Etica afacerilor în comerț

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: ppt, pptx
Pagini : 133 în total
Mărime: 3.65MB (arhivat)
Publicat de: Aneta Sandu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Definirea eticii şi a moralei

- ÉTICA - Ştiinţă care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare; morală.

MORÁLĂ - Formă a conştiinţei sociale care reflectă şi fixează idei, concepţii, convingeri privind comportarea individului în societate a căror încălcare nu este sancţionată de lege, ci de opinia publică.

În limbajul obişnuit, cei doi termeni sunt sinonimi atunci când se fac referiri la comportamentul moral, corect, al unor oameni consideraţi buni.

Tot aşa, termenii anetic şi imoral descriu persoane rele, ale căror acţiuni sunt imorale.

Comercianţii sunt obligaţi să îşi exercite activitatea cu bună-credinţă, potrivit uzanțelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenței loiale.

(Art.1 - Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 , actualizată, privind combaterea concurenţei neloiale, M.OF. nr. 24 din 30 ianuarie 1991)

„S-a reţinut că buna-credinţă este un principiu etic, convertit din morală în drept, întrucât normele legale îl implică în raporturile juridice Pe plan juridic, valorile menţionate corespund cu intenţia corectă, diligenţa [promptitudinea], liceitatea [autorizarea] şi abţinerea de la vătămarea altuia”.

Căpăţînă Octavian – Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa onestă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994

Etimologia eticii sugerează semnificaţiile de bază:

a) caracterul individual, incluzând aici ceea ce înseamnă să fii „o persoană bună”

b) normele sociale care guvernează şi limitează comportarea noastră, în special cele referitoare la ceea ce este bine şi ceea ce este rău (pe care noi le numim moralitatea).

Robert C. Solomon - „Morality and the Good Life”

(unul din autorii care au impus ideea de etica afacerilor)

În limbajul obişnuit, cei doi termeni sunt sinonimi atunci când se fac referiri la comportamentul moral, corect, al unor oameni consideraţi buni.

Tot aşa, termenii anetic şi imoral descriu persoane rele, ale căror acţiuni sunt imorale.

”Libertatea mea încetează acolo unde începe libertatea ta.”

Conținut arhivă zip

  • Etica Afacerilor in Comert
    • Curs1 MASTER- Etica in activitatea comerciala.pptx
    • Curs2 MASTER Etica in activitatea comerciala.pptx
    • Curs3 MASTER Etica in activitatea comerciala.ppt
    • Curs4 MASTER Etica in activitatea comerciala.ppt

Alții au mai descărcat și

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Italia din Punct de Vedere Economic

Denumirea oficială: Republica Italiană (Repubblica Italiana) Capitala şi principalele oraşe: Roma; Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova,...

Conținutul finanțelor întreprinderii

Planul lecţiei: 1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii 2. Funcţiile finanţelor întreprinderii...

Audit Financiar

1.1.Evoluţia istorică a auditului. 1.2.Noţiunea, obiectul şi scopul auditului. 1.3.Genurile şi serviciile de audit. Genurile de auditori....

Prețuri și concurență

Cursul 1 Mecanismul preturilor 1.1 Continutul pretului Preţul este expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor care fac obiectul...

Economia întreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Garanțiile

Prelegere 2 ore 1. Esenţa diferitor forme şi tipuri de garantare a rambursării creditului bancar; valoarea garanţiei şi nivelului de acoperire...

Resurse Atrase

Tema 3: Resursele atrase ale băncii Prelegerea 1 1. Componenţa resurselor atrase ale băncii. 2. Resursele depozitare şi rolul lor la formarea...

Te-ar putea interesa și

Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional

INTRODUCERE Comerţul reprezintă una dintre cele mai importante activităţi ale unei economii, devenind elementul principal al economiei de piaţă,...

Studiu de Caz Privind Activitatea de Marketing la SC Saff Trading SRL

INTRODUCERE Comerţul de gros este influenţat direct sau indirect de o serie de tendinţe din economia mondială, cum ar fi: globalizarea cererii şi...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Etică managerială - studiu de caz CUP Dunarea Brăila

INTRODUCERE Îndelung controversata temă a cunoaşterii etice, reluată cu o vigoare în toate epocile de mari transformări a relaţiilor umane şi a...

Securitate și Aspecte Etice pe Internet

Introducere În ziua de astăzi poate cea mai uşoară îndeletnicire umană a devenit operarea pe calculator şi implicit a Internetului. Aproape că...

Etica relațiilor de afaceri

ETICA RELATIILOR DE AFACERI Etica afacerilor ocupa o pozitie speciala in domeniul eticii “aplicate”. Ca si etica din domeniul medicinei sau al...

Tendințe în politicile comerciale

Istoricul comertului Originea comertului se pierde in negura timpului. Acesta a avut o evolutie sinuasa, cu perioade de glorie si decadere. Cauza...

Etica afacerilor în comerț

Curs 1 – TERMINOLOGIE „Managementul de calitate face referire la caracter, nu la tehnică.” - Thomas Teal, Harvard Business Review „Spre...

Ai nevoie de altceva?