Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4051
Mărime: 403.22KB (arhivat)
Publicat de: Antonia Carp
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Prezenta lucrare face referire la regiunea de dezvoltare de Nord-Est, cuprinzând următoarele:
 2. Caracteristici demo-geografice 2
 3. Forţa de muncă şi migraţia 2
 4. Economia regională 2
 5. Infrastructura
 6. - Transport 4
 7. - Unităţi publice 5
 8. - Mediu 5
 9. - Educaţie 5
 10. - Sănătate 6
 11. - Servicii sociale 6
 12. - Zone problemă 6
 13. Indicatori de caracterizare a nivelului de dezvoltare şi potenţialului economic 6
 14. Analiza SWOT 8
 15. Calculul indicatorilor
 16. - I. economico-sociali 10
 17. - I. specializării 10
 18. - I. diversificării/concentrării 12
 19. Bibliografie 12

Extras din proiect

Caracteristici demo-geografice

Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a României, având o suprafaţă de 36.850 kmp (15,46% din suprafaţa totală a ţării). Are graniţe externe cu Ucraina şi Republica Moldova. În componenţa sa sunt 6 judeţe: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui, unităţi administrativ-teritoriale şi unităţi teritorial-statistice de nivel NUTS 3.

Cu o populaţie de 3.734.546 locuitori (17,25% din populaţia României) şi o densitate a populaţiei de 101,3 locuitori/km2, Regiunea Nord-Est ocupă locul al doilea în ceea ce priveşte densitatea după Regiunea Bucureşti-Ilfov). Populaţia regiunii este localizată cu precădere în mediul rural (56,6%).

Regiunea se caracterizează printr-o îmbinare armonioasă între toate formele de relief, 30% munţi, 30% relieful subcarpatic, 40% podişului. Relieful bogat oferă zone de deal şi câmpie care sunt adecvate unei game largi de culturi agricole, iar zonele de munte cu peisaje spectaculoase sunt favorabile dezvoltării turismului.

Forţa de muncă şi migraţia

Populaţia ocupată este apropiată mediei pe ţară, de 33,8%. O pondere foarte mare o deţine populaţia ocupată în agricultură (42,7%), mai ales judeţele Botoşani (52,9%) şi Vaslui (51,2%). Ponderea populaţiei ocupate în industrie şi servicii se află sub media pe ţară (23,5 %), respectiv 19,4, judeţele Botoşani (15,1%) şi Suceava (16,8%) având cel mai mic grad de ocupare în industrie, iar judeţul Vaslui (30,0%) în domeniul serviciilor. De asemenea, aceste judeţe se confruntăşi cu o evidentă rămânere în urmă a gradului de tehnologizare industrială şi agrară, precum şi cu un nivel redus de calificare a populaţiei.

În ultimii ani, a avut loc o scădere a ponderii populaţiei ocupate (de la 64.2% în 2000 la 33,8% în 2005). O diminuare accelerată a populaţiei ocupate a avut loc în judeţul Botoşani, unde, un procent mare al populaţiei lucrează în agricultură. (52,9%).

Numeroase persoane în vârstă de muncă din această regiune lucrează temporar sau permanent în activităţi economice în Bucureşti, Banat, Transilvania, Europa de Vest şi Israel. În satele bucovinene, după plecarea populaţiei tinere masculine apte de muncă, se manifestă o tendinţă de emigrare şi a femeilor, pentru a munci în străinătate, astfel că în multe localităţi au rămas persoane vârstnice şi copii. În multe din aceste localităţi activitatea de construcţii este impresionantă, materia primă utilizată fiind lemnul. În acest fel s-au accentuat discrepanţele între localităţile regiunii din punct de vedere al nivelului general de dezvoltare şi îndeosebi al dotărilor infrastructurale.

Şomajul înregistrează o valoare superioară (6,8%) celei naţionale (5,9%), judeţul Vaslui ajungând la 10,1%. Rata şomajului feminin are valori inferioare ratei şomajului în toate judeţele regiunii. Cauzele se pot găsi în existenţa mai multor locuri de muncă pentru femei (confecţii şi industria hotelieră) şi a faptului că numeroase femei lucrează în străinătate.

Economia regională

Regiunea Nord-Est este regiunea cea mai slab dezvoltată a României (în 2004, PIB/locuitor reprezenta 69,2% din media naţională). În interiorul regiunii, cele mai sărace zone sunt sudul judeţului Iaşi, sud-estul judeţului Neamţ, estul judeţului Bacău, judeţele Botoşani şi Vaslui.

În special vestul regiunii, care a fost în anii 60 – 70 obiectul unei industrializări forţate (mobilă, chimie, materiale de construcţii, construcţii de maşini, textile), a intrat într-un proces de dezindustrializare în ultimii 10 ani (întreprinderi din ramura chimie, petrochimie, uşoară, construcţii de maşini, mobilă), ceea ce a agravat situaţia economică, estul regiunii fiind tradiţional subdezvoltat.

Indicele atractvităţii1 este cel mai scăzut în această regiune - 19,7 (cel mai mare grad de atractivitate fiind realizat, conform studiului, de Regiunea Nord-Vest, respectiv 39,8). Atractivitatea scăzută se manifestăşi în volumul mic al investiţiilor străine directe: 292 mil. EURO în 2005, reprezentând 1,3% din totalul investiţiilor străine directe realizate în România.

De asemenea, Regiunea Nord - Est are cel mai mic număr de IMM-uri la 1000 de locuitori, doar 13,1%, numărul total al IMM-urilor fiind de 49.078, microîntreprinderile reprezentând 87,6% din total IMM-uri. La nivel intraregional, judeţele Iaşi (27,2%), Bacău (20,8%) şi Suceava (18,8%) au cel mai mare număr de IMM-uri, la polul apus aflându-se judeţul Vaslui cu doar (8,5%).

În regiune funcţionează 2 parcuri industriale (Bacău şi Iaşi), 1 în proprietate privatăşi 1 realizat în parteneriat public-privat. Acestea acoperă o suprafaţă de 22,38 ha, de tip brownfield. Parcul industrial Bacău, bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţii, va asimila forţa de muncă disponibilizatăşi va dinamiza dezvoltarea acestui sector economic de vârf la nivel regional. Astfel, se preconizează crearea a cca. 50 de noi locuri de muncă directe pe durata fazei de implementare şi cca. 200 pe durata fazei operaţionale. Parcul industrial Iaşi este destinat industriilor de înaltă tehnologie ce includ companii din domeniile IT şi biotehnologiei. Se are în vedere stoparea migraţiei forţei de muncă tinere şi specializate în aceste domenii, prin asigurarea de locuri de muncă pentru absolvenţii din domeniu.

În Regiunea Nord Est, activează un Centru Euroinfo (încă din anul 1999), un IRE (Innovation Relay Centre) în Iaşi şi 33 de centre de consultanţă. De asemenea, cele trei incubatoare de afaceri existente asigură incubarea pentru 118 firme, contribuind la realizarea a 270 noi locuri de muncă.

Dacă în celelalte judeţe ale Regiunii Nord-Est au apărut indicii ale unui început de reviriment economic, situaţia economică este precarăşi instabilă in judele Botoşani, Iaşi şi Vaslui, deşi aici activează numeroase întreprinderi textile care lucrează în sistem lohn; cele mai mici perturbări ale cererii internaţionale duc la reduceri de salariu, trimitere în şomaj sau chiar închiderea întreprinderilor. De asemenea, există zone de declin industrial şi cu şomaj ridicat, în special în arealele din jurul localităţilor urbane: Roman, Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Vaslui, Negreşti, Huşi, Buhuşi, Dărmăneşti, Moineşti, Comăneşti, Paşcani, Hîrlău, Tîrgu Frumos, Tîrgu Neamţ, Botoşani şi Dorohoi, cu platformele industriale adiacente.

1 Survey, Romanian Business Digest, 2005. Indicele atractivităţii a fost calculat pe baza unor indicatori privind mediul de afaceri (mediul politic şi administrativ, piaţa muncii şi salariile, mediul economic, sectorul privat şi competiţia de piaţă, investiţii străine, comerţ extern, infrastructura şi preţul pământului) şi standardul de viaţă (telecomunicaţii, sănătate, educaţie, sistem bancar, utilizarea internetului, dotări edilitar gospodăreşti, folosirea timpului liber, preţurile medii la produsele de bază)

În afara disparităţilor de dezvoltare vest–est, în Regiunea Nord-Est sunt evidente de asemenea disparităţile urban-rural în ce priveşte gradul general de dezvoltare, dotările infrastructurale de toate tipurile, gradul de atractivitate a investiţilor. În acelaşi timp se manifestă un alt fenomen îngrijorător, legat de declinul oraşelor mici şi mijlocii, îndeosebi cele monoindustrirale, care tind sau chiar s-au decuplat de la procesul de creştere economică, nemaiputând să-şi îndeplinească funcţiile urbane.

Preview document

Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 1
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 2
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 3
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 4
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 5
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 6
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 7
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 8
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 9
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 10
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 11
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 12
Economie regională - analiza regiunii de dezvoltare nord - est - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Economie Regionala - Analiza Regiunii de Dezvoltare Nord - Est.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza organizațională

I. Sectorul public din Romania analiza S.W.O.T. 1.1. Prezentarea factorilor S.W.O.T. A. Factori S (puncte forte): ! Existenta unei structuri...

Politici și strategii privind dezvoltarea urbană a Municipiului Roșiorii de Vede

Introducere Pentru Lucrarea de licenţă am ales ca temă, “ Politici şi strategii privind dezvoltarea urbană , a municipiului Roşiorii de Vede” , ce...

Managementul Echipei de Proiect

1. Aspecte generale A lucra cu oamenii este cea mai provocantă si mai dificilă parte a muncii manageriale. Fiecare persoană este unică si chiar...

Proiect economie regională - analiza regiunii de dezvoltare vest

Caracteristici demo-geografice Regiunea Vest are o suprafata de 32.034 Km (13,4 % din suprafata tarii) si este compusa din 42 orase (din care 12...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Management și Strategii Manageriale

1. Caracteristicile strategiilor intreprenoriale Strategia intreprenorială este o strategie care se elaborează si se utilizează în cadrul unei...

Dezvoltare Durabilă

Una din cele mai cunoscute definiţii ale conceptului de dezvoltare durabilă pare în cadrul Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare:...

Planificarea Proiectului

Identificarea a ceea ce trebuie sa se faca Primul pas in realizarea procesului este identificarea a ceea ce va trebui realizat, adica scopul...

Te-ar putea interesa și

Mecanisme de implementare a programului operațional regional

Introducere Prin aceastã lucrare, am urmãrit sã analizez o problemã de mare actualitate si anume cea a instrumentelor de implementare a...

Campanie electorală Tudor Ciuhodaru

I. Introducere Ȋn acest proiect vom realize o campanie a lui Tudor Ciuhodaru având ca scop creşterea capitalului de imagine ȋn vederea ocupării...

Importanța infrastrucurii pentru dezvoltarea regională

I.DEZVOLTAREA REGIONALA IN ROMANIA IN CONTEXTUL DEZVOLTARII REGIONALE EUROPENE Din perspective sistemului European, Romaina se inscrie in Zona...

Analiza economică a regiunii de dezvoltare nord-est

Capitolul I – Descrierea regiunii de dezvoltare Nord- Est 1. Caracteristici demografice Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a...

Disparități regionale în România și UE

POLITICA REGIONALA IN CADRUL UNIUNII EUROPENE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe...

Practică Prefectura Iași

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 1.1 Elemente de referinţă 1.1.1 Scurtă prezentare a judeţului şi...

Zona de dezvoltare regională sud-est

ZONA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST Caracteristici demogeografice Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a României, având o suprafaţă...

Analiza Ofertei și Cererii Turistice Regiunea Nord Est

Introducere Regiunea de dezvoltare Nord-Est face parte, conform tradiției, din vechea regiune istorică a Moldovei. Regiunea se învecinează la Nord...

Ai nevoie de altceva?