Firma în economia de piață

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1391
Mărime: 12.48KB (arhivat)
Publicat de: Eusebiu Cîrstea
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. 1. Noţiunea esenţa şi bazele functionării
  2. 2. Clasificarea firmelor. Obiectivele economice

Extras din curs

1. Noţiunea esenţa şi bazele functionării

Baza oricărei economii naţionale o constituie producerea bunurilor materiale şi oferirea diferitor servicii. Verida de bază a producerii este firma (întreprinderea). Firma reprezintă agenţi economici care activează în domeniul producerii bunurilor şi serviciilor destinate vînzării pe piaţă în scopul de a obţine profit. Anume aici are loc combinarea factorilor de producţie pentru a satisface cerinţele consumatorilor şi de a obţine profit. Ca subiect economic firma dispune de autonomia administrativă, iar ca unitate organizatorico-juridică este înfiinţată şi activează în modul stabilit de lege. Scopul principal al firmelor este producerea bunurilor şi serviciilor, astfel firmele alcătuiesc sectorul productiv al economiei de piaţă. Fiecare firmă este determinată (obligată) de piaţă să sporească performanţa produselor sale, sa studieze cerinţele pieţii şi sa propună consumatorilor noi tipuri de produse astfel participind activ la satisfacerea nevoilor consumatorilor. Toate acestea ne permit să concludem că scopul principal al firmelor – de a obţine profit, duce în cele din urmă la realizarea scopului principal al societăţii – satisfacerea nevoilor. Mai putem menţiona ca activitatea firmei asigură dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific şi duce la sporirea eficienţei economice a producerii. În calitate de persoană juridică, firmele intră în raporturi juridice cu alte subiecte de drept pentru a-şi exercita drepturile şi obligaţiunile. Pentru a deveni persoană juridică orice firmă trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:

1) Să dispună de statul (act de constituire) şi să fie înregistrată în modul prevăzut de legislaţie;

2) Să dispună de sediul juridic (adresă juridică);

3) Să posede un patrimoniu;

4) Să fie organizată structural şi să aibă organ de conducere.

(Fig. 1.)

În cadrul activităţii firmele îndeplinesc un şir de functţii care pot fi:

1) De cercetare/dezvoltare;

2) De producţie;

3) Comercială;

4) De personal;

5) Financiar-contabilă.

Funcţia de cercetare/dezvoltare cuprinde totalitatea activităţilor prin care se studiază şi argumentează viitorul cadru tehnic, tehnologic şi organizatoric al firmei. Domeniul acestei funcţii cuprind activităţi ce ţin de dezvoltarea în ansamblu al firmei în dinamică, creşterea capacităţilor de producţie, înzestrarea firmei cu noi utilaje şi instalaţii, elaborarea şi producerea noilor tipuri de produse. (Fig. 2.)

Funcţia de producţie cuprinde totalitatea activităţilor ce asigură desfăşurarea normală a ciclului de producţie. În cadrul acestei funcţii are loc îmbinarea eficientă a factorilor de producţie şi transformarea lor în produs finit.

Funcţia comercială include activităţile privind dezvoltarea relaţiilor firmei cu mediul exterior (comercializarea produselor şi serviciilor), inclusiv aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare în baza încheierii unor contracte. Totodată acestă funcţie presupune verificarea corespunderii producţiei oferite cu cererea pe piaţă, care are ca scop să orienteze activitatea de producţie în corespundere cu cerinţele pieţii (activitatea de marketing).

Funcţia de personal include activităţile ce ţin de selectarea, pregătirea, perfecţionarea, motivarea angajaţilor firmei. Această funcţie prevede asigurarea firmei cu forţă de muncă calificată pentru realizarea scopului propus. Ea se mai ocupa cu trimiterea angajaţilor la diferite expoziţii.

Funcţia financiar-contabilă cuprinde activităţi de evidenţă şi utilizare eficientă a resurselor financiare. Această funcţie prevede înregistrarea tuturor cheltuielilor legate de procurarea şi transformarea factorilor de producţie. Cu alte cuvinte determină costul de producţie total al întreprinderii şi respectiv veniturile obţinute.

Preview document

Firma în economia de piață - Pagina 1
Firma în economia de piață - Pagina 2
Firma în economia de piață - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Firma in economia de piata.doc

Alții au mai descărcat și

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Societățile comerciale

I. Societățile comerciale1 I1. Aspecte generale În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice...

Microesconomie - În căutarea prețului

Obiective Teoria populară privind stabilirea preţului Teoria maximizării venitului net – regula de bază Utilizarea curbelor cererii, venitului...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1. Complexul economic naţional Procesul de dezvoltare economică a unei naţiuni a condus la...

Economia întreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Microeconomie

1.1. Economia–componentă principală a societăţii umane 1.2. Apariţia şi dezvoltarea economiei politice ca ştiinţă 1.3. Obiectul de studiu al...

Economia Întreprinderii

PARTEA I - CICLUL DE VIATA AL INTREPRINDERII CAPITOLUL 1 - ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL STIINTELOR ECONOMICE Un comportament rational în...

Piața și elementele ei

1. Piata este elemental de baza in economia de schimb, un mod dominant si determinant intre agentii economici in conditiile specializarii...

Te-ar putea interesa și

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Rolul concurenței în economia de piață

INTRODUCERE Succesul organizaţiilor contemporane, indiferent de natura şi mărimea lor, îşi are sorginta în calitatea strategiilor pe care le...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Crama Ceptura SRL

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. 1. Scurt istoric Cat priveste informatiile de identificare ale firmei, sediul social se afla in...

Management Comparat - Germania

Managementul german Sub raport tehnic-tehnologic, social,economic,modelul german de management este unul dintre cele mai eficiente din lume....

Tipologia concurenței și a concurenților

Concurenţa e factorul determinant, esenţial în succesul sau eşecul firmelor. Concurenţa determină oportunitatea acelor activităţi ale unei firme...

Piața monopolistică - concurența monopolistică

In structurile de piete imperfecte, piata cu concurenta monopolistica constituie un tip real de piata care intruneste elemente de concurenta...

Eficiența investițiilor

Cap. 1 Aspecte generale privind firma Studiul de caz privind eficienta investiilor s-a realizat asupra firmei SC PREST SERV IMPEX SRL, cu sediul...

Management în Zootehnie

1. ELEMENTE FUNDAMENTALE 1.1. Notiunea de management - abordari conceptuale si pragmatice 1.2. Raportul dintre stiinta managementului si...

Ai nevoie de altceva?