Antreprenoriat și Leadership

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 9324
Mărime: 1.41MB (arhivat)
Publicat de: Adi Șandor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Bibu
Materiale de curs

Extras din curs

În traducere liberă, managementul semnifică “conducere”, însă se pune problema dacă noţiunea de management este sau nu sinonimă cu noţiunea de “leadership”. Într-o traducere mot-à-mot, ambele ar putea să semnifice “conducere”, exprimând activităţi exercitate de persoane care au autoritate formală într-o întreprindere, în schimb semnificaţiile sunt mult mai complexe decât par a fi. Eu optez pentru “conducere” ca traducere a termenului leadership in limba română.

Cu toate că sunt noţiuni similare până la un anumit punct, este necesar să se facă o delimitare între management şi leadership. Doar pentru că cineva este un manager formal, nu înseamnă neapărat că practică conducerea (leadership-ul).

Această problemă a fost dezbătută de către John Kotter, care consideră că managementul înseamnă a face faţă complexităţii şi se referă la ordine, consistenţă, utilizare de planuri, structuri organizatorice, monitorizarea rezultatelor, în timp ce leadership-ul, în contrast, se referă la a face faţă schimbării; liderii îşi stabilesc direcţia prin dezvoltarea unei viziuni a viitorului.

Managementul se focalizează pe resursele materiale, financiare, în timp ce conducerea (leadership-ul) se focalizează pe resursa umană.

Pentru eficienţa şi eficacitatea întreprinderii, este necesar atât o conducere puternica, cât şi un bun management. La fel, aşa cum se vorbeşte de distincţia dintre noţiunile de management şi conducere (leadership), se poate face o deosebire netă între manager şi lider. Managerul este persoana responsabilă de realizările firmei, cea care trebuie să facă faţă complexităţii, în timp ce liderul reprezintă conducătorul efectiv, cel care se implică şi este orientat spre oameni, el trebuind să anticipeze, să se adapteze şi să facă faţă schimbării, fiind confruntat în mod permanent cu aceasta.

DEFINIREA

Locul principal în realizarea cu succes a obiectivelor individuale, de grup sau organizaţionale este deţinut conducerea oamenilor din organizaţia respectivă. Conducerea oamenilor este un element vital al relaţiilor sociale stabilite în cadrul grupurilor de muncă.

Orice grup are nevoie de un lider, iar liderul are nevoie de colaboratori (discipoli )care să-l urmeze. O organizaţie poate fi compusă dintr-un număr mai mare sau mai mic de persoane; fiecare persoană are un anumit potenţial care poate fi utilizat pentru atingerea obiectivelor organizaţiei.

Procesul de conducere asigură atât mobilizarea potenţialului uman dintr-o organizaţie cât şi unitatea funcţională a acesteia. Conducerea se manifestă în orice situaţie în care persoanele îşi combină efortul lor pentru realizarea unor obiective comune.

Conducerea (leadership-ul) este “un proces dinamic de grup prin care o persoană sau un grup de persoane reuşeşte să-i determine, prin influenţă, pe ceilalţi membri ai grupului să se angajeze de bunăvoie în realizarea sarcinilor şi obiectivelor grupului, de-a lungul unei anumite perioade de timp şi într-un context organizaţional particular.” (G.A. Cole, 1997)

Influenţarea se referă la determinarea persoanelor de a acţiona într-o anumită direcţie, luând în considerare factorii restrictivi ce o pot limita.

Din această definiţie, rezultă că leadership-ul include:

a) comunicarea cu ceilalţi membri ai organizaţiei,

b) sprijinul în proiectarea şi schiţarea unei viziuni generale asupra a ceea ce se poate îndeplini,

c) prevederea direcţionării şi

d) motivarea membrilor organizaţiei pentru a depune efortul necesar îndeplinirii sarcinilor locului de muncă şi obiectivelor organizaţionale.

Definiţia dată acoperă câteva trăsături foarte importante ale noţiunii de conducere:

• Conducerea oamenilor este un proces dinamic, influenţat de modificarea cerinţelor de sarcină ale grupului în sine şi ale fiecăruia dintre membrii grupului. Prin urmare, considerăm că nu există doar o modalitate de conducere unică, valabilă în orice situaţie, iar liderii trebuie să aibă capacitatea de a adopta o multitudine de comportamente diferite, pentru a-şi juca rolul cu eficacitate. Dinamica mediului economic determină schimbări care necesită abordări specifice în planul conducerii. O conducere eficientă într-o situaţie dată, s-ar putea să nu mai fie adecvată în alte condiţii.

• Conducerea nu este rezervată neapărat unei singure persoane, ci poate fi împărţită între mai mulţi membri ai grupului. De obicei există un conducător desemnat nominal, dar se poate întâmpla ca persoana respectivă să nu fie una şi aceeaşi cu adevăratul lider din activitatea practică. Unii conducători sunt simple “figuri reprezentative”, iar Mintzberg considera că această funcţie constituie un rol managerial bazat pe încredere. Persoana care exercită reala influenţă este cea care conduce.

• Principalul rol al liderului este acela de a călăuzi, prin influenţă, grupul, în direcţia realizării obiectivelor de grup. În cadrul unui grup oficial constituit (de exemplu, echipele de producţie) obiectivele sunt stabilite în mare parte de conducerea superioară. În cadrul grupurilor informale, compuse din persoane care s-au reunit pe bază de prietenie sau tovărăşie de muncă, obiectivele de grup sunt mult mai susceptibile de a fi convenite pe bază de consens. În ambele cazuri, sarcina liderului este de a obţine angajamentul grupului în realizarea acestor obiective.

• Conducerea se exercită în cadrul unui set particular de circumstanţe care alcătuiesc contextul organizaţional şi este, totodată, influenţată de aceste circumstanţe.

• Studiile de cercetare întreprinse în ultimii treizeci de ani au indicat existenţa a patru variabile-cheie de importanţă crucială în cadrul oricărei analize a conducerii. Între aceste variabile există strânse legături biunivoce, aşa cum se observă din figura 1.2.1.

Atributele liderului

(cunoştinţe, competenţe, atitudini)

Tipul echipei Natura sarcinii

(sau al grupului) (sau a obiectivului)

Climatul sau cultura

organizaţională

Figura 1.2.1. Variabilele-cheie ale conducerii oamenilor

Cercetările de dată recentă par să indice că abordarea conjuncturală a conducerii are cele mai mari şanse de a asigura un echilibru productiv optim între nevoile echipei, cerinţele sarcinii, tipul climatului organizaţional şi presiunile exercitate de situaţia concretă sau contextul particular. Abordarea situaţională (conjuncturală) este aceea în care liderul îşi adaptează comportamentul la situaţie (conjunctură). Din această perspectivă, chestiunea conducerii devine problematică la punerea în practică.

Conducerea înseamnă pregătirea oamenilor; liderul se preocupă de pregătirea discipolilor, de creşterea lor personală, atât profesională cât şi pe alte planuri.

Liderii performanţi sunt cei care facilitează, şi chiar solicită, pe colaboratorii să înveţe din tot ceea ce fac: din situaţiile dificile cu care ne întâlnim şi chiar din eşecuri, precum şi din experienţă şi din succese obţinute, de la alţii.

Scopul este însuşirea de cunoştinţe, crearea şi dezvoltarea de abilităţi, şi nu în ultimul rând, împărtăşirea unui anumit set de valori, specific grupului respectiv.

Pregătirea altor lideri, care să fie capabili să preia la momentul necesar, poziţia de lider, reprezintă esenţa conducerii.

Conducerea nu presupune dictarea unui anumit comportament, nu înseamnă emiterea unor ordine şi verificarea modului în care se execută.

Conducerea presupune să îi înveţi pe ceilalţi să perceapă o situaţie aşa cum este ea în realitate şi să ştie ce răspunsuri să dea, astfel încât să acţioneze pentru a îndrepta organizaţia spre obiectivele pe care aceasta le urmăreşte.

Preview document

Antreprenoriat și Leadership - Pagina 1
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 2
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 3
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 4
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 5
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 6
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 7
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 8
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 9
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 10
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 11
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 12
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 13
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 14
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 15
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 16
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 17
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 18
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 19
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 20
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 21
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 22
Antreprenoriat și Leadership - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • 2006 LEADERSHIP-CONDUCERE.ppt
  • 2007 management si leadership.doc
  • Leadership excelent.ppt

Alții au mai descărcat și

Politica de promovare a companiei Petrom SA

Introducere Petrolul constituie resursa energetică de bază în sistemul consumului energetic mondial, ponderea petrolului în consumul de energie...

Importanța parteneriatului public-privat

Introducere Asigurarea unor servicii cost eficiente in arii din ce in ce mai extinse in baza unor bugete limitate este o mare provocare pentru...

Leadership și Management

Introducere Actualitatea temei. Intotdeauna in istorie calitatea liderilor a fost de prima importanta. Indiferent unde era ceruta, in razboaie sau...

Interviu cu un Antreprenor

Il am “invitat in platou” pe Edi Tecsan, fondatorul GamesLine.ro si Pro Strategy Group. Inainte de a trece la interviul propriu zis trebuie sa...

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor...

Managementul Riscurilor

Tema I. Introducere în teoria riscurilor 1. Analiza definiţiilor noţiunii de risc. 2. Funcţiile riscului. 3. Factorii de influenţă asupra...

Antreprenoriat în Cadrul Economic și Social al Regiunii Sud-Est

1. Cadrul administrativ şi încadrarea în contextul naţional şi regional 1.1 Aşezare geografică, suprafaţă şi frontiere Regiunea Sud Est este...

Chestionar privind Evaluarea Leadership-ului în Cadrul Organizației

asigurându-se confidenţialitatea informaţiilor, iar rezultatele prelucrarii vor fi disponibile pentru participantii la cercetare. Cercetarea...

Te-ar putea interesa și

Matricea leadership-ului în secolul XXI

INTRODUCERE Definițiile care s-au dat de-a lungul timpului leadership-ului impresionează nu numai cantitativ, ci și prin diversitatea opiniilor...

Leadershipul în comportamentul organizațional

INTRODUCERE Leadershipul în zilele noastre este din ce în ce mai asociat cu conceptul de lucru în echipă, înțelegerea cu alte persoane, inspirație...

Leadership. leadership-ul activităților economice

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să trateze problematica leadership-ului în contextul activităţilor economice actuale, să surprindă...

Proiect pentru obținerea unui grant necesar finanțării activității nonformale

1. DESCRIEREA SOLICITANTULUI 1.1. ONG-ul AIESEC AIESEC este o organizatie internationala, non-politica, independenta, not-for-profit condusa de...

Analiza unui Antreprenor

1.Introducere Un antreprenor este o persoana care, pe baza unor cauze si conditii contractuale, se obliga sa presteze in favoarea altei persoane...

Leadership și Comunicare

“Liderul slab este cel pe care subordonatii îl dispretuiesc, liderul bun estre cel pe care echipa îl aclama, Marele lider este cel care împreuna cu...

Analiza activității comerciale la nivelul ONG - AIESEC Brașov

1. Prezentarea ONG-ului 1.1. Denumire, localizare si istoric AIESEC este o platformă internaţională pentru tinerii care doresc să-şi descopere şi...

Leadership

I. Definire si continut. Termenul leadership este polisemantic, intraductibil in limba romana printr-un singur cuvant care sa exprime adevaratele...

Ai nevoie de altceva?