SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane

Proiect
9.1/10 (8 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 34542
Mărime: 1.42MB (arhivat)
Publicat de: Zeno Manea
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina Mustaret

Cuprins

 1. CAP. 1 TEMA DE PROIECTARE
 2. CAP. 2 MEMORIU TEHNIC
 3. 2.1. Obiectivele proiectului
 4. 2.2. Varianta tehnologica aleasa
 5. 2.3. Etapele procesului tehnologic de epurare si descrierea succinta a acestora
 6. 2.4. Tipul de utilaj ales
 7. CAP. 3 CONSIDERENTE PRIVIND EPURAREA APELOR UZATE MUNICIPALE
 8. 3.1. Poluantii caracteristici, impactul asupra mediului si necesitatea epurarii apelor uzate
 9. 3.2. Conditii de calitate privind evacuarea apelor uzate; standarde, normative
 10. 3.3. Caracteristicile apelor uzate municipale
 11. CAP. 4 TEHNOLOGIA ADOPTATA PENTRU EPURAREA APELOR UZATE
 12. 4.1. Variante tehnologice pentru epurarea apelor municipale
 13. 4.2. Factorii care influenteaza selectia operatiilor si proceselor unitare
 14. 4.3. Determinarea gradului de epurare necesar
 15. 4.4. Alegerea variantei tehnologice optime (cu justificarea acesteia din punct de vedere tehnic economic si ecologic)
 16. 4.5. Calculul concentratiilor intermediare realizate pentru etapele de epurare mecanica si biologica (solide in suspensie, CBO5, CCOCr) si verificarea realizarii gradului de epurare necesar. Descrierea determinarii a procesului chimic adoptat.
 17. 4.6. Elaborarea schemei bloc tehnologice
 18. 4.7. Materii prime auxiliare.
 19. 4.8. Utilitati si energie
 20. 4.9. Subproduse naturale si energetice. Deseuri
 21. CAP. 5 PROIECTAREA TEHNOLOGICA A UTILAJELOR
 22. 5.1. Debite de calcul si verificare utilizata in statiile de epurare industriala
 23. 5.2. Calculul utilajelor din cadrul etapei mecanice de epurare
 24. 5.3. Calculul utilajelor din cadrul treptei biologice de epurare
 25. 5.4. Tratarea namolurilor. Aspecte generale la tratarea namolurilor
 26. 5.5. Fise tehnice pentru doua utilaje din cadrul proceselor tehnologice de epurare
 27. CAP. 6 CONSTRUCTII SI INSTALATII PREVAZUTE IN CADRUL STATIEI DE EPURARE MUNICIPALA
 28. CAP. 7 TEHICA SECURITĂŢII DE PROTECŢIE ŞI IGIENA MUNCII LA REŢELELE DE CANALIZARE
 29. CAP.8 DESEN – SCHEMA TEHNOLOGICA DE EPURARE A APELOR UZATE MUNICIPALE
 30. CAP. 9 BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

Tema de proiectare

Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date:

A. Debite de calcul

Qzi, med = 0,275 m3/s;

Qzi, max = 0,315 m3/s;

Qorar, min = 0,235 m3/s;

Qorar, max = 0,355 m3/s.

B. Compoziţia apelor uzate care sunt introduse în staţia de epurare

Solide în suspensie: Ciss = 410 mg/l;

Substanţe organice: - CBO5 = 420 mg O2/l;

- CCOCr = 510 mg O2/l;

Azot total : CiN = 14 mg /l;

Temperatura apei uzate: 200C;

pH = 7;

Constanta de consum a oxigenului din apele uzate: K1 = 0,1 zi-1

C. Analize de laborator ale emisarului în care se deversează apele epurate:

Oxigen dizolvat : COr = 6 mg O2/l (concentraţia oxigenului dizolvat din receptor);

Substanţe organice:CBO5 = 20 mg O2/l;

CCOCr = 50 mg O2/l;

Solide în suspensie: Cess = 50 mg /l ;

Azot total: CeN = 2,5 mg/l;

Temperatura medie a apei este de 100C;

Constanta de oxigenare a apei: K2 = 0,2 zi-1

D. Studiile hidrologice ale emisarului indică:

Viteza medie a apei: v = 1,5 m/s;

Debitul emisarului : Qe = 5 m3/s;

Coeficientul de sinuozitate al râului: ф = 1,2;

Constanta vitezei de consum a oxigenului din apele uzate:K = 0,1 zi-1

E. Utilaje ce urmează a fi proiectate:

Memoriu tehnic

Epurarea apelor uzate urbane şi industriale este o necesitate a societăţii contemporane în permanenţă dezvoltare. Creşterea populaţiei şi industrializarea continuă indispenabilă modernizării societăţii au condus la creşterea consumului de apă, a volumului de ape uzate, a nmărului şi complexităţi poluanţilor din aceste ape uzate.

Proiectul urmăreşte să rezolve principalele probleme generate de infrastructura apei potabile existentă în zonele urbane, astfel încât să fie protejate atât mediul înconjurător cât şi efluentul.

Lucrarea urmăreşte proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate urbane, cât mai eficentă din punct de vedere economic şi ecologic, care asigură eliminarea unei categorii de poluanţi denumiţi refractari sau prioritari, care produc efecte economice şi ecologice negative şi care trec neschimbaţi prin treptele de epurare mecano-chimică şi biologică (epurarea avansată).

Ca obiective, în ceea ce priveşte proiectul de an, putem preciza următoarele: Dobândirea cunoştinţelor de specialitate inginerească prin elaborarea unui studiu de caz – staţie de epurare a apelor uzate urbane.

a) Însuşirea terminologiei legale referitoare la parametri şi intervalul lor optim de variaţie;

b) Însuşirea valorilor legale precizate prin NTPA 001, 002/2002, reactualizat în 2005 – legea apelor – specifice în calculele inginereşti;

c) Dezvoltarea capacităţii de calcul inginereşti pentru procesele unitare din tehnologia de epurare;

d) Însuşirea principiilor de alegere a echipamentelor specifice conform datelor calculate în procesele unitare

e) Cunoaşterea modalităţilor de abordare a aspectelor tehnico-economice (costuri de investiţie, costuri de exploatare, bilanţ energetic pe staţie, preţ de cost pe m3 de apă epurată).

În primul capitol se pezintă datele de proiectare a proiectului tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane.

În al doilea capitol este prezentat memoriul tehnic.

În al treilea capitol, se face o introducere asupra problemelor generale legate de epurarea apelor uzate industriale, cu referiri directe la epurarea mecanică, epurarea chimică şi epurarea biologică a apelor uzate, la clasificarea şi prezentarea principalelor compuşi organici nebiodegradabili (poluanţi refractari sau prioritari).

În al patrulea capitol, se prezintă principalele variante de epurare a apelor uzate pentru eliminarea compuşilor nebiodegradabili din apele uzate, grupate după tipul procesului care stă la baza metodei. Pentru fiecare din metode se prezintă informaţii legate de desfăşurarea procesului, uilajele specifice care se folosesc, factorii şi condiţiile care influenţează efiecienţa procesului, mecanismele de racţie. Se prezintă avantajele şi dezavantajele aplicării acestor procese, mai ales prin prisma epurării unor cantităţi mari de ape uzate, având în vedere şi aspectele economice ale fiecărui proces.

În urma analizării avantajelor şi dezavantajelor fiecărei variante tehnologice de epurare, din punct de vedere ecologic şi economic, ca variantă tehnologică optimă se alege staţia de epurare mecano-chimico-biologică de epurare a apei uzate, numită şi epurarea avansată a apelor uzate.

Epurarea avansată a apelor uzate. Epurarea mecanică, chimică şi biologică nu realizează eliminarea poluanţilor prioritari, care, chiar şi în concentraţii foarte mici, au efecte negative asupra organismelor vii şi asupra echilibrului ecologic în natură sau care limitează posibilităţile de recirculare/reutilizare a apei în industrie, agricultură.

Dintre poluanţii prioritari care sunt reţinuţi prin procedee de epurare avansată se menţionează: compuşii anorganici solubili, compuşii organici nebiodegradabili, solidele în suspensie, coloizii si organismele patogene.

Procedeele de epurare avansată se pot aplica fie înaintea etapei de epurare biologică sau după aceasta, în funcţie de matricea apei uzate (concentraţia şi tipul poluanţilor).

Etapele procesului de epurare avansată sunt:

-grătare şi site, scopul grătarelor este de a reţine corpurile plutitoare şi suspensiile mari din apele uzate (crengi şi alte bucăţi din material plastic, de lemn, animale moarte, legume, cârpe şi diferite corpuri aduse prin plutire, etc.), pentru a proteja mecanismele şi utilajele din staţia de epurare şi pentrua reduce pericolul de colmatare ale canalelor de legătură dintre obiectele staţiei de epurare;

-deznisipatoare, este operaţia unitară prin care se elimină pietriş şi alte materii solide cu dimensiuni ≥ 0,2 mm., care au densitatea mult mai mare decât a apei sau a componenţilor organici din apele uzate;

- coagularea-flocularea, sunt metode de tratare a apelor, care facilitează eliminarea particulelor coloidale din apele brute, prin adăugarea de agenţi chimici, aglomerarea particolelor coloidale şi respectiv separarea lor ulterioară prin decantare, flotaţie cu aer dizolvat, filtrare. În afară de eliminarea coloizilor şi reducerea urbidităţii din apele de suprafaţă, prin coagulare se reduc parţial culoarea, gustul, mirosul, respectiv conţinutul de microorganisme;

-decantoare primare, sunt bazine deschise în care se separă substanţele insolubile mai mici de 0,2 mm. care se prezintă sub formă de particule floculente, precum şi substanţe uşoare care plutesc la suprafaţa apei;

-bazine cu nămol activ, în aceste bazine epurarea apelor uzate au loc în prezenţa unui amestec de nămol activ cu apă uzată, agitat în permanenţă şi aerat;

-decantoarele secundare, sunt o parte componentă deosebit de importantă a treptei de epurare biologică şi au scopul de a reţine nămolul, materiile solide în suspensie, separabile prin decantare (membrana biologică sau flocoanele de nămol activ, evacuate o dată cu apa uzată din filtrele biologice, respectiv din bazinele cu nămol activ).

În capitolul cinci, se prezintă posibilităţile de integrare a epurării avansate în procesul tehnologic de epurare a epelor uzate urbane, pentru a realiza gradul de epurare dorit şi dimensionarea utilajelor din cadrul staţiei de epurare a apelor uzate urbane.

Preview document

SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 1
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 2
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 3
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 4
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 5
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 6
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 7
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 8
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 9
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 10
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 11
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 12
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 13
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 14
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 15
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 16
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 17
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 18
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 19
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 20
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 21
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 22
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 23
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 24
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 25
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 26
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 27
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 28
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 29
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 30
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 31
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 32
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 33
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 34
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 35
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 36
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 37
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 38
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 39
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 40
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 41
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 42
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 43
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 44
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 45
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 46
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 47
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 48
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 49
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 50
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 51
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 52
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 53
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 54
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 55
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 56
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 57
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 58
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 59
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 60
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 61
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 62
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 63
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 64
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 65
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 66
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 67
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 68
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 69
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 70
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 71
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 72
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 73
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 74
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 75
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 76
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 77
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 78
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 79
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 80
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 81
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 82
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 83
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 84
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 85
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 86
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 87
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 88
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 89
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 90
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 91
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 92
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 93
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 94
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 95
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 96
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 97
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 98
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 99
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 100
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 101
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 102
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 103
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 104
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 105
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 106
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 107
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 108
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 109
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 110
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 111
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 112
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 113
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 114
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 115
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 116
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 117
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 118
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 119
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 120
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 121
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 122
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 123
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 124
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 125
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 126
SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane - Pagina 127

Conținut arhivă zip

 • Sa se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Statii de Epurare a Apei Uzate Urbane.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei stații de epurare a unei localități

TEMA PROIECTULUI Sa se stabileasca structura si sa se dimensioneze principalele obiectele tehnologice ale statiei de epurare a unei localitati cu...

Energii Alternative

Energii alternative Energia alternativă este un termen folosit pentru unele surse de energie şi tehnologii de stocare a energiei. În general el...

Procedee și Echipamente pentru Epurarea Apei

1. Introducere Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei....

Principii Generale ale Modelării și Simulării Proceselor de Epurare a Apelor

CAP.1 PRINCIPII GENERALE ALE MODELĂRII ŞI SIMULĂRII PROCESELOR DE EPURARE 1.1. Aspecte generale Analiza proceselor din staţiile de epurare a...

Procedee și Echipamente de Epurare a Apei

INTRODUCERE Este cunoscut, din vechime, cã cei patru factori care stau la baza oricãrei forme de viatã, de activitate, pe Pãmânt, sunt apa, aerul,...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Tehnologii și Echipamente de Epurare a Apelor Uzate

Capitolul 1. AUTOEPURAREA Cursanţii vor capata cunoştinţele necesare in directia stabilirii factorilor ce pot influenta benefic debitul de apa...

Tratarea și Epurarea Apelor

4.1. Noţinui generale Datorită structurii sale polare şi a proprietăţilor electrice care decurg din aceasta, apa dizolvă o cantitate mare de...

Te-ar putea interesa și

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în...

Proiectarea unei instalații de epurare a apelor uzate

Capitolul I. Tema de proiectare Sa se elaboreze proiectul tehnologic al unei statii de epurare ape uzate urbane. Se dau urmatoarele date: A....

Județul Vâlcea

Judetul Valcea are o suprafata de 5.765 km2, reprezentand 2,43% din suprafata Romaniei . Este situat in partea central sudica a Romaniei, in...

Spațiul periurban - dimensiune și cerințe ecologice - studiu de caz București

INTRODUCERE Oraşele se extind, micşorând timpul şi distanţele dintre ele. Acest fapt se datorează migraţiei populaţiei urbane către teritoriile...

Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Instalație de sitare cu grătar cilindric fix și încărcare frontală

TEMA PROIECTULUI Să se stabilească structura şi să se dimensioneze principalele obiectele tehnologice ale unei staţiei de epurare a apelor uzate...

Serviciul de apă și canalizare oferit de Apa Nova Municipiului București

Serviciul de apa si canalizare oferit de APA NOVA Municipiului Bucuresti PREZENTARE APA NOVA BUCURESTI Incepand cu anul 2000, ApaNova Bucuresti...

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din Torino

Capitolul 1. Stadiul cercetărilor în literatura de specialitate privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare Jelle Van Damme a...

Ai nevoie de altceva?