Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 15680
Mărime: 87.06KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. ABORDĂRI ŞI POZIŢIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAŢIILE FINANCIARE 4
 3. 1.1. Sistemul informațional al contabilității, abordari și semnificații 4
 4. 1.2. Cererea și oferta de informații contabile 6
 5. 1.3. Dualismul contabil și unicitatea sistemului informațional contabil 8
 6. 1.4. Poziționări privind situațiile financiare 10
 7. CAPITOLUL II. CADRUL GENERAL PENTRU ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE 13
 8. 2.1. Impactul normalizării și reglementării asupra formei și ofertei de informații contabile 13
 9. 2.2. Situațiile financiare în contextul convergenței contabile 15
 10. 2.3. Obiectivul situațiilor financiare 19
 11. 2.4. Caracteristicile calitative ale informației oferite de situațiile financiare 21
 12. 2.5. Structuri descrise în situațiile financiare: definire, recunoaștere și evaluare 23
 13. 2.5.1. Recunoașterea elementelor prezentate în situațiile financiare 23
 14. 2.5.2. Evaluarea elementelor prezentate în situațiile financiare 30
 15. CAPITOLUL III. PREZENTAREA ȘI COMUNICAREA INFORMAȚIEI PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 31
 16. 3.1. Structuri și modele de comunicare a informației din situațiile financiare 31
 17. 3.1.1. Prezentarea poziției financiare 33
 18. 3.1.2. Prezentarea performanței financiare 36
 19. 3.1.3 Situaţia modificării capitalului propriu și necesitatea prezentării rezultatului global 38
 20. 3.1.4. Situația fluxurilor de trezorerie 40
 21. 3.1.5 Prezentarea politicilor contabile și a notelor explicative 41
 22. 3.2. Lucrări contabile privind întocmirea situațiilor financiare 42
 23. 3.3. Aprobarea și publicarea situațiilor financiare anuale 43
 24. 3.4. Limitele informațiilor prezentate în situațiile financiare și căi de perfecționare 47
 25. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 50
 26. BIBLIOGRAFIE 54

Extras din licență

INTRODUCERE

Evoluția continuă a mediului de afaceri, nevoia de informație de calitate și la momentul oportun, dorința de a lua decizii în timp real și bine fundamentate au creat permanente provocari sistemului informational contabil.

Informaţiile furnizate de contabilitate stau la baza procesului decizional atât în interiorul cât şi în exteriorul întreprinderii, fiind puse la dispozitie prin intermediul situaţiilor financiare întocmite şi prezentate de toate entităţile economice pentru diverse categorii de utilizatori.

Funcţia de informare a contabilităţii constă în furnizarea de informaţii necesare utilizatorilor în scopul fundamentării deciziilor. Astfel, contabilitatea are o funcţie de informare internă (pentru managementul întreprinderii) şi o funcţie de informare externă.

Diferitele categorii de utilizatori folosesc informaţiile financiare precum şi alte informaţii oferite de evidenţa contabilă, statistică şi operativă a întreprinderii, pentru a diagnostica activitatea acesteia, iar pe această bază să-şi poată fundamenta deciziile economice şi financiare.

Sistemul economiei de piață se caracterizează prin transparență, ceea ce presupune accesul la informațiile financiar-contabile a tuturor utilizatorilor interesați, cu raportare la timp si spatiu, indiferent de diferenţele cauzate de o varietate de factori sociali, economici şi juridici, specifici fiecarei tari, care au influentat normarea contabila.

Organismul international reprezentat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) s-a angajat să reducă aceste diferenţe, urmărind ca prin normalizare, să armonizeze reglementările, standardele contabile şi procedurile referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, punându-se accent pe întocmirea de situaţii financiare care să furnizeze informaţii utile pentru luarea deciziilor economice.

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ŞI POZIŢIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAŢIILE FINANCIARE

1.1. Sistemul informațional al contabilității, abordari și semnificații

Informația economică trece permanent printr-un proces de îmbunătățire, determinat de realitățile societății moderne, pentru ca aceasta să poată furniza elementele necesare luării deciziilor. Numai în cadrul unui sistem informațional contabil poate fi valorificată deplin informația economică.

Întreprinderea constituie o realitate complexă, un sistem supus în permanență modificărilor interne, care trebuie , în același timp, să se adapteze mediului extern, caracterizat prin diversitate și incertitudine.

Pentru luarea de decizii, decidenţii au nevoie de informaţii, cu ajutorul cărora să-şi fundamenteze opţiunea lor. Principala sursă de date a sistemului informațional economic și, în același timp, componentă de bază a acestuia, rămâne contabilitatea. Dealtfel, economiștii au constatat că, din totalul informațiilor vehiculate într-o unitate economică, aproximativ 80% sunt informații cu caracter economic, iar dintre acestea, 47% sunt informații contabile. Așadar, se poate afirma că la nivelul unei organizații, contabilitatea este cel mai important element al sistemului informațional, deoarece: cele mai multe decizii la nivel microeconomic sunt luate pe baza informațiilor furnizate de contabilitate: permite managerilor și utilizatorilor externi de informații să aibă o imagine asupra întregii organizații; realizează legătura cu celelalte componente ale sistemului informațional al întreprinderii prin integrarea informațiilor într-o bază de date comună.

Bibliografie

1. Berheci M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analize, studii de caz, Editura CECCAR, București, 2010

2. Calu D., Istorie și dezvoltare privind contabilitatea din România, Editura Economică, București, 2005

3. Caraiani C., Dumitrana M. și colaboratori, Bazele contabilității, Editura Universitară, București, 2010

4. Dascălu C., Nisulescu I., Convergența contabilității publice din România la Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Editura CECCAR, 2006

5. Dobroteanu L., Geneza și viitor în contabilitate, Editura Economică, București, 2006

6. Epuran M., Băbăiţa V., Imbrescu C., Teoria contabilității, Editura Economică, București, 2004

7. Feleagă N., Malciu L., Provocările contabilității internaționale, la cumpăna dintre milenii, Editura Economică, București, 2004

8. Feleagă N., Malciu L., Contabilitatea financiară - O abordare europeană şi internaţională, Ediţia a 2-a, Vol. 2, Editura Economică, Bucureşti, 2007

9. Gîrbină M., Bunea S., Sinteze, studii de caz și teste grilă privind aplicarea IAS ( revizuire) – IFRS, vol, I, Editura CECCAR, București, 2007

10.Guşe R., Valoare, preț, cost și evaluare în contabilitate, Editura CECCAR București, 2011

11.Ionescu C., Informarea financiară în contextul internaționalizării contabilității, Editura Economică, București, 2003

12.Ionașcu I.,Dinamica doctrinelor contabile contemporane –studii privind paradigmele și controversele contabile, Editura Economică, București, 2003

13.Jianu I., Evaluarea în contabilitate. Teorie și metodă, Editura Economică, București, 2012

14.Jianu I., Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii, Editura CECCAR, București, 2007

15.Lungu C., Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, Editura CECCAR, București, 2007

16.Cernuşca L., Politici contabile de Întreprindere, Editura Tribuna Economică, București, 2006

17.Moroșan I., Contabilitatea financiară şi de gestiune. Studii de caz şi sinteze de reglementări, CECCAR, București, 2010

18.Malciu L. Feleaga N., Reforma după reformă: Contabilitatea din România în fața unei noi provocări, Vol I Eseuri, și analiza standardelor IAS/IFRS, Editura Economică, București, 2005

19.Popa A., Contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului întreprinderii Editura CECCAR, București 2010

20.Popa A., Pitulice I., Studii practice privind aplicarea IFRS, Editura Contaplus, Ploiești 2007

21.Ristea M., Olimid L., Calu D., Sisteme contabile comparate, Editura CECCAR, București, 2006

22.Ristea M., Contabilitatea societăților comerciale, vol I-II, Editura Universitară, București, 2009

23.Ştefănescu A., Performanța financiară a întreprinderii între realitate și creativitate, Editura Economică, București, 2005

24.Vișan D., Contabilitatea financiară, Editura Independența Economică, Pitești, 2006

25. CECCAR, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 Editura CECCAR, București, 2010

Preview document

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 1
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 2
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 3
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 4
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 5
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 6
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 7
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 8
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 9
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 10
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 11
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 12
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 13
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 14
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 15
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 16
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 17
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 18
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 19
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 20
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 21
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 22
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 23
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 24
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 25
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 26
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 27
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 28
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 29
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 30
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 31
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 32
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 33
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 34
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 35
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 36
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 37
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 38
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 39
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 40
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 41
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 42
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 43
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 44
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 45
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 46
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 47
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 48
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 49
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 50
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 51
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 52
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 53
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 54
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ale intreprinderilor.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea financiară a întreprinderii

1. Finanţele in cadrul structurii organizaţionale Agenţii economici isi desfasoara activitatea intr-un mediu economic caracterizat prin numeroase...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Previziunea Situațiilor Financiare

Elemente introductive. Terminologia previziunii şi planificării Previziune şi planificare Previziunea şi planificarea, văzute ca un proces...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Situațiile financiare

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE 1. Prezentarea fidela si conformitatea cu Standardele Internationale de Contabilitate...

Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale

CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE ŞI STRUCTURĂ Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică bunuri care prin natura...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Audit Financiar Contractual

I. Temeiuri normative Expertul contabil poate executa pentru persoane fizice sau juridice urmatoarele lucrari: a) tine sau supravegheaza...

Noutăți în contabilitatea românească - armonizarea cu standardele internaționale de contabilitate

ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE ARMONIZARE CONTABILĂ DIN ROMÂNIA Armonizarea contabilă internatională este procesul prin care regulile sau normele...

Ai nevoie de altceva?