Sisteme moderne de asigurări

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 39261
Mărime: 183.74KB (arhivat)
Publicat de: Vasile Peter
Puncte necesare: 0

Extras din curs

I. ANALIZA PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA

În România, piaţa asigurărilor s-a format treptat, pe măsură ce cadrul legislativ şi nivelul de dezvoltare economică au cerut existenţa acestei pieţe.

De la început, cadrul legislativ românesc a cunoscut puternice influenţe din partea legislaţiei francofone, acest fenomen menţinându-se până în secolul XXI, când procesul de integrare europeană a produs modificări majore în toată economia ţării noastre.

Comparativ cu alte ţări ale lumii, putem vorbi despre existenţa destul de timpurie a economiei asigurărilor în ţara noastră, chiar dacă nivelul de dezvoltare economică nu a cunoscut cele mai ridicate nivele posibile. Acest lucru se explică prin dezvol tarea independentă, uneori atipică a pieţei asigurărilor faţă de economia naţională.

Acest fenomen s-a manifestat şi în România, când în perioada 1990-2000, pe fundalul deteriorării situaţiei economiei naţionale, piaţa asigurărilor a cunoscut dezvoltare rapidă, în paralel cu completarea cadrului legislativ şi creşterea concurenţei.

1.1. Evoluţia asigurărilor din România

Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă desfăşurată în ţara noastră, se întinde pe o perioada de peste 130 de ani, care poate fi împărţită, după unii autori, în trei etape distincte:

1. Asigurările în perioada 1871-1948

2. Asigurările în condiţiile economiei planificate 1949-1990

3. Asigurările după 1990

1. Asigurările în perioada 1871-1948.

În această perioadă de timp putem puncta următoarele momente:

- martie 1871 - a fost constituită prima societate de asigurare „Dacia" cu un capital social de 3 milioane de lei şi având ca membrii fondatori personalităţi marcante ale vieţii politice, sociale şi economice: B. Boerescu, T.F. Negroponte, G. Gh. Cantacuzino, Menelas Ghermani, Th. Mehedinţeanu, St. Ioanide, C. Deroussi, V.C. Porumbaru şi Alexandru Zissu.

- 1873 - a fost înfiinţată societatea de asigurări „România", cu un capital social de 2 milioane lei. Aceasta s-a bucurat de sprijinul unor personalităţi de prim rang: Beizadea D., Grigore Ghica, principele Al. B. Ştirbei, Mihail Kogălniceanu.

- 1881 - cele două societăţi "Dacia" şi "România" au fuzionat şi au creat societatea „Dacia-România" care a devenit una din cele mai puternice societăţi de asigu rare din ţara noastră din acea perioadă.

- 1882 - a fost înfiinţată societatea de asigurări „Naţionala" cu un capital de 3 milioane lei. Printre fondatorii societăţii se pot enumera: I. Marghiloman, D. Sturza, P. Gradisteanu, Gh. C. Filipescu, J. M. Elias, Emil Constantinescu, Menelas Ghermani, Teodor Rosetti, N. I. Crissoveloni, Ioan S. Bratianu şi alţii.

- 1897 - a fost înfiinţată la Brăila, societatea „Generala", de cercurile comerciale din Brăila şi Galaţi, cu colaborarea băncii Marmorosch, Blank & Co.

- 1907 - a fost înfiinţată societatea „Agricola", care practica asigurări legate de agricultură şi alte tipuri de asigurări; în 1930 a fuzionat cu „Fonciera" - Cluj, devenind astfel „Agricola -Fonciera".

În perioada Primului Război Mondial societăţile de asigurări româneşti ca şi cele străine de altfel, au avut mult de suferit, procesul de refacere de după anul 1918 fiind uşurat de reformele economice şi financiare întreprinse de Guvernul Marghiloman, multe dintre ele cu caracter radical (reforma monetară, reforma funciară etc).

- 1920 - s-a constituit societatea „Steaua României", cu un capital de 2 milioane de lei, care în 1932 a fuzionat cu „Ancora", ajungând la 12 milioane de lei capital; în 1936 a preluat portofoliul romanesc al societăţii „Phoenix" din Viena, aflată în lichidare, majorând capitalul la 20 de milioane.

- 1923 - a fost înfiinţată societatea „Asigurarea Românească", cu un capital de 4 milioane de lei; extinderea activităţii sale în asigurările de viaţă fără examinare medicală (asigurări populare) i-a adus bune rezultate. Conform datelor din acea perioadă, societatea se afla în anul 1937 în topul societăţilor de asigurări.

2. Asigurările în condiţiile economiei planificate 1949-1990

În cel de-al Doilea Război Mondial, trupele străine de ocupaţie şi-au pus amprenta în mod negativ asupra economiei României. Multe societăţi de asigurări şi-au întrerupt activitatea, iar momentul naţionalizării a constituit piatra de cotitură în dezvoltarea viitoare a economiei naţionale.

- în iunie 1948 activitatea de asigurare a fost organizată pe baze noi, socialiste. Societăţile de asigurări au trecut în proprietatea statului cu toate activele şi pasivele lor. Instituţiile publice de asigurări au fost încorporate şi ele în noile structuri organizatorice ale economiei naţionale planificate. în domeniul asigurărilor a fost creată societatea „Sovrom-Asigurare", cu capital mixt sovieto-român, care funcţiona foarte simplu, chiar empiric: toate veniturile obţinute din activitatea de asigurare se scurgeau către Moscova, iar toate cheltuielile necesare a fi efectuate erau suportate de Bucureşti.

- în anul 1952 a fost organizata Administraţia Asigurărilor de Stat - A.D.A.S., cu capital integral român, instituţie specializată în operaţiuni de asigurări, reasigurări şi comisariat de avarie. Crearea A.D.A.S. marchează instituirea monopolului de stat în domeniul asigurărilor. Pe teritoriul României a funcţionat un singur asigurător, în locul multiplelor societăţi private de asigurări, câte fiinţaseră în deceniile anterioare. A.D.A.S.-ul a practicat numeroase produse de asigurări obligatorii, după deceniul al şaptelea dezvoltând şi asigurări facultative; rolul acestei societăţi poate fi apreciat ca unul pozitiv prin acoperirea pagubelor provocate economiei naţionale de inundaţiile catastrofale din anii 1970 şi 1974, cutremurul de pământ din 4 martie 1977, perioadele lungi de secetă din deceniul opt etc.

3. Asigurările după 1990

- în locul Administraţiei Asigurărilor de Stat, care şi-a încetat activitatea pe data de 31 decembrie 1990, au luat fiinţă trei societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor:

- Societatea „Asigurarea Românească S.A.", care a preluat activele aferente asigurărilor facultative de viaţă, cele aferente asigurărilor obligatorii, asigurărilor facultative de autoturisme şi altor asigurări în suma de 1.000 milioane şi, în limitele acestora, pasivele corespunzătoare, precum şi bunurile imobile aparţinând A.D.A.S., incluse în capital;

- Societatea "Astra S.A." a preluat activele societăţilor mixte, cu participarea A.D.A.S. din străinătate, cele aferente asigurărilor şi operaţiilor de reasigurare în relaţiile cu străinătatea, în sumă de 3.000 milioane de lei şi, în limitele acestora, pasivele corespunzătoare;

- Agenţia „Carom S.A." a preluat activitatea privind constatarea daunelor, stabilirea şi plata despăgubirilor în cazurile de pagube produse în România, când răspunderea revine unor asiguraţi la societăţi de asigurări din străinătate. În anul 1991 a fost adoptată Legea nr. 47 privind constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor iar în anul 1995 Legea nr. 136 privind asigu rările şi reasigurările. În luna septembrie 1990 a fost înfiinţată prima societate cu capital integral privat din România, UNITA, cu sediul la Timişoara..

- Guvernul României a înfiinţat Banca de Export Import a României S.A. -EXIMBANK, având capital integral de stat. Aceasta societate practică asigurări pentru credite la export împotriva riscului de neplată.

- În anul 1992 s-au înfiinţat societăţile AGRAS, ASIGURARE REASIGURĂRI ARDAF, ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL.

- În anul 1993 s-au înfiinţat societăţile ASIGURAREA ANGLO - ROMÂNĂ, GENERALA ASIGURĂRI.

- În anul 1994 cel mai mare grup de asigurări şi servicii financiare din lume, AIG -American International Group a venit în România prin divizia de asigurări generale.

- În anul 1994 a fost înfiinţată UNS AR - Uniunea Naţionala a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România.

- În anul 1994 s-au înfiinţat societăţile ASITRANS, ASIGURĂRI ION ŢIRIAC -ASIT care în anul 2000 şi-a schimbat denumirea în ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI.

- În anul 1995 s-au înfiinţat societăţile ASIGURAREA POPULARĂ ROMÂNĂ, OMNIASIG, SARA - ASIG (care în anul 1996 şi-a schimbat numele în SARA MERKUR).

- În anul 1996 s-au înfiinţat societăţile ASIBAN SOCIETATE DE ASIGURARE şi REASIGURARE, ATLASSIB SOCIETATE DE ASIGURĂRI.

- În anul 1997 s-a înfiinţat societatea Naţionale Nederlaneden Asigurări de Viaţă, care în prezent are denumirea ING Nederlanden Asigurări de Viaţă, GARANTA.

- În anul 1999 a fost înfiinţat, în Craiova, brokerul de asigurări ROM ASIG INVEST S.R.L.

- În anul 1999 s-a înfiinţat A.I.G. Life Asigurări România S.A., divizia de asigu-rări de viaţă şi pensie privată a companiei AIG

- În anul 2001 s-a înfiinţat C.S.A.- Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care a înlocuit fostul O.S.A.A.R.- Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare.

Preview document

Sisteme moderne de asigurări - Pagina 1
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 2
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 3
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 4
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 5
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 6
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 7
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 8
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 9
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 10
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 11
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 12
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 13
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 14
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 15
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 16
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 17
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 18
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 19
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 20
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 21
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 22
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 23
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 24
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 25
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 26
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 27
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 28
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 29
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 30
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 31
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 32
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 33
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 34
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 35
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 36
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 37
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 38
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 39
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 40
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 41
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 42
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 43
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 44
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 45
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 46
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 47
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 48
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 49
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 50
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 51
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 52
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 53
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 54
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 55
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 56
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 57
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 58
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 59
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 60
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 61
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 62
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 63
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 64
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 65
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 66
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 67
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 68
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 69
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 70
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 71
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 72
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 73
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 74
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 75
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 76
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 77
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 78
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 79
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 80
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 81
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 82
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 83
Sisteme moderne de asigurări - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Moderne de Asigurari.doc

Alții au mai descărcat și

Etica afacerilor

Eficienţa profesională se referă la modul în care indivizii se percep ei însuşi în cadrul organizaţiei, ceea ce-i încurajează să facă o carieră şi...

Teoria Economică

Partea I-a Prezentarea cursului 1.1 Educaţia economică parte integrantă a pregătirii profesionale inginereşti Pregătirea studenţilor ingineri...

Doctrine Economice

1. Gândirea economică premodernă Platon (427-347 î.e.n.) Doctina economică a lui Platon Statul ideal, real şi posibil Aristotel (384-322 î.e.n)...

Piețe de Capital

Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi...

Auditul în construcții

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor...

Contabilitatea operațiunilor fiscale

CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII CUPRINS: 1.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII 1.2. OBIECTUL, NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE...

Structura veniturilor din cadrul Uniunii Europene

Veniturile bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este alcătuit din cele două părţi, caracteristice oricărui buget: veniturile bugetare și...

Tabloul de bord - structura 2012

Indicatori de impact Creștere; Competitivitate Ocupare 0,6 - 1,5 din rata de creștere a PIB 300.000-900.000 de noi locuri de muncă Obiective...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Piața Cardurilor Bancare în România

Introducere În ultimul deceniu se afirmă tot mai puternic în economiile de piaţă avansate specializarea plăţi fără numerar. Progresul...

Modalități de practicare a ajutoarelor sociale și implicațiile acestora

CAPITOLUL1 1.Cadru conceptual-aspecte teoretice 1.1 Evoluţia asistenţei sociale Asistenţa socială are o istorie la fel de veche ca cea a...

Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Introducere Profesorul universitar doctor Gheorghe D. Bistriceanu preciza într-unul din volumele sale faptul că: “Asigurările au un rol important...

Sisteme moderne de asigurare în mediul de afaceri pe plan intern și internațional

CAPITOLUL 1. STRUCTURA SISTEMELOR MODERNE DE ASIGURĂRI ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ 1.1Elementele generale ale asigurărilor Asigurarea, în forma ei...

Rolul asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Introducere Prof. univ. doctor Gheorghe D. Bistriceanu mentiona intr-una din cartile sale ideea ca: “Asigurarile au un rol important in cresterea...

Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Introducere Profesorul Universitar Doctor Gheorghe Bistriceanu a susținut faptul că: ”Asigurările au un rol important în creșterea beneficiilor.”...

Asigurări de Persoane

1. Asigurările de viaţă – componentă a asigurărilor de persoane 1.1. Delimitări şi interferenţe privind asigurările de persoane Una dintre...

Ai nevoie de altceva?