Economie regională

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: ppt
Pagini : 170 în total
Mărime: 2.24MB (arhivat)
Publicat de: Nadia Sidonia Sima
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Știința regională

Abordarea economică din perspectivă regională s-a confruntat cu dificultăţi rezultate, în special, din modalitatea în care principalele curente ale ştiinţei economice considerau spaţiul/teritoriul (omogen, fără influenţe prea mari asupra economicului etc.).

Mai mult, teoriile regionale au fost considerate anexe ale principalelor curente economice sau, în unele cazuri, reflecţii ale acestora.

Curentul de gândire care a contribuit în mod hotărâtor la recunoaşterea ştiinţei regionale a fost cel neoclasic, la care s-au adăugat, ulterior, şi alte şcoli economice moderne.

Teoria economică neoclasică a fost obligată să recunoască existenţa unui spaţiu diferenţiat, ce deţine caracteristici specifice şi care poate produce oportunităţi diferite (specializări, avantaje comparative etc.) pentru grupuri sau domenii diferite.

Oportunităţile şi distribuirea diferenţiată a resurselor naturale şi umane în spaţiu determină sau afectează într-o proporţie relativ însemnată opţiunile şi alegerile agenţilor economici şi rezidenţilor în ceea ce priveşte localizarea activităţilor lor.

Decizia de localizare poate fi influenţată, pe de-o parte, de factori precum: distanţa şi costurile de producţie/transport, accesul la informaţii, inovarea, cunoaşterea, reţelele inovative etc. şi, pe de altă parte, de politicile regionale bazate pe principii, instrumente şi mecanisme, care conduc la ierarhizări regionale sau urbane.

Punctul forte al teoriilor şi abordărilor regionale este faptul că acestea au reuşit să se diferenţieze/detaşeze de celelalte aspecte teoretice, atât prin caracterul lor complex, multidisciplinar, cât şi prin aportul consistent al economiştilor, geografilor, sociologilor etc.

Știinţa regională a încercat să ofere răspunsuri la problemele reale ale vieţii economice: localizarea optimă a activităţilor în spaţiu, calculul costurilor aferente transportului de la un punct la altul, distanţa de la periferie către zonele centrale, migraţia şi alte fenomene demografice, specializarea, aglomerările, economiile de scală etc.

Din punctul de vedere al dezvoltării economice putea spune că fenomenul globalizării a contribuit la relaţionarea directă, nemijlocită, între diferite zone ale globului aflate la mare distanţă unele de altele.

Încă de la începutul secolului XX, economistul englez Alfred Marshall a urmărit să analizeze şi să explice cu ajutorul economiilor externe avantajele determinate de localizarea activităţilor similare sau complementare într-un spaţiu dat.

Mai târziu, Alfred Weber adăugă un nou capitol microeconomiei, prezentând localizarea drept un important element de luat în considerare la iniţierea unor activităţi, alături de alte elemente economice tradiţionale (preţuri, cantitate etc.).

Perioada anilor '30 reprezintă un punct de inflexiune în evoluţia teoriei dezvoltării regionale prin noul mod de a privi lucrurile şi de a aborda problemele regionale. Încercând să ofere soluţii cât mai potrivite pentru obţinerea unui cost optim de transport, W. Christaller elaborează teoria locurilor centrale, realizând ierarhii urbane şi analizând monopolul determinat de distanţă sau de locaţie.

Aportul matematicii la dezvoltarea ştiinţei regionale nu poate fi contestat. Acest aspect a condus la apariţia primului model matematic de echilibru general, bazat pe elemente spaţiale/regionale propus de August Lösch, fapt ce a contribuit la elaborarea cunoscutei teorii economice generale a dezvoltării regionale.

Începând cu anii '70, interesul acordat localizării s-a redus sensibil, atenţia fiind îndreptată spre dezvoltarea regională şi fenomenele specifice asociate acesteia. Au apărut aspecte noi, care au condus la apariţia unor concepte noi: clusterele industriale, clusterele regionale, aglomerările spaţiale etc. (Chinitz B., 1961, Vernon R., 1962, Lichtenberg F.R., 1987).

Un alt moment istoric în evoluţia ştiinţei regionale este determinat de apariţia fenomenelor economice cu impact global, care au afectat nivelul mondial din anii '70 (criza globală, urbanizarea fără precedent, apariţia şi accentuarea activităţilor de protecţie a mediului).

Problematica regională devine complexă începând cu anii '80, implicaţiile fiind dificil de abordat şi corectat. Este momentul apariţiei unor noi teorii regionale, care s-au concentrat pe rolul şi importanţa instituţiilor şi intervenţiilor guvernamentale la nivel spaţial/teritorial şi pe acele politici publice aplicate la nivel regional sau local.

În prezent, noile tendinţe ale abordărilor teoretice regionale sunt concentrate, în special, pe factorii inovatori, pe cunoaştere, dar, în acelaşi timp, recunosc importanţa localizării şi a intervenţiilor publice.

Apariţia noilor concepte utilizate în analizele regionale ne amintesc de acest lucru: spaţiul diversificat, spaţiul stilizat, regiunile cunoaşterii, regiunile inteligente etc. Dezvoltarea endogenă devine punctul central al noilor teorii regionale, fiind considerată frecvent un nou mod de a privi şi analiza fenomenele economice care au loc la nivel teritorial.

Conținut arhivă zip

  • Curs 1_1.ppt
  • Curs 2_2.ppt
  • Curs 3_3.ppt
  • Curs 4_4.ppt
  • Curs 5_5.ppt
  • Curs 6_6.ppt
  • Curs 7_7.ppt
  • Curs 8_8.ppt

Alții au mai descărcat și

Prezent și perspective în dezvoltarea economică la nivelul uniunii europene

REZUMAT În Analiza anuală a creșterii pentru anul 2015, Comisia Europeană a identificat investițiile, reformele structurale și responsabilitatea...

Firma în economia de piață

1. Noţiunea esenţa şi bazele functionării Baza oricărei economii naţionale o constituie producerea bunurilor materiale şi oferirea diferitor...

Sistemul monetar internațional actual - istorie și tendințe actuale

Sistemul Monetar Internaţional: etape premergătoare şi realizări Definiţie: Sistemul monetar internațional poate fi definit ca ansamblul...

Mijloace fixe ale firmei

1. Mijloacele fixe. Esenţa economică. Clasificarea şi structura Pentru a desfăşura o activitate economică, orice firmă are nevoie de capital, care...

Politici de dezvoltare regională în UE

2.1. Coeziunea economică şi socială Pe fondul creşterii interdependenţelor dintre state, asigurarea unui grad cât mai înalt de coeziune economică...

Evaluarea și finanțarea investițiilor - master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Coeziunea Teritorială

Structurarea ordonată a localităţilor şi activităţiloe economice în teritoriu, interdependenţele dintre pieţele locale, efectele gravitaţionale...

Imobiliare

INTRODUCERE Imobiliarele, reprezintă un subiect fascinant, care interesează aproape pe oricine, indiferent de domeniul de activitate. Această...

Te-ar putea interesa și

Analiza socio-economică regională

Regiunea acopera partea de Nord-Est al tarii si, conform traditiei, este o parte din vechea regiune istorica a Moldovei. Geografic, regiunea se...

Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective

Introducere În condițiile contemporane, un stat nu se poate dezvolta eficient fără o interacțiune activă cu ceilalți participanți ai economiei la...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Politici Regionale

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE ECONOMIEI SPAŢIALE Ştiinţa regională, ca disciplină de sine stătătoare, nu are o istorie prea lungă deşi, ca excepţii,...

Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii

INTRODUCERE De la prima abordare a conceptului de integrare și până în prezent structura economiei mondiale a înregistrat o succesiune de...

Aspecte ale Dezvoltării Locale și Regionale în România

1. DEZVOLTARE LOCALĂ SI REGIONALĂ Preocuparea pentru dezvoltare locală şi regională este una relativ recentă atât la nivelul politicilor publice...

Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est

Caracteristici demo-geografice Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a României, având o suprafaţă de 36.850 kmp (15,46% din suprafaţa...

Proiect economie regională - analiza regiunii de dezvoltare vest

Caracteristici demo-geografice Regiunea Vest are o suprafata de 32.034 Km (13,4 % din suprafata tarii) si este compusa din 42 orase (din care 12...

Ai nevoie de altceva?