Economie europeană

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: docx
Pagini : 154 în total
Cuvinte : 54271
Mărime: 336.26KB (arhivat)
Publicat de: Traian Voinea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Situaţia economică a statelor europene s-a agravat în iarna 1946 – 1947, producţiile agricole şi industriale erau insuficiente, trebuiau importate alimente, materii prime, echipamente, situaţie ce a determinat un enorm deficit comercial si deficitul balantei de plăţi. În acest context redresarea europeană devenea necesară pentru întreaga ordine mondială.

Având în vedere că jumătate din teritoriul europea trecuse sub autoritatea sovietică, SU avea interesul să lupte împotriva politicii socialiste a lui Stalin.

În februarie 1947 Marea Britanie se declară incapabilă să se opună acţiunii comuniştilor în Grecia şi să ajute Turcia să reziste presiunilor Sovietice.

În acest contex pe12 martie 1947 este ratificată de congresul American doctrina Truman, ce prevedea acordarea de asistenţă inclusiv militară mişcărilor ce luptau pentru independenţa Greciei şi Turciei împtriva comuniştilor.

Planul Marschel - pentru a se opune extinderii zonei de influenţă sovietică in Europa Occidentală, generalul america Marshel propune un plan de ajutor economic pentru Europa, pe 5 iunie 1947 la universitatea Harvard, Georg Marshel, secretarul de stat pentru afaceri externe propune un ajutor financiar, global din partea SU pentru redresarea economiei europene. Ajutorul depindea de reunirea acestor state în cadrul unor instituţii însărcinate cu gestionarea colectivă a acestui ajutor financiar precum şi de elaborarea unui program de recostrucţie europeană.

La 2 iunie 1947 sovieticii refuză să participe la conferinţa privind planul Marshel, reacţie ce antrenează imediat şcindarea europei.

Organizaţia Europeană pentru Cooperarea Economică OECE

Prin convenţia din aprilie 1948 a fost instituită Organizaţia Europeană pentru Cooperarea Economică semnată de: Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Franţa, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Regatul Unit, Suedia şi Turcia. Iar în octombrie 1949 aderă şi RFG. Britanici nu erau pregătiţi să accepte o organizatie controlată în totalitate de Consiliul de Miniştrii (organul central care se reunea de mai multe ori pe an la nivelul ministrilor afacerilor externe şi a economiei) deciziile consiliului angajau statele membre şi erau luate în unanimitate, însă dacă un guvern nu era de acord cu o decizie, el nu se putea opune ci doar să se abţină.

OECE a însărcinat în un comitet special să examineze programele naţionale şi să recomande o repartizare echilibrată a ajutorului Marshel.

Consiliul de Ministri prin convenţia privind statultul consiliului europei semnată pe 5 mai 1949 la Londra, 10 state au decis să adere Danemarca, Irlanda Italia, Norvegia, Suedia, Franta, Marea Britanie şi tările din Beleux la care se adăuga Grecia Turcia RFG Austria Cipru Elveţia, Malta şi Portugalia. Organizaţia îşi are sediul la Strasburg.

Iniţiativa creării Consiliului Europei pe 19 septembrie 1946 pentru crearea Statelor Unite ale Europei. Organizaţia susţine democraţia şi pluralismul politic şi are competenţe în domeniile: economic, social, cultural, ştinţific şi juridic. Iar opera principală a Consiliului europei a fost Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale semnată pe 4 noiembrie 1950.

Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi a Oţelului.

Pe 9 mai 1950 Robert Shuman, ministrul de afaceri externe al franţei, propune în numele guvernlui Francez şi RFG-ului să pună în comun întreaga producţie de cărbune şi oţel, iar această producţie să fie gestionată de o autoritate comună independentă de statele membre. Aceasta presupunea eliminarea opoziţiei seculare dintre Franţa şi Germania, statele Benelux primesc cu satisfacţie acest plan, iar Italia vede în el oportunitatea de a se reintegra pe şcena diplomatică europeană. În iunie 1950 are locla Paris o conferinţă interguvernamentală, care tratează acest subiect, iar în aprilie 1951 a fost semnat Tratatul de la Paris de creare a Comunităţii Europene a Cărbunelui și Oțelului care a intrat în vigoare în iulie 1952. Statele semnatare fiind Franța, Germania, țările Benelux, Italia.

Obiectivul era realizarea unei piețe comune pentru cărbune şi oţel, eliminarea taxelor vamale între statele membre şi libera circulaţie a mărfurilor, controlul asupra aprovizionării şi stabilirea preţului la cel ma scăzut nivel. Piaţa comună s-a deschis în 1953 pentru minereurile de fier şi fier vechi şi pentru cărbune.

Puterea de decizie şi de gestiune o avea înalta autoritate care era condusă de Jean Monne.

Cea de-a doua organizaţie importantă a fost Consiliul de Miniştrii ce reprezenta guvernele statelor membre şi trebuia să-şi dea acordul pentru deciziile luate de înalta autoritate.

Adunarea comună era formată din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale care asigura controlul democratic.

A patra Curtea de justiţie ce veghea la respectarea normelor tratatului. Reuşita acestea prin iniţiative europene, duce 6 ani mai târziu la semnarea Tratatelor de la Roma, în martie 1957 de instituire a Comunităţii Economice Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (EUROATOM).

Cursul II

Construcţia comunitară în cadrul economic şi politic

Opoziţia faţă de aderarea Marii Britanii

Din 9 august 1961 Marea Britanie cere să adere la comunităţi, însă nu dorea să-i fie afectate relaţiile cu Commonwealth, în acest context comunitatea continuă să se extindă cu politica agricolă comună ce a intrat în vigoare din ianuarie 1962.

În iulie 1962 Kennedy anunţă „un mare plan” şi anume, o vastă Comunitate Atlantică bazată pe un parteneriat comercial cu Europa cu condiţia ca Marea Britanie să fie primită în piaţa comună. Tot in 1962 se încheie chiar, un parteneriat strategic între SU şi Marea Britanie. În acest context generalul Degaulle refuză această aderare deoarece nu-şi dorea ca Marea Britanie să devină „calul Trojan” al SU în Europa. M.B. a reiniţiat cererea de aderare în 1967, însă şi de această dată a fost refuzată de preşedintele francez pentru a nu determina îndreptatea comunităţii spre atlantism. La acest argument se mai adăuga şi evoluţia nesatisfăcătoare economică din M.B.

Începând cu 1974 M.B. este preocupată să reia negocierile pentru aderare însă stat cu agricultură slab dezvoltată, nu ar beneficia de roadele politicii agricole comun.

Preview document

Economie europeană - Pagina 1
Economie europeană - Pagina 2
Economie europeană - Pagina 3
Economie europeană - Pagina 4
Economie europeană - Pagina 5
Economie europeană - Pagina 6
Economie europeană - Pagina 7
Economie europeană - Pagina 8
Economie europeană - Pagina 9
Economie europeană - Pagina 10
Economie europeană - Pagina 11
Economie europeană - Pagina 12
Economie europeană - Pagina 13
Economie europeană - Pagina 14
Economie europeană - Pagina 15
Economie europeană - Pagina 16
Economie europeană - Pagina 17
Economie europeană - Pagina 18
Economie europeană - Pagina 19
Economie europeană - Pagina 20
Economie europeană - Pagina 21
Economie europeană - Pagina 22
Economie europeană - Pagina 23
Economie europeană - Pagina 24
Economie europeană - Pagina 25
Economie europeană - Pagina 26
Economie europeană - Pagina 27
Economie europeană - Pagina 28
Economie europeană - Pagina 29
Economie europeană - Pagina 30
Economie europeană - Pagina 31
Economie europeană - Pagina 32
Economie europeană - Pagina 33
Economie europeană - Pagina 34
Economie europeană - Pagina 35
Economie europeană - Pagina 36
Economie europeană - Pagina 37
Economie europeană - Pagina 38
Economie europeană - Pagina 39
Economie europeană - Pagina 40
Economie europeană - Pagina 41
Economie europeană - Pagina 42
Economie europeană - Pagina 43
Economie europeană - Pagina 44
Economie europeană - Pagina 45
Economie europeană - Pagina 46
Economie europeană - Pagina 47
Economie europeană - Pagina 48
Economie europeană - Pagina 49
Economie europeană - Pagina 50
Economie europeană - Pagina 51
Economie europeană - Pagina 52
Economie europeană - Pagina 53
Economie europeană - Pagina 54
Economie europeană - Pagina 55
Economie europeană - Pagina 56
Economie europeană - Pagina 57
Economie europeană - Pagina 58
Economie europeană - Pagina 59
Economie europeană - Pagina 60
Economie europeană - Pagina 61
Economie europeană - Pagina 62
Economie europeană - Pagina 63
Economie europeană - Pagina 64
Economie europeană - Pagina 65
Economie europeană - Pagina 66
Economie europeană - Pagina 67
Economie europeană - Pagina 68
Economie europeană - Pagina 69
Economie europeană - Pagina 70
Economie europeană - Pagina 71
Economie europeană - Pagina 72
Economie europeană - Pagina 73
Economie europeană - Pagina 74
Economie europeană - Pagina 75
Economie europeană - Pagina 76
Economie europeană - Pagina 77
Economie europeană - Pagina 78
Economie europeană - Pagina 79
Economie europeană - Pagina 80
Economie europeană - Pagina 81
Economie europeană - Pagina 82
Economie europeană - Pagina 83
Economie europeană - Pagina 84
Economie europeană - Pagina 85
Economie europeană - Pagina 86
Economie europeană - Pagina 87
Economie europeană - Pagina 88
Economie europeană - Pagina 89
Economie europeană - Pagina 90
Economie europeană - Pagina 91
Economie europeană - Pagina 92
Economie europeană - Pagina 93
Economie europeană - Pagina 94
Economie europeană - Pagina 95
Economie europeană - Pagina 96
Economie europeană - Pagina 97
Economie europeană - Pagina 98
Economie europeană - Pagina 99
Economie europeană - Pagina 100
Economie europeană - Pagina 101
Economie europeană - Pagina 102
Economie europeană - Pagina 103
Economie europeană - Pagina 104
Economie europeană - Pagina 105
Economie europeană - Pagina 106
Economie europeană - Pagina 107
Economie europeană - Pagina 108
Economie europeană - Pagina 109
Economie europeană - Pagina 110
Economie europeană - Pagina 111
Economie europeană - Pagina 112
Economie europeană - Pagina 113
Economie europeană - Pagina 114
Economie europeană - Pagina 115
Economie europeană - Pagina 116
Economie europeană - Pagina 117
Economie europeană - Pagina 118
Economie europeană - Pagina 119
Economie europeană - Pagina 120
Economie europeană - Pagina 121
Economie europeană - Pagina 122
Economie europeană - Pagina 123
Economie europeană - Pagina 124
Economie europeană - Pagina 125
Economie europeană - Pagina 126
Economie europeană - Pagina 127
Economie europeană - Pagina 128
Economie europeană - Pagina 129
Economie europeană - Pagina 130
Economie europeană - Pagina 131
Economie europeană - Pagina 132
Economie europeană - Pagina 133
Economie europeană - Pagina 134
Economie europeană - Pagina 135
Economie europeană - Pagina 136
Economie europeană - Pagina 137
Economie europeană - Pagina 138
Economie europeană - Pagina 139
Economie europeană - Pagina 140
Economie europeană - Pagina 141
Economie europeană - Pagina 142
Economie europeană - Pagina 143
Economie europeană - Pagina 144
Economie europeană - Pagina 145
Economie europeană - Pagina 146
Economie europeană - Pagina 147
Economie europeană - Pagina 148
Economie europeană - Pagina 149
Economie europeană - Pagina 150
Economie europeană - Pagina 151
Economie europeană - Pagina 152
Economie europeană - Pagina 153
Economie europeană - Pagina 154

Conținut arhivă zip

 • Economie Europeana
  • burse.docx
  • economie europeana.docx
  • Management.docx
  • organizatii.docx
  • Tehnica platilor.docx
  • turism international.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de fezabilitate al societății agricole Unirea

Cuvânt înainte Planul de afaceri prezentat, sub forma unui studiu de caz, serveşte ca ghid studenţilor şi participanţilor la cursurile...

Politicile Uniunii Europene

Politicile Uniunii Europene De la infiintarea sa, Uniunea Europeana si-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci si...

Politicile Uniunii Europene

DATE GENERALE DESPRE EUROPA Ca teritoriu, Europa reprezintă cam 7% din totalul Terrei şi este locuită doar de 10% din populaţia lumii. Europa este...

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Evaluarea și finanțarea investițiilor - master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Economie rurală

CAPITOLUL I AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare...

Burse de mărfuri și valori

Capitolul I Piata produselor agroalimentare în România 1.1. Definire si clasificarea pietelor Economiile tarilor lumii dezvoltate constituie...

Dezvoltatea spațiului rural

CAPITOLUL I. Importanţa şi dezvoltarea serviciilor în spaţiul rural 1.1. Conceptul şi particularităţile serviciilor Serviciile sunt definite ca...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii...

Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Integrarea Economică Europeană

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a încerca să dezvăluie cum a început activitatea Uniunii Europene, ce este în prezent şi cum va fi în...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Integrare Economică

Prezentarea capitolelor Primul capitol cuprinde conceptele de baza si introductive asupra a ceea ce inseamna de fapt termenul de integrare...

Uniunea Europeană - Uniune Economică și Monetară

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico-social şi politic, în construcţie, de o natură şi consistenţă diferită faţă de...

Asocierea României la A.E.L.S. condiție a dezvoltării și progresului economic

CAPITOLUL I TENDINŢE ŞI REALITĂŢI ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN 1.1. PRINCIPALELE DIRECŢII DE EVOLUŢIE ALE COMERŢULUI INTERNAŢIONAL...

Finanțări în Spațiul Economic European

Introducere Spațiul Economic European (SEE, European Economic Area) a luat ființă la data de 1 ianuarie 1994 în urma acordului semnat la data de 2...

Ai nevoie de altceva?