Etica în afaceri - Suport curs

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 22812
Mărime: 100.02KB (arhivat)
Publicat de: Avram Trandafir
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. MODULUL I 1
 2. NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ 1
 3. Capitolul 1 1
 4. Etimologie, definiţii, concepte 1
 5. Capitolul 2 4
 6. Scurt istoric. Abordări clasice şi moderne 4
 7. Capitolul 3 7
 8. Funcţiile eticii şi rolul ei în societate 7
 9. MODULUL II 10
 10. NOŢIUNI GENERALE DE MORALĂ 10
 11. Capitolul 1 10
 12. Morală şi moralitate.Valori fundamentale ale moralei 10
 13. Capitolul 2 14
 14. Legea morală, conştiinţa morală şi responsabilitatea 14
 15. MODULUL III 17
 16. DOMENIUL DE STUDIU AL ETICII IN AFACERI 17
 17. Capitolul 1 17
 18. Istoric. Definiţii şi concepte 17
 19. Capitolul 2 20
 20. Rolul şi importanţa studierii eticii în afaceri 20
 21. Capitolul 3. 23
 22. Manageri contemporani si pozitiile lor in raport cu normele impuse de 23
 23. etica in afaceri 23
 24. MODULUL IV 27
 25. Capitolul 1 28
 26. Elemente de deontologie ale eticii în afaceri 28
 27. Capitolul 2 32
 28. Domeniul eticii manageriale 32
 29. Capitolul 3 35
 30. Dileme manageriale în rezolvarea problemelor etice 35
 31. Capitolul 4 38
 32. Coduri etice ale organizaţiilor 38
 33. Capitolul 5 54
 34. Etica si management.Management in conditii de stres 54
 35. Capitolul 6 58
 36. Etica şi managementul profitului 58
 37. Bibliografie 61

Extras din curs

MODULUL I

NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ

Capitolul 1

Etimologie, definiţii, concepte

“Ce este binele?”, aceasta este întrebarea care a provocat nenumărate dispute în decursul timpului. De aici porneşte de fapt demersul celor interesaţi de etică în a stabili nişte puncte de sprijin pentru a cerceta şi interpreta faţetele atăt de complexe ale problemelor legate de acest subiect generos.

A fi etic inseamnă “a face bine”, un bine care să influenţeze nişte activităţi şi să le canalizeze în sens pozitiv. Dacă mergem însă mai departe şi-l citam pe G.E.Moore, autorul lucrării Principia Ethica, vom constata că binele oricât l-am intoarce pe toate feţele nu poate fi complet definit. Înţelegem aşadar din aceasta că binele nu trebuie obligatoriu definit, ci el trebuie recunoscut atunci când este întâlnit şi interpretat ca un concept pozitiv care să guverneze acţiunile noastre.

Concluzia ar fi aceea că etica este o “ştiinţă a binelui”. Ea este fundaţia pe care sunt clădite toate relaţiile înterumane.

“Dicţionarul explicativ al limbii romane” ediţia 1975 defineşte etica ca fiind totalitatea normelor de conduită morala corespunzătoare unei anumite clase sociale sau societăţi.

Cuvântul “etica” provine din grecescul ETHOS care înseamnă loc natal, patrie, locuinţă, caracter. Din acest cuvânt a derivat ETHICOS care era legat de morală, fiind folosit în a defini o activitate cu un pronunţat caracter moral. Aristotel merge mai departe şi introduce noţiunea de ETHIKE care însemnă ştiinţa cunoaşterii şi a binelui.

Deşi înrudite conceptele de morală şi etică au origini diferite. În timp ce “etica” provine din greacă,”moral” provine din latinescul “mos-moris” care este tradus prin “moravuri”, pentru ca în timp să apară şi denumirea consacrată de “moralis”etimonul modern al noţiunii de morală.

Prin urmare putem considera etica ca pe o ştiinţă a comportamentului, a moravurilor, ca pe un ansamblu de prescripţii concrete despre morală sau în legătură cu ea. Tot în acest sens găsim şi o definiţie a eticii propusă de Jaques Wundenburger care subliniază că ”ea reprezintă ansamblul regulilor de conduită împărtăşite de către o comunitate anume, reguli ce sunt fundamentate pe distincţia dintre bine şi rău, în timp ce morala cuprinde un ansamblu de principii de dimensiune universal-normativă” (J.J. Wundenburger 1993, pag.14).

O înţelegere a eticii este destul de dificilă pentru noi ca indivizi şi nu o vom cunoaşte decât atunci când vom înţelege ca o etică sănătoasă reprezintă chiar esenţa unei societăţi civilizate. Iar Etica în afaceri reprezintă ansamblul nostru de a ne relaţiona faţa de acţionari, de colegi, de angajaţi, de clienţi, de subordonaţi, de furnizori, faţă de comunitatea de care aparţinem, precum şi unii faţă de alţii. Aşadar etica nu se ocupă de tipul relaţiilor dintre persoane fizice sau juridice, ci de calitatea acestor relaţii.Vom încerca în concluzie şi noi să formulăm o definiţie a “eticii în afaceri” pe care o propunem în următoarea formă:

“Etica în afaceri” este o ramură a eticii care studiază calitatea relaţiilor dintre persoane fizice şi juridice angrenate în acţiuni comune raportate la valorile pozitive care guvernează noţiunea de “afacere”.

Dacă ar fi să ne raportăm în momentul de faţă la valorile etice şi morale ale economiei româneşti vom observa că există o strânsă înterdependenţa între politic, economic, social şi moral. Din această interdependenţă vom putea concluziona că raportând-o la realitatea noastră soluţia progresului ar fi intoarcerea la valorile morale sănătoase şi promovarea lor în toate mediile sociale şi economice. La noi prima reforma ce trebuia facută este REFORMA MORALĂ prin promovarea unui sistem de valori sănătos cu un standard etic şi moral înalt, iar apărarea acestor valori să se facă ori de câte ori este cazul prin aplicarea unor sancţiuni imediate şi severe de natură legislativă şi morală.

În fapt etica are la bază un triunghi simbolic-conceptual: EU,TU, EL. Acest triunghi reflectă patru tipuri de rapoarte relaţionale şi anume: EU-TU, EU-EL,TU-EL şi EU-TU-EL.

Dacă în fiecare dintre aceste relaţii se ţine seama de regulile moralei şi ale bunului simţ atunci rapoartele se considera a avea valente pozitive şi se vor incadra în normele etice”. "Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face” spune o vorba de duh care poate exprima perfect simbolismul triunghiului amintit printr-un raţionament de bun simţ.

Din păcate în ultima perioadă de timp, odată cu dezvoltarea industrială accelerată şi apariţia şi afirmarea unei sfere tot mai largi a terţiarului, se pare că se sedimentează tot mai pregnant o altă lume, aceea a pragmatismului egoist, a cantităţii şi a goanei nu numai după profit ci mai ales după îmbogăţire. În această lume lucrurile, obiectele moarte îşi găsesc de fiecare dată locul, iar OMUL tot mai putin... . Una dintre temele filozofiei, moralei şi psihologiei contemporane este încercarea de a răspunde şi de a da soluţii

la problemele pe care omul de astăzi şi le pune lui însuşi, în raport cu propria persoană. (Enachescu C-tin 2005 p.195.):

- omul de astăzi este expresia unei profunde crize

- lumea are o ofertă tot mai săracă din punct de vedere al valorilor autentice

- frământarea omului nu mai este de natură filosofică, ci ea devine o “angoasa a disperării”

- omul îşi diminuează simţitor capacităţile de înţelegere, sensurile adevărat-existenţiale

- viaţa nu mai este o sursă de stimuli pozitivi şi de plăceri

- oamenii încetează în a-şi mai proiecta idealuri

Se poate deci concluziona că valorile morale şi cele culturale au rămas mult în urma progresului tehnico-ştiinţific, ceea ce naşte întrebarea dacî ştiinţa va rămâne totuşi în slujba progresului umanităţii sau nu? Răspunsul se găseşte în interiorul societăţii contemporane precum şi în interiorul conştiinţei individuale ca parte integrantă a unei noi structuri: conştiinţa colectivă.

MOTIVE DE REFLECŢIE:

1.“O cercetare făcută de către Banca Mondială, arată faptul că 51% dintre firmele româneşti oferă mită pentru a-şi înlesni afacerile, acesta fiind un procent foarte ridicat în comparaţie cu celelalte state europene unde acest procent se situează la nivelul de 20%. În aceste condiţii aproape 4% din venitul anual al firmelor reprezintă bani destinaţi pentru "mită.”(Cronica Română nr.213219.01.2000, pag 3).

2. Au trecut 20 de ani de la schimbarea sistemului social din România şi când citeşti în oricare din cotidienele de mare tiraj nu lipsesc niciodată două elemente: reclamele pentru liniile erotice şi comentarea cel puţin a unui caz de mare coruptie.”O ţară coruptă din care lipsesc...corupţii”.

Bibliografie

1. Abrudan, I., Premise şi repere ale culturii manageriale româneşti, Cluj Napoca:Editura Dacia, 1999.

2. Abrudan, I.,Cutreierând cu managementul pe axa “bine-rău”a universului, în Revista de Management şi Inginerie Economică, vol.2, nr. 4, 2003.

3. Abrudan, M., M., Managementul internaţional, Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2002.

4. Aristotel, Politica, Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1924

5. Balahur, P., Personalitatea şi creaţie în etica maodernă, Iaşi, Editura Univ. “Al.I Cuza, 2004”.

6. Bâtlan, I., Introducere în istoria şi filosofia culturii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002.

7. Bellu, N., Sensul eticului în viaţa morală, Bucureşti, Editura Paidea, 1999.

8. Bourdien, P., Raţiuni practice, Bucureşti: Editura Meridiane, 1999.

9. Brăileanu, T., Idealul de viaţă şi conştiinţa morală, Bucureşti, Editura Eminescu, 2001.

10. Buchan, J., Etica şi progresul economic, Bucureşti, 1997.

11. Burduş, E., Căprărescu, Gh., Fundamentele managementului organizaţiei, Bucureşti: Editura Economică, 1999.

12. Cohuţ Pop, I., Introducere în etica afacerilor, Oradea, Note de curs , 2004

13. Corneliu, M., Etica tragica, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1995

14. Craciun, D., Etica în afaceri, Bucureşti, Edituta ASE, 2005

15. Donaldson, Th., Werhame, Patricia, Etichal Issues in Business, A Philosophical Aproach, Prentice-Hall, 1979.

16. Friedman, M., Capitalism şi libertate, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995

17. Friedman, M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, în “Ethics for modern life” R.Abelson, M. L. Friquegnon, New York: St Martin’s Press, 1991.

18. Fukuyama, F., Marea ruptură, Bucureşti, : Editura Humanitas, 2002.

19. Goodpaster, K.,E., Business Etichsand Stakeholder Analysis, în “Ehical Theorry and Business”, T. Beauchampşi N. Bowie. New Jersey: Prentice Hall, 2001.

20. Holmes, R., L., Ethics Before Profits, în “Ethics for modern life”, R.Abelson, M. L. Friquegnon, New York: St Martin’s Press, 1991.

21. Hosmer, L., T., The Ethics of Management, IRWIN, Homewood, Ilinois, 1987.

22. Ionescu, Gh. Gh., Marketizarea, democratizareaşi etica afacerilor, Bucureşti, Editura Economică, 2005.

23. Iosifescu, V., Duplicitate şi educaţie morală, Bucureşti, Editura Aramis, 2004.

24. Kant, I., Critica raţiunii practice, Bucureşti, editura Paideia, 2003.

25. Lambarde, P., Maris, B., Doamne, ce frumos e războiul economic! Bucureşti, Editura Antet, 2000.

26. Marga, A., Relativimul şi consecinţele sale, Cluj Napoca, Editura Fundaţiei Studiilor Europene, 1998.

27. Mihuţ, I., Management, Târgu-Mureş, Editura Universităţii, “D. Cantemir”, 2001.

28. Mureşanu, V., Axiologie şi moralitate, Bucureşti, Editura Punct, 2001.

29. Platon, Apărarea lui Socrate, Bucureşti, 1923.

30. Platon, Opere, Vol.I, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975.

31. Pleşu, A., Obscenitate Publică, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005.

32. Popa, I., Filip, R., Mnangement internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

33. Popa, M., Chira, A., G., Scorţar, L., M., Etica în afaceri, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2008.

34. Ramiy, A., A., La Etica enla empresa, Instituto de Estudios Economicos, Madrid, 1994.

35. Savu, D., V., Acţiune social-acţiune managerială, Bucureşti, Editura ASE, 2003.

36. Sharp, D., Business Etichs Cases, The Univ. of Western Ontario, 1998.

37. Shaw, W., Barry, V., Moral Issues in Bussines, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1992.

38. Silbeger, S., MBA în 10 zile, Bucureşti, Editura Economică, 2004.

39. Stroe, C-tin., Din gândirea etică românească, Bucureşti, Editura Şansa, 1997.

40. Tigu, G., Etica afacerilor în turism, Bucureşti, Editura Uranus, 2003.

41. Umberto Eco, Cinci scrieri morale, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005.

42. Wunderburger, J., J., Questions d’etique, Paris: Presses Universitairs de France, 1993.

43. Dicţionar explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1984.

44. Petit Dictionnaire d’Ethique, Paris, CERF, 1993.

45. Dicţionarul etic şi de filosofie morală, Paris, 1996.

***Encyclopedic Dictionary of Business Ethics, BLACKWELL Business, 1997.

Preview document

Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 1
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 2
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 3
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 4
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 5
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 6
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 7
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 8
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 9
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 10
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 11
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 12
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 13
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 14
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 15
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 16
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 17
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 18
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 19
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 20
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 21
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 22
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 23
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 24
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 25
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 26
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 27
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 28
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 29
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 30
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 31
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 32
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 33
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 34
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 35
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 36
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 37
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 38
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 39
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 40
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 41
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 42
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 43
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 44
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 45
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 46
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 47
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 48
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 49
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 50
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 51
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 52
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 53
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 54
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 55
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 56
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 57
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 58
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 59
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 60
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 61
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 62
Etica în afaceri - Suport curs - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Etica in afaceri - Suport curs.doc

Alții au mai descărcat și

Etica și mass media

INTRODUCERE În ultimii ani, etica în mass-media a devenit un subiect extrem de controversat încercându-se o clarificare a valorilor etice și...

Etica în afaceri

INTRODUCERE Prezentul curs se adresează studenților de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, toate specializările, forma...

Regula de aur și etica afacerilor

Abstract: Fenomenul globalizarii pietelor a fost acompaniat de o necesitate pentru globalizarea normelor etice. Un principiu referitor la aceste...

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Natura și esența eticii profesionale. definiții. problematica eticii

1 ETICA - ȘTIINȚĂ FILOSOFICĂ, CONCEPTE Notiunea de etică provine de la cuvîntul grecesc ethos (obicei, morav, caracter). Pornind de la cuvîntul...

Etica și organizațiile de afaceri

2.1. Conţinutul eticii afacerilor. Concepte şi probleme specifice Obiectul de studiu al eticii afacerilor este reprezentat de problemele morale...

Etica în afaceri

Organizaţia are o dublă responsabilitate: economică şi socială. Din punct de vedere economic, scopul principal poate fi obţinerea profitului, a...

Te-ar putea interesa și

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Obstacole în calea comunicării interculturale

I. NOȚIUNI GENERALE DESPRE COMUNICARE 1.1. Noțiunea de comunicare Toate definițiile date comunicării, indiferent de școlile de gândire cărora le...

Guvernanță corporativă - electroaparataj

Capitolul I – Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. 1.1. Date de identificare ELECTROAPARATAJ S.A. este...

Codul de etică al companiei McDonald's

1. PREZENTARE GENERALA 1.1. Descrierea companiei McDonald’s McDonald's Corporation (listată la Bursa de valori din New York sub codul MCD) este...

Responsabilitatea socială a companiei - Petrom și BP

Una dintre întrebările la care managementul unei companii a trebuit să răspundă dea lungul timpului, a fost aceea dacă activităţile pe care le...

Speță practică în care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt încălcate

INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil,...

Codul Etic al Profesiei Contabile în România

I. Introducere 1.1 Motivaţia Dacă până nu demult scopul principal al oricărei activităţi economice era maximizarea profitului “obţinut prin orice...

Etica în profesia contabilă principii etice încălcate

Introducere Deontologia este definită ca „știința a ceea ce trebuie făcut”. Codul deontologic al profesioniștilor contabili este, astfel,...

Ai nevoie de altceva?