Elemente Financiare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2463
Mărime: 40.03KB (arhivat)
Publicat de: Antonia Petrache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: H.Cristea
curs+seminar

Extras din curs

Elementele financiare ale unei investiţii (IV)

1. Cheltuielile cu investiţiile (valoarea investiţiei) – I0

Reprezintă suma costurilor legate de darea în funcţiune a proiectului: toate costurile legate de achiziţia de active, cheltuielile legate de punerea în funcţiune a proiectului, finanţarea necesarului de fond de rulment de exploatare. Aceste outflow-uri se pot corecta cu unele inflow-uri

Atenţie! Actualizare inflow-urilor şi a outflow-urilor

2. Cash Flow-urile disponibile - CFD

CFD=Pn+Amo+Dob-Cr Ec

Pn=profit net previzionat şi generat de proiectul de investiţii

Amo=cheltuiala cu amortizarea implicată de proiectul de investiţii

Dob= cheltuiala cu dobânda implicată de finanţarea proiectului de investiţii

Cr Ec=investiţiile suplimentare în ACRnete (Active Circulante Nete)

Pn=(CA-CV-CF-Amo-Dob)*(1-ι)

CA=cifra de afaceri previzionată

CV=chelt. variabile

CF=Chelt. Fixe

Amo=Cheltuieli cu amortizarea este implicată de finanţarea proiectului de investiţii, şi depinde de metoda de amortizare aleasă pentru proiectul de investiţii

Dob= Cheltuiala cu dobânda determinate de contractarea creditelor pentru finanţarea investiţiei

Creşterea economică (Cr Ec)= generată de investiţiile în imobilizări şi în activele circulante nete

DrACRnete=(ACRnete*360)/CA

CFD aferent proiectului de investiţii se poate determina în două moduri:

1. determinarea CFD generat exclusiv de proiectul analizat

2. calcularea CFD generat de proiect ca diferenţă între CFD care se obţine la nivelul întregii firme după adoptarea deciziei de investiţii CFD firmei care s-ar fi obţinut, dacă nu s-ar fi investit în proiectul analizat.

3. Valoarea reziduală reprezintă fluxul net generat de operaţiunea de dezinvestire în momentul scoaterii din funcţiune a exploatarării a investiţiei. Se determină ca fiind valoarea de piaţă la care se poate vinde investiţia corectată cu economia de impozit sau cu impozitul suplimentar la c are se adaugă valoarea ACRnete

4. Rata de actualizare reprezintă rata de rentabilitate cerută de investitori. Într-un mediu incert rata de rentabilitate cerută de investitor trebuie ajustată cu atitutudinea faţă de risc a investitorului

Există trei modalităţi de determinare a ratei de actualizare:

- costul de oportunitate: rata inflaţiei, rata fără risc, ratele de dobândă la depozite bancare, rata medie de rentabilitate din sectorul de activitate al companiei, rata medie de rentabilitate a economiei

- Avantaj: sunt relaitv uşor de determinat; Dezavantaj: de cele mai multe ori aceste rate nu au nicio legătură cu riscul proiectului

- rata fără risc şi o serie de prime de risc: k=Rf + π

Modelul CAPM

,

Modelul APT

rentabilitatea anticipată

….. sensibilitatea titlului financiar în funcşie de factorul comun k

… factorii comuni de risc, neanticipaţi de investitori

- costul mediu ponderat al capitalului

cmpc=

xi=ponderea sursei de finanţare i în total capital investit

ki=costul aferent sursei de finanţare i

5. Durata de viaţă a proiectului de investiţii

Preview document

Elemente Financiare - Pagina 1
Elemente Financiare - Pagina 2
Elemente Financiare - Pagina 3
Elemente Financiare - Pagina 4
Elemente Financiare - Pagina 5
Elemente Financiare - Pagina 6
Elemente Financiare - Pagina 7
Elemente Financiare - Pagina 8
Elemente Financiare - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Cap VIII Decizia de finantare.doc
  • Curs IV - Elementele financiare ale unei investitii.doc
  • Curs V-Criterii de evaluare a proiectelor.doc

Alții au mai descărcat și

Costurile

CAPITOLUL I COSTURILE 1.1 Definitia costurilor. Tipurile de costuri Costul este definit ca totalitatea cheltuielilor de productie efectuate de o...

Macroeconomie

Content of the course* Introduction to macroeconomics: the circular flow of income and national accounts Economic growth Saving and investment;...

Analiza economico-financiară - curs 1

Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Piata, ca mechanism al reglarii-functionarii are un impact decisive asupra...

Politica de creditare a băncilor comerciale

1.Orice banca isi asuma riscuri cind acorda credite si in mod cert toate bancile inregistreaza pierderi la portofoliul de credite atunci cind unii...

Metodologia de Creditare

Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3....

Produse și Servicii Financiare

Activitatea bancara este formata din foarte multe operatiuni care se concretizeaza in tehnici, produse si servicii bancare. Creditul este un...

Economie Monetară și Financiară Europeană

Capitolul 1 EVOLU³IA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARÃ EUROPEANÃ 1.1. Încercãri de creare a unei zone de stabilitate monetarã Pânã în anul 1914,...

Instrumente Financiare Derivate

Aspecte teoreticer privind instrumentele financiare derivate Instrumente şi valori mobiliare derivate sunt acele contracte a căror valoare se...

Te-ar putea interesa și

Situații financiare în companiile de asigurări

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Managementul investițiilor - studiu de caz privind fezabilitatea firmei SC Danone SA

CAP. 1 PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII 1.1 Elemente de prezentare - Denumire: SC. DANONE.SA; - Formă juridică: persoană juridică română, societate pe...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor

INTRODUCERE Evoluția continuă a mediului de afaceri, nevoia de informație de calitate și la momentul oportun, dorința de a lua decizii în timp...

Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII DISCOVERY SRL Societatea Comercială poartă denumirea ,, DISCOVERY S.R.L.,, şi...

Mutații în dezvoltarea sistemului financiar al Comunității Uniunii Europene după anul 2000

Capitolul 1. Sistemul financiar al Comunității Uniunii Europene 1.1 Scurtă introducere Pentru a putea reda noțiunea de sistem financiar European,...

Mutații în dezvoltarea sistemului financiar al comunității Uniunii Europene după anul 2000

I. SISTEMUL FINANCIAR AL UNIUNII EUROPENE I.1. Introducere Pentru a înțelege cert noțiune de sistem financiar European, este necesar ca în mod...

Studiu de caz privind fezabilitatea unei investiții SC Simultan SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII 1.1 Elementele de prezentare Denumirea: SIMULTAN SRL. Sediul social: RO 307305 - Orțișoara, str....

Ai nevoie de altceva?