Societățile comerciale

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 24547
Mărime: 596.38KB (arhivat)
Publicat de: Constantin C.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Bobu

Extras din curs

I. Societățile comerciale1

I1. Aspecte generale

În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți comerciale, cu respectarea dispozițiilor legii nr.

31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea comercială poate fi definită drept o persoană juridică constituită de către o grupare de persoane, pe baza unui contract de societate, în care asociații înțeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor activități cu scop lucrativ, în scopul realizării și împărțirii beneficiilor rezultate.

Societățile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române. Societățile comerciale se vor constitui în una dintre următoarele forme:

a) societate în nume colectiv;

b) societate în comandita simplă;

c) societate pe acțiuni;

d) societate în comandita pe acțiuni;

e) societate cu răspundere limitată.

III. 2. 2. Constituirea societăților comerciale

III. 2. 2. 1. ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII

Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate și statut.

Societatea cu răspundere limitată se poate constitui și prin actul de voință al unei singure persoane. În acest caz se întocmește numai statutul. Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.

1 Trimiterile la articole și aliniate au în vedere textele Legii nr. 31/1990. De asemenea, abordarea societăților comerciale se face cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 modificată și completată.

Denumirea de act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât și contractul de societate și/sau statutul societății. Actul constitutiv se semnează de toți asociații sau, în caz de subscripție publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când:

- printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil (Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2011, forma autentică a actului constitutiv era obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren);

- se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;

- societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică.

Actul constitutiv dobândește dată certă și prin depunerea la oficiul registrului comerțului. Semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în

constituirea societății sunt considerați fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Actul constitutiv al societății în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde:

a) datele de identificare a asociaților; la societatea în comandită simplă se vor arăta și asociații comanditați;

b) forma, denumirea și sediul social;

c) obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale;

d) capitalul social, cu menționarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării. La societățile cu răspundere limitată se vor preciza numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;

e) asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;

e1) în cazul societăților cu răspundere limitată, dacă sunt numiți cenzori sau auditor

financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;

f) partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi;

g) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare;

h) durata societății;

i) modul de dizolvare și de lichidare a societății.

Preview document

Societățile comerciale - Pagina 1
Societățile comerciale - Pagina 2
Societățile comerciale - Pagina 3
Societățile comerciale - Pagina 4
Societățile comerciale - Pagina 5
Societățile comerciale - Pagina 6
Societățile comerciale - Pagina 7
Societățile comerciale - Pagina 8
Societățile comerciale - Pagina 9
Societățile comerciale - Pagina 10
Societățile comerciale - Pagina 11
Societățile comerciale - Pagina 12
Societățile comerciale - Pagina 13
Societățile comerciale - Pagina 14
Societățile comerciale - Pagina 15
Societățile comerciale - Pagina 16
Societățile comerciale - Pagina 17
Societățile comerciale - Pagina 18
Societățile comerciale - Pagina 19
Societățile comerciale - Pagina 20
Societățile comerciale - Pagina 21
Societățile comerciale - Pagina 22
Societățile comerciale - Pagina 23
Societățile comerciale - Pagina 24
Societățile comerciale - Pagina 25
Societățile comerciale - Pagina 26
Societățile comerciale - Pagina 27
Societățile comerciale - Pagina 28
Societățile comerciale - Pagina 29
Societățile comerciale - Pagina 30
Societățile comerciale - Pagina 31
Societățile comerciale - Pagina 32
Societățile comerciale - Pagina 33
Societățile comerciale - Pagina 34
Societățile comerciale - Pagina 35
Societățile comerciale - Pagina 36
Societățile comerciale - Pagina 37
Societățile comerciale - Pagina 38
Societățile comerciale - Pagina 39
Societățile comerciale - Pagina 40
Societățile comerciale - Pagina 41
Societățile comerciale - Pagina 42
Societățile comerciale - Pagina 43
Societățile comerciale - Pagina 44
Societățile comerciale - Pagina 45
Societățile comerciale - Pagina 46
Societățile comerciale - Pagina 47
Societățile comerciale - Pagina 48
Societățile comerciale - Pagina 49
Societățile comerciale - Pagina 50
Societățile comerciale - Pagina 51
Societățile comerciale - Pagina 52
Societățile comerciale - Pagina 53
Societățile comerciale - Pagina 54
Societățile comerciale - Pagina 55
Societățile comerciale - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Societatile comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară a întreprinderilor de turism

CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

și teorie

INTRODUCERE „În societatea de consum, clientul este rege. Specialiștii în „marketing” se stăruie să vină în întâmpinarea gusturilor...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Logistică

CURS1. Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii 1.2.Mixul activităţii logistice 1.3.Conturarea unor...

Eficiența investițiilor directe

OBIECTIVE: →însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de...

Analiza funcțională

- Analiza Functionala - Analiza Valorii CICLUL DE VIATA AL PRODUSULUI - Notiunea de produs (produs material, produs software, produs proces,...

Te-ar putea interesa și

Actele Constitutive ale Societăților Comerciale

Societatea comerciala, ca si toate celelalte institutii ale dreptului, îsi datoreaza aparitia unor cauze economice si sociale . Pe masura ce...

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Lichidarea unei societăți comerciale

LICHIDAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE I. INTRODUCERE Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce...

Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale

SECTIUNEA I ASPECTE INTRODUCTIVE 1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA Regimul juridic al societatilor comerciale a...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Managementul constituirii și funcționarii societăților comerciale

INTRODUCERE Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde in titlul II, reguli generale...

Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Introducere Regulile care reglementează funcționarea societăților sunt cuprinse în art. 65-203 din Titlul III din...

Ai nevoie de altceva?