Analiza și gestiunea unităților agroturistice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 33907
Mărime: 2.65MB (arhivat)
Publicat de: Eduard Nicola
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Modulul I

ASPECTE GENERALE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Orice unitate agroturistică, indiferent de dimensiune şi spatiul socio-economic în care activează, trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţă şi adaptare, performanţa economico-financiară.

De aceea analiza economică ocupă un loc important şi este o funcţie a oricărui conducător, indiferent de nivelul pe care se află în ierarhia conducerii şi de problemele de conducere care domină în activitatea sa (strategice, tactice sau operative).

Unitatea agricolă modernă de stat sau privată, de dimensiune mare sau mică, necesită un nou stil de conducere bazat pe flexibilitate, dinamism şi previziune, ceea ce este de neconceput fără o informare complexă, operativă şi de calitate, care să stea la baza luării deciziilor.

Nu poate să conducă bine decât acela care deţine mai multe informaţii cu privire la preţurile şi mobilitatea lor în procesul de negociere, cu privire la costurile şi implicaţiile lor în performanţa unităţii, tendinţe şi strategii formulate în domeniul preţurilor şi costurilor. Nu este suficient să deţină informaţii, ci trebuie să le analizeze cât mai complet şi să le utilizeze în luarea deciziilor.

1.1. Necesitatea analizei ca metodă de cunoaştere

Ca disciplină economică, analiza pune la dispoziţia specialiştilor un ansamblu de metode, tehnici, instrumente şi reguli manageriale bazate pe concepte noi, specifice mecanismului economiei de piaţă competitivă, concurenţială.

Activitatea de conducere implică parcurgerea în toate problemele tehnice, economice, organizatorice, sociale, juridice, a ciclului:

Informaţie analiză decizie acţiune rezultate

Scopul realizării în cât mai bune condiţii a activităţii de conducere este:

• creşterea profitului unităţii (firmei) şi a ratei profitului;

• îndeplinirea şi depăşirea obiectivelor prevăzute, planificate pentru o anumită perioadă de timp (lună, trimestru, an);

• folosirea raţională a resurselor materiale, financiare şi umane existente în unitate la un anumit moment;

• reducerea continuă a costurilor, ca mijloc principal de creştere a profitului în economia de piaţă;

• creşterea productivităţii muncii (exprimată in venituri/salariat-muncitor şi ore/tone de produs).

Pentru realizarea acestor obiective, în condiţiile unor transformări profunde şi a interdependenţei dintre fenomenele tehnice, economice, sociale, politice, se impune perfecţionarea activităţii de conducere într-un ritm dinamic, care se realizează şi prin utilizarea adecvată a analizei economice.

Metodele şi tehnicile cu care se operează în domeniul conducerii s-au înmulţit şi completat.

Pentru depistarea şi urmărirea sistematică a fenomenelor economice, tehnice, sociale ce apar în activitatea unităţilor agricole, un instrument deosebit de eficace îl constituie analiza economică complexă.

Conducătorul oricărei unităţi agricole trebuie să fie în măsură să detecteze rapid tulburările şi dezechilibrele latente şi să pregătească adaptările lor corespunzătoare.

Trebuie să facă o consultare periodică a unităţii sau a unor componente ale activităţii acesteia, pentru a se asigura că ele se desfăşoară normal în raport cu cele prevăzute şi pentru a supraveghea buna lor funcţionare.

Analiza economică prezintă o serie de avantaje permiţând conducătorului:

• să vadă mai clar desfăşurarea activităţilor economice şi tehnice;

• să sesizeze la timp deficienţele şi dificultăţile (tehnice, economice, organizatorice, comerciale, sociale, juridice);

• să stabilească mijloacele de acţiune;

• să evalueze rezultatele scontate pentru o perioadă viitoare.

Aspectele negative din activitatea unităţii trebuie abordate gradual, prin „depistarea” şi „tratarea” cauzelor ce le generează. Efectele depistate prin analiză sunt consecinţele unor anumite cauze.

În această acţiune, un rol important îl are dorinţa conducătorului de a îndrepta lucrurile sau de a dezvolta rezultatele favorabile obţinute. Succesul analizei mai depinde însă şi de modul cum aceasta a fost pregătită, desfăşurată şi finalizată.

1.2. Conţinutul analizei

Termenul de analiză este de origine greacă şi înseamnă „a descompune în elemente componente”.

Analiza reprezintă o metodă de cercetare generală, bazată pe descompunerea unui obiect sau fenomen în părţile lui componente, în elemente mai simple.

Cu ajutorul ei specialiştii din toate domeniile cercetează lucrurile şi fenomenele, adică:

• le descoperă structura;

• le stabileşte sau le verifică relaţiile de cauzalitate;

• stabileşte factorii care le generează;

• stabileşte legile formării şi descompunerii lor;

• formulează pe această bază decizii pentru activitatea de viitor.

În toate domeniile analiza joacă rolul unui mijloc indispensabil şi o metodă de cercetare.

Asociindu-se la cuvântul „analiză” diferiţi termeni indică:

- caracterul analizei: analiza economică, analiza tehnică, analiza chimică, analiza psihologică etc.;

- obiectul analizei: analiza activităţii economice a unei unităţi; analiza unui produs, analiza productivităţii muncii, analiza fondului de salarii, etc.

Analiza economică poate fi definită ca cercetarea unui fenomen, proces sau activitate din punct de vedere economic, bazată pe descompunerea lui în elementele componente şi pe studierea lor şi a factorilor care il determină. Esenţialul în analiza economică îl constituie studierea relaţiilor structurale, a relaţiilor cauză-efect. A devenit o disciplină economică pentru că are un obiect propriu de cercetare, reguli manageriale bazate pe concepte specifice economiei de piaţă, metode, tehnici şi instrumente de cercetare.

Analiza economico-financiară reprezintă un instrument esenţial ce trebuie utilizat de managerii firmelor şi care are ca rezultat formularea unor aprecieri calitative şi cantitative despre starea, evoluţia şi perspectivele unei întreprinderi. Informaţiile obţinute în analiză stau la baza elaborării diagnosticului economico-financiar necesar în studiile de fezabilitate, în evaluarea întreprinderii etc.

(Studiu de fezabilitate = studiu al unui proiect sau al unei investiții din punct de vedere al posibilităților tehnice de realizare și al rentabilității economice.)

Preview document

Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 1
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 2
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 3
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 4
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 5
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 6
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 7
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 8
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 9
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 10
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 11
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 12
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 13
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 14
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 15
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 16
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 17
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 18
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 19
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 20
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 21
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 22
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 23
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 24
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 25
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 26
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 27
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 28
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 29
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 30
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 31
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 32
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 33
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 34
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 35
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 36
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 37
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 38
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 39
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 40
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 41
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 42
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 43
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 44
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 45
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 46
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 47
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 48
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 49
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 50
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 51
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 52
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 53
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 54
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 55
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 56
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 57
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 58
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 59
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 60
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 61
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 62
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 63
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 64
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 65
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 66
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 67
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 68
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 69
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 70
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 71
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 72
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 73
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 74
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 75
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 76
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 77
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 78
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 79
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 80
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 81
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 82
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 83
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 84
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 85
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 86
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 87
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 88
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 89
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 90
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 91
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 92
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 93
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 94
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 95
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 96
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 97
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 98
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 99
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 100
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 101
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 102
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 103
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 104
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 105
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 106
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 107
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 108
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 109
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 110
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 111
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 112
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 113
Analiza și gestiunea unităților agroturistice - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Analiza si gestiunea unitatilor agroturistice.doc
  • SEMINARII nr.1-7.analiza economica.doc
  • SEMINARII nr.8-14.analiza economica.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza rentabilității unităților economice agroturistice

INTRODUCERE Creşterea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, în contextul mecanismelor pieţei, are implicaţii...

Agroturismul

INTRODUCERE Şansa României de a deveni partener activ al Uniunii Europene se regăseşte printre altele şi în potenţialul material şi uman al...

Dezvoltarea Agroturismului și Implementarea de Strategii Naționale și Locale

1. Definirea Agroturismului Agroturismul a fost definit pentru prima dată în 1988, în cadrul Programului din Belize introdus de Rio Bravo...

Economie rurală

CAPITOLUL I AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare...

Aplicații la modelarea proceselor economice

Un consumator alocă venitul V pentru cumpărarea a două bunuri. Notăm x1 şi x2 cantităţile de bunuri consumate şi p1, p2 preţurile unitare ale...

Analiza Economică

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 DEFINIREA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE În spaţiul...

Piața agroturistică

1.1Definitie Agroturismul este o forma de turism rural aparuta ca o alternativa la turismul clasic. “Agroturismul este activitatea de primire si...

Economia Agroturismului

1.1. Premise Impactul schimbărilor economice la nivel global (liberalizarea pieţelor), a schimbărilor de status quo (descentralizarea sau...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității unităților economice agroturistice

INTRODUCERE Creşterea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, în contextul mecanismelor pieţei, are implicaţii...

Analiza eficienței economice la nivelul SC Grand Amarilis SA

INTRODUCERE Industria hotelieră este o afacere care se dezvoltă rapid în multe ţări ale lumii, în special în acele zone unde turismul s-a...

Turismul - Fenomen Complex și Contemporan

CAPITOLUL 1 TURISMUL – FENOMEN COMPLEX SI CONTEMPORAN Desi aparitia turismului se pierde în negura timpurilor si, în consecinta, din cauza lipsei...

Analiza mediului și mixului de marketing ale pensiunii agroturistice Poiana

Cap. I Analiza mediului intern 1.1. Definirea misiunii şi obiectivelor întreprinderii Pensiunea aleasă de mine este atât un ambient plăcut...

Gestiunea Unitaților de Alimentație Publică și Agroturism

1. Definirea gestiunii unitaţilor de alimentaţie publică şi agroturism Gestiunea unităţilor de alimentaţie publică şi agroturism reprezintă un...

Ai nevoie de altceva?