Costurile

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5513
Mărime: 22.32KB (arhivat)
Publicat de: Valeriu Nicoară
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. CAPITOLUL I COSTURILE
  2. 1.1 Definitia costurilor.Tipuri de costuri
  3. 1.2 Structura costurilor
  4. 1.3 Clasificarea cheltuielilor
  5. 1.4 Definirea costurilor
  6. 1.5 Definirea calculatiei costurilor
  7. 1.6. Etapele metodologice privind contabilitatea de gestiune si calculatia
  8. costurilor potrivit metodelor de tip total si lucrarilor implicate de acestea
  9. CAPITOLUL II CONCLUZII

Extras din proiect

CAPITOLUL I

COSTURILE

1.1 Definitia costurilor. Tipurile de costuri

Costul este definit ca totalitatea cheltuielilor de productie efectuate de o firma, într-o anumita perioada de timp, în vederea realizarii produselor finite, a lucrarilor sau prestarii serviciilor, potrivit obiectului de activitate al firmei. Analiza costurilor presupune, în primul rând, determinarea costului global, a costului unitar si a costului marginal.

Costul global este format din cheltuieli totale ocazionate de un anumit volum al productiei. Costul unitar se determina ca un raport între costul global si volumul fizic, aferent acestuia. Costul marginal se poate defini sub forma sporului de cheltuieli totale( Ct), obtinut ca urmare a cresterii consumului de factori de productie( materiali si umani) pentru a spori cu o unitate productia( Q).

Formula de calcul a costului marginal(Cm) este urmatoarea: Cm= Ct/ Q.

Costurile de productie se pot clasifica dupa mai multe criterii. Dupa momentul calcularii lor, distingem:

- Costuri prestabilite(antecalculate), cum sunt costurile standard sau normate, costurile de deviz, etc.

- Costuri efective, determinate dupa efectuarea cheltuielilor respective( costuri

postcalculate)

- Cost total( full costing) care cuprinde toate cheltuielile(directe si indirecte) ocazionate de obtinerea produsului

- Cost variabil( direct costing) format numai din cheltuieli variabile

- Cost rational, calculat prin scaderea din costul total a costului subactivitatii.

Contabilitatea colectarii cheltuielilor de productie începe cu identificarea cheltuielilor aferente productiei si continua cu gruparea lor pe locuri de cheltuieli sau zone(sectoare) de cheltuieli(atelier, sectie, centre de productie, sector administrativ, sector comercial, etc), pe obiecte de calculatie( produs, lucrare, serviciu, operatie tehnologica, etc), pe articole de caculatie( materii prime si materiale directe, salarii directe, cheltuieli specifice de fabricatie, cheltuieli cu întretinerea si functionarea utilajelor etc)precum si pe perioade de gestiune.

Zonele sau sectoarele de cheltuieli reprezinta subdiviziuni tehnico- productive, organizatorice si administrative ale unei firmei, în raport cu care se organizeaza bugetarea, urmarirea si controlul activitatii zonei sau sectorului de cheltuiala. Zonele sau sectoarele de cheltuieli pot fi definite ca reuniuni ale mai multor locuri de munca sau de productie.

Obiectul de calculatie se poate identifica cu un anumit produs, lucrare, serviciu, comanda, loturi de produse, operatie tehnologica, faza tehnologica, grup de masini, etc. În masura în care obiectul de calculatie nu se identifica cu produsul, el constituie o treapta intermediara necesara gruparii costurilor în scopul delimitarii pe feluri de purtatori de valoare. Purtatorul de cost este reprezentat de produsele fabricate, lucrarile executate si serviciile prestate în calitate de rezultat material, concret al procesului de productie.

Masurarea si exprimarea obiectului de calculatie se realizeaza cu ajutorul unei unitati de masura omogene, denumita unitate de calculatie. Unitatile de calculatie pot fi: unitati fizice(kg, bucati, perechi, m.p., etc) si unitati conventionale(tona de lapte cu un anume procent de grasime, numar tractoare de 30 cai putere, numar de vagoane de marfa cu doua osii, etc).

Articolul de calculatie reprezinta un element sau mai multe elemente de cheltuieli cu aceasi destinatie economica sau functie în gestiune interna a firmei. Se delimiteaza, astfel, articole de calculatie privind functiile de productie, comerciale, administrativa, financiara si de cercetare-dezvoltare a firmei.

În literatura de specialitate, se întâlneste urmatoarea nomenclatura de referinta, privind articolele de calculatie:

- Costul productiei în curs de executie( productie neterminata);

- Cheltuieli întregistrate în avans( cheltuieli întregistrate în avans preluate la inceputul perioadei, respectiv cheltuielile întregistrate în avans transferate perioadei);

- Cheltuieli directe de productie:

- materii prime si materiale

- salarii directe

- cheltuieli specifice de fabricatie

- Cheltuieli indirecte de productie:

- cheltuieli cu întretinerea si functionarea utilajelor

- cheltuieli generale ale sectiei

- Cheltuieli financiare:

- cheltuieli cu dobânzile

- cheltuieli complementare dobânzilor

- Cheltuieli generale de administratie;

- Cheltuieli de desfacere;

- Cheltuieli de cercetare si dezvoltare.

La articolele de calculatie “materii prime si materiale directe” sunt incluse

consumurile de materii prime si materiale care intra în structura produselor, diverse materiale folosite pentru fabricarea produselor sau cele destinate sa asigure desfasurarea procesului tehnologic.

Articolul de calculatie “salarii directe” cuprinde salariile muncitorilor direct productivi, în acord sau regie, calculate pentru munca prestata în productie, care pot fi identificate pe repere, produse, lucrari, servicii. Sunt cosiderate salarii indirecte acele salarii care nu se pot identifica pe repere, produse, lucrari si servicii( premii, sporuri de vechime, etc). Salariile indirecte, inclusiv indemnizatiile pentru concediu de odihna se include în articolul de calculatie “cheltuieli generale ale sectiei”.

Articolul de calculatie “ cheltuieli specifice de fabricatie” cuprind cheltuieli specifice fiecarei ramuri de activitate, cum ar fi: cheltuieli cu reparatiile capitale, amortizari specifice si cheltuieli cu decopertari si pregatiri minere – în industria extractiva; cheltuieli cu întretinerea si functionarea utilajelor, amortizarea si chiriile aferente acestora – în îndustria de constructii – montaj, etc.

La articolul de calculatie “ cheltuieli cu întretinerea si functionarea utilajului” se cuprind: reparatiile la utilajele si mijloacele de transport ale sectiei; amortizarea si chiria utilajelor si mijloacelor de transport ale sectiei; uzura si reparatia sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor cu destinatie speciala; cheltuieli cu energia si combustibilul; alte cheltuieli de întretinere si functionarea ale utilajelor.

Articolul de calculatie “ cheltuieli generale ale sectiei” cuprind: salariile sectiei platite în regie, contributia la asigurarile sociale, la fondul de somaj, la fondul pentru accidente si boli profesionale, comisionul Inspectoratului Teritorial de Munca, pentru personalul sectiei; amortizarea si chiria mijloacelor fixe ale sectiei( altele decât utilajele si mijloacele de transport); energia, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativ gospodaresti ale sectiei; alte cheltuieli generale ale sectiei.

Cheltuielile financiare cuprind: cheltuielile cu dobânzile si cheltuielile complementare dobânzilor( amortismentul primelor de emisiune sau de rambursare a titlurilor de împrumut, servicii si comisioane bancare, diferentele nefavorabile de curs valutar privind fondurile împrumutate).

Din categoria cheltuielilor financiare se include în costul produsului numai cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor, la firmele cu ciclu lung de fabricatie care pot fi repartizate asupra costurilor de productie ale produselor respective. În cadrul articolului de calculatie “ cheltuieli generale de administratie” sunt cuprinse: salariile personalului de administratie; amortizarea si chiriile de interes general de administratie; reparatii ale mijloacelor fixe de interes general de administratie; energie, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativ gospodaresti; alte cheltuieli generale de administratie. Articolul de calculatie “ cheltuieli de desfacere” cuprinde: cheltuieli de desfacere la

intern( cheltuielile de transport si manipulare, cheltuieli de ambalare, cheltuieli cu reclama sau publicitatea, alte cheltuieli de desfacere) si cheltuieli la export

( cheltuieli de transport, manipulare, depozitare, sortare, vamuire si alte cheltuieli de desfacere la export).

Preview document

Costurile - Pagina 1
Costurile - Pagina 2
Costurile - Pagina 3
Costurile - Pagina 4
Costurile - Pagina 5
Costurile - Pagina 6
Costurile - Pagina 7
Costurile - Pagina 8
Costurile - Pagina 9
Costurile - Pagina 10
Costurile - Pagina 11
Costurile - Pagina 12
Costurile - Pagina 13
Costurile - Pagina 14
Costurile - Pagina 15
Costurile - Pagina 16
Costurile - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Costurile.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune și Calculația Costurilor

CAP1.Notiuni teoretice. 1.Definirea calculatiei costurilor În contextul procesului de globalizare economică şi implicit a dezvoltării mediului...

Eficiență Economică

INTRODUCERE Alegerea temei „Eficienţa economică” a pornit de la faptul că lumea se schimbă şi odată cu ea şi societatea în care trăim, de aceea am...

Cererea și Oferta

Cererea poate fi definita pentru o firma, pentru un grup de întreprinderi dintr-o ramura si un grup de ramuri, pentru economia nationala si...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Elemente Financiare

Elementele financiare ale unei investiţii (IV) 1. Cheltuielile cu investiţiile (valoarea investiţiei) – I0 Reprezintă suma costurilor legate de...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile

Desfăşurarea fără întrerupere a activităţii economice a interprinderii impune un consum în mod continuu de factori de producţie. În condiţiile de...

Posibilități de perfecționare a calculației costurilor pe exemplu

Societatea moderna, pe care o parcurgem în prezent, obliga permanent întreprinderile sa actioneze într-un mediu tot mai complex instabil si...

Analiza costurilor întreprinderii la S.C. Triconf S.A.

1. Sarcini principale ale studiului costurilor in conditiile actuale Ţinând seama de importanţa majoră a problemei costurilor de producţie pentru...

Analiza costurilor logistice - Studiu de caz Dacia Automobile S.A.

Lucrarea de faţă are ca scop principal prezentarea celor mai importante aspecte teoretice şi practice cu privire la departamentul de logistică...

Calculația Costurilor

INTRODUCERE Atât timp cât prețul va fi factorul care influențează decizia cumpărătorului de a alege dintre două produse substituibile cel cu...

Calculația costurilor din cadrul firmei SC Terapia SA

CAP. I. PARTICULARITATILE TEHNOLOGICE SI ORGANIZATORICE ALE PRODUCTIEI ASUPRA ORGANIZARII EVIDENTEI CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE SI A CALCULATIEI...

Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență

INTRODUCERE În cadrul oricărei societăți, contabilitatea managerială se diferențiază de cea financiară print-un factor esențial, și anume luarea...

Calculația costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Ai nevoie de altceva?