Dreptul Afacerilor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 71447
Mărime: 351.80KB (arhivat)
Publicat de: Sever Dragomir
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Universitar, Magistru in Drept, Ciobanu Natalia

Extras din curs

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Locul şi importanţa disciplinei

1. Sub raport didactic:

a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt

Disciplina de studiu Dreptul afacerilor se prezintă în calitate de disciplină fundamentală a dreptului necesară de a fi studiată de către studenţii de la specializările economice.

Disciplina Dreptul afacerilor este o introducere în principiile şi mecanismele dreptului, avînd ca finalitate deprinderea limbajului juridic de către viitorul om de afaceri. Studiile de caz privind litigii din lumea afacerilor permit o abordare pragmatica a ştiinţelor juridice. Dreptul afacerilor aprofundează normele de drept şi jurisprudenţa din domeniul afacerilor. Oamenii de afaceri semnează pe parcursul activităţii sute sau chiar mii de contracte comerciale. Fiecare contract are zeci de implicaţii juridice nebănuite pentru ochiul neavizat. Studiul disciplinei are ca scop înţelegerea corecta a acestor implicaţii in litigii, convenţii, proprietate, valori mobiliare.

Predarea disciplinei Dreptului Afacerilor se impune cu necesitate în condiţiile trecerii Republicii Moldova la economia de piaţă şi a multiplicării operaţiunilor de comerţ. Disciplina are menirea să pună la dispoziţia viitorilor economişti cunoştinţe privind mai ales regimul juridic al comercianţilor, al actelor şi faptelor de comerţ ca şi privind unele instituţii de drept substanţial sau conflictual uniform, aplicabile raporturilor de comerţ cu elemente de extraneitate. Abordarea instituţiilor dreptului afacerilor se realizează pornind de la legislaţia în vigoare, dar şi de la soluţiile consacrate în doctrina sau degajate din jurisprudenţa Republicii Moldova, judiciara sau arbitrala, ori promovate in practica afacerilor.

b) semnificaţia formativă

Programa este adresată în primul rînd studenţilor economişti. Ea contribuie la acumularea cunoştinţelor în cadrul ciclului 1 al studiilor universitare, fiind în strînsă legătură cu alte discipline. Obiectivele disciplinei se bazează pe principiul formării gîndirii juridice contemporane şi fundamentarea limbajului, termenilor şi noţiunilor de specialitate. Obiectivele se întemeiază pe însuşirea de către studenţi a următoarelor teze:

• Geneza şi evoluţia în timp a termenilor limbajului juridic contemporan;

• Corelaţia dintre normele şi instituţiile juridice şi factorii social ale relaţiilor de afaceri;

• Rolul dreptului afacerilor în dezvoltarea economiei de piaţă şi a multiplicării operaţiunilor de comerţ.

Toate acestea sunt necesare pentru obţinerea de către fiecare student a capacităţilor de evaluare a valorii Dreptului afacerilor în patrimoniul cultural juridic al omenirii, a vocabularului profesional, a procedeelor metodologice de analiză a fenomenelor juridice în ansamblu şi alte fenomene social economice.

2. Sub raport metodologico-aplicativ:

În plus, în cadrul Facultăţilor Economice, specializarea Contabilitate, -------------------materia de faţă se înscrie în pachetul de discipline de studiu specifice anului I, ce au toate un scop pronunţat propedeutic.

Cursul de drept al afacerilor îţi propune familiarizarea studentului economist cu noţiunile juridice fundamentale ale organizării si derulării afacerii, deprinderea limbajului juridic şi însuşirea principiilor de drept care guvernează mediul de afaceri. Studentul economist dobândeşte cunoştinţele necesare utilizării legislaţiei aplicabile operatorilor de comerţ. Ca disciplina fundamentala, cursul de drept al afacerilor este, de asemenea, menit sa întregească bagajul de cunoştinţe necesare studentului economist în înţelegerea şi aprofundarea disciplinelor economice, de specialitate, făcându-l pe acesta sa pătrundă mai corect reperele juridice ale mecanismelor de natura economica.

Scopul principal este formarea unei gândiri obiective, aprecierea şi motivarea diverselor fenomene din cadrul evoluţiei instituţiilor de drept.

Literatura pe care se bazează cursul este accesibilă şi poate fi folosită ca izvor doctrinar pentru orice temă din cadrul disciplinei.

La baza cursului sunt metodele de analiză şi comparativă ceea ce permite fiecărui student de a aprecia şi a evalua fiecare fenomen juridic.

OBIECTIVE FORMATIV – DEZVOLTATIVE

La finele studierii disciplinei, studenţii trebuie să obţină următoarele competenţe:

COMPETENŢE GNOSIOLOGICE:

• să determine obiectul de studiu al dreptului afacerilor;

• să însuşească conceptul dreptului afacerilor şi să-i găsească locul în sistemul naţional de drept;

• să identifice raporturile juridice care fac obiectul dreptului afacerilor;

• să se analizeze izvoarele formale ale dreptului afacerilor;

• să evidenţieze activitatea de întreprinzător de alte activităţi social utile;

• să identifice elementele activităţii de întreprinzător şi genurile de activitate de întreprinzător;

• să caracterizeze şi să explice modurile de intervenţie a statutului în activitatea economică;

• să aprecieze rolul întreprinzătorului persoană fizice şi juridice pentru o economie liberă;

• să numească subiectele care au dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător şi cerinţele legale înaintate faţă de aceste persoane;

• să descrie procedura de constituire şi înregistrare a persoanelor juridice cu scop lucrativ;

• să deosebească capitalul social de patrimoniul societăţii comerciale şi de alte noţiuni asemănătoare;

• să numească drepturile şi obligaţiile asociatului societăţii comerciale;

• să facă analiza procedurii de formare şi modificare a capitalului social;

• să descrie formele de reorganizare a persoanelor juridice cu scop lucrativ;

• să numească temeiurile de dizolvare a societăţilor comerciale;

• să descrie procedura de lichidare a persoanelor juridice cu scop lucrativ.

Preview document

Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Dreptul Afacerilor - Pagina 2
Dreptul Afacerilor - Pagina 3
Dreptul Afacerilor - Pagina 4
Dreptul Afacerilor - Pagina 5
Dreptul Afacerilor - Pagina 6
Dreptul Afacerilor - Pagina 7
Dreptul Afacerilor - Pagina 8
Dreptul Afacerilor - Pagina 9
Dreptul Afacerilor - Pagina 10
Dreptul Afacerilor - Pagina 11
Dreptul Afacerilor - Pagina 12
Dreptul Afacerilor - Pagina 13
Dreptul Afacerilor - Pagina 14
Dreptul Afacerilor - Pagina 15
Dreptul Afacerilor - Pagina 16
Dreptul Afacerilor - Pagina 17
Dreptul Afacerilor - Pagina 18
Dreptul Afacerilor - Pagina 19
Dreptul Afacerilor - Pagina 20
Dreptul Afacerilor - Pagina 21
Dreptul Afacerilor - Pagina 22
Dreptul Afacerilor - Pagina 23
Dreptul Afacerilor - Pagina 24
Dreptul Afacerilor - Pagina 25
Dreptul Afacerilor - Pagina 26
Dreptul Afacerilor - Pagina 27
Dreptul Afacerilor - Pagina 28
Dreptul Afacerilor - Pagina 29
Dreptul Afacerilor - Pagina 30
Dreptul Afacerilor - Pagina 31
Dreptul Afacerilor - Pagina 32
Dreptul Afacerilor - Pagina 33
Dreptul Afacerilor - Pagina 34
Dreptul Afacerilor - Pagina 35
Dreptul Afacerilor - Pagina 36
Dreptul Afacerilor - Pagina 37
Dreptul Afacerilor - Pagina 38
Dreptul Afacerilor - Pagina 39
Dreptul Afacerilor - Pagina 40
Dreptul Afacerilor - Pagina 41
Dreptul Afacerilor - Pagina 42
Dreptul Afacerilor - Pagina 43
Dreptul Afacerilor - Pagina 44
Dreptul Afacerilor - Pagina 45
Dreptul Afacerilor - Pagina 46
Dreptul Afacerilor - Pagina 47
Dreptul Afacerilor - Pagina 48
Dreptul Afacerilor - Pagina 49
Dreptul Afacerilor - Pagina 50
Dreptul Afacerilor - Pagina 51
Dreptul Afacerilor - Pagina 52
Dreptul Afacerilor - Pagina 53
Dreptul Afacerilor - Pagina 54
Dreptul Afacerilor - Pagina 55
Dreptul Afacerilor - Pagina 56
Dreptul Afacerilor - Pagina 57
Dreptul Afacerilor - Pagina 58
Dreptul Afacerilor - Pagina 59
Dreptul Afacerilor - Pagina 60
Dreptul Afacerilor - Pagina 61
Dreptul Afacerilor - Pagina 62
Dreptul Afacerilor - Pagina 63
Dreptul Afacerilor - Pagina 64
Dreptul Afacerilor - Pagina 65
Dreptul Afacerilor - Pagina 66
Dreptul Afacerilor - Pagina 67
Dreptul Afacerilor - Pagina 68
Dreptul Afacerilor - Pagina 69
Dreptul Afacerilor - Pagina 70
Dreptul Afacerilor - Pagina 71
Dreptul Afacerilor - Pagina 72
Dreptul Afacerilor - Pagina 73
Dreptul Afacerilor - Pagina 74
Dreptul Afacerilor - Pagina 75
Dreptul Afacerilor - Pagina 76
Dreptul Afacerilor - Pagina 77
Dreptul Afacerilor - Pagina 78
Dreptul Afacerilor - Pagina 79
Dreptul Afacerilor - Pagina 80
Dreptul Afacerilor - Pagina 81
Dreptul Afacerilor - Pagina 82
Dreptul Afacerilor - Pagina 83
Dreptul Afacerilor - Pagina 84
Dreptul Afacerilor - Pagina 85
Dreptul Afacerilor - Pagina 86
Dreptul Afacerilor - Pagina 87
Dreptul Afacerilor - Pagina 88
Dreptul Afacerilor - Pagina 89
Dreptul Afacerilor - Pagina 90
Dreptul Afacerilor - Pagina 91
Dreptul Afacerilor - Pagina 92
Dreptul Afacerilor - Pagina 93
Dreptul Afacerilor - Pagina 94
Dreptul Afacerilor - Pagina 95
Dreptul Afacerilor - Pagina 96
Dreptul Afacerilor - Pagina 97
Dreptul Afacerilor - Pagina 98
Dreptul Afacerilor - Pagina 99
Dreptul Afacerilor - Pagina 100
Dreptul Afacerilor - Pagina 101
Dreptul Afacerilor - Pagina 102
Dreptul Afacerilor - Pagina 103
Dreptul Afacerilor - Pagina 104
Dreptul Afacerilor - Pagina 105
Dreptul Afacerilor - Pagina 106
Dreptul Afacerilor - Pagina 107
Dreptul Afacerilor - Pagina 108
Dreptul Afacerilor - Pagina 109
Dreptul Afacerilor - Pagina 110
Dreptul Afacerilor - Pagina 111
Dreptul Afacerilor - Pagina 112
Dreptul Afacerilor - Pagina 113
Dreptul Afacerilor - Pagina 114
Dreptul Afacerilor - Pagina 115
Dreptul Afacerilor - Pagina 116
Dreptul Afacerilor - Pagina 117
Dreptul Afacerilor - Pagina 118
Dreptul Afacerilor - Pagina 119
Dreptul Afacerilor - Pagina 120
Dreptul Afacerilor - Pagina 121
Dreptul Afacerilor - Pagina 122
Dreptul Afacerilor - Pagina 123
Dreptul Afacerilor - Pagina 124
Dreptul Afacerilor - Pagina 125
Dreptul Afacerilor - Pagina 126
Dreptul Afacerilor - Pagina 127
Dreptul Afacerilor - Pagina 128
Dreptul Afacerilor - Pagina 129
Dreptul Afacerilor - Pagina 130
Dreptul Afacerilor - Pagina 131
Dreptul Afacerilor - Pagina 132
Dreptul Afacerilor - Pagina 133
Dreptul Afacerilor - Pagina 134
Dreptul Afacerilor - Pagina 135

Conținut arhivă zip

 • dreptul afacerilor.doc
 • Societatea cu r_spundere limitat_.doc
 • Subiec_ii dreptului AFACERILOR.doc
 • Subiec_ii dreptului AFACERILOR2.doc
 • TEMA 1.doc
 • tema 10.doc
 • tema 13.doc
 • tema 2.doc
 • TEMA 5.doc
 • tema 6.doc
 • Tema 7.doc
 • Tema 9.doc
 • Tema4.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Mandat Comercial

I. Definitie. Particularitati Mandatul comercial este contractul în temeiul caruia o persoana -mandatar, se obliga sa încheie în numele si pe...

Sarcini

Unitatea de învaţare nr. 1 Sarcina de lucru 1.1 1. Care sunt principalele etape de evoluţie a ştiinţei economice? 2. Ce a adus în plus fiecare...

Societățile comerciale

I. Societățile comerciale1 I1. Aspecte generale În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice...

Concurența

Intre agentii pietei se deruleaza numeroase relatii economice: ei coopereaza si conlucreaza pentru a-si realiza anumite scopuri comune; in acelasi...

Economie politică

1. Introducere La începutul noului mileniu, omenirea încearca sa proiecteze o anume imagine a viitorului sau. Aceste eforturi pornesc de la...

Metode de fixare a prețurilor bazate pe cost

Metode de fixare a preturilor in intreprindere pe baza costurilor Metode generale de fixare a preturilor Acestea sunt: a)fixarea pretului pe...

Teoria economică

Introducere in obiectul de studio a TE a) Economia si stiinta economica b) Evolutia obiectului de studio al TE c) Categoria si legile eonomiei....

Protecția concurenței economice

CONCURENŢA - COORDONATĂ FUNDAMENTALĂ A ECONOMIEI DE PIAŢĂ FUNCŢIONALE 1.1. DEFINIREA ŞI OBIECTIVELE CONCURENŢEI Punctul de vedere aproape unanim...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Dreptul Afacerilor

Capitolul 1 CONCEPTE ŞI DEFINIŢII ÎN MATERIA DREPTULUI AFACERILOR 1.1.Noţiunea de drept al afacerilor sau drept comercial În sens etimologic,...

Ai nevoie de altceva?