Cercetări de Marketing

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 38123
Mărime: 353.90KB (arhivat)
Publicat de: Cornelia Toader
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Taraburca
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Extras din curs

Tema 1. CONCEPTUL SI COMPONENTELE UNUI SISTEM INFORMAŢIONAL DE MARKETING

Fiecare firmă trebuie să direcţioneze fluxul informaţiilor de marketing către directorii săi de specialitate. Companiile analizează nevoile de informaţie ale directorilor, în funcţie de care se elaborează sisteme informaţionale de marketing (SIMK) adecvate.

Sistemul informaţional de marketing (SIMK) este un ansamblu format din specialişti, echipamente şi procedee de culegere, sortare, analiză, evaluare şi distribuire a informaţiilor necesare, corect şi la timp, către factorii de decizie din domeniul marketingului.

Conceptul de SIMK este prezentat în figura de mai jos. Pentru a-şi putea îndeplini sarcinile de planificare, implementare şi control (redate în partea stângă a figurii), directorii de marketing au nevoie de informaţii privind situaţia internă a întreprinderii (în baza inregistrărilor interne) şi privind evoluţia şi tendinţele mediului în care firmele lor acţionează (redate în dreapta figurii). Rolul SIMK este de a evalua nevoile de informaţie ale directorului, de a obţine informaţia necesară şi de a o distribui la timp către directorii de specialitate. Informaţia se poate obţine din înregistrările interne ale firmei, din activităţi de supraveghere a pieţei, prin cercetări de marketing şi analize în sprijinul adoptării deciziilor de marketing.

1.1 Sistemul înregistrărilor interne

Cel mai elementar sistem informaţional la care pot apela directorii de marketing este cel al înregistrărilor interne, incluzând aici rapoartele asupra comenzilor, vânzărilor, preţurilor, stocurilor, facturilor de plată şi de încasat ş.a.m.d. Analizând aceste informaţii, directorii de marketing pot identifica ocazii de piaţă sau dificultăţi majore.

Ciclul comandă - expediere

Acest ciclu constituie „inima" sistemului înregistrărilor interne. Comis-voiajorii, intermediarii şi clienţii trimit firmei comenzi. Un compartiment specializat întocmeşte facturile şi trimite copii după acestea altor compartimente. Comenzile pentru articolele cu stoc zero se înapoiază. Produsele livrate sunt însoţite de avize de expediţie şi documente de plată care la rândul lor sunt trimise în copie altor compartimente.

Firmele din ziua de astăzi trebuie să efectueze aceste operaţiuni cu rapiditate si corectitudine. Cumpărătorii preferă acele firme care le livrează la timp mărfurile coman¬date. Comis-voiajorii depun la sfârşitul fiecărei zile comenzile primite, iar în unele cazuri, chiar imediat. Compartimentul de execuţie a comenzilor trebuie să le prelucreze rapid, iar depozitul să expedieze în cel mai scurt timp posibil mărfurile solicitate. De asemenea facturile trebuie întocmite cu promptitudine, în prezent, firmele au început să pună in aplicare programe de îmbunătăţire a calităţii totale, menite să sporească viteza şi precizia comunicării între compartimente, rezultatele indicând în multe cazuri o creştere a eficienţei activităţii.

Sisteme de raportare a vânzărilor

Directorii de marketing au nevoie de date actuale referitoare la nivelul vânzărilor curente. Firmele producătoare de bunuri de larg consum primesc rapoarte asupra vânzărilor lor cu amănuntul lunar sau o dată la două luni. Întocmirea acestor rapoarte durează, de obicei 3-10 zile după sfârşitul lunii. Majoritatea directorilor de marketing acuză faptul că vânzările nu sunt raportate cu destulă rapiditate.

Progresul tehnic şi apariţia Internet-ului au facilitat mult procesul de elaborare şi transmitere a informaţiilor ce ţin de înregistrările interne. Magazinele, filialele, agenţii de vânzare au posibilitatea să obţină / transmită operativ datele necesare din sistemul computerizat contabil al companiei, inclusiv şi aflându-se în afara sediului acesteia. Exemplul companiei Mead Paper, producătoare de hârtie şi articole de papetărie este destul de relevant în acest sens:

Comis-voiajorii firmei Mead Paper (hţrtie şi papetărie) pot răspunde pe loc oricăror întrebări ale clienţilor intrând în legătură telefonică cu calculatorul central al companiei. El poate afla dacă hârtia comandată este disponibilă la cel mai apropiat depozit şi în cât timp poate fi ea expediată. Dacă hârtia nu se găseşte în stoc, calculatorul verifică stocurile depozitelor din apropiere, iar dacă nu există nicăieri stocuri disponibile, determină de unde şi când se poate procura hârtia necesară. Agentul respectiv primeşte răspunsul în câteva secunde, ceea ce constituie un avantaj major în faţa concurenţilor săi.

Proiectarea unui sistem de raportare orientat către utilizator

Firma trebuie să evite unele capcane pe care le poate întâlni în elaborarea unui sistem informaţional modern, în primul rând, este posibil să se creeze un sistem care să furnizeze prea multă informaţie. Directorii ajung dimineaţa la birou şi sunt întâmpinaţi de un munte de statistici asupra vânzărilor, pe care ori le ignoră, ori le citesc pierzând prea mult timp. În al doilea rând, se poate crea un sistem care să ofere informaţii prea actuale! Aceasta ar conduce la reacţii exagerate din partea directorilor în condiţiile unei schimbări minore în evoluţia vânzărilor.

Sistemul de informaţii de marketing al firmei ar trebui să ţină seama de ceea ce cred directorii că le trebuie, de ceea ce într-adevăr le trebuie şi de ceea ce este posibil din punct de vedere economic. O modalitate utilă de abordare a problemei ar fi constituirea unui comitet pentru sistemele informaţionale de marketing interne, care să discute cu personalul de marketing - directori de produs, directori comerciali, comis-voiajori etc. - pentru a afla care sunt nevoile lor de informaţie. Câteva posibile probleme de abordat sunt prezentate mai jos:

1. În luarea cărui gen de decizii sunteţi implicat de regulă?

2. Ce gen de informaţii vă sunt necesare pentru a lua aceste decizii?

3. Ce fel de informaţii primiţi de obicei?

4. Ce gen de analize speciale solicitaţi periodic?

5. Ce fel de informaţii aţi dori să primiţi şi nu le primiţi în momentul de faţă?

6. Ce informaţii aţi dori să primiţi zilnic, săptămânal, lunar, anual?

7. Ce reviste şi buletine de afaceri aţi dori să primiţi în mod regulat?

8. Despre ce subiecte aţi dori să fiţi ţinut la curent?

9. De ce fel de programe de analiză a datelor aţi dori să beneficiaţi?

10. Menţionaţi patru îmbunătăţiri care ar putea fi aduse sistemului informaţional de marketing actual.

Comitetul SIMK va trebui să acorde o atenţie specială dorinţelor şi nemulţu¬mirilor care îi sunt aduse la cunoştinţă, în acelaşi timp, el va trebui să dea dovadă de discernământ, eliminând unele solicitări de informaţii. Apoi, comitetul trebuie să afle exact ceea ce directorii trebuie să ştie pentru a putea lua deciziile corecte. De exemplu, ce anume trebuie să ştie directorii de produs pentru a putea stabili mărimea bugetului pentru publicitate? Ei trebuie să cunoască gradul de saturare a pieţei, ritmul de scădere a vânzărilor în absenţa publicităţii şi planurile de cheltuieli ale concurenţei. Sistemul infor¬maţional trebuie astfel structurat încât să ofere datele necesare luării fiecărei decizii de marketing majore.

Preview document

Cercetări de Marketing - Pagina 1
Cercetări de Marketing - Pagina 2
Cercetări de Marketing - Pagina 3
Cercetări de Marketing - Pagina 4
Cercetări de Marketing - Pagina 5
Cercetări de Marketing - Pagina 6
Cercetări de Marketing - Pagina 7
Cercetări de Marketing - Pagina 8
Cercetări de Marketing - Pagina 9
Cercetări de Marketing - Pagina 10
Cercetări de Marketing - Pagina 11
Cercetări de Marketing - Pagina 12
Cercetări de Marketing - Pagina 13
Cercetări de Marketing - Pagina 14
Cercetări de Marketing - Pagina 15
Cercetări de Marketing - Pagina 16
Cercetări de Marketing - Pagina 17
Cercetări de Marketing - Pagina 18
Cercetări de Marketing - Pagina 19
Cercetări de Marketing - Pagina 20
Cercetări de Marketing - Pagina 21
Cercetări de Marketing - Pagina 22
Cercetări de Marketing - Pagina 23
Cercetări de Marketing - Pagina 24
Cercetări de Marketing - Pagina 25
Cercetări de Marketing - Pagina 26
Cercetări de Marketing - Pagina 27
Cercetări de Marketing - Pagina 28
Cercetări de Marketing - Pagina 29
Cercetări de Marketing - Pagina 30
Cercetări de Marketing - Pagina 31
Cercetări de Marketing - Pagina 32
Cercetări de Marketing - Pagina 33
Cercetări de Marketing - Pagina 34
Cercetări de Marketing - Pagina 35
Cercetări de Marketing - Pagina 36
Cercetări de Marketing - Pagina 37
Cercetări de Marketing - Pagina 38
Cercetări de Marketing - Pagina 39
Cercetări de Marketing - Pagina 40
Cercetări de Marketing - Pagina 41
Cercetări de Marketing - Pagina 42
Cercetări de Marketing - Pagina 43
Cercetări de Marketing - Pagina 44
Cercetări de Marketing - Pagina 45
Cercetări de Marketing - Pagina 46
Cercetări de Marketing - Pagina 47
Cercetări de Marketing - Pagina 48
Cercetări de Marketing - Pagina 49
Cercetări de Marketing - Pagina 50
Cercetări de Marketing - Pagina 51
Cercetări de Marketing - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Cercetari de Marketing.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Rezultatelor Economice

CAPITOLUL I CONCEPTUL, TIPOLOGIA ŞI ROLUL REZULTATELOR FIRMEI 1.1. ANALIZA CONCEPTULUI DE REZULTAT În dicţionarul explicativ al limbii române...

Diagnosticul și Strategiile Firmei

CAPITOLUL 1 ANALIZA DIAGNOSTIC – DOMENIU DE STUDIU ŞI ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNEI ÎNTREPRINDERI 1.1. Introducere în problematica...

Protecția concurenței economice

CONCURENŢA - COORDONATĂ FUNDAMENTALĂ A ECONOMIEI DE PIAŢĂ FUNCŢIONALE 1.1. DEFINIREA ŞI OBIECTIVELE CONCURENŢEI Punctul de vedere aproape unanim...

Cursuri Marketing

DEFINIŢII Conform Institutului de Marketing, marketingul este “procesul managerial responsabil de identificarea, anticiparea şi satisfacerea...

Prețuri și tarife

Tema 1: Conceptul, esenţa şi rolul preţurilor în economie 1.1 Abordarea conceptului de preţ în teoria economică 1.2 Funcţiile preţului 1.3...

Etica în afaceri - Suport curs

MODULUL I NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ Capitolul 1 Etimologie, definiţii, concepte “Ce este binele?”, aceasta este întrebarea care a provocat...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Capitolul 1 Gestiunea financiar˘a a ˆıntreprinderii. Considerat¸ii generale 1.1. Definirea gestiunii financiare Not¸iunea de gestiune provine...

Finanțele Întreprinderii

1.1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii Teoria financiară se împarte în 3 compartimente mari: 1. Finanţe publice – studiază modul de...

Te-ar putea interesa și

Cercetare de Marketing

1. FAZA PRELIMINARA A CERCETARII 1.1 Stabilirea problemei decizionale si a scopului unei cercetarii de marketing a) Definirea problemei...

Analiza datelor obținute din surse secundare

CAPITOLUL I I.1. Analiza cifrei de afaceri, pe tari, în corelatie cu cheltuielile publicitare. Cifra de afaceri reprezinta un indicator care...

Metode și tehnici de culegere a informațiilor în cercetările de marketing

INTRODUCERE Marketingul sintetizează orientarea activităţii unei firme în funcţie de nevoile pieţei. Aceasta se reflectă într-un ansamblu de...

Aplicarea Sondajului pe Valea Prahovei

Cap I Cercetarea de marketing in turism –notiuni teoretice 1.1Definitia cercetarii de marketing in turism Orientarea de marketing a activitatii...

Cercetări de marketing

Cercetarea de marketing reprezinta un element important in caracterizarea gradului insusi de dezvoltare a marketingului. Cercetarea de marketing...

Cercetări de Marketing

U1.1. Introducere Marketingul Plaseaza Clientul În Centrul Preocuparilor Unei Firme, Având Ca Obiectiv Principal Satisfacerea Nevoilor Si...

Identificarea clienților și cerințelor acestora

INTRODUCERE Prezenta lucrare reda sintetic continutul cercetarilor de marketing, sub aspectul conceptelor, utilitatii, istoricului, functiilor,...

Metodele cercetării de marketing

OBSERVAREA – METODA A CERCETARII DIRECTE 1. Natura procesului observarii în cercetarea de marketing 2. Tipuri de observare utilizate în...

Ai nevoie de altceva?