Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 12398
Mărime: 54.15KB (arhivat)
Publicat de: Octav Cojocariu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nistor L.

Extras din curs

1.1. Scurt istoric al dezvoltării Cadastrului în Republica Moldova

Cadastru – sistemul informaţional de stat ce conţine înregistrări despre terenuri, despre obiectele aferente lor şi despre drepturile asupra lor, constituit din cadastrul bunurilor imobile şi cadastre specializate (conform Legii cadastrului bunurilor imobile din Republica Moldova, 1543-XIII din 25 februarie 1998).

După proclamarea independenţei Republicii Moldova (27 august 1990) începe perioada REFORMELOR în toate ramurile economiei naţionale. Primele încercări în domeniul cadastrului au fost: adoptarea de către parlamentul Republicii Moldova a unui şir de acte legislative, care reglementează procesul de transmitere a bunurilor imobilului în proprietate şi de creare a cadastrului bunurilor imobile.

Adoptarea noului cadru legislativ privind regimul proprietăţii (Legea cu privire la privatizare, Legea cu privire la proprietate, Codul funciar), confirmarea de către Constituţia Republicii Moldova a dreptului de proprietate privată asupra pământului a servit drept bază pentru reformarea relaţiilor imobiliare, redistribuirea în masă a patrimoniului, transmiterea lui în proprietate privată.

Odată cu adoptarea Legii cu privire la preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, pământul a fost inclus în circuitul civil. Vechiul sistem de evidenţă a bunurilor imobile, inclusiv înregistrarea lor separată în condiţiile economiei de piaţă s-a dovedit a fi neeficient.

În urma studierii minuţioase a experienţei ţărilor europene în domeniul cadastrului a fost elaborată Legea cadastrului bunurilor imobile, care prevede un sistem de înregistrare a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, ce corespunde cerinţelor actuale.

Pentru elaborarea şi implementarea concepţiei coordonată de creare şi dirijare a cadastrului în republică, în 1994 printr-un decret prezidenţial, a fost creată Agenţia Naţională de Geodezie, Cartografie şi Cadastru, astăzi numită Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova.

Suplimentar, în 1994 Guvernul republicii solicită contribuţia financiară a Băncii Mondiale în scopul reorganizării sistemului cadastral existent.

Implementarea reală a cadastrului s-a început odată cu semnarea, la 8 iunie 1998, a acordului de credit cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare în sumă de 15,9 milioane de dolari americani. În acest scop a fost elaborat Programul de Stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, prima etapă a căruia (1998-2003) prevedea crearea cadrului legislativ, accelerarea procesului de împroprietărire, informarea populaţiei, instruirea cadrelor, crearea sistemului organelor cadastrale şi, desigur, înregistrarea primară masivă a proprietăţilor imobiliare.

Un ajutor substanţial la implementarea Proiectului au acordat donatorii. Este vorba de donaţiile oferite cu generozitate de Suedia, Elveţia, Franţa, Norvegia, Japonia, care se estimează la 6,7 milioane de dolari americani. Aceste mijloace au fost utilizate preponderent la finanţarea serviciilor de consultanţă prestate la un înalt nivel calitativ de firma suedeză „Swedesurvey", procurarea tehnicii de calcul, utilajului geodezic, etc. Conform acordului de credit, contribuţia guvernului nostru a constituit 4,0 milioane de dolari americani.

La realizarea primei etape a Programului a contribuit în mod hotărâtor Primul Proiect de Cadastru, prin implementarea căruia a fost creat un sistem unic de înregistrare a bunurilor imobile şi a drepturi lor asupra lor, s-a promovat privatizarea pământului, ceea ce a impulsionat dezvoltarea pieţei imobiliare. Din obiectivele specifice ale Proiectului au făcut parte asigurarea garanţiei din partea statului.

Afară de chestiunile legate de crearea infrastructurii cadastrului, elaborarea bazei legislative, pregătirea cadrelor, informarea populaţiei şi multe altele, care sunt mai mult un lucru migălos şi de rutină, scopul principal a fost identificarea bunurilor imobile, înregistrarea lor şi a drepturilor de proprietate asupra lor. La acest capitol obiectivul, nu numai că a fost îndeplinit, ci şi depăşit substanţial. Astfel, iniţial se planificase înregistrarea a 530 mii de bunuri imobile. Ulterior, din iniţiativa Oficiului de Implementare a Primului Proiect de Cadastru, Moldova a reuşit să primească ajutor de la USAID.

Către 1 iulie 2006, în republică erau înregistrate 4406755 de bunuri imobile, inclusiv 3953380 prin metoda masivă, adică din contul statului. Din totalul bunurilor înregistrate circa 67 la sută sunt terenuri cu destinaţie agricolă, 23 % - case de locuit individuale cu teren aferent, circa 8 % - apartamente şi 2 % – alte tipuri de proprietăţi.

Cu toate că planul înregistrării primare masive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1030 din 12 octombrie 1998 „Despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile” a fost depăşit de circa 8 ori, până în prezent fiind înregistrate circa ¾ din toate proprietăţile respective, pentru finalizarea acestor lucrări şi crearea unei baze de date moderne a bunurilor imobile din republică mai sunt necesare resurse umane, financiare, organizatorice.

Actualmente, eforturile principale sunt îndreptate la identificarea şi înregistrarea proprietăţilor imobiliare din intravilanul localităţilor, adică a caselor individuale de locuit cu teren aferent şi a sectoarelor de pământ distribuite în baza articolului 82 din Codul funciar. Până în prezent aceste lucrări au fost executate în 606 localităţi din cele circa 1600 câte sunt în republică, iar în altele 353 ele se află în plină desfăşurare. Altfel spus, pentru a finaliza lucrările menţionate, mai avem de identificat şi înregistrat în cadastru circa 60-70 la sută de proprietăţi.

Precum se ştie, intravilanul este cel complicat sector de implementare a cadastrului, greutăţile principale fiind legate de divergenţele ce ţin de suprafaţa sectoarelor atribuite, surplusurile de teren, apartenenţa multor imobile cetăţenilor decedaţi, perfectarea moştenirilor, etc. Cu părere de rău, soluţionarea acestor şi altor probleme se tărăgănează şi pe motivul inactivităţii şi lipsei de competenţă a multor specialişti, care nu ştiu sau nu vor să acorde ajutor la identificarea deţinătorilor de teren, iar uneori, pur şi simplu, lasă lucrul baltă, adică nu prezintă sau prezintă cu mare întârziere listele deţinătorilor de teren şi schemele amplasării terenurilor ce le aparţin.

Această atitudine faţă de implementarea cadastrului nu are nici o explicaţie, deoarece este vorba totuşi de moşia localităţii şi autorităţile locale ar trebui în primul rând să fie interesate în a face ordine „la ei acasă”. Or, obişnuinţa de a lăsa lucrul de azi pe mâine e ca şi un ogor părăginit de pe care buruianul „sare” la vecini. Iar pentru a-l stârpi sunt necesare cheltuieli suplimentare. Regretabil acest mod de „a activa”, cu atât mai mult că motivaţiile şi avantajele de a face ordine la capitolul respectiv sunt pe faţă: extinderea bazei impozabile şi majorarea alocărilor la buget, delimitarea clară a proprietăţilor private şi a celor ce aparţin autorităţilor publice locale, etc. Unde mai pui că, deşi lucrările cadastrale sunt destul de costisitoare, cheltuielile legate de executarea lor nu sunt suportate de autorităţile locale, ci de stat. Concluzia e cât se poate de simplă: nu se doreşte prosperarea localităţii.

Există şi probleme la înregistrarea bunurilor imobile, ele ţinând mai mult de insuficienţa mijloacelor financiare, care anterior erau alocate în cadrul implementării Primului Proiect de Cadastru, proiect care se află la etapa finalizării. Cu atât mai mult că după finalizarea lucrărilor cadastrale, crearea cadastrului în Moldova şi a unei baze informaţionale moderne, impulsionarea relaţiilor cu băncile şi alţi agenţii economici sistemul cadastral se va transforma din consumator de bani în „producător” de mijloace financiare.

Guvernul Republicii Moldova a aprobat un plan de acţiuni suplimentare care prevede finalizarea în termen a Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile pe anii 2007-2011.

Masurile din cadrul Programului se realizează în doua etape - prima în anii 1998-2006 şi a doua – în 2007-2011. La prima etapa au fost înregistrate în total circa 4,5 milioane de bunuri imobile (75% din toate bunurile estimate), inclusiv 620 mii (60 %) din terenurile cu construcţii, 170 mii (100%) din casele individuale dislocate din oraşe, 450 mii din casele de locuit din localităţile rurale, 325 mii (100%) din apartamente, 450 mii (50%) din grădini, 300 mii (100%) din terenurile cu destinaţie agricolă şi 90 mii (40 %) - alte bunuri.

Finanţarea adiţională a Primului Proiect de Cadastru va permite executarea lucrărilor cadastrale în 346 de localităţi, care vor fi finalizate către luna iunie a anului curent. În anul trecut urma să fie încheiate lucrările de inventariere pentru circa 20 mii garaje (jumătate din cele existente) din cooperativele de construcţie a garajelor şi 35 mii de loturi pomicole (din 70 mii existente).

Preview document

Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 1
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 2
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 3
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 4
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 5
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 6
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 7
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 8
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 9
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 10
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 11
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 12
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 13
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 14
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 15
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 16
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 17
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 18
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 19
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 20
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 21
Definiția, obiectul, scopul și importanța lucrărilor de cadastru - aspectul și funcțiile cadastrului - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Definitia Obiectul Scopul si Importanta Lucrarilor de Cadastru - Aspectul si Functiile Cadastrului.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de afaceri - Parc de distracții

I. Introducere Încă din cele mai vechi timpuri românii așteptau cu nerăbdare zilele de târg când puteau profita de unele tipuri de distracții...

Evaluarea întreprinderii - noțiuni de bază

Evaluarea întreprinderii: definiții, conținut, principii Conținut curs 1 1. Definițiile valorii și ale evaluării; 2. Conceptele de preț, cost,...

Credit

1.1 Conceptul și funcțiile creditului 1.2 Elementele caracteristice raporturilor de creditare 1.3 Formele creditului 1.1 CONCEPTUL ȘI FUNCȚIILE...

Noțiuni Generale ale Cadastrului

1.1 Noţiuni generale ale cadastrului Scopul cadastrului. Având un conţinut economic, cadastru este dependent de problemele economice primordiale...

Fundamente economice ale investițiilor

Note de curs INVESTITIA – in sens practic este o achizitie de active mobiliare sau imobliare, corporale sau necorporale intreprinsa in vederea...

Auditul în construcții

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor...

Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii

Capitolul 1. Aspecte generale privind evaluarea întreprinderii Evaluarea întreprinderii este un concept complex, greu de definit, care prezintă...

Evaluarea Întreprinderii

CURSUL 1 Elemente definitorii ale evaluării Concepte de bază privind valoarea bunurilor Indiferent de optica în care se priveşte evaluarea unui...

Te-ar putea interesa și

Noțiuni Generale ale Cadastrului

1.1 Noţiuni generale ale cadastrului Scopul cadastrului. Având un conţinut economic, cadastru este dependent de problemele economice primordiale...

Ai nevoie de altceva?