Economia Întreprinderii

Curs
7.9/10 (7 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 61460
Mărime: 1.12MB (arhivat)
Publicat de: Andrei P.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Valentin HAPENCIUC
Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor Anul de studiu: I

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE . 5
 2. 1.1. Întreprinderea – produs şi agent al mediului economic. 5
 3. 1.2. Întreprinderea abordată ca organizaţie . 5
 4. 1.3. Trăsături definitorii ale firmei în abordare sistemică . 6
 5. 1.4. Rolul întreprinderii în cadrul economiei . 7
 6. 1.5. Crearea întreprinderilor . 7
 7. 1.6. Tipologia întreprinderilor . 9
 8. CAPITOLUL 2. RELAŢIILE ÎNTREPRINDERII CU MEDIUL ECONOMICO-SOCIAL . 11
 9. 2.1. Mediul ambiant al întreprinderii. 11
 10. 2.2. Sistemul interconexiunilor întreprinderii cu mediul. 14
 11. 2.2.1. Mediul ca furnizor de informaţii . 14
 12. 2.2.2. Factorii de influenţă ai mediului ambiant al întreprinderii . 14
 13. CAPITOLUL 3. CONTEXTUL ECONOMIC ROMÂNESC DUPĂ 1989………………………….17
 14. 3.1. Probleme specifice privind restructurarea şi dezvoltarea societăţilor comerciale în România.17
 15. 3.1.1. Restructurarea întreprinderilor - soluţie pentru o economiei de piaţă funcţională…….17
 16. 3.1.2. Modalităţi de restructurare şi dezvoltare a societăţilor comerciale.18
 17. 3.2. Analiza poziţionării şi rolului IMM-urilor în economia românească comparativ cu UE.22
 18. 3.2.1. Evoluţia întreprinderilor mici şi mijlocii în Uniunea Europeană.22
 19. 3.2.2. Situaţia IMM-urilor în ţările nou intrate în Uniunea Europeană.23
 20. 3.2.3. Poziţia întreprinderilor mici şi mijlocii în economia românească.24
 21. 3.2.4. Strategia de sprijinire şi dezvoltare a unui puternic sector al IMM-urilor în economia
 22. românească în perioada 2007-2010.26
 23. CAPITOLUL 4. FORME MODERNE DE ORGANIZARE A FIRMELOR ÎN ECONOMIA DE
 24. PIAŢĂ CONTEMPORANĂ. 28
 25. 4.1. Modalităţi de creştere a întreprinderii . 28
 26. 4.2. Modalităţi de asociere a întreprinderilor întâlnite în ţările dezvoltate. 28
 27. 4.2.1. Cartelul. 29
 28. 4.2.2. Concernul . 29
 29. 4.2.3. Trustul. 30
 30. 4.2.4. Holdingul. 30
 31. 4.2.5. Grupurile de întreprinderi. 31
 32. CAPITOLUL 5. PROCESUL DE CREARE A UNEI NOI ÎNTREPRINDERI ÎN CONDIŢIILE
 33. ACTUALE ALE ROMÂNIEI. 33
 34. 5.1. Stabilirea obiectivului activităţii noii întreprinderi . 33
 35. 5.2. Elementele studiului preliminar privind fundamentarea creării unei noi firme . 33
 36. 5.3. Evaluarea viabilităţii şi a profitabilităţii creării unei noi întreprinderi. 34
 37. 5.4. Alegerea formei juridice. 34
 38. 5.5. Formalităţile şi lucrările de executat pentru constituirea efectivă a întreprinderii . 35
 39. 5.6. Asigurarea viabilităţii şi rentabilităţii întreprinderii pe baza unei strategii economice
 40. concretizate în planuri adecvate . 35
 41. CAPITOLUL 6. PROBLEMATICA CREĂRII ŞI DEZVOLTĂRII NOILOR
 42. ÎNTREPRINDERI. .37
 43. 6.1. Conceptul de întreprinzător . 37
 44. 6.2. Profilul întreprinzătorului. 40
 45. 6.3. Motivaţia creării unei noi întreprinderi . 41
 46. 6.4. Elementele creării unei noi întreprinderi.43
 47. CAPITOLUL 7. ACTIVITĂŢILE ÎNTREPRINDERII. 47
 48. 7.1. Activitatea de producţie. 47
 49. 7.1.1. Introducere în teoria producţiei . 48
 50. 7.1.2. Conţinutul şi formele planificării producţiei. 48
 51. 7.1.3. Planul de producţie al întreprinderii. 50
 52. 7.1.4. Proiectarea capacităţilor de producţie utilizate. 52
 53. 7.1.5. Proiectarea costurilor de producţie . 53
 54. 7.1.6. Planificarea operativă a producţiei. 54
 55. 7. 2. Activitatea de personal . 55
 56. 7.2.1. Caracterizare generală. 55
 57. 7.2.2. Evaluarea şi selecţia personalului . 55
 58. 7.2.3. Organizarea eficientă a activităţii de personal . 56
 59. 7.2.4. Salarizarea personalului.60
 60. 7.3.Activitatea comercială a întreprinderii . 62
 61. 7.3.1. Noţiunea şi sarcinile activităţii comerciale. 62
 62. 7.3.2. Activitatea de aprovizionare tehnico-materială . 64
 63. 7.3.3. Activitatea de desfacere. 64
 64. CAPITOLUL 8. EFICIENŢA ÎNTREPRINDERII . 69
 65. 8.1. Indicatorii eficienţei întreprinderii . 69
 66. 8.1.1. Veniturile . 69
 67. 8.1.2. Cheltuielile . 70
 68. 8.1.3. Profitul. 72
 69. 8.2. Rentabilitatea activităţii comerciale . 73
 70. CAPITOLUL 9. STRATEGIILE ÎNTREPRINDERII. 76
 71. 9.1. Strategia de piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii. 76
 72. 9.2. Nevoile obiective ale firmelor în tranziţia la economia de piaţă . 79
 73. 9.3. Definirea conceptelor de strategie economică şi politică economică. Componentele unei strategii
 74. economice. 80
 75. 9.4. Tipologia strategiilor economice. Conceptul de strategie economică de dezvoltare şi proces
 76. de conducere strategică . 81
 77. 9.5. Model de elaborare a unei strategii economice . 82
 78. 9.6. Planul – instrument de concretizare şi realizare a strategiei economice . 84
 79. ÎNTREBĂRI DE CONTROL .86
 80. BIBLIOGRAFIE . 100

Extras din curs

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE

Rezumat:

Întreprinderea reprezintă unitatea organizatorică ce reuneşte resurse materiale, financiare şi umane

în scopul obţinerii unui profit. Ea trebuie înţeleasă ca un ansamblu de elemente aflate în interacţiune

permanentă. Elementele obligatorii ale apariţiei şi fundamentării unei întreprinderi sunt acelea a

îndeplinirii, cumulativ a următoarelor condiţii:

Preview document

Economia Întreprinderii - Pagina 1
Economia Întreprinderii - Pagina 2
Economia Întreprinderii - Pagina 3
Economia Întreprinderii - Pagina 4
Economia Întreprinderii - Pagina 5
Economia Întreprinderii - Pagina 6
Economia Întreprinderii - Pagina 7
Economia Întreprinderii - Pagina 8
Economia Întreprinderii - Pagina 9
Economia Întreprinderii - Pagina 10
Economia Întreprinderii - Pagina 11
Economia Întreprinderii - Pagina 12
Economia Întreprinderii - Pagina 13
Economia Întreprinderii - Pagina 14
Economia Întreprinderii - Pagina 15
Economia Întreprinderii - Pagina 16
Economia Întreprinderii - Pagina 17
Economia Întreprinderii - Pagina 18
Economia Întreprinderii - Pagina 19
Economia Întreprinderii - Pagina 20
Economia Întreprinderii - Pagina 21
Economia Întreprinderii - Pagina 22
Economia Întreprinderii - Pagina 23
Economia Întreprinderii - Pagina 24
Economia Întreprinderii - Pagina 25
Economia Întreprinderii - Pagina 26
Economia Întreprinderii - Pagina 27
Economia Întreprinderii - Pagina 28
Economia Întreprinderii - Pagina 29
Economia Întreprinderii - Pagina 30
Economia Întreprinderii - Pagina 31
Economia Întreprinderii - Pagina 32
Economia Întreprinderii - Pagina 33
Economia Întreprinderii - Pagina 34
Economia Întreprinderii - Pagina 35
Economia Întreprinderii - Pagina 36
Economia Întreprinderii - Pagina 37
Economia Întreprinderii - Pagina 38
Economia Întreprinderii - Pagina 39
Economia Întreprinderii - Pagina 40
Economia Întreprinderii - Pagina 41
Economia Întreprinderii - Pagina 42
Economia Întreprinderii - Pagina 43
Economia Întreprinderii - Pagina 44
Economia Întreprinderii - Pagina 45
Economia Întreprinderii - Pagina 46
Economia Întreprinderii - Pagina 47
Economia Întreprinderii - Pagina 48
Economia Întreprinderii - Pagina 49
Economia Întreprinderii - Pagina 50
Economia Întreprinderii - Pagina 51
Economia Întreprinderii - Pagina 52
Economia Întreprinderii - Pagina 53
Economia Întreprinderii - Pagina 54
Economia Întreprinderii - Pagina 55
Economia Întreprinderii - Pagina 56
Economia Întreprinderii - Pagina 57
Economia Întreprinderii - Pagina 58
Economia Întreprinderii - Pagina 59
Economia Întreprinderii - Pagina 60
Economia Întreprinderii - Pagina 61
Economia Întreprinderii - Pagina 62
Economia Întreprinderii - Pagina 63
Economia Întreprinderii - Pagina 64
Economia Întreprinderii - Pagina 65
Economia Întreprinderii - Pagina 66
Economia Întreprinderii - Pagina 67
Economia Întreprinderii - Pagina 68
Economia Întreprinderii - Pagina 69
Economia Întreprinderii - Pagina 70
Economia Întreprinderii - Pagina 71
Economia Întreprinderii - Pagina 72
Economia Întreprinderii - Pagina 73
Economia Întreprinderii - Pagina 74
Economia Întreprinderii - Pagina 75
Economia Întreprinderii - Pagina 76
Economia Întreprinderii - Pagina 77
Economia Întreprinderii - Pagina 78
Economia Întreprinderii - Pagina 79
Economia Întreprinderii - Pagina 80
Economia Întreprinderii - Pagina 81
Economia Întreprinderii - Pagina 82
Economia Întreprinderii - Pagina 83
Economia Întreprinderii - Pagina 84
Economia Întreprinderii - Pagina 85
Economia Întreprinderii - Pagina 86
Economia Întreprinderii - Pagina 87
Economia Întreprinderii - Pagina 88
Economia Întreprinderii - Pagina 89
Economia Întreprinderii - Pagina 90
Economia Întreprinderii - Pagina 91
Economia Întreprinderii - Pagina 92
Economia Întreprinderii - Pagina 93
Economia Întreprinderii - Pagina 94
Economia Întreprinderii - Pagina 95
Economia Întreprinderii - Pagina 96
Economia Întreprinderii - Pagina 97
Economia Întreprinderii - Pagina 98
Economia Întreprinderii - Pagina 99
Economia Întreprinderii - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Economia Intreprinderii.pdf

Alții au mai descărcat și

Finanțarea Activității de Antreprenoriat

INTRODUCERE Dimensiunile dezvoltării micului business, în mare măsură, depind de capacitatea micilor întreprinderi de a avea acces şi a mobiliza...

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Creșterea eficienței economice la IOR SA prin restructurare

CAPITOLUL I 1. IMPORTANÞA ªI NECESITATEA ADOPTÃRII UNOR STRATEGII DE RESTRUCTURARE ªI MODERNIZARE Întreprinderile industriale sunt confruntate...

Comerțul Exterior cu Miere al României

INTRODUCERE Ȋn această lucrare intitulată „Comerţul exterior cu miere al României” îmi propun să vă prezint potenţialul de export al României, şi...

Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității

INTRODUCERE Am considerat oportună realizarea unei astfel de lucrări deoarece informaţiile obţinute în urma culegerii şi prelucrării datelor ar...

Documentele și registrele obligatorii privind activitatea comercială la SC Sorste SRL

ARGUMENT Am ales lucrarea cu tema ,, Documentele si registrele obligatorii in derularea operatiilor privind activitatea comerciala la S.C. SORSTE...

Raportul Firmei de Relații Publice cu mass-media

1.CONCEPTUL DE RELATII PUBLICE SI COORDONATELE DOMENIULUI 1.1. COMUNICAREA SI SPATIUL RELATIILOR PUBLICE Comunicare reprezinta înstiintare,...

Comunicarea în cadrul organizației

CAPITOLUL I “Cuvântul conţine un ce sfânt care ne interzice să facem din el un joc al hazardului.” (Baudelaire) COMUNICARE ŞI CONDUCERE 1.1....

Te-ar putea interesa și

Întreprinderea în mediul competitiv studiul de caz realizat la SC Muntenia SA

CAP.1 PREZENTAREA GENERALA Numele: S.C.Muntenia S.A. Filipestii de Padure Sediul firmei: str.Principala, nr. 941-Filipestii de Padure, judetul...

Economia întreprinderii - SC Valentine SA

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. Scurt istoric S.C. Valentine S.A.a luat fiinţă în 1994 ca societate pe actiuni, prin...

Întreprinderea în mediul competitiv - SC Construct SA

Capitolul I – Prezentarea generala a intreprinderii 1. Scurt istoric: Societatea comerciala “S.C. CONSTRUCT S.A.” Ploiesti a luat fiinta in anul...

Studiu de Caz Realizat la S.C. Romvit General S.R.L.

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI “ROMVIT GENERAL SECURITY” S.R.L. 1.1. SCURT ISTORIC S.C. “ROMVIT GENERAL” S.R.L. – una dintre cele mai importante...

Caiet de practică - SC Klingeis Impex SRL

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 SCURT ISTORIC S.C Klingeis Impex S.R.L. este o intreprindere de dimensiuni mijlocii...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Upetrom - 1 mai SA Ploiești

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 Scurt istoric Documentele de arhiva atesta ca inceputul construirii societatii comerciale...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Textil-Grup SA

Capitolul I - Prezentarea generală a interprinderii 1.1. Scurt istoric S.C.Textil-Grup.S.A a luat fiinţă în iulie 1997.Este persoană juridică...

Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina

CAPITOLUL I:PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1-Scurt istoric al firmei EDILCONST S.A. Cîmpina DATE GENERALE Societatea comerciala...

Ai nevoie de altceva?