Microeconomie

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 12749
Mărime: 280.32KB (arhivat)
Publicat de: Costin Crăciun
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof .Alice Cristea

Extras din curs

1. PIAŢA FINANCIARĂ

1.1. PIAŢA MONETARĂ ŞI SPECIFICUL EI.

DOBÂNDA ŞI RATA SA

Piaţa monetară este forma specifică de piaţă prin intermediul căreia se relaţionează cererea cu oferta de bani şi se realizează echilibrul monetar.

În orice economie, rolul pieţei monetare se manifestă în următoarele direcţii:

• compensează deficitul cu excedentul de monedă existente la diferiţi agenţi economici;

• reglează cantitatea de monedă din economie.

Cererea de monedă reprezintă cantitatea de bani pe care o solicită agenţii economici pentru a-şi constitui stocurile de avuţie sub formă monetară.

Nevoia de monedă este legată de:

• facilitarea schimburilor de bunuri şi servicii (motivaţie tranzacţională);

• constituirea unor stocuri monetare pentru a face faţă unor nevoi neprevăzute (motivaţie precauţională);

• valorificarea banilor prin plasamente şi speculaţii pe piaţa financiară şi piaţa valutară (motivaţie speculativă).

Nevoia de valorificare (speculativă) a banilor este legată de nevoia de economisire (se aseamănă cu obiectivul producătorului de maximizare a profitului). Această componentă a cererii de monedă complică analiza pieţei monetare şi o conectează cu pieţele financiară şi valutară. Din acest motiv, pieţele monetară, financiară şi valutară sunt abordate în mod integrat în lucrările de specialitate.

Oferta de monedă reprezintă stocul total de bani existent la un moment dat într-o economie naţională.

Stocul de bani este creat şi gestionat de Banca Centrală, de băncile comerciale şi de alte instituţii financiar - bancare. El aparţine populaţiei, întreprinderilor şi altor categorii de agenţi economici, fiind distribuit în raport cu opţiunile acestora de a-şi transforma stocurile de avere în active monetare.

Creditul este o relaţie bănească între un creditor care acordă un împrumut şi un debitor care este beneficiarul împrumutului şi care se angajează să plătească la o dată ulterioară (scadenţa) suma corespunzătoare, plus o dobândă.

Dobânda este o sumă de bani care revine creditorului pentru folosirea împrumutului de către debitor într-o anumită perioadă de timp.

Factorii care influenţează nivelul şi dinamica ratei dobânzii:

• raportul dintre cererea şi oferta de credite;

• starea economiei;

• factorii de risc;

• politica monetară a guvernului;

• cheltuielile de funcţionare a băncii.

Operaţiile pe piaţa monetară sunt diverse, în funcţie de diferite criterii. După complexitatea relaţiilor dintre agenţii economici, pot fi identificate:

• operaţii de finanţare - atunci când băncile acordă credite clienţilor nebancari (populaţie, întreprinderi);

• operaţii de refinanţare - atunci când băncile îşi reconstituie capacitatea de acordare de credite (de finanţare) apelând, la rândul lor, la împrumuturi (de la Banca Centrală sau de la alte bănci).

1.2. PIAŢA CAPITALULUI ŞI SPECIFICUL EI.

ACŢIUNI ŞI OBLIGAŢIUNI

Piaţa pe care se întâlnesc agenţii economici care au nevoie de bani pentru a-şi finanţa afacerile şi agenţii economici care doresc să susţină cu bani acele afaceri se numeşte piaţa financiară.

Întrucât prin investiţiile pe care le presupun afacerile se achiziţionează bunuri capital, piaţa financiară mai este numită şi piaţa capitalului.

Cel care investeşte pe o astfel de piaţă doreşte să obţină o compensaţie, deoarece a economisit banii. Pe de altă parte, întreprinzătorul care îşi finanţează astfel afacerea speră să obţină un profit suficient de mare chiar şi după includerea în calcul a cheltuielilor de finanţare. În plus, el va compara cheltuielile de finanţare de pe piaţa financiară cu alte surse alternative de obţinere a fondurilor necesare (în primul rând, creditele bancare).

În cazul în care cele două părţi ajung la un acord, este necesară redactarea unui contract de investiţii; rezultatul este o „hârtie” (titlu) care are înscrise drepturile şi obligaţiile părţilor. Întrucât motivaţia acestui contract constă în obţinerea unor venituri (valori) viitoare, respectivul document se mai numeşte hârtie sau titlu de valoare. Pentru a diferenţia astfel de titluri ale pieţei financiare de alte hârtii de valoare, se utilizează denumirea de titluri financiare.

Preview document

Microeconomie - Pagina 1
Microeconomie - Pagina 2
Microeconomie - Pagina 3
Microeconomie - Pagina 4
Microeconomie - Pagina 5
Microeconomie - Pagina 6
Microeconomie - Pagina 7
Microeconomie - Pagina 8
Microeconomie - Pagina 9
Microeconomie - Pagina 10
Microeconomie - Pagina 11
Microeconomie - Pagina 12
Microeconomie - Pagina 13
Microeconomie - Pagina 14
Microeconomie - Pagina 15
Microeconomie - Pagina 16
Microeconomie - Pagina 17
Microeconomie - Pagina 18
Microeconomie - Pagina 19
Microeconomie - Pagina 20
Microeconomie - Pagina 21
Microeconomie - Pagina 22
Microeconomie - Pagina 23
Microeconomie - Pagina 24
Microeconomie - Pagina 25
Microeconomie - Pagina 26
Microeconomie - Pagina 27
Microeconomie - Pagina 28
Microeconomie - Pagina 29
Microeconomie - Pagina 30
Microeconomie - Pagina 31
Microeconomie - Pagina 32
Microeconomie - Pagina 33
Microeconomie - Pagina 34
Microeconomie - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Microeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Randamentul folosirii factorilor de producție

CAPITOLUL 1 FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ Analiza factorilor de producţie este organic legată de noţiunea de resurse economice. În...

Trăsăturile economiei - oferte

Introducere Apariţia schimbului de bunuri şi evoluţia acestuia a dat naştere la piaţă.Ea a apărut ca urmare a dezvoltării diviziunii sociale a...

Economia planificată vs economia de piață

Comparatia dintre aceste doua sisteme economice este destul de complexa si are implicatii asupra unei multitudini de domenii, nu numai cel economic...

Cererea și Oferta

Cererea poate fi definita pentru o firma, pentru un grup de întreprinderi dintr-o ramura si un grup de ramuri, pentru economia nationala si...

Doctrine Economice

1. Gândirea economică premodernă Platon (427-347 î.e.n.) Doctina economică a lui Platon Statul ideal, real şi posibil Aristotel (384-322 î.e.n)...

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Management

CURS 1 12.10.2011 Managementul este un termen care provine din limba engleza si care se refera la stiinta conducerii organizatiilor...

Strategii investiționale în afaceri

CAP. 1. INVESTIŢIILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ Rezumat Investiţiile reprezintă factorul primordial al dezvoltării economiei, iar...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie Dacris SRL

Prezentarea companiei Sigla companiei Dacris Impex 1 Compania Dacris nu este “doar un furnizor de papetarie”, ci un partener care ofera solutii...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Ai nevoie de altceva?