Previziune economică

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 9146
Mărime: 128.54KB (arhivat)
Publicat de: Martin Olteanu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

În orice activitate umană în general, sau activitate economică în special, preocuparea pentru anticiparea mersului evenimentelor ocupă un loc esențial datorită faptului că nimeni nu investește resurse (limitate, epuizabile) fără să se gîndească la rezultatele ce se vor obține.

În aceste condiții este necesară PREVIZIONAREA, respectiv anticiparea evoluțiilor și rezultatelor viitoare printr-un proces de analiză retrospectivă și prospectivă de cunoaștere și decizie.

Prin PREVIZIUNE se formulează păreri privind tendințele principale ale evoluției fenomenelor economice și sociale, cauzele, condițiile și factorii care influențează aceste evoluții, implicațiile acestora și se stabilesc măsuri pentru influențarea unor componente ale sistemelor economico-sociale.

Factori decizie

PREVIZIUNEA stă la baza fundamentării tuturor deciziilor la nivel micro și macro economic.

PREVIZIUNEA ÎNSEAMNĂ a anticipa apariția și evoluția unor evenimente și procese pe baza datelor din trecut și prezent precum și prin studierea legilor obiective într-un anumit mod, context temporal și spațial.

Termenul de Previziune – este o categorie generică care poate să reprezinte toate modalitățile de anticipare a viitorului cum ar fi :

• CONJUNCTURA – are semnificația unei opinii bazate pe ipoteze, supoziții și prezumții rezultînd uneori chiar din aparențe sau calcule probabilistice.

• PROSPECTIVA – semnifică studii asupra viitorului în ipoteza în care viitorul poate fi orientat, ceia ce înseamnă ca deciziile actuale să fie luate în funcție de ideea ce se formează despre viitor.

De regulă, studiile prospective pregătesc terenul, stau la baza elaborării unor PROGNOZE oferind o imagine sumară, dar logică asupra evoluției fenomenului respectiv.

Exemplu:

Determinarea ratelor de fertilitate estimate pentru viitor = studiu prospectiv.

-servesc la fundamentarea prognozei populației.

Natalitatea/Rata de fertilitate

Populație Mortalitatea

Migrația

• PREDICȚIA – este un termen mai rar utilizat în domeniul economic care a avut și are sensul de prezicere, de a anunța ceva ce urmează să se întîmple independent de voința noastră ca efect al unor forțe supranaturale.

• PRONOSTICUL – semnifică o ipoteză referitoare la desfășurarea viitoare a unor evenimente și acțiuni precum și la modul de finalizare a acestora, ipoteză care se bazează pe măsuri de intenție, deducții logice și mai puțin pe calcule exacte.

• PROGNOZA - (din grecescul prognosis în care pro=înainte iar gnosis = a cunoaște) constă în prevederea desfășurării în perspectivă a unui fenomen sau proces pe baza studierii împrejurărilor și factorilor care-l influențează.

Prognoza este o afirmație probabilistă asupra viitorului cu grad ridicat de certitudine.

• PLANIFICAREA – vizează un sistem de decizii sau de orientări prin care se stabilesc niveluri, ritmuri și proporții ale dezvoltării viitoare pe baza studierii cerințelor pieții precum și a resurselor disponibile, astfel încît să rezulte o activitate eficientă d.p.d.v. economic, tehnic, social și ecologic.

• PROGRAMAREA – constă în stabilirea unui traseu ce conduce la obiectivul urmărit prin structurarea componentelor și ierarhizarea priorităților.

PROGNOZĂ. PLANIFICARE. PROGRAMAREA ECONOMICĂ

PROGNOZA – reprezintă una din formele previziunii economice care se bazează pe ideea de persistență și reprezintă o evaluare determinată în mod științific cu grad ridicat de probabilitate a evoluției posibile într-un anumit domeniu și pe un anumit interval de timp denumit ORIZONT DE PROGNOZĂ.

Prognoza nu-și propune să prevadă viitorul în mod indubitabil ci să ofere alternative și variante pe baza cărora să se poată stabili opțiuni concrete ale evoluției viitoare.

Realizarea unor prognoze pertinente , concludente presupune îndeplinirea următoarelor obiective de către acestea :

a) Să furnizeze informații cu privire la evoluția viitoare a fenomenelor și proceselor economico-sociale;

b) Să ofere alternative sau variante ale dezvoltării viitoare care să stea la baza fundamentării planurilor, strategiilor de dezvoltare;

c) Să stabilească implicațiile în perspectivă ale tendințelor conturate

d) Să sugereze elemente convenabile de intervenție și influențare pentru orientarea evoluției viitoare a fenomenului previzional în sensul dorit.

Prognozele stau la baza fundamentării planurilor.

PLANIFICAREA ECONOMICĂ – constă în anticipareaevoluției în perspectivă a unui sistem social-economic în vederea realizării unor structuri coerente și eficiente prin alocarea și antrenarea mijloacelor corespunzătoare.

În urma activității de planificare se elaborează planul economic care reprezintă un sistem de decizii și orientări prin care se stabilesc niveluri, ritmuri și proporții ale dezvoltării viitoare pe baza studierii cerințelor pieții (sau economiei naționale) și prin luarea în considerare a resurselor disponibile astfel încît să rezulte o activitate eficientă.

Examen : prezentați comparativ prognoza și planificarea economică.

Asemănări :

- Ambele sunt lucrări de anticipare a viitorului și sunt fundamentate științific

- Ambele urmăresc stabilirea tendințelor, implicațiilor în scopul formulării de măsuri de corecție a tendinței.

Deosebiri ?

- Tendința evoluției viitoare în cazul prognozelor este cea care rezultă din aplicarea unui model de prognoză.

- În cazul planificării, tendința evoluției viitoare este stabilită de către factorii de decizie în urma analizării datelor disponibile

- Planificarea se bazează pe calcule, dar......

- Prognoza stă la baza fundamentării planurilor.

- Planificarea este mai concretă față de prognoză

- În cazul planificării se remarcă influența mai mare a factorului subiectiv.

Preview document

Previziune economică - Pagina 1
Previziune economică - Pagina 2
Previziune economică - Pagina 3
Previziune economică - Pagina 4
Previziune economică - Pagina 5
Previziune economică - Pagina 6
Previziune economică - Pagina 7
Previziune economică - Pagina 8
Previziune economică - Pagina 9
Previziune economică - Pagina 10
Previziune economică - Pagina 11
Previziune economică - Pagina 12
Previziune economică - Pagina 13
Previziune economică - Pagina 14
Previziune economică - Pagina 15
Previziune economică - Pagina 16
Previziune economică - Pagina 17
Previziune economică - Pagina 18
Previziune economică - Pagina 19
Previziune economică - Pagina 20
Previziune economică - Pagina 21
Previziune economică - Pagina 22
Previziune economică - Pagina 23
Previziune economică - Pagina 24
Previziune economică - Pagina 25
Previziune economică - Pagina 26
Previziune economică - Pagina 27
Previziune economică - Pagina 28
Previziune economică - Pagina 29
Previziune economică - Pagina 30
Previziune economică - Pagina 31
Previziune economică - Pagina 32
Previziune economică - Pagina 33
Previziune economică - Pagina 34
Previziune economică - Pagina 35
Previziune economică - Pagina 36
Previziune economică - Pagina 37
Previziune economică - Pagina 38
Previziune economică - Pagina 39
Previziune economică - Pagina 40
Previziune economică - Pagina 41
Previziune economică - Pagina 42
Previziune economică - Pagina 43
Previziune economică - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Previziune Economica.docx

Alții au mai descărcat și

Bazele Economiei

Teoria economica, istoric, evolutie Perioada pre-Adamista (sec XV-XVIII) Mercantilismul Fiziocratismul Perioada clasica (sec XVIII) Perioada...

Analiza Sectorului Farmaceutic - Studiu de Caz Gedeon Richter România SA

1. PREZENTAREA FIRMEI Gedeon Richter este unul dintre cele mai importante nume de pe piaţa farmaceutică din Europa Centrală şi de Est, grupul...

Bazele contabilității

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Antreprenoriat în Cadrul Economic și Social al Regiunii Sud-Est

1. Cadrul administrativ şi încadrarea în contextul naţional şi regional 1.1 Aşezare geografică, suprafaţă şi frontiere Regiunea Sud Est este...

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Strategia și Planul de Afaceri

Previziunea a fost, este şi va rămâne funcţia decisivă în managementul afacerilor. Acest proces de prefigurare a viitorului, care în condiţiile...

Concurență și piețe concurențiale

SUBIECTUL I ESENŢA ŞI TIPURILE DE CONCURENŢĂ Concurenţa Interacţiunea competitivă dintre subiecţii pieţei pentru cel mai bun mediu de afaceri....

Piața și mecanismul funcționarii ei

Piaţa: apariţie, esenţă, particularități. Structura și infrastructura pieței. Cererea şi factorii ce o determină. Oferta şi determinanţii ei....

Te-ar putea interesa și

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Analiza și previziunea vânzărilor la SC Vrancart SA

Capitolul I: CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND PREVIZIUNILE ECONOMICE. 1.1. Stiinta previziunii economice Un atribut al managementului economic în...

Sistemul indicatorilor specifici economiei performanțe

INTRODUCERE Sistemul de indicatori constituie partea principală a sistemului informa¬ţio¬nal al analizei macroeconomice; cu ajutorul acestora, pe...

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de...

Previziuni Economice

Pentru realizarea acestui proiect s-a utilizat o baza de date având ca variabila de studiu rata de crestere a PIB – ului Greciei exprimat în...

Previziunea economică la SC Wintec SRL Pitești

1.Previziunea economică Previziunea = constă în ansamblul proceselor de muncă prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale...

Previziunea economică

Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a acţiona în prezent, pe baza experienţei trecute, cu...

Econometrie și previziune economică

Lectia 1. ECONOMETRIA – RAMURA A ECONOMIEI Obiectivele lectiei - Insusirea caracteristicilor specifice econometriei - Intelegerea modelului...

Ai nevoie de altceva?