - Pagina 106
Știința Solului - Pagina 107
Știința Solului - Pagina 108
Știința Solului - Pagina 109
Știința Solului - Pagina 110
Știința Solului - Pagina 111
Știința Solului - Pagina 112
Știința Solului - Pagina 113
Știința Solului - Pagina 114
Știința Solului - Pagina 115
Știința Solului - Pagina 116
Știința Solului - Pagina 117
Știința Solului - Pagina 118
Știința Solului - Pagina 119
Știința Solului - Pagina 120
Știința Solului - Pagina 121
Știința Solului - Pagina 122
Știința Solului - Pagina 123
Știința Solului - Pagina 124
Știința Solului - Pagina 125
Știința Solului - Pagina 126
Știința Solului - Pagina 127
Știința Solului - Pagina 128
Știința Solului - Pagina 129
Știința Solului - Pagina 130
Știința Solului - Pagina 131
Știința Solului - Pagina 132
Știința Solului - Pagina 133
Știința Solului - Pagina 134
Știința Solului - Pagina 135
Știința Solului - Pagina 136
Știința Solului - Pagina 137
Știința Solului - Pagina 138
Știința Solului - Pagina 139
Știința Solului - Pagina 140
Știința Solului - Pagina 141
Știința Solului - Pagina 142
Știința Solului - Pagina 143
Știința Solului - Pagina 144
Știința Solului - Pagina 145
Știința Solului - Pagina 146
Știința Solului - Pagina 147
Știința Solului - Pagina 148
Știința Solului - Pagina 149
Știința Solului - Pagina 150
Știința Solului - Pagina 151
Știința Solului - Pagina 152
Știința Solului - Pagina 153
Știința Solului - Pagina 154
Știința Solului - Pagina 155
Știința Solului - Pagina 156
Știința Solului - Pagina 157
Știința Solului - Pagina 158
Știința Solului - Pagina 159
Știința Solului - Pagina 160
Știința Solului - Pagina 161
Știința Solului - Pagina 162
Știința Solului - Pagina 163
Știința Solului - Pagina 164
Știința Solului - Pagina 165
Știința Solului - Pagina 166
Știința Solului - Pagina 167
Știința Solului - Pagina 168
Știința Solului - Pagina 169
Știința Solului - Pagina 170
Știința Solului - Pagina 171
Știința Solului - Pagina 172
Știința Solului - Pagina 173
Știința Solului - Pagina 174
Știința Solului - Pagina 175
Știința Solului - Pagina 176
Știința Solului - Pagina 177
Știința Solului - Pagina 178
Știința Solului - Pagina 179
Știința Solului - Pagina 180
Știința Solului - Pagina 181
Știința Solului - Pagina 182
Știința Solului - Pagina 183
Știința Solului - Pagina 184
Știința Solului - Pagina 185
Știința Solului - Pagina 186
Știința Solului - Pagina 187
Știința Solului - Pagina 188
Știința Solului - Pagina 189
Știința Solului - Pagina 190
Știința Solului - Pagina 191
Știința Solului - Pagina 192
Știința Solului - Pagina 193

Conținut arhivă zip

  • Stiinta Solului
    • Clasificarea solurilor.ppt
    • STIINTA SOLULUI EPM SII.doc

Alții au mai descărcat și

Silvicultură - stratul arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Proprietățile fizico-chimice ale solurilor - PH-ul, umeditatea, conținutul de calciul schimbabil, conținutul de humus și ionilor de Cl

a) Determinarea umidităţii solului prin metoda gravimetrică Umiditatea sau conţinutul de apă în sol este definită ca fiind cantitatea de apă care...

Pedologie - Note de Curs

Capitolul 1 OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN PRODUCŢIA AGRICOLĂ TUL 1.1. Definiţia şi rolul pedologiei Pedologia este ştiinţa care cercetează...

Depoluarea Solurilor

2. Solul-factor de mediu complex. Notiuni introductive Se spune adesea ca protectia mediului inconjurator este de fapt in zilele noastre o moda,...

Legislația mediului

Capitolul 1 Noţiuni introductive 1. Cuvinte cheie: dreptul mediului, mediu înconjurător, resurse naturale, conservarea naturii, echilibru...

Metode de Investigare a Gradului de Poluare al Siturilor Industriale și Tehnicile de Reabilitare ale Acestora

Epiderma vie a Pământului Solul este un corp viu minunat. El reprezintă suportul vieţii omeneşti şi a bunăstării. Acesta oferă ancorare...

Știința solului

ACIDITATEA ACTUALA SAU PH-UL SOLULUI Apa pe seama careia se formeaza solutia solului provine din precipitatii. Apa de ploaie contine totdeauna...

Procese de Tratare a Apei

1. Determinarea densităţii pentru diferite probe de apă Densitatea unei substanţe este dată de masa unităţii de volum a acelei substanţe. Dacă se...

Te-ar putea interesa și

Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA

Introducere Pentru realizarea unor culturi de calitate și productive din punct de vedere cantitativ, solul reprezintă principalul factor care...

Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani

INTRODUCERE În anul 1931, N. Vavilov a situat originea florii - soarelui în partea de nord a Mexicului şi în statele americane Colorado şi...

Grâu

UTILIZARILE GRÂULUI Grâul este cea mai importanta planta cultivata , cu mare pondere alimentara . Suprafete intinse pe care se seamana , precum...

Decontaminarea Solului Poluat cu Petrol

INTRODUCERE Vacanţele, drumetiile sau orice ocazie, când ne putem pierde în splendorile naturii, ne putem scufunda în apele mărilor, căţăra...

Depoluarea solului din aria localității Răcoasa, județul Vrancea

1.Introducere Folosirea îngrășămintelor chimice și a pesticidelor în vederea sporirii producției agricole pe unitatea de suprafață are pe lângă...

Agrotehnică

INTRODUCERE Agrotehnica, după Gh. Ionescu Şişeşti, este ştiinţa factorilor de vegetaţie şi în primul rând a celor legaţi de sol, a modului de...

Patrimoniul Pedologic

I. PATRIMONIUL PEDOLOGIC 1. 1. Patrimoniul pedologic, definiţii, categorii. Cu referinţă la termenul „patrimoniul pedologic” în vorbirea curentă...

Geografia Solurilor

INTRODUCERE Solul este unul din componenţii mediului înconjurător, ce are o importanţă deosebită în existenţa vieţii terestre, dar mai ales în...

Ai nevoie de altceva?