Tratarea și Epurarea Apelor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 20495
Mărime: 197.97KB (arhivat)
Publicat de: Lioara Tănasă
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogatu C

Extras din curs

4.1. Noţinui generale

Datorită structurii sale polare şi a proprietăţilor electrice care decurg din aceasta, apa dizolvă o cantitate mare de substanţe gazoase, lichide sau solide. Concentraţia componenţilor străini din apele naturale poate varia de la ng/L cum este cazul urmelor de compuşi organici până la 35000 mg/L în apa de mare. Pentru a putea fi utilizate în scopuri industriale, agricole sau casnice apele naturale trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de calitate pe care, de obicei, apele naturale nu le întrunesc.

Totalitatea proceselor aplicate apleor naturale pentru a îndeplini condiţiile de utilizare reprezintă tratarea apelor.

Deşi aflată în cantitate mare, apa nu este totuşi inepuizabilă. De aceea apele uzate adică apele deja utilizate în industrie, agricultură sau consum casnic trebuiesc reintroduse în circuitul natural. Ele au însă un conţinut ridicat de substanţe poluante de aceea reinserţia lor trebuie precedată de îndepărtarea compuşilor nedoriţi.

Totalitatea proceselor aplicate apelor uzate pentru scăderea conţinutului de poluanţi sub limitele admise reprezintă epurarea apelor.

Atât procesele de tratare cât şi cele de epurare sunt obligatorii dar scumpe de aceea ele trebuiesc adaptate scopului propus.

4.2. Tratarea apelor

Apele naturale cel mai ades utilizate ca sursă pentru utilităţi industriale şi agricole sunt apele de suprafaţă. Pentru consum casnic se pot utiliza fie ape de suprafaţă, de calitatea I, fie ape subterane. În toate situaţiile însă aceste ape sunt supuse unor etape de tratare care sunt cu atât mai numeroase cu cât apa are utilizări mai specializate; astfel obţienrea apei potabile necesită un set amplu de operaţii iar producerea apei de puritate avansată, necesară de exemplu în dializă, reclamă procese speciale de tratare care nu sunt însă necesare pentru apa industrială.

Etapele generale corespunzătoare tratării apei sunt prezentate în Fig. 4.1. Ele cuprind un set de operaţii mecanice (pretratare), operaţii fizice şi fizico-chimice, eventual operaţii chimice şi biologice.

4.2.1. Pretratarea apelor

Pretratarea cuprinde orice proces desfăşurat asupra apelor brute, captate de la sursă, aplicat înaintea etapelor de coagulare şi a celor de separare propriuzisă. Dozarea substanţelor necesare limpezirii , clorinării sai tratării cu cărbune activ nu reprezintă componente ale pretratării.

Filtrare grosieră

Constă în trecerea apei captate de la sursă peste grătare fixe sau ciruri plutitoare pentru a îndepărta corpurile solide mari (crengi, pietre, resturi, gunoaie) precum şi petele de ulei. Filtrarea se realizează prin trecerea succesivă peste grătare şi site cu ochiuri din ce în ce mai mici, de obicei dispuse în cascadă şi alimentate gravimetric pentru a evita utilizarea pompelor ce se pot uşor bloca sau distruge. Uneori, pentru a îndepărta algele se aplică microfiltrarea unde ultima trecere a apei se realizează peste filtre cu orificii având diametru de 15 μm.

Aerare / dezaerare

Această etapă poate fi necesară în următoarele cazuri:

- pentru a creşte conţinutul scăzut de oxigen la nivelul cerut de utilizator sau pentru a favotiza oxidarea poluanţilor prezenţi într-o apă anoxică (cu conţinut scăzut sau cu lipsă de oxigen ).

- pentru a îndepărta excesul de oxigen dizolvat şi de alte gaze care pot forma dopuri de gaze în filtre au pot determina coroziunea instalaţiilor metalice.

- pentru a îndepărta dioxidul de carbon şi pentru a creşte pH-ul determinând astfel condiţii favorabile de precipitare a fierului şi manganului concomitent cu reducerea caracterului coroziv.

- pentru a îndepărta compuşii organici volatili, hidrogenul sulfurat, radonul şi alţi poluanţi deosebit de periculoşi, aflaţi în urme.

Utilajele folosite pot fi de mai multe tipuri, funcţie de caracteristicile apei şi de scopul final urmărit: aeratoare cascadă, aeratoare cu pulverizare (coloane de stripare), turnuri de apă, aeratoare de suprafaţă sau utiliaje cu injecţie submersibilă sau sub presiune.

Pre-sedimentare

Dacă alimentarea se face dintr-o sursă aflată într-o regiune cu furtuni sau afectată de topirea bruscă a zăpezilor, apa rezultată poate atinge un conţinut de solide suspendate de 10000 mg/L. În acestă situaţie decantoarele obişnuite nu fac faţă de aceea se impune o etapă de sedimentare cu sau fără tratare chimică cu floculanţi. Presedimentarea se petrece cel mai adesea de la sine, suficient de repede, în bazine decantoare cu funcţionare continuă şi are ca rezultat un produs ce conţine cel mult 100-200 mg/L particule suspendate.

Preview document

Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 1
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 2
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 3
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 4
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 5
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 6
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 7
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 8
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 9
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 10
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 11
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 12
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 13
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 14
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 15
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 16
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 17
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 18
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 19
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 20
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 21
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 22
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 23
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 24
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 25
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 26
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 27
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 28
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 29
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 30
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 31
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 32
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 33
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 34
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 35
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 36
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 37
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 38
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 39
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 40
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 41
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 42
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 43
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 44
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 45
Tratarea și Epurarea Apelor - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Probleme.doc
  • 211_233.doc
  • 190_210.doc

Alții au mai descărcat și

SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Impactul apelor evacuate prin canalul Cuzdrioara de la combinatul de celuloză și hârtie SC Someș SA Dej asupra mediului

I. PARTEA GENERALĂ 1. INTRODUCERE Industria de celuloză şi hârtie constituie o sursă permanentă de poluare atât prin faptul că utilizează 50% din...

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare....

Epurarea Apelor Uzate

I. INTRODUCERE Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice, biologice si bacteriologice prin care se reduce încarcarea...

Epurarea Apelor

ARGUMENT Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de către om de ape uzate. Prin urmare, principala măsură practică de protecţie...

Calitatea Apei Potabile

LABORATOR DE DETERMINÃRI FIZICO-CHIMICE 42 Argument ,,Apei i-a fost datã puterea magicã de a deveni seva vietii pe Pãmânt!” Leonardo Apa este...

Biodiversitatea ecosistemelor acvatice curgătoare și stătătoare

ARGUMENT Umanitatea este ea însăşi o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în lume ar fi imposibilă fără aceasta. Calitatea vieţii,...

Deșerturile și Deșertificarea - Probleme Stringente ale Lumii Contemporane

1. Deşerturile şi deşertificarea – aspecte generale Deşerturile sunt zone cu ploi extrem de rare, în care trǎiesc puţine specii de plante şi...

Te-ar putea interesa și

Tratarea apelor uzate de la SC Intfor SA Galați

CAPITOLUL 1 1.1.Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat...

Protecția mediului - tratarea și epurarea apelor

TRATAREA APELOR Notiuni introductive. Apa provenita din sursele naturale nu îndeplineste întotdeauna conditiile de calitate impuse de consumator....

Tratarea și Epurarea Apelor Industriale

INTRODUCERE Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei....

Schimbători de Ioni Naturali

I. INTRODUCERE. GENERALITĂŢI. SCURT ISTORIC. Atomul este cea mai mică parte în care se poate diviza o substanţa simplă şi care păstrează...

Tratarea și Epurarea Apei de Uz Menajer

TEMA DE PROIECTARE Sa se realizeze dimensionarea instalatiei prezentate mai jos: A- apÎ impurificatÎ; B-apÎ amestecatÎ cu floculant; C-apÎ...

Tratarea și Eputarea Apelor Uzate

I. POLUAREA APEI 1.1. POLUAREA APELOR – DEFINIŢII Apa înseamnă viaţă şi din această cauză puritatea ei este un indicator esenţial al calităţii...

Tratarea și Epurarea Apelor Uzate

Capitolul 1. ETAPA I 1.1.Determinarea gradului de epurare Gradul de epurare (GE) este definit ca procentul de reducere, ca urmare a epurarii, a...

Metode și tehnici de depoluare în agricultură

1. Poluarea apei Prin poluarea apei se intelege actiunea de introducere in resursele naturale, ca urmare a activitatii social-economice sau in mod...

Ai nevoie de altceva?