Economie mondială

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: ppt
Pagini : 118 în total
Mărime: 223.48KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cap. 1. Introducere în economia mondială

Aparitia economiei mondiale

Premisele aparitiei economiei mondiale

Conceptul de economie mondială

Globalizarea și rolul ei în economia mondială

Conceptul de globalizare

Teorii cu privire la globalizare

Regionalizarea

Aparitia economiei mondiale(1)

În evoluţia economiei mondiale de o importanţă crucială s-au dovedit a fi marile descoperiri geografice, ce au permis includerea în circuitul economic al unor vaste regiuni de pe glob.

Principalii piloni ai economiei perioadei respective (Europa şi America) erau „specializaţi” în producţia diferitelor mărfuri, astfel încât aproape toate mărfurile europene erau noi pentru America şi reciproc, mărfurile americane erau noi pentru europeni

Aparitia economiei mondiale(2)

Secolul XVI este secolul apariţiei pieţei mondiale.

Constituirea pieţei mondiale nu putea rămâne fără efecte majore în ceea ce priveşte producţia şi schimbul de bunuri.

Apariţia pieţei mondiale a stimulat apariţia şi dezvoltarea manufacturilor, care, la rândul lor, au stimulat dezvoltarea comerţului exterior şi trecerea de la o economie închisă, destinată satisfacerii la nivel primar a autoconsumului, la o economie orientată către piaţă, către schimb.

Aparitia economiei mondiale(3)

Apar unele obstacole în calea deschiderii totale a economiei, obstacole ce nu vor putea fi înlăturate decât la începutul secolului XIX, o dată cu prima revoluţie industrială.

Aceste obstacole, de origine politică, economică şi chiar extraeconomică (lipsa centralizării puterii politice, natura relaţiilor de schimb între state şi coloniile lor, relaţii bazate pe exploatare de tip colonial în primul rând, şi nu pe un excedent intern al producătorilor) vor fi treptat depăşite o dată cu progresul tehnic, ceea ce va duce la o creştere a productivităţii muncii, cu înlăturarea regimurilor feudale refractare la progres, urmată de o centralizare statală şi, nu în ultimul rând, perfecţionarea normelor juridice, care vor duce la o „disciplinare” a relaţiilor comerciale, creându-se, în acest fel, premisele pentru apariţia economiilor naţionale ca entităţi de sine stătătoare.

O tendinţă de specializare internaţională în producţie, apare o nouă diviziune socială a muncii, cea mondială, se dezvoltă un schimb reciproc de activităţi care depăşeşte limitele microeconomicului, făcând trecerea către internaţionalizarea economiei.

DEFINIREA ECONOMIEI MONDIALE

Un sistem complex, eterogen, ale cărui componente fundamentale sunt economiile naţionale, societăţile transnaţionale, organizaţiile economice internaţionale.

Alături de aceste elemente fundamentale, sistemul economiei mondiale cuprinde şi elemente derivate, de legătură: piaţa mondială, relaţiile economice internaţionale, diviziunea internaţională a muncii, ordinea mondială

Ansamblul format din totalitatea agenţilor economici şi a interacţiunilor (raporturilor economice) dintre aceştia la scară globală.

Acest sistem este caracterizat de o anumita configuraţie = ordine economică globală

Conținut arhivă zip

  • C1.ppt
  • C2.ppt
  • C3.ppt
  • C4.ppt
  • C5.ppt
  • C6.ppt

Alții au mai descărcat și

Keynesism și locul lui în gândirea economică contemporană

1. parodigma keynesiana In sinteza, paradigma key. Inseamna: - o noua atitudine fata de stat. Din perspectiva acestora key este asimilat cu...

Sistemul Economiei Mondiale

Economia mondială în cifre 2009 - PIB Global (GDP) → 58.228 mld USD - VNB Global - (GNI) → 59.219 mld USD - VNB (GNI)/locuitor → 8.741 USD...

Piața Monetară și Creația Monetară

1. DEFINIREA ŞI CARACTERISTICA PIEŢII MONETARE Circuitul activelor financiare între ofertanţii de fonduri şi beneficiarii acestora are loc prin...

Statul și economia

Rolul statului este de a defini parcursul general al economiei pe care o reprezintă, de a trasa liniile marcante ale dezvoltării acesteia  statul...

Statul în Economia Moderna

Educatia, îngrijirea sanatatii, protectia fata de concetatenii agresivi, incendii, ori calamitati, sistemul de justitie si multe altele sunt...

Curs Risc și Incertitudine

Studiu de caz: Probabilitatea de materializare a riscului Probabilitatea de materializare a riscului exprimă frecvenţa relativă de apariţie a unui...

Economie

Tema- ECONOMIA DE PIATA- Economia naturala si economia de schimb Economia naturala reprezinta acea forma de organizare si functionare a...

Rate rentabilitate

1. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii si impactul sau 1.1. Consideratii privind necesitatea abordarii bilantului din perspectiva...

Te-ar putea interesa și

Impactul globalizării serviciilor turistice asupra economiei mondiale - studiu de caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Societățile transnaționale și implicațiile lor asupra economiei mondiale - studiu de caz - McDonald’s Corporation

Argument La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar,...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Economie Mondială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Încheierea celui de-al doilea rǎzboi mondial şi finalizarea amplului proces al decolonizǎrii au pus...

Centre de Putere

INTRODUCERE Conceptul de putere Esenţa politicii o constituie accesul la putere. Aceasta permite, pe plan intern şi extern, transpunerea în...

Economie mondială

Capitolul I Fundamentele economiei mondiale 1.1. Formarea economiei mondiale Condiţia esenţială a formării economiei mondiale o constituie...

Dezvoltarea economică - fenomen important al economiei mondiale

Dezvoltarea economica, Fenomen important al economiei mondiale I. Dezvoltarea Economica Ca forma de manifestare a dinamicii macroeconomice,...

Ai nevoie de altceva?