Economie generală

Curs
6.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 137 în total
Cuvinte : 46386
Mărime: 710.15KB (arhivat)
Publicat de: Veniamin Ursu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Filipeanu, Anca Butnariu

Cuprins

 1. Capitolul 1.OBIECTUL ȘI METODA ECONOMIEI POLITICE
 2. 1.1.Devenirea Economiei Politice ca știință
 3. 1.2.Sistemul nevoilor umane şi resursele economice
 4. 1.3. Obiectul Economiei Politice
 5. 1.4. Metoda Economiei politice
 6. Capitolul 2. CADRUL GENERAL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII ECONOMICE
 7. 2.1.Sisteme economice
 8. 2.1.1. Economia de schimb
 9. 2.2. Economiile contemporane economii mixte
 10. 2.3. Piaţa: conţinut, tipologie, funcţii
 11. 2.4.Fluxurile economice. Circuitul economic
 12. Capitolul 3. FACTORII DE PRODUCŢIE
 13. 3.1. Munca
 14. 3.2. Natura
 15. 3.3. Capitalul
 16. 3.4. Progresul ştiinţifico-tehnic contemporan. Resursele informaţionale
 17. 3.5.Combinarea şi substituirea factorilor de producţie
 18. Capitolul 4. TEORIA CONSUMATORULUI
 19. 4.1. Abordarea cardinală a utilităţii şi echilibrul consumatorului
 20. 4.2. Abordarea ordinală a utilităţii şi echilibrul consumatorului
 21. Capitolul 5. TEORIA CERERII
 22. 5.1. Cererea si prețurile
 23. 5.2.Factorii determinanţi ai cererii
 24. 5.3.Legea cererii
 25. 5.3.1.Excepţii (paradoxuri) de la legea generală a cererii
 26. 5.4. Elasticitatea cererii
 27. 5.5. Cererea si venitul
 28. Capitolul 6. TEORIA PRODUCȚIEI, A COSTURILOR ȘI A OFERTEI
 29. 6.1. Noțiunea de întreprindere (firmă), obiectivele si funcțiile sale
 30. 6.1.1. Funcțiile întreprinderii
 31. 6.1.2.Tipuri de întreprinderi
 32. 6.2. Teoria ofertei
 33. 6.2.1.Factorii ce determină oferta
 34. 6.2.2.Elasticitatea ofertei
 35. 6.3.Legea cererii și a ofertei
 36. 6.4. Costul ofertei
 37. 6.5. Teoria producției
 38. 6.6.Rezultatele microeconomice
 39. 6.7.Eficienţa economică
 40. 6.8. Productivitatea factorilor de producţie
 41. Capitolul 7. PROFITUL ȘI RENTA
 42. 7.1. Profitul: conţinut, forme
 43. 7.2. Masa şi rata profitului. Maximizarea profitului
 44. 7.3. Renta
 45. Capitolul 8. CONCURENŢA
 46. 8.1.Concurența perfectă
 47. 8.2. Monopolul
 48. 8.3. Oligopolul
 49. 8.4. Concurența monopolistică
 50. Capitolul 9. PREŢUL
 51. 9.1. Conţinutul şi funcţiile preţului
 52. 9.2. Funcțiile prețului
 53. 9.3. Mecanismul formării preţurilor
 54. Capitolul 10. INTERVENȚIA GUVERNAMENTALĂ ÎN MECANISMUL FORMĂRII PREȚURILOR
 55. 10.1. Necesitatea intervenţiei guvernamentale
 56. 10.2. Intervenţiile directe
 57. 10.3. Intervenţiile indirecte
 58. Capitolul 11. MĂRIMI MACROECONOMICE
 59. Capitolul 12. VENIT, CONSUM, ECONOMII
 60. 12.1. investiţiile şi funcţia investiţiilor
 61. 12.2. Corelaţia consum-investiţii. Multiplicatorul şi acceleratorul
 62. Capitolul 13. PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ. ȘOMAJUL
 63. 13.1.Conţinutul, trăsăturile şi funcţiile pieţei forţei de muncă
 64. 13.2.Cererea și oferta de muncă
 65. 13.3. Salariul
 66. 13.4.Sistemul de salarizare. Formele de salarizare
 67. 13.5.Șomajul
 68. 13.6.Politici antişomaj
 69. Capitolul 14.MONEDA ȘI PIAȚA MONETARĂ
 70. 14.1.Banii şi funcţiile lor
 71. 14.2.Piața monetară
 72. 14.3. Dobânda: conţinut, forme, funcţii
 73. 14.4.Sistemul bancar
 74. Capitolul 15. INFLAȚIA
 75. 15.1.Factorii inflației
 76. Capitolul.16. PIAŢA CAPITALULUI
 77. 16.1.Bursa de valori
 78. Capitolul 17. PIAŢA VALUTARĂ
 79. 17.1.Balanţa de plăţi externe. Datoria externă
 80. Capitolul 18. STATUL ȘI ECONOMIA
 81. Capitolul 19. CREȘTEREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
 82. 19.1. Dezvoltarea durabilă
 83. 19.2. Ciclicitatea activității economice
 84. 19.2.1. Tipologia ciclurilor economice
 85. 19.2.2. Politici anticiclice
 86. Capitolul 20. ECONOMIA NAȚIONALĂ ȘI ECONOMIA MONDIALĂ
 87. 20.1. Trăsături ale economiei mondiale contemporane
 88. 20.2.Integrarea economică: concept, factori, forme şi tipuri
 89. BIBLIOGRAFIECapitolul 1. OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE
 90. 1.1.Devenirea Economiei Politice ca știință
 91.  Anticii și clasicii considerau economia politică o știință a bogăției, primii accentuând pe aspectul individual, ultimii pe cel social;
 92.  Neoclasicii consideră economia politică o știință a schimbului de mărfuri, a mecanismelor și bazelor acestora, ceea ce înseamnă tot o știință a bogăției dar cu altă motivație;
 93.  Karl Marx considera că economia politică trebuie să se ocupe cu studiul relațiilor de producție și a legilor economice;
 94.  Economiștii contemporani consideră drept obiect al economiei politice studiul raportului necesități (nelimitate) – resurse (limitate). Ca urmare economia este definită ca știința resurselor rare sau a alegerilor eficiente, analizând și explicând modalitățile în care un individ sau o societate alocă resursele limitate pentru satisfacerea nevoilor numeroase și nelimitate.
 95. Economia Politică a întâmpinat greutăţi, încă de la apariţie, atât în privinţa stabilirii obiectului propriu de investigare, cât şi în impunerea numelui. În ceea ce priveşte denumirea acestei ştiinţe, trebuie precizat mai întâi, că termenul de „economie“, utilizat de Antoine de Montchrétien când a definit pentru prima dată ştiinţa economiei politice, fusese folosit cu mult înainte, încă din antichitate. La antici, însă, folosirea numai a termenului de „economie“ avea în vedere economia casnică, aşa-numita economie domestică, exprimând conţinutul cuvintelor greceşti –oikos (casă) şi nomos (lege, regulă).
 96. În 1615, când a fost adăugat cuvântul „politică“, s-a marcat caracterul nou al cercetării, care viza, nu economia casnică, individuală, ci economia socială. Termenul „politică“ provine din grecescul „politeia“, care înseamnă organizare socială. Deci, denumirea de Economie Politică, conform izvoarelor ei, înseamnă ştiinţa economiei sociale[1].
 97. 1.2.Sistemul nevoilor umane şi resursele economice
 98. Orice activitate umană are ca punct de plecare, ca motivaţie, nevoile/trebuinţele. Ele reprezintă impulsul care îi determină pe oameni să acţioneze asupra lumii exterioare pentru a crea bunurile necesare întreţinerii lor.
 99. În sensul cel mai larg, nevoile reprezintă trebuinţele obiectiv necesare ale vieţii umane, ale existenţei şi dezvoltării purtătorilor ei (oameni; grupuri sociale; colectivităţi locale, regionale, naţional – statale; societatea, în ansamblul ei).
 100. Nevoile (trebuinţele) reprezintă relaţiile cu mediul ambiant prin care omul se realizează ca fiinţă biologică, psihologică și socială.
 101. Nevoile economice ale societăţii = nevoile de consum ale: populaţiei și ale producţiei/prestării.
 102. Interesele economice = nevoi economice transformate de oameni în mobiluri directe ale activităţii economice.
 103. Caracterul obiectiv:
 104. - nevoile există independent de voinţa şi conştiinţa omului; nevoile există indiferent dacă sunt sau nu conştientizate şi dacă această conştientizare este fidelă cu realitatea sau este denaturată.
 105. Nevoile au o triplă determinare:
 106. - biofiziologică (HRANA)
 107. – social-istorică (ORGANIZAREA SOCIALĂ)
 108. – psiho-socială (STIMĂ, AFECŢIUNE).
 109. A. Maslow a structurat nevoile fundamentale ale omului în 5 categorii[2]:
 110. Fig.1. Piramida necesităților umane
 111. • Nevoile economice = ansamblul trebuinţelor oamenilor de a avea, a consuma şi utiliza bunuri materiale şi servicii, care devin nevoi efective în funcţie de condiţiile de producţie/prestare existente la un moment dat.
 112. Condiţii pentru ca nevoile să devină nevoi economice:
 113. 1. Să existe bunuri materiale/servicii susceptibile să le satisfacă. Dacă nu există un bun disponibil şi accesibil, nevoia nu este economică.
 114. 2. Bunurile materiale/serviciile să fie relativ rare, ceea ce conduce la existenţa unei pieţe prin care:
 115. • individul care are o nevoie este dispus să achiziţioneze bunurile → C (cerere);
 116. • individul care le posedă (dispus să le cedeze) → O (ofertă).
 117. Expresia exterioară a nevoilor economice pe piaţă = CEREREA (C = forma concretă de manifestare a nevoilor pe piaţă).
 118. Sistemul nevoilor economice trebuie corelat:
 119. - cantitativ
 120. - calitativ
 121. - structural
 122. cu sistemul resurselor economice.
 123. În structura resurselor economice regăsim:
 124. I Resurse umane: - primare (populaţia)
 125. - derivate (stocul de învăţături şi cunoştinţe ştiinţifice, inovaţii, abilitatea managerului, lucrătorului etc.).
 126. II Resurse materiale - primare (resurse naturale)
 127. - derivate (echipamente şi tehnologii de producţie, infrastructurile materiale, baza materială din învăţământ, sănătate etc.).
 128. III. Resurse financiare - existente la dispoziţia agenţilor economici.
 129. IV. Resurse informaţionale (date, informaţii, sisteme informatice pentru conducere, modele etc.).
 130. Resursele economice sunt relativ limitate. De aceea, se impune utilizarea lor raţională şi eficientă, în scopul obţinerii unui maximum de efecte utile, cu un consum minim de resurse. Bunurile economice reprezintă mijlocul de satisfacere a nevoilor economice.
 131. Nevoile şi interese economice sunt satisfăcute cu ajutorul bunurilor.
 132. Un bun economic poate fi:
 133. - un obiect (material),
 134. - un serviciu (nematerial),
 135. - o informaţie,

Extras din curs

Capitolul 1. OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE

1.1.Devenirea Economiei Politice ca știință

 Anticii și clasicii considerau economia politică o știință a bogăției, primii accentuând pe aspectul individual, ultimii pe cel social;

 Neoclasicii consideră economia politică o știință a schimbului de mărfuri, a mecanismelor și bazelor acestora, ceea ce înseamnă tot o știință a bogăției dar cu altă motivație;

 Karl Marx considera că economia politică trebuie să se ocupe cu studiul relațiilor de producție și a legilor economice;

 Economiștii contemporani consideră drept obiect al economiei politice studiul raportului necesități (nelimitate) – resurse (limitate). Ca urmare economia este definită ca știința resurselor rare sau a alegerilor eficiente, analizând și explicând modalitățile în care un individ sau o societate alocă resursele limitate pentru satisfacerea nevoilor numeroase și nelimitate.

Economia Politică a întâmpinat greutăţi, încă de la apariţie, atât în privinţa stabilirii obiectului propriu de investigare, cât şi în impunerea numelui. În ceea ce priveşte denumirea acestei ştiinţe, trebuie precizat mai întâi, că termenul de „economie“, utilizat de Antoine de Montchrétien când a definit pentru prima dată ştiinţa economiei politice, fusese folosit cu mult înainte, încă din antichitate. La antici, însă, folosirea numai a termenului de „economie“ avea în vedere economia casnică, aşa-numita economie domestică, exprimând conţinutul cuvintelor greceşti –oikos (casă) şi nomos (lege, regulă).

În 1615, când a fost adăugat cuvântul „politică“, s-a marcat caracterul nou al cercetării, care viza, nu economia casnică, individuală, ci economia socială. Termenul „politică“ provine din grecescul „politeia“, care înseamnă organizare socială. Deci, denumirea de Economie Politică, conform izvoarelor ei, înseamnă ştiinţa economiei sociale[1].

1.2.Sistemul nevoilor umane şi resursele economice

Orice activitate umană are ca punct de plecare, ca motivaţie, nevoile/trebuinţele. Ele reprezintă impulsul care îi determină pe oameni să acţioneze asupra lumii exterioare pentru a crea bunurile necesare întreţinerii lor.

În sensul cel mai larg, nevoile reprezintă trebuinţele obiectiv necesare ale vieţii umane, ale existenţei şi dezvoltării purtătorilor ei (oameni; grupuri sociale; colectivităţi locale, regionale, naţional – statale; societatea, în ansamblul ei).

Nevoile (trebuinţele) reprezintă relaţiile cu mediul ambiant prin care omul se realizează ca fiinţă biologică, psihologică și socială.

Nevoile economice ale societăţii = nevoile de consum ale: populaţiei și ale producţiei/prestării.

Interesele economice = nevoi economice transformate de oameni în mobiluri directe ale activităţii economice.

Caracterul obiectiv:

- nevoile există independent de voinţa şi conştiinţa omului; nevoile există indiferent dacă sunt sau nu conştientizate şi dacă această conştientizare este fidelă cu realitatea sau este denaturată.

Nevoile au o triplă determinare:

- biofiziologică (HRANA)

– social-istorică (ORGANIZAREA SOCIALĂ)

– psiho-socială (STIMĂ, AFECŢIUNE).

A. Maslow a structurat nevoile fundamentale ale omului în 5 categorii[2]:

Fig.1. Piramida necesităților umane

• Nevoile economice = ansamblul trebuinţelor oamenilor de a avea, a consuma şi utiliza bunuri materiale şi servicii, care devin nevoi efective în funcţie de condiţiile de producţie/prestare existente la un moment dat.

Condiţii pentru ca nevoile să devină nevoi economice:

1. Să existe bunuri materiale/servicii susceptibile să le satisfacă. Dacă nu există un bun disponibil şi accesibil, nevoia nu este economică.

2. Bunurile materiale/serviciile să fie relativ rare, ceea ce conduce la existenţa unei pieţe prin care:

• individul care are o nevoie este dispus să achiziţioneze bunurile → C (cerere);

• individul care le posedă (dispus să le cedeze) → O (ofertă).

Expresia exterioară a nevoilor economice pe piaţă = CEREREA (C = forma concretă de manifestare a nevoilor pe piaţă).

Sistemul nevoilor economice trebuie corelat:

- cantitativ

- calitativ

- structural

cu sistemul resurselor economice.

În structura resurselor economice regăsim:

I Resurse umane: - primare (populaţia)

- derivate (stocul de învăţături şi cunoştinţe ştiinţifice, inovaţii, abilitatea managerului, lucrătorului etc.).

II Resurse materiale - primare (resurse naturale)

- derivate (echipamente şi tehnologii de producţie, infrastructurile materiale, baza materială din învăţământ, sănătate etc.).

III. Resurse financiare - existente la dispoziţia agenţilor economici.

IV. Resurse informaţionale (date, informaţii, sisteme informatice pentru conducere, modele etc.).

Resursele economice sunt relativ limitate. De aceea, se impune utilizarea lor raţională şi eficientă, în scopul obţinerii unui maximum de efecte utile, cu un consum minim de resurse. Bunurile economice reprezintă mijlocul de satisfacere a nevoilor economice.

Nevoile şi interese economice sunt satisfăcute cu ajutorul bunurilor.

Un bun economic poate fi:

- un obiect (material),

- un serviciu (nematerial),

- o informaţie,

Bibliografie

1. Albertini, J.M., Silem, A., Comprendre les théories économiques, Tom 2, Petit guide des grands courants, Éditions du Seuil, 1987

2. Marchal, A., Méthode scientifique et économique, Editions M. Th. Genin, Paris, 1954.

3. Munteanu, V., Sabo-Bucur, M., Irimia, M., Butnariu, A., Economie, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2005.

4. Samuelson, P., Nordhaus, W., Economics, 13 edition, Mc. Graw- Hill Co., 1989

5. Dobrotă, N., ş.a., Economie Politică, Editura Economică, Bucureşti,1995

6. Galbraith, J.K., Salinger, N., Almost Everyone’s Guide to Economics, Boston, Houghton Mifflin Co,1978.

7. Wonnacott, P., Wonnacott, R., Economics, Ediţia a III-a, McCraw-Hill, Book Company, 1986. apud Creţoiu, Gh., ş.a., Economie, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2003.

8. Creţoiu, Gh., ş.a., Economie, Editura ALL BECK, Bucureşti , 2003.

9. Munteanu, V., Economie Politică, Editura Fundaţiei „Chemarea“, Iaşi, 1994.

10. Gavrilă, I., Utilitatea economică. Comportamentul consumatorului, în: Dobrotă, N. ş.a., Economie Politică, Bucureşti, 1997.

11. Medrihan, G. ş.a., Marketing, Editura Gama, Iaşi, 1997

12. Samuelson,P.,A., Economics eleventh edition, McGraw-Hill Book Company, 1980.

13. Heyne, P., Modul economic de gândire, E.D.P., Bucureşti, 1991.

14. Ştirbu E., Economie, Sedcom Libris, Iaşi, 2005

15. Didier, M., Economia: regulile jocului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994.

16. Colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economice, ASE, Bucureşti, Economie, ediţia a VI-a, Ed. Economică, Bucureşti, 2003

17. Niță I., Economie politică, Casa de Editură Venus, Iași, 2001.

18. Clipa N., Economie politică, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 1999

19. Ignat I., Clipa N., Pohoaţă I., Luţac Gh., Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1998

20. Anghelache, C., Mitruţ, C., Isaic-Maniu, A. Voineagu, V., Sistemul conturilor naţionale, Bucureşti, Editura Economică, 2005

21. Keynes, J., M., Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970

22. Basno C., Dardac N., Floricel C., Monedă, credit, bănci, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003

23. Whitehead, G., Economia, Editura Sedona, Timişoara, 1997.

24. Bonciu, F., „Rolul investiţiilor străine directe în susţinerea procesului de globalizare“, Probleme economice, vol. 135-136, C.I.D.E., Bucureşti, 2004.

25. Moldoveanu, M. (coordonator), „Evoluţia procesului de globalizare şi integrare regională la început de secol şi mileniu“, Probleme economice, vol. 135-136, C.I.D.E., Bucureşti, 2004.

26. 26. Castells, M., The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, 1996.

Preview document

Economie generală - Pagina 1
Economie generală - Pagina 2
Economie generală - Pagina 3
Economie generală - Pagina 4
Economie generală - Pagina 5
Economie generală - Pagina 6
Economie generală - Pagina 7
Economie generală - Pagina 8
Economie generală - Pagina 9
Economie generală - Pagina 10
Economie generală - Pagina 11
Economie generală - Pagina 12
Economie generală - Pagina 13
Economie generală - Pagina 14
Economie generală - Pagina 15
Economie generală - Pagina 16
Economie generală - Pagina 17
Economie generală - Pagina 18
Economie generală - Pagina 19
Economie generală - Pagina 20
Economie generală - Pagina 21
Economie generală - Pagina 22
Economie generală - Pagina 23
Economie generală - Pagina 24
Economie generală - Pagina 25
Economie generală - Pagina 26
Economie generală - Pagina 27
Economie generală - Pagina 28
Economie generală - Pagina 29
Economie generală - Pagina 30
Economie generală - Pagina 31
Economie generală - Pagina 32
Economie generală - Pagina 33
Economie generală - Pagina 34
Economie generală - Pagina 35
Economie generală - Pagina 36
Economie generală - Pagina 37
Economie generală - Pagina 38
Economie generală - Pagina 39
Economie generală - Pagina 40
Economie generală - Pagina 41
Economie generală - Pagina 42
Economie generală - Pagina 43
Economie generală - Pagina 44
Economie generală - Pagina 45
Economie generală - Pagina 46
Economie generală - Pagina 47
Economie generală - Pagina 48
Economie generală - Pagina 49
Economie generală - Pagina 50
Economie generală - Pagina 51
Economie generală - Pagina 52
Economie generală - Pagina 53
Economie generală - Pagina 54
Economie generală - Pagina 55
Economie generală - Pagina 56
Economie generală - Pagina 57
Economie generală - Pagina 58
Economie generală - Pagina 59
Economie generală - Pagina 60
Economie generală - Pagina 61
Economie generală - Pagina 62
Economie generală - Pagina 63
Economie generală - Pagina 64
Economie generală - Pagina 65
Economie generală - Pagina 66
Economie generală - Pagina 67
Economie generală - Pagina 68
Economie generală - Pagina 69
Economie generală - Pagina 70
Economie generală - Pagina 71
Economie generală - Pagina 72
Economie generală - Pagina 73
Economie generală - Pagina 74
Economie generală - Pagina 75
Economie generală - Pagina 76
Economie generală - Pagina 77
Economie generală - Pagina 78
Economie generală - Pagina 79
Economie generală - Pagina 80
Economie generală - Pagina 81
Economie generală - Pagina 82
Economie generală - Pagina 83
Economie generală - Pagina 84
Economie generală - Pagina 85
Economie generală - Pagina 86
Economie generală - Pagina 87
Economie generală - Pagina 88
Economie generală - Pagina 89
Economie generală - Pagina 90
Economie generală - Pagina 91
Economie generală - Pagina 92
Economie generală - Pagina 93
Economie generală - Pagina 94
Economie generală - Pagina 95
Economie generală - Pagina 96
Economie generală - Pagina 97
Economie generală - Pagina 98
Economie generală - Pagina 99
Economie generală - Pagina 100
Economie generală - Pagina 101
Economie generală - Pagina 102
Economie generală - Pagina 103
Economie generală - Pagina 104
Economie generală - Pagina 105
Economie generală - Pagina 106
Economie generală - Pagina 107
Economie generală - Pagina 108
Economie generală - Pagina 109
Economie generală - Pagina 110
Economie generală - Pagina 111
Economie generală - Pagina 112
Economie generală - Pagina 113
Economie generală - Pagina 114
Economie generală - Pagina 115
Economie generală - Pagina 116
Economie generală - Pagina 117
Economie generală - Pagina 118
Economie generală - Pagina 119
Economie generală - Pagina 120
Economie generală - Pagina 121
Economie generală - Pagina 122
Economie generală - Pagina 123
Economie generală - Pagina 124
Economie generală - Pagina 125
Economie generală - Pagina 126
Economie generală - Pagina 127
Economie generală - Pagina 128
Economie generală - Pagina 129
Economie generală - Pagina 130
Economie generală - Pagina 131
Economie generală - Pagina 132
Economie generală - Pagina 133
Economie generală - Pagina 134
Economie generală - Pagina 135
Economie generală - Pagina 136
Economie generală - Pagina 137

Conținut arhivă zip

 • Economie generala.docx

Alții au mai descărcat și

Politici manageriale de creștere a rentabilității

INTRODUCERE Managementul performant al unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential necesita adoptarea unor...

Teoria comportării consumatorului

Introducere Analiza microeconomică este dedicată explicării comportamentelor individuale și interacțiunilor lor. În centrul atenției este situat...

Costul de Producție

Introducere Costul de producţie constă din totalitatea cheltuielilor efectuate sau care urmează să fie efectuate, toate în expresie bănească, de...

Economie mondială

Capitolul I Fundamentele economiei mondiale 1.1. Formarea economiei mondiale Condiţia esenţială a formării economiei mondiale o constituie...

Șomajul și Șomerii

Prin amploarea îngrijorătoare, prin structurile complexe, dar mai ales prin dinamicile ce îşi schimbă ritmurile şi sensurile, şomajul a devenit o...

Piața mondială

Piaţa mondială reprezintă ansamblul relaţiilor : - de schimb - de vânzare-cumpărare - de transferuri valorice - monetare creşterea şi...

Economie comercială

CAPITOLUL I - PIATA BUNURILOR SI PIATA SERVICIILOR 1.Continutul si structura pietei bunurillor si serviciilor Piata reprezinta sfera confruntarii...

Rolul Investițiilor în Dezvoltarea Economică

Rezumat În lucrarea de faţă se face o analiză privind impactul investiţiilor asupra dezvoltării economice din România. Vom prezenta o clasificare...

Te-ar putea interesa și

Politică economică - obiective, concept

Introducere Cercetarile întreprinse asupra economiei reale au aratat ca atât economia unei tari, indiferent care ar fi aceasta, cât si economia...

Metode de comparație a sistemelor economice din Danemarca și Suedia

Introducere Termenul de “sistem” semnifică, în general, un ansamblu complex de elemente ordonate şi interconectate având o anumită structură şi...

Contribuția Scolii Neoclasice în Gândirea Economică

INTRODUCERE Prin cercetare, oamenii urmaresc sa-si sporeasca eficienta activitatilor desfasurate, sa se integreze tot mai benefic în mediul...

Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strâns legate de apariţia şi consolidarea statului. Finanţele publice, în...

Proiect economie europeană - Irlanda

1. Scurt istoric Republica Irlandeza este o tara în Europa de vest care ocupa aproximativ 80% din insula Irlanda, cealalta paret fiind ocupata de...

Marketing internațional - raport de țară - Columbia

Harta oficială a Columbiei I. Prezentarea pe scurt a ţării I. 1. Scurt istoric În perioada pre-columbiană, spaţiul acum numit Columbia a fost...

Irlanda - Raport de Țară

Cap. 1 Irlanda – prezentare generala Irlanda este situata în nord-vestul Europei; vestul Marii Britanii si are capitala la Dublin. Suprafata...

Etiopia

Cap. 1 Prezentarea generală a țării Scurt istoric Cunoscută sub numele de Abyssinia, poporul etiopian este cel mai vechi popor independent din...

Ai nevoie de altceva?