Managementul IMM

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 33 în total
Mărime: 79.60KB (arhivat)
Publicat de: Ludovic Chelaru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cursul 1

ÎNTREPRINZĂTORUL – ELEMENTUL CENTRAL AL AFACERII

CARACTERISTICI DISTINCTIVE ALE EXISTENŢEI ŞI ACTIVITĂŢII IMM

După numărul de salariaţi, întreprinderile se împart, indiferent de domeniul de activitate, cifra de afaceri, rata profitului sau alt indicator de performanţă economico-financiară, în:

întreprinderi mici până la 49 de salariaţi, inclusiv;

întreprinderi mijlocii între 50 şi 249 de salariaţi;

întreprinderi mari, de la 250 de salariaţi.

Principalul act normativ în vigoare - legea nr. 346/14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil înfiinţării şi dezvoltării IMM.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 681 din 29 iulie 2004. Prevederile acestui act normativ se aplică IMM-urilor cu capital integral privat care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

CARACTERISTICI DISTINCTIVE ALE EXISTENŢEI ŞI ACTIVITĂŢII IMM

Nu se încadrează în prevederile prezentei legi:

1. Societăţile comerciale care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiţii:

a) au peste 250 angajaţi;

b) peste 25% din capitalul social este deţinut de o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

2. Anumite categorii de societăţi:

a) bancare;

b) de asigurare şi reasigurare;

c) de administrare a fondurilor financiare de investiţii;

d) de valori mobiliare;

e) cu activităţi exclusive de comerţ exterior.

CARACTERISTICI DISTINCTIVE ALE EXISTENŢEI ŞI ACTIVITĂŢII IMM

În funcţie de numărul mediu scriptic anual de personal, IMM-urile se ierarhizează astfel:

microîntreprinderi – până la 9 angajaţi (salariaţi) şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei;

întreprinderile mici – au între 10 – 49 angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei;

întreprinderile mijlocii – au între 50 – 249 angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro.

CARACTERISTICI DISTINCTIVE ALE EXISTENŢEI ŞI ACTIVITĂŢII IMM

Microîntreprinderile sunt supuse unor reglementări speciale. Noutatea în ceea ce priveşte modalitatea de impozitare a fost adusă de Legea 571/22 decembrie 2003 privind impunerea microîntreprinderilor.

Conform acestor reglementări, în categoria microîntreprinderilor intră persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ, la 31 decembrie anul precedent, următoarele condiţii:

a) sunt producătoare de bunuri materiale, prestatoare de servicii şi/sau desfăşoară activitate de comerţ;

b) au de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

c) au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de până la 100.000 euro inclusiv,

d) au capital integral privat.

AVANTAJE REGLEMENTATE PRIN LEGE ACORDATE IMM-URILOR

Guvernul, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile locale, sunt obligate să acorde sprijin IMM-urilor, vizând:

a) facilitarea accesului la reţelele de transport şi de comunicaţii;

b) asigurarea furnizării de energie, gaze, apă şi alte utilităţi publice necesare activităţii acestora;

c) acces la activele disponibile ale regiilor autonome sau societăţilor comerciale ori companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, în anumite condiţii reglementate în cuprinsul legii;

AVANTAJE REGLEMENTATE PRIN LEGE ACORDATE IMM-URILOR

d) reduceri cu până la 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii;

e) posibilitatea de a participa la licitaţiile organizate de regiile autonome, societăţile comerciale, companiile naţionale şi instituţiile publice, cu drept de preemţiune (prima licitaţie doar cu participarea IMM-urilor);

f) suportarea de la bugetul de stat pe bază de programe a costurilor pentru serviciile de informare, asistenţă, consultanţă, cercetare şi inovare tehnologică, precum şi a unor programe de pregătire profesională, destinate managerilor şi angajaţilor din cadrul IMM-urilor.

Conținut arhivă zip

  • Managementul IMM.ppt

Alții au mai descărcat și

Trăsăturile economiei - oferte

Introducere Apariţia schimbului de bunuri şi evoluţia acestuia a dat naştere la piaţă.Ea a apărut ca urmare a dezvoltării diviziunii sociale a...

Economia planificată vs economia de piață

Comparatia dintre aceste doua sisteme economice este destul de complexa si are implicatii asupra unei multitudini de domenii, nu numai cel economic...

Cererea și Oferta

Cererea poate fi definita pentru o firma, pentru un grup de întreprinderi dintr-o ramura si un grup de ramuri, pentru economia nationala si...

Previziunea economică

1. Introducere 1.1.Previziunea şi planificarea Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a acţiona...

Microeconomie

Economia şi ştiinţa economică • Economie şi activitate economică • Motivaţia activităţii economice • Resurse economice. Legea rarităţii •...

Microeconomie

1.1. Economia–componentă principală a societăţii umane 1.2. Apariţia şi dezvoltarea economiei politice ca ştiinţă 1.3. Obiectul de studiu al...

Teorii și Doctrine Economice

Cursul I Economia-stiinta teoretica fundamentala 1. Economia-componenta teoretica fundamentala 2. Aparitia si evolutia stiintei economice...

Etica în afaceri - Suport curs

MODULUL I NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ Capitolul 1 Etimologie, definiţii, concepte “Ce este binele?”, aceasta este întrebarea care a provocat...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Managementul IMM

Capitolul 1 - Locul şi rolul IMM-urilor în economie 1.1.Considerente generale privind întreprinderile mici şi mijlocii Aşa cum ne demonstrează...

Sectorul IMM - "Uriasul Ascuns" al Economiilor Occidentale

- INTRODUCERE Fara nici o îndoiala , ultima perioada se caracterizeaza prin cele mai rapide si spectaculoase schimbari din evolutia omenirii. In...

Întreprinderile mici și mijlocii în Japonia

Argument Lucrarea de față își propune să analizeze importanța IMM-urilor în economia Japoniei și rolul acestora în dezvoltarea și prosperitatea...

Management și Performanță în IMM-uri

CAPITOLUL I Aspecte introductive 1.1 Definirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) Peter Drucker spunea că „micile afaceri reprezintă...

Întreprinderile mici și mijlocii - motor al dezvoltării economice

Capitolul I:” Importanţa IMM –urilor în economie” • Definirea conceptului „IMM” Întreprinderile mici si mijlocii ramân în atenţia lumii...

Managementul IMM-urilor

1. CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE MICĂ ŞI MIJLOCIE 1.1 Definiţii ale întreprinderii mici şi mijlocii Criterii cantitative şi calitative de definire a...

Managementul IMM-urilor

1.1 Premisele managementului intreprenorial Abordarea managementului intreprenorial se poate realize in mai multe moduri. Premisele la care se...

Ai nevoie de altceva?