Logistică

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 15 fișiere: ppt
Pagini : 187 în total
Mărime: 2.19MB (arhivat)
Publicat de: Roxelana Vieru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simona Balasescu

Extras din curs

CURS1.

Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII

1.1.Conţinutul şi componentele logisticii

1.2.Mixul activităţii logistice

1.3.Conturarea unor activităţi optime de logistică şi distribuţie pe piaţa românească

1.1.Conţinutul şi componentele logisticii

La nivelul unei firme producătoare sistemul logistic include:

distribuţia fizică

activităţi de susţinere a producţiei

aprovizionarea

Sistemul logistic al firmei

În viziunea lui Michael Porter lanţul valorii include două categorii de activităţi:

1. Activităţi primare:

logistica orientată spre interiorul firmei

producţia

logistica orientată spre exterior

serviciile

marketingul şi vânzările

2. Activităţi de sprijin – susţin activităţile primare

cumpărarea

dezvoltarea tehnologică

infrastructura firmei

managementul resurselor umane

1.2.Mixul activităţii logistice

Activităţi de bază:

asigurarea standardelor de servicii pentru clienţi (nivelul de servire);

cumpărarea;

trasportul;

gestiunea stocurilor;

prelucrarea comenzilor

Activităţi de susţinere:

depozitarea;

manipularea produselor;

ambalarea

activităţi legate de fluxurile informaţionale logistice

Activităţi de bază:

1. Nivelul de servire

• cercetarea nevoilor şi cerinţelor clienţilor actuali şi potenţiali, referitoare la nivelul serviciilor logistice;

• stabilirea nivelului de servire logistică a clienţilor

• evaluarea percepţiilor clienţilor în privinţa nivelului de servire oferit, a decalajului dintre nivelul aşteptat de clienţi şi cel efectiv oferit;

• ajustarea nivelului de servire logistică, în funcţie de evoluţia cerinţelor clienţilor.

2.Cumpărarea

Activităţile reprezentative pentru domeniul cumpărării sunt:

• stabilirea necesităţilor de aprovizionare;

• alegerea surselor de aprovizionare;

• planificarea modului de realizare în timp a aprovizionării;

• evaluarea periodică a performanţelor furnizorilor;

• determinarea cantităţii economice a comenzii.

3. Transportul

• alegerea celor mai adecvate modalităţi de transport (rutier, feroviar, maritim, aerian, prin conducte);

• evaluarea şi selecţia ofertanţilor de servicii de transport, la care apelează firma;

• consolidarea transporturilor;

• stabilirea rutelor de transport;

• programarea transporturilor.

4. Gestiunea stocurilor

• elaborarea politicilor privind stocurile de materii prime, materiale şi produse finite;

• stabilirea mixului de produse din stoc, în funcţie de contribuţia diverselor articole la vânzarile/profitul firmei;

• determinarea stocului de sigurantă şi a nivelului de reaprovizionare

• aplicarea strategiei "just-in-time".

5. Prelucrarea comenzilor

• determinarea procedurilor de primire a comenzilor

• stabilirea metodelor de transmitere a informaţiilor referitoare la comenzi, în cadrul firmei;

• definirea ordinii de prioritate în prelucrarea comenzilor;

• alegerea variantei de onorare a comenzii, numai din stocul disponibil şi/sau din producţie (în cazul unei rupturi de stoc).

Activităţi de susţinere:

1. Depozitarea mărfurilor

• stabilirea necesarului de spaţii de depozitare;

• alegerea amplasamentului depozitelor;

• determinarea numărului de depozite necesare;

• stabilirea configuraţiei depozitului;

• amplasarea mărfurilor în spaţiul de depozitare.

2. Manipularea

• alegerea echipamentului de manipulare (manuale, mecanizate);

• unitizarea încărcăturilor (consolidarea unor ambalaje de dimensiuni mici într-o încarcatură de mărime mai mare) prin paletizare şi containerizare;

• introducerea/preluarea materialelor în/din spaţiul de depozitare.

3. Ambalarea

Ca activităţi legate de ambalarea protectoare, care susţin logistica marfurilor, sunt:

• proiectarea de ambalaje care să raspundă cerinţelor proceselor de manipulare;

• realizarea de ambalaje care asigură integritatea produselor pe durata transportului şi păstrării;

• asigurarea de ambalaje care să protejeze mărfurile contra pierderilor şi deteriorărilor.

4. Fluxurile informaţionale

• culegerea şi prelucrarea datelor;

• analiza informaţiilor;

• elaborarea rapoartelor necesare (de exemplu, situaţia onorării comenzilor, situaţia stocurilor etc.);

• stabilirea unor proceduri de stocare a datelor;

• controlul fluxului de informaţii.

Conținut arhivă zip

 • 1.ppt
 • 1 pag.+cuprins.ppt
 • 10.ppt
 • 11.ppt
 • 12.ppt
 • 13.ppt
 • 14.ppt
 • 2.ppt
 • 3.ppt
 • 4.ppt
 • 5.ppt
 • 6.ppt
 • 7.ppt
 • 8.ppt
 • 9.ppt

Alții au mai descărcat și

Impactul ecomomic al poluării

1. Introducere Problemele legate de aparitia poluarii nu constituie fenomene cu orice pret. Toate societatile omenesti au luat nastere si s-au...

Analiza economico-financiară a întreprinderilor de turism

CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

și teorie

INTRODUCERE „În societatea de consum, clientul este rege. Specialiștii în „marketing” se stăruie să vină în întâmpinarea gusturilor...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Eficiența investițiilor directe

OBIECTIVE: →însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de...

Analiza funcțională

- Analiza Functionala - Analiza Valorii CICLUL DE VIATA AL PRODUSULUI - Notiunea de produs (produs material, produs software, produs proces,...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea logistică pentru o misiune internațională în cadrul Forțelor Navale

Introducere Domeniul pentru care această lucrare își îndreaptă atenția este reprezentat de spațiul științific masteral, cu scopul analizei unui...

Analiza costurilor logistice - Studiu de caz Dacia Automobile S.A.

Lucrarea de faţă are ca scop principal prezentarea celor mai importante aspecte teoretice şi practice cu privire la departamentul de logistică...

Relația dintre logistică și marketing

1.Interfata dintre logistica si marketing La inceputul secolului, a fost o perioada cand functiunile grupate astazi sub denumirea de logistica...

Provocări globale de securitate cibernetică în logistică

Introducere Datorită evoluției tehnologiei informațiilor și telecomunicațiilor, astăzi, trăim într-o lume din ce în ce mai interdependentă. În...

Structura unui sistem logistic - studiu de caz

Introducere Am ales pentru proiectul de evaluare finală să dezbat tema ,,Structura unui sistem logistic” deoarece consider că un sistem logistic...

Organizarea activității logistice

Introducere Una din functiile majore ale managementului este organizarea , alaturi de celelalte functii : planificarea , coordonarea si...

Raport design rețea logistică - SC Vulturul SRL

Preambul S-a întocmit prezentul raport pe baza estimărilor cu privire la vânzările de mărfuri în anul 2014 pentru firma SC Vulturul SRL. Firma...

Organizarea controlului asupra fluxurilor informaționale în cadrul sistemelor logistice

Realitatea ne arată că logistica face parte din viața noastră socială și activitatea profesională. Fie în calitate de manageri,sau simpli angajați...

Ai nevoie de altceva?