Managementul inovării

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 36787
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Publicat de: Vasile V.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Condurache

Extras din curs

CAP.1. NOȚIUNEA DE INOVAȚIE

1.1. Definiție Ce este inovația ?

- Producerea unui nou bun pentru consumatori, sau unui bun de o calitate nouă;

- Introducerea unei noi metode de producție, practic necunoscută, în cadrul unei ramuri economice;

- Descoperirea unei noi piețe de desfacere, pe care nu s-a mai acționat în cadrul ramurii respective;

- Identificarea unor noi surse de materii prime sau semifabricate;

- Înființarea unei organizații noi, crearea sau spargerea unui monopol.

"Inovarea este procesul de găsire a aplicației economice pentru o invenție. Invenția este primul pas firesc către orice produs/proces nou. Imitația este procesul prin care inovația este difuzată prin economie/industrie." (Joseph A. Schumpeter 1883-1950). Noțiunea de inovare revine în atenția întreprinzătorilor abia în anii 1970. Cele mai noi dezvoltări în cercetare și în practica economică arată clar că managementul inovării activităților trebuie considerat ca o componentă integrată în cadrul procesului de conducere a organizației. În domeniul macroeconomic, prin cercetările lui Nikolai Kondratieff (1892-1938), sunt descrise corelațiile dintre inovație și "ciclurile conjuncturale". Conform acestuia fazele lungi de dezvoltare/creștere sunt provocate de inovări profunde, periodice (cicluri economice de circa 60 de ani). Viitorologii văd în trecerea de la "societatea informațională" la "societatea cunoștințelor" începutul unui nou ciclu Kondratieff, care aduce noi sectoare de creștere, în care noile cunoștințe devin factorul concurențial principal. 1.2. Delimitarea noțiunilor Inovație provine de la înnoire. În acest sens, inovarea cuprinde orice fel de proces de schimbare. În domeniul economic între "inovare" și "invenție" este o deosebire clară. Invenția produce o îmbunătățire a tehnicii. Această îmbunătățire trebuie să fie imprevizibilă și considerabilă. Modificarea este orice schimbare fizică, care nu se întemeiază pe o extindere a bazei cunoștințelor tehnice. Aici putem include modificări în dotare, îmbunătățiri calitative și modificări de montare. Modificările produselor pot eventual doar prelungi ultima fază din ciclul de viață al produsului, și nicidecum nu o pot opri. Deosebirea față de "inovarea produsului" constă în riscul științific diminuat, dar mai ales în costurile de investiție mult mai mici. Imitația inovativă se bazează pe o inovare care a fost confirmată de piață. Reușesc acele inovații care folosesc produse și procedee proprii, dar elimină punctele slabe ale inovației de origine. Astfel se poate ajunge la un succes economic, fără dezvoltarea unei inovații proprii. Situația se caracterizează prin termenul de imitație inovativă, și în multe cazuri repurtează succese.

Cercetarea și dezvoltarea industrială. Prin aceasta se înțeleg activitățile de cercetare și dezvoltare desfășurate chiar de către organizații/întreprinderi. Cercetarea industrială trebuie să realizeze temelii solide pentru atingerea unor obiective inovative precise în domeniul economic și tehnic. Poate fi definită ca o activitate productivă care se realizează în mod sistematic pe o bază economică, și se referă la descoperirea de produse, procedee de producție, utilizări ale producției și dezvoltări eficiente ale activităților - fie noi, fie îmbunătățite, precum și la îndepărtarea, eliminarea trăsăturilor negative ale produselor și metodelor existente. Caracteristicile activității de cercetare-dezvoltare constau în:

- cercetare sistematică și nu accidentală;

- stabilire economică a obiectivelor;

- probabilitatea atingerii scopului.

Politica inovării Păstrarea continuității inovării în toate nivelele ierarhice și domeniile funcționale este scopul principal al unei politici dinamice de inovare. Premisele pentru aceasta sunt stabilirea unui cadru general propice creativității și proceselor de schimbare. O politică activă de inovare cade în sarcina celor mai înalte sisteme de conducere și conține: - crearea unui climat inovațional pozitiv; - formularea scopurilor inovării, care sunt în concordanță cu obiectivele organizației; - promovarea persoanelor și grupelor de inovare, creative și competente; - căutarea și dobîndirea de "platforme de siguranță" care să confere spațiul necesar pentru finalizarea procesului de inovare, precum și siguranță psihologică și socială pentru participanții la procesul de inovare în cazul eșecului. Managementul inovării Pentru înțelegerea noțiunii de management al inovării sunt importante trei criterii: - formarea și inițierea/impunerea voinței conducătorilor în raport cu procesele de schimbare, de înnoire; - inițierea unor etape sistematice inovative țintite spre un obiectiv; - corelarea inovațiilor într-un sistem strategic al organizației. Managementul inovării este o sarcină complexă de conducere, care, prin elementele sale strategice și operative determină un proces sistematic de schimbare.

Bibliografie

1MillesL.D.- Techniques of value analysis and engineering, McGraw Hill, 1961. 2.Crum.L.WW.-Ingineria valorii, Ed. Tehnică, București, 1976. 3.Akao.Y.- Quality Function Deployment - QFD , Integrating Customer requirements into product design, productivity prev.Cambridge Ma, 1990. 4.STAS R-11272/1-79 - Analiza valorii, noțiuni generale. 5.STAS R-11272/2 - 79 - Analiza valorii. Aplicarea metodei la produse. 6.Fallon.C.-Ingineria valorii, în Manual de inginerie industrială ( Editor H.B.Maynard) , vol.1, cap.7, Edituratehnică, București, 1975. 7.Milles.M. ș.a.- Value engineering, Munchen, 1967. 8.Heller.E.D.-Value Management. Value Engineering and Cost Reduction, Addison WesleyPublishing company, reading MA, 1971. 9.Adam.E.- Value Management- Cost Reduction Strategiesfor the1990-s, value World Journal SAVE, 1996. 10.Niculae.M., Ciobanu.R.Mm., Lăzărescu.C.D.- Analia și ingineria valorii, Editura Tehnică, Chișinău, 1995. 11.Condurache.G.- Management aplicatI - Managementul valorii produsului, Editura „Gh.Asachi” Iași, 1997. 12.Niculae.M., Ciobanu.R.M.- Contribuțiila dezvoltarea metodologiei analizei valorii, în volumul SIM-91, Timișoara, 1991. 13.Orănescu.P.- Analiza valorii, CEPECA, București, 1978. 14.Verone.P.- Inventica, Editura Albatros, București, 1983. 15.Constantinescu.A., Voinea.G.- Analiza și ingineria valorii, prelucrare din limba germană, Ed.Didactcă și Pedagogică, București, 1982. 16.Chinciu.D., Condurache.G., Pîcă.A., Pricop.N., Rusu.C.- Sisteme informatice și analiză economică, I.P.Iași, 1980. 17.Marosvolghyi.E.- Uj Megvilagitasban az ertekelemzes - Ipargazdasag, nr.7, iul.1984. 18.Ioniță.A.- Analiza valorii, Ed.Dacia, 1983. 19Condurache.G.- Despre funcțiile produsului, în volumul Conferinței Naționale de Management, Iași, 1995. 20.Ciurea.S.- Nivelul tehnic al produselor.- Ed.Științifică ți Enciclopedică, București, 1987. 21.Ibid. 13. 22.Prabhu.v.-Value Analysis, Pergamon Press, Headington Hill Hall, Oxford, 1986. 23.Chevallier.J.- produits et analyse de la valeur, Cepadues, Edition Toulouse, 1989. 24.Maynard.H.B.- Conducerea activității economice, Editura Tehnică, București, 1971. 25.Ibid.2. 26.Ibid.13. 27.Platon.V.- sisteme avansate de producție, Editura Tehnică, București, 1990. 28.Ciobanu.R.M., Niculae.M.- Flexibilitatea și ingineria valorii, paralelisme conceptuale, în lucrările sesiunii științifice „Concepție, tehnologie și management în construcția de mașini”, Iași, 1992. 29.Ciobanu.R.M.- Aspecte definitorii ale sistemelor de fabricație liber selectabile. Ibid.28.

...

Preview document

Managementul inovării - Pagina 1
Managementul inovării - Pagina 2
Managementul inovării - Pagina 3
Managementul inovării - Pagina 4
Managementul inovării - Pagina 5
Managementul inovării - Pagina 6
Managementul inovării - Pagina 7
Managementul inovării - Pagina 8
Managementul inovării - Pagina 9
Managementul inovării - Pagina 10
Managementul inovării - Pagina 11
Managementul inovării - Pagina 12
Managementul inovării - Pagina 13
Managementul inovării - Pagina 14
Managementul inovării - Pagina 15
Managementul inovării - Pagina 16
Managementul inovării - Pagina 17
Managementul inovării - Pagina 18
Managementul inovării - Pagina 19
Managementul inovării - Pagina 20
Managementul inovării - Pagina 21
Managementul inovării - Pagina 22
Managementul inovării - Pagina 23
Managementul inovării - Pagina 24
Managementul inovării - Pagina 25
Managementul inovării - Pagina 26
Managementul inovării - Pagina 27
Managementul inovării - Pagina 28
Managementul inovării - Pagina 29
Managementul inovării - Pagina 30
Managementul inovării - Pagina 31
Managementul inovării - Pagina 32
Managementul inovării - Pagina 33
Managementul inovării - Pagina 34
Managementul inovării - Pagina 35
Managementul inovării - Pagina 36
Managementul inovării - Pagina 37
Managementul inovării - Pagina 38
Managementul inovării - Pagina 39
Managementul inovării - Pagina 40
Managementul inovării - Pagina 41
Managementul inovării - Pagina 42
Managementul inovării - Pagina 43
Managementul inovării - Pagina 44
Managementul inovării - Pagina 45
Managementul inovării - Pagina 46
Managementul inovării - Pagina 47
Managementul inovării - Pagina 48
Managementul inovării - Pagina 49
Managementul inovării - Pagina 50
Managementul inovării - Pagina 51
Managementul inovării - Pagina 52
Managementul inovării - Pagina 53
Managementul inovării - Pagina 54
Managementul inovării - Pagina 55
Managementul inovării - Pagina 56
Managementul inovării - Pagina 57
Managementul inovării - Pagina 58
Managementul inovării - Pagina 59
Managementul inovării - Pagina 60
Managementul inovării - Pagina 61
Managementul inovării - Pagina 62
Managementul inovării - Pagina 63
Managementul inovării - Pagina 64
Managementul inovării - Pagina 65
Managementul inovării - Pagina 66
Managementul inovării - Pagina 67
Managementul inovării - Pagina 68
Managementul inovării - Pagina 69
Managementul inovării - Pagina 70
Managementul inovării - Pagina 71
Managementul inovării - Pagina 72
Managementul inovării - Pagina 73
Managementul inovării - Pagina 74
Managementul inovării - Pagina 75
Managementul inovării - Pagina 76
Managementul inovării - Pagina 77
Managementul inovării - Pagina 78
Managementul inovării - Pagina 79
Managementul inovării - Pagina 80
Managementul inovării - Pagina 81
Managementul inovării - Pagina 82
Managementul inovării - Pagina 83
Managementul inovării - Pagina 84
Managementul inovării - Pagina 85
Managementul inovării - Pagina 86
Managementul inovării - Pagina 87
Managementul inovării - Pagina 88
Managementul inovării - Pagina 89
Managementul inovării - Pagina 90
Managementul inovării - Pagina 91
Managementul inovării - Pagina 92
Managementul inovării - Pagina 93
Managementul inovării - Pagina 94
Managementul inovării - Pagina 95
Managementul inovării - Pagina 96
Managementul inovării - Pagina 97
Managementul inovării - Pagina 98
Managementul inovării - Pagina 99
Managementul inovării - Pagina 100
Managementul inovării - Pagina 101
Managementul inovării - Pagina 102
Managementul inovării - Pagina 103
Managementul inovării - Pagina 104
Managementul inovării - Pagina 105
Managementul inovării - Pagina 106
Managementul inovării - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Managementul inovarii.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării Internaționale a Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Managementul firmelor cu activitate internaţională 1.1 Rolul firmelor internaţionale în economia contemporană În actualul context...

Alianțe Strategice

Introducere Lucrarea de faţă abordează conceptul de alianţe strategice între firmele multinaţionale, evoluţia și importanţa alianţelor strategice...

Economia turismului

Noțiuni fundamentale utilizate în turism Mediul de acțiune al turismului Turismul - instrument al dezvoltării durabile. Tendințe în dezvoltarea...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Factori de influență asupra firmelor de afaceri românești

1. FACTORII DE INFLUENTA ASUPRA FIRMELOR DE AFACERI ROMÂNESTI IN PERIOADA DE TRANZITIE Aceasta perioada, de o mare complexitate, are influente...

Eficiența investițiilor directe

OBIECTIVE: →însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de...

Marketing inovațional

Tema 1. Rolul şi funcţiile marketingului în procesul inovaţional 1. Conceptul, rolul si functiile marketingului in procesul inovational si...

Etica în afaceri - Suport curs

MODULUL I NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ Capitolul 1 Etimologie, definiţii, concepte “Ce este binele?”, aceasta este întrebarea care a provocat...

Te-ar putea interesa și

Managementul inovării SC Muller Dairy Ro SRL

Capitolul I Noţiuni introductive privind Managementul Inovării În anul 1941, economistul englez Schumpeter propune prima definiţie, în domeniul...

Managementul inovării la SC Arabesque SRL

1.GENERALITATI MANAGEMENTUL INOVARII Într-un sens larg inovarea înseamnă introducerea noului, iar activităţile desfăşurate în acest scop sunt...

Managementul inovării în cadrul companiei Heineken România SA

CAPITOLUL I: Notiuni generale privind managementul inovarii 1.1. Creativitate şi inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei şi...

Managementul inovării - Jacobs

CAPITOLUL I Notiuni introductive privind Managementul Inovarii Atitudinea creatoare presupune ca mai intai sa ai capacitatea de a fi nedumerit...

Managementul Inovării - Zara

Capitolul 1: Generalități Creativitate și inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei și inovarea ca o transpunere a ideilor în...

Managementul Inovării

Se poate face totul în limita potentialului propriu cunoscut" A-ti da seama de amploarea potentialului este o problema eminamente practica, care...

Metode și tehnici utilizate în managementul inovării și transferului tehnologic

1. Introducere și importanța managementului inovării cu referiri la domeniul automotive 1.1. Importanța managementului inovării în organizația...

Importanța Creativității în Managementul Inovării

CREATIVITATEA SI INOVAREA IN MANAGEMENT Societatea actuală este caracterizată de existenţa unei noi revolutii ştiintifico-tehnice care duce la...

Ai nevoie de altceva?