Economie rurală

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 225 în total
Cuvinte : 104155
Mărime: 3.51MB (arhivat)
Publicat de: Arcadian Petrea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE

Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare importanţă, menită să contribuie într-o măsură covârşitoare la relansarea creşterii economice a ţării noastre. Este necesar să se petreacă transformări fundamentale în structura agrară, în baza tehnico-materială, în organizarea exploataţiilor agricole, care să asigure practicarea unei agriculturi moderne şi înscrierea ei în strategia generală de trecere a întregii economii româneşti la economia de piaţă.

Agricultura se bucură astăzi de o deosebită atenţie în toate ţările lumii, indiferent de nivelul de dezvoltare economică. În lumea contemporană ţările cele mai dezvoltate din punct de vedere economic sunt şi cele mai mari producătoare şi exportatoare de produse agricole.

Ca ramură de bază a economiei noastre naţionale agricultura se afirmă ca un domeniu de activitatea deosebit de complex şi complicat.

Complexitatea agriculturii, ca ramură a producţiei materiale, a economiei naţionale, este determinată de rolul agriculturii în dezvoltarea economică şi de particularităţile ei tehnice, economice şi sociale, care imprimă legităţilor economice generale o manifestare specifică în agricultură.

1.1. Agricultura ca ramură biologică a producţiei materiale;

particularităţile agriculturii

Un fenomen caracteristic pentru toate ţările îl constituie, în economia contemporană, creşterea rolului agriculturii, cu toate că ponderea contribuţiei agriculturii la formarea produsului intern brut scade, iar numărul populaţiei active din agricultură se reduce. Acest fenomen devine explicabil de îndată ce locul agriculturii în angrenajul economiei generale este abordat nu numai după anumite ponderi în structura unor indicatori macroeconomici, ci şi printr-o analiză de ansamblu a funcţiilor agriculturii în creşterea economică generală.

Agricultura constituie o ramură care se bazează pe resurse în continuă autoreînnoire, spre deosebire de alte ramuri care utilizează resurse naturale (petrol, cărbune, minereuri etc.), ce se epuizează pe măsura exploatării.

Producţia agricolă în ansamblul ei apare ca o rezultantă a unor procese complexe de transformare a unei multitudini de substanţe şi forme de energie (solară, chimică, biochimică, fosilă etc.) prin intermediul organismului viu al plantelor şi animalelor, sub impactul factorilor naturali, ai resurselor materiale şi financiare, a muncii, în bunuri materiale specifice.

Caracterul de ramură biologică a agriculturii face ca dezvoltarea plantelor şi animalelor în medii de producţie naturale sau artificializate să constituie o problemă mult mai complexă decât în orice altă ramură a producţiei materiale. Dirijarea procesului de producţie agricolă constituie o activitate deosebit de complicată, diferenţiată în raport cu zona de producţie unde se materializează procesul agricol.

Sistemul de producţie agricolă poate fi considerat ca un ansamblu de activităţi productive în domeniul culturii plantelor şi creşterii animalelor, susţinut de resurse naturale în cadrul cărora pământul are un rol dominant, precum şi de resurse materiale, umane şi financiare, având drept scop obţinerea de produse agroalimentare şi pentru diferite industrializări, la un nivel determinat de eficienţă economică.

Transformarea energiei cinetice solare în energie potenţială este apanajul exclusiv al organismelor vii ale plantelor verzi. Ca atare participarea organismelor vii ale plantelor verzi constituie prima trăsătură de bază a agriculturii privită ca ramură a producţiei materiale. Se poate afirma că procesele de producţie din agricultură încep şi se sfârşesc acolo unde încep şi se sfârşesc procesele biologice, determinate de prezenţa organismelor vii.

Procese de creare a substanţei organice au loc şi în condiţii naturale, dar nu se poate vorbi încă de agricultură. Numai din momentul când activitatea organismelor vii se desfăşoară sub acţiunea dirijată a omului, transformând produsele acestora din daruri ale naturii în produse ale muncii omeneşti se poate vorbi despre agricultură. Prin urmare desfăşurarea activităţii organismelor vii sub controlul omului constituie a doua trăsătură de bază a agriculturii ca ramură a producţiei materiale.

În literatura de specialitate s-a conturat definiţia potrivit căreia agricultura este acea ramură a producţiei materiale în care, cu ajutorul organismelor vii ale plantelor verzi şi sub acţiunea diriguitoare a omului are lor transformarea energiei cinetice a soarelui în energie potenţială, sub singura formă accesibilă organismului omenesc – substanţa organică.

Importanţa deosebită a agriculturii în comparaţie cu celelalte ramuri ale economiei naţionale derivă din următoarele:

- în primul rând este singura ramură de producţie capabilă să acumuleze energie cu ajutorul muncii, în timp ce toate celelalte ramuri consumă energie;

- în al doilea rând, agricultura a constituit ramura primară a producţiei materiale din care s-au desprins celelalte ramuri; însăşi această desprindere şi existenţă de sine stătătoare a tuturor celorlalte ramuri este condiţionată de existenţa agriculturii ca singura furnizoare de mijloace de subzistenţă vitale pentru acea parte a societăţii ocupată în celelalte ramuri ale producţiei materiale sau în ramurile neproductive;

- în al treilea rând, acţiunea favorabilă a factorilor biologici face ca la orice nivel de capitalizare ponderea bunurilor şi serviciilor consumate în agricultură să fie mai redusă decât în alte ramuri ale economiei naţionale; de aceea, la acelaşi produs intern brut, în agricultură se obţine o valoare adăugată brută mai mare, fapt care duce la creşterea avuţiei naţionale;

- în al patrulea rând produsele agroalimentare au o desfacere sigură pe piaţa mondială, aflată într-o continuă penurie, favorizând în majoritatea cazurilor creşterea preţurilor produselor agricole pe piaţa mondială, asigurând pe această cale o eficienţă ridicată a exporturilor de produse agricole.

Agricultura ca şi celelalte ramuri ale economiei naţionale se dezvoltă după aceleaşi legităţi economice, dar cu forme specifice de manifestare, determinate de existenţa unor particularităţi tehnice şi economice ale acesteia, fapt ce imprimă o complexitate deosebită fenomenelor economice din agricultură în comparaţie cu aceleaşi fenomene economice din industrie.

Prima şi cea mai importantă particularitate a agriculturii este aceea că pământul este principalul element al capitalului agricol, funcţionând concomitent atât ca obiect al muncii cât şi ca mijloc de muncă.

Pământul privit sub aspectul său triplu: unealtă de producţie, obiect al muncii şi instrument de tezaurizare, se caracterizează printr-o serie de trăsături specifice, care îl deosebesc de celelalte mijloace de producţie şi care au o însemnată influenţă asupra politicilor agrare. Pământul este o resursă esenţială, fără de care agricultorul nu-şi poate exercita meseria. Pământul ca obiect de analiză economică este un bun particular nemobil, nereproductibil, heterogen, indivizibil, având multiple caracteristici nedisociabile (formă, suprafaţă, poziţie), exercitând simultan mai multe funcţii diverse (producţie, consum, valoare - refugiu, speculaţie).

Preview document

Economie rurală - Pagina 1
Economie rurală - Pagina 2
Economie rurală - Pagina 3
Economie rurală - Pagina 4
Economie rurală - Pagina 5
Economie rurală - Pagina 6
Economie rurală - Pagina 7
Economie rurală - Pagina 8
Economie rurală - Pagina 9
Economie rurală - Pagina 10
Economie rurală - Pagina 11
Economie rurală - Pagina 12
Economie rurală - Pagina 13
Economie rurală - Pagina 14
Economie rurală - Pagina 15
Economie rurală - Pagina 16
Economie rurală - Pagina 17
Economie rurală - Pagina 18
Economie rurală - Pagina 19
Economie rurală - Pagina 20
Economie rurală - Pagina 21
Economie rurală - Pagina 22
Economie rurală - Pagina 23
Economie rurală - Pagina 24
Economie rurală - Pagina 25
Economie rurală - Pagina 26
Economie rurală - Pagina 27
Economie rurală - Pagina 28
Economie rurală - Pagina 29
Economie rurală - Pagina 30
Economie rurală - Pagina 31
Economie rurală - Pagina 32
Economie rurală - Pagina 33
Economie rurală - Pagina 34
Economie rurală - Pagina 35
Economie rurală - Pagina 36
Economie rurală - Pagina 37
Economie rurală - Pagina 38
Economie rurală - Pagina 39
Economie rurală - Pagina 40
Economie rurală - Pagina 41
Economie rurală - Pagina 42
Economie rurală - Pagina 43
Economie rurală - Pagina 44
Economie rurală - Pagina 45
Economie rurală - Pagina 46
Economie rurală - Pagina 47
Economie rurală - Pagina 48
Economie rurală - Pagina 49
Economie rurală - Pagina 50
Economie rurală - Pagina 51
Economie rurală - Pagina 52
Economie rurală - Pagina 53
Economie rurală - Pagina 54
Economie rurală - Pagina 55
Economie rurală - Pagina 56
Economie rurală - Pagina 57
Economie rurală - Pagina 58
Economie rurală - Pagina 59
Economie rurală - Pagina 60
Economie rurală - Pagina 61
Economie rurală - Pagina 62
Economie rurală - Pagina 63
Economie rurală - Pagina 64
Economie rurală - Pagina 65
Economie rurală - Pagina 66
Economie rurală - Pagina 67
Economie rurală - Pagina 68
Economie rurală - Pagina 69
Economie rurală - Pagina 70
Economie rurală - Pagina 71
Economie rurală - Pagina 72
Economie rurală - Pagina 73
Economie rurală - Pagina 74
Economie rurală - Pagina 75
Economie rurală - Pagina 76
Economie rurală - Pagina 77
Economie rurală - Pagina 78
Economie rurală - Pagina 79
Economie rurală - Pagina 80
Economie rurală - Pagina 81
Economie rurală - Pagina 82
Economie rurală - Pagina 83
Economie rurală - Pagina 84
Economie rurală - Pagina 85
Economie rurală - Pagina 86
Economie rurală - Pagina 87
Economie rurală - Pagina 88
Economie rurală - Pagina 89
Economie rurală - Pagina 90
Economie rurală - Pagina 91
Economie rurală - Pagina 92
Economie rurală - Pagina 93
Economie rurală - Pagina 94
Economie rurală - Pagina 95
Economie rurală - Pagina 96
Economie rurală - Pagina 97
Economie rurală - Pagina 98
Economie rurală - Pagina 99
Economie rurală - Pagina 100
Economie rurală - Pagina 101
Economie rurală - Pagina 102
Economie rurală - Pagina 103
Economie rurală - Pagina 104
Economie rurală - Pagina 105
Economie rurală - Pagina 106
Economie rurală - Pagina 107
Economie rurală - Pagina 108
Economie rurală - Pagina 109
Economie rurală - Pagina 110
Economie rurală - Pagina 111
Economie rurală - Pagina 112
Economie rurală - Pagina 113
Economie rurală - Pagina 114
Economie rurală - Pagina 115
Economie rurală - Pagina 116
Economie rurală - Pagina 117
Economie rurală - Pagina 118
Economie rurală - Pagina 119
Economie rurală - Pagina 120
Economie rurală - Pagina 121
Economie rurală - Pagina 122
Economie rurală - Pagina 123
Economie rurală - Pagina 124
Economie rurală - Pagina 125
Economie rurală - Pagina 126
Economie rurală - Pagina 127
Economie rurală - Pagina 128
Economie rurală - Pagina 129
Economie rurală - Pagina 130
Economie rurală - Pagina 131
Economie rurală - Pagina 132
Economie rurală - Pagina 133
Economie rurală - Pagina 134
Economie rurală - Pagina 135
Economie rurală - Pagina 136
Economie rurală - Pagina 137
Economie rurală - Pagina 138
Economie rurală - Pagina 139
Economie rurală - Pagina 140
Economie rurală - Pagina 141
Economie rurală - Pagina 142
Economie rurală - Pagina 143
Economie rurală - Pagina 144
Economie rurală - Pagina 145
Economie rurală - Pagina 146
Economie rurală - Pagina 147
Economie rurală - Pagina 148
Economie rurală - Pagina 149
Economie rurală - Pagina 150
Economie rurală - Pagina 151
Economie rurală - Pagina 152
Economie rurală - Pagina 153
Economie rurală - Pagina 154
Economie rurală - Pagina 155
Economie rurală - Pagina 156
Economie rurală - Pagina 157
Economie rurală - Pagina 158
Economie rurală - Pagina 159
Economie rurală - Pagina 160
Economie rurală - Pagina 161
Economie rurală - Pagina 162
Economie rurală - Pagina 163
Economie rurală - Pagina 164
Economie rurală - Pagina 165
Economie rurală - Pagina 166
Economie rurală - Pagina 167
Economie rurală - Pagina 168
Economie rurală - Pagina 169
Economie rurală - Pagina 170
Economie rurală - Pagina 171
Economie rurală - Pagina 172
Economie rurală - Pagina 173
Economie rurală - Pagina 174
Economie rurală - Pagina 175
Economie rurală - Pagina 176
Economie rurală - Pagina 177
Economie rurală - Pagina 178
Economie rurală - Pagina 179
Economie rurală - Pagina 180
Economie rurală - Pagina 181
Economie rurală - Pagina 182
Economie rurală - Pagina 183
Economie rurală - Pagina 184
Economie rurală - Pagina 185
Economie rurală - Pagina 186
Economie rurală - Pagina 187
Economie rurală - Pagina 188
Economie rurală - Pagina 189
Economie rurală - Pagina 190
Economie rurală - Pagina 191
Economie rurală - Pagina 192
Economie rurală - Pagina 193
Economie rurală - Pagina 194
Economie rurală - Pagina 195
Economie rurală - Pagina 196
Economie rurală - Pagina 197
Economie rurală - Pagina 198
Economie rurală - Pagina 199
Economie rurală - Pagina 200
Economie rurală - Pagina 201
Economie rurală - Pagina 202
Economie rurală - Pagina 203
Economie rurală - Pagina 204
Economie rurală - Pagina 205

Conținut arhivă zip

 • Economie Rurala
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • CAPITOLUL V.doc
  • CAPITOLUL VI.doc
  • CAPITOLUL VII.doc
  • CUPRINS CURS.doc

Alții au mai descărcat și

Structura Economiei Rurale în Județul Timiș

CAP. 1. JUDEŢUL TIMIŞ INFORMAŢI GENERALE Judeţul Timiş este situat în vestul ţării, în regiunea istorică Banat, România. După suprafaţă este cel...

Economie rurală

INTRODUCERE Agricultura este una din ramurile cheie ale economiei romanesti. Contributia agriculturii si silviculturii la formarea PIB, in...

Aplicații la modelarea proceselor economice

Un consumator alocă venitul V pentru cumpărarea a două bunuri. Notăm x1 şi x2 cantităţile de bunuri consumate şi p1, p2 preţurile unitare ale...

Caiet de probleme - modelare economică a fenomenelor și proceselor din agricultură

Problema nr 1 Dualitatea problemelor de optimizare Sa presupunem ca o problema de optimizare care se poate rezolva cu ajutorul programarii...

Dezvoltatea spațiului rural

CAPITOLUL I. Importanţa şi dezvoltarea serviciilor în spaţiul rural 1.1. Conceptul şi particularităţile serviciilor Serviciile sunt definite ca...

Organizarea Economico-socială a Agriculturii Românești în Perioada Tranziției Către Economia de Piață

Obiective: - Evidentierea componentelor, a modului de constituire si functionare si caracteristicilor sistemului agoalimentar din tarile cu...

Analiza și gestiunea unităților agroturistice

Modulul I ASPECTE GENERALE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ Orice unitate agroturistică, indiferent de dimensiune şi spatiul socio-economic...

Te-ar putea interesa și

Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei

CAPITOLUL I TURISMUL RURAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea noţiunii de turism rural Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Proiect de finanțare europeană - realizarea sistemului centralizat de apă în Comuna Cicârlău, Județul Maramureș

Introducerea şi motivaţia temei Prezentul proiect prezintă ce este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), ce cuprinde acesta, unde se...

Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural

CAPITOLUL 1 Evoluţia mediului rural Dacă apariţia mediului urban este legată de o anumită etapă (mijlocie sau superioară) a dezvoltării sociale...

Turismul Rural în România

Ca urmare a locului ocupat în economiile naţionale şi rolului îndeplinit în dezvoltarea acestora, turismul este considerat unul dintre cele mai...

Analiza-diagnostic social-economică a Localității Călărași în Vederea Includerii Acesteia în Circuitul Turistic Rural al Republicii Moldova

Introducere: Moldova. Atît de mică şi atît de diversă, atît de cunoscută şi atît de necunoscută totodată. Nu e nici un paradox aici, pentru că...

Analiza economico socială a regiunii nord est

1. Prezentarea principalelor caracteristici ale regiunii Regiunea acopera partea de Nord-Est a tarii si, conform traditiei, este o parte din...

Ai nevoie de altceva?