Comunicare și Negociere Organizațională

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23909
Mărime: 95.13KB (arhivat)
Publicat de: Jan Chiriță
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Romulus Vancea

Cuprins

 1. CAP 1. DEFINIREA COMUNICĂRII
 2. 1.1. Puţină istorie
 3. 1.2. Ce este comunicarea umană?
 4. 1.3. Niveluri de comunicare umană
 5. 1.4. Contextul şi etica comunicării umane
 6. 1.5. Comunicarea ca proces tranzacţional
 7. 1.6. Comunciarea voluntară şi involuntară. Ireversibilitatea comunicării
 8. CAP 2. DEFINIREA NEGOCIERILOR
 9. 2.1. Definirea conceptului de negociere. Tipologia negocierilor
 10. 2.2. Caracteristicile negocierii
 11. CAP 3. ETAPELE PROCESULUI DE NEGOCIERE
 12. 3.1. Pregătirea negocierilor (prenegocierea)
 13. 3.2. Desfăşurarea negocierii propriu-zise
 14. 3.3. Finalizarea negocierilor
 15. 3.4. Greşeli frecvente întâlnite în negocieri şi posibilităţi de remediere a acestora
 16. CAP 4. OBIECTIVELE ŞI CLASIFICAREA NEGOCIERILOR INTERNAŢIONALE
 17. 4.1. Obiectivele negocierilor internaţionale
 18. 4.2. Specificitatea negocierilor internaţionale
 19. CAP 5. ORGANIZAREA NEGOCIERILOR
 20. 5.1. Logistica şi locul de desfăşurare a negocierilor
 21. 5.2. Modelarea negocierii şi pregătirea variantelor de negociere
 22. 5.3. Echipa de negociere şi alegerea conducătorului acesteia
 23. 5.4. Clasificarea informaţiilor necesare în procesul de negociere şi modalităţi de obţinere a acestora
 24. 5.5. Întocmirea dosarelor de negociere şi elaborarea planului de negociere
 25. 5.6. Realizarea comunicării în timpul negocierilor. Reguli de comportament
 26. CAP 6. STRATEGIA DE NEGOCIERE
 27. 6.1. Definirea şi clasificarea strategiilor de negociere
 28. 6.2. Modelul strategic al negocierii constructive
 29. 6.3. Strategiile majore de negociere
 30. CAP 7. TACTICA DE NEGOCIERE
 31. 7.1. Definirea tacticii de negociere. Principalele tipuri de tactici de negociere
 32. 7.2. Alte tactici de negociere
 33. 7.3. Apărarea faţă de tacticile partenerilor
 34. CAP 8. TEHNICA DE NEGOCIERE
 35. 8.1. Definirea tehnicii de negociere. Tehnici de negociere de bază
 36. 8.2. Alte tehnici de negociere

Extras din curs

CAP I. DEFINIREA COMUNICĂRII

Motto: „Întrebat fiind în ce măsură oamenii comunicativi şi instruiţi sunt superiori celor închişi şi neinstruiţi, se spune că Aristotel ar fi spus: «în aceeaşi măsură în care cei vii sunt superiori celor morţi»” (Dionysos din Halicarnas)

1.1. Puţină istorie

Cu 2500 de ani în urmă, prin secolul V î.e.n., în Grecia antică, mai întâi în Siracuza şi apoi în Atena, cetăţenii liberi răsturnau regimurile tiranice şi stabileau primele reguli de convieţuire democratică. Legile acelor vremuri prevedeau ca fiecare cetăţean să fie propriul său avocat şi să-şi pledeze singur cauza în procese, indiferent dacă era acuzat sau acuzator. Nu puteau fi angajaţi avocaţi profesionişti, iar pledoariile trebuiau susţinute public, în faţa a zeci sau sute de juraţi.

Cetăţenii care stăpâneau arta comunicării convingătoare se afirmau mai uşor în societate şi îşi apărau mai bine interesele. În plus, ei puteau deveni, şi chiar deveneau, lideri politici, militari sau religioşi, dobândind noi privilegii pe această cale.

Arta de a comunica convingător s-a numit, atunci, retorică. Interesul pentru însuşirea acestei arte şi studiul comunicării umane au devenit predominante în epocă, alături de arta şi ştiinţa războiului.

S-ar părea că primele elemente de teorie a comunicării umane au fost elaborate de Corax din Siracuza. El a scris „Arta retoricii”, în care prezenta concetăţenilor săi diverse moduri şi tehnici de comunicare, utile în procesele de recuperare a averilor.

Ulterior, Tisias, fost student al lui Corax, a introdus această teorie în Atena, teren fertil în care teoria comunicării umane a cunoscut o dezvoltare înfloritoare. Apar repede specialiştii în retorică, cunoscuţi sub numele de sofişti. Primul sofist renumit a fost Protagoras (sec. V î.e.n.).

Prima accepţiune a noţiunii de retorică, cuvânt de origine greacă, a fost aceea de „ştiinţa şi arta de a convinge”. Retorica viza, cu precădere, comunicarea în sfera juridică şi politică.

Există, astăzi, opinii autorizate după care „retorica este cea mai înaltă expresie a culturii greceşti” (Marron, H.I., „A History of Education in Antiquity”, New York, 1956).

Importanţa discursului politic în vechea democraţie greacă face să apară noţiune de logograf, dată specialiştilor în evaluarea cuvântărilor. Acest atribut este acordat sofistului Antiphon. În concepţia acestuia, o cuvântare este construită pe şase niveluri: introducerea, expunerea de motive, prezentarea faptelor, argumentaţia, probele şi concluziile. Construcţia rămânea aceeaşi, indiferent dacă era vorba de cuvântări cu caracter politic, juridic sau ceremonial.

Un secol mai târziu, Platon (427-347 î.e.n.) a introdus retorica în viaţa academică greacă, aşezând-o alături de filosofie. Ea nu era considerată neapărat o ştiinţă pentru că nu urmărea cunoaşterea a ceea ce este corect sau incorect, raţional sau iraţional, ci cunoaşterea slăbiciunilor umane, pentru a le putea controla şi folosi în atingerea scopurilor propuse.

Pentru Platon, retorica a însemnat chiar ştiinţa comunicării umane. În procesul comunicării umane, el a delimitat cinci etape: conceptualizarea, simbolizarea, clasificarea, organizarea şi realizarea. Prima se ocupă cu studiul cunoaşterii, a doua cu studiul sensului cuvintelor, a treia cu studiul comportamentului uman şi a modului lor de viaţă, a patra cu aplicarea acestora în practică, iar ultima se ocupă cu studiul tehnicilor şi instrumentelor de influenţare a oamenilor.

Aristotel (384-322 î.e.n.), studentul lui Platon, scrie celebra sa lucrare „Rhetorika”, care deschide noi drumuri în studiul sistemelor de comunicare umană. Totodată, Aristotel elaborează primul tratat de logică („Organon”), în care descoperă silogismul şi construieşte tipul de raţionament şi argumentaţie bazate pe silogism.

Urmează progresele realizate de filosofii romani şi distincţia făcută între teoria şi practica comunicării umane: teoria este retorica, practica este oratoria. Unul dintre teoreticienii şi marii practicieni ai timpului rămâne Cicero (106-43 î.e.n.).

După epoca greco-romană, teoria comunicării umane nu a mai cunoscut progrese considerabile timp de mai multe secole, până la Renaştere. Începând cu anul 1600, în epoca modernă studiul comunicării umane a fost readus în centrul preocupărilor mai multor categorii de gânditori: filosofi, semioticieni, lingvişti, psihologi, sociologi, epistemologi, stilişti şi, în cele din urmă, oamenii de marketing, diplomaţii, comunicatorii, animatorii, creatorii de publicitate, agenţii publicitari şi de relaţii publice, moderatorii, mediatorii şi negociatorii contemporani.

În ultimele decenii, ştiinţele comunicării umane cunosc o dezvoltare explozivă. Apare şi se dezvoltă Analiza Tranzacţională (Eric Berne, anii ’60), Programarea Neuro-Lingvistică (Richard Bandler şi John Grinder, anii ’70), ca şi tehnicile şcolii de psihologie şi comunicare de la Palo Alto sau concepţia revoluţionară a lui Marshall McLuhan, pentru care „media este mesajul”, iar comunicarea „electrică” provoacă retribalizarea structurii conştiinţei psihice şi sociale.

Preview document

Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 1
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 2
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 3
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 4
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 5
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 6
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 7
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 8
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 9
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 10
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 11
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 12
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 13
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 14
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 15
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 16
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 17
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 18
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 19
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 20
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 21
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 22
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 23
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 24
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 25
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 26
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 27
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 28
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 29
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 30
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 31
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 32
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 33
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 34
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 35
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 36
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 37
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 38
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 39
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 40
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 41
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 42
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 43
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 44
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 45
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 46
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 47
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 48
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 49
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 50
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 51
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 52
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 53
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 54
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 55
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 56
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 57
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 58
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 59
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 60
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 61
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 62
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 63
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 64
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 65
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 66
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 67
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 68
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 69
Comunicare și Negociere Organizațională - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Comunicare si Negociere Organizationala.doc

Alții au mai descărcat și

Etica negocierii în afaceri

INTRODUCERE În lumea afacerilor contemporane, negocierea şi negociatorul dobândesc o importanţă considerabilă. Niciodată în istorie, tranzacţiile...

Comunicarea în afaceri

Negocierea este unul dintre cei mai importanți pași atunci când se pune baza unei afaceri. Pentru a negocia avem nevoie de comunicare și de aceea...

Tehnici și Tactici de Finalizare a Negocierii

CAPITOLUL 1 Introducere in teoria negocierilor 1.1 Introducere Teoria negocierii apartine domeniului sociologiei si psihologiei sociale, mai...

Secretele unei Negocieri Reușite

INTRODUCERE Întregul proces de geneză şi dezvoltare al fiinţei umane se supune unor legităţi complexe care, pe măsură ce se doresc precizate, apar...

Tactici de Negociere

Procesul de negociere implică un ansamblu de orientări şi decizii prin intermediul cărora se urmăreşte realizarea obiectivelor şi promovarea...

Stiluri de Negociere pe Plan Mondial

ntroducere Negocierea este o componentă importantă a realității, ea face parte din viața noastră. Negociem zilnic și peste tot, situându-ne pe...

Sisteme Informatice de Marketing

Introducere Sistemele informatice de marketing reprezinta instrumente manageriale utilizate pentru obtinerea informatiei de marketing, absolut...

Evoluția economiei europene în perioada postbelică

declanºarea unor procese care ºi-au pus amprenta pe urmãtoarea jumãtate de secol: împãrtirea Europei si a lumii în douã blocuri politico-militare...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe,...

Perfecționarea Comunicării Organizaționale în Cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara

CAP. I. COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ 1.1. DEFINIRE Comunicarea e asemenea unui “nor gros” pe care vînturile îl tot “împing şi îl destramă şi care...

Comunicarea Managerială în Conflictul Organizațional

INTRODUCERE “Aproape fiecare problemă, fiecare conflict, fiecare greşeală sau neînţelegere are la nivelul cel mai de jos o problemă de...

Studiu de caz - comunicarea managerială în SC Farmec SA

COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ 1. Ce este comunicarea? În sens general, comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj, printr-un canal, de...

Particularități ale Aplicării Managementului prin Obiective în Organizația Militară

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales aceasta tema este reprezentat de dorinta de a cerceta si de a aprofunda conceptul de „management prin...

Comunicare și negociere organizațională

1. Comunicarea Comunicarea este „un proces deosebit de important și complex, de care depinde structura reușitelor, miracolelor sau a dezastrelor...

Comunicare și Negociere pe Exemplu Artima

INTRODUCERE Comunicarea a însoţit omul pe parcursul întregii sale existenţe şi evoluţii, în toate genurile de activităţi în care a fost implicat....

Analiza senzorială a gumei de mestecat

INTRODUCERE Toate definitiile date comunicarii umane, indiferent de scolile de gandire carora le apartin sau de orientarile in care se inscriu, au...

Ai nevoie de altceva?