Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 12638
Mărime: 2.26MB (arhivat)
Publicat de: Francisc Timiș
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. ing. Bucur Daniel
Calitatea Energiei Electrice - Un curs cu o autoevaluare

Extras din curs

Implementarea strategiilor de piaţă liberă şi concurenţială în sectorul energiei electrice impun autorităţilor naţionale din domeniu o serie de reglementări noi în relaţiile producător, furnizor şi consumator de energie electrică. Aceste relaţii (contractuale) vizează, în afara aspectului cantitativ, în primul rând pe cel calitativ al produsului energie electrică, determinând în final implicaţii financiare prin indicatorii economici ca: cost, preţ, stimulente şi/sau penalizări [3].

Obiective

Obiectivele acestui curs sunt:

• Prezentarea istoricului pieţei de energie electrică din România şi implicaţiile ei asupra calităţii energiei electrice

• Prezentarea modului de liberalizare integrală a pieţei de energie electrică din România

• Prezentarea structurii şi a funcţionării pieţei de energie electrică din România în contextul economiei globale

• Calitatea energiei electrice din perspectiva relaţiei furnizor – consumator de energie electrică

• Evaluarea modului în care au fost însuşite cunoştinţele referitoare la piaţa de energie electrică, etapele de restructurare şi liberalizare a acesteia

Organizarea sarcinilor de lucru

• Parcurgeţi lecţia cursului

• Fixaţi principalele idei ale cursului

• Completaţi testul de autoevaluare

• Timpul de lucru pentru parcurgerea testului de autoevaluare este de 15 minute

1.1. Evoluţia pieţei de energiei electrice în România

Directiva UE 92/1996 a stabilit pentru ţările membre şi pentru cele în curs de aderare obligativitatea creerii mecanismelor de piaţă concurenţială, pentru activităţile de producere şi furnizare, respectiv posibilitatea unor consumatori (care respectă criteriile de eligibilitate) de a-şi schimba furnizorul [7].

În vederea aderării la Uniunea Europeană, sectorul energiei electrice din Romania trebuia să se conformeze directivelor şi rezoluţiilor comunitare, să întreprindă acţiuni, să se organizeze, să creeze şi să aplice proceduri şi un cadru legislativ şi de reglementare armonizat care să conducă la rezultatele prevăzute de aceste directive.

Romania şi-a asumat decizia de a liberaliza piaţa de energie electrică considerând că e importantă creearea unei pieţe concurenţiale, coerente, în care participanţii să poată beneficia de avantajele mediului concurenţial, asigurând în mod hotărât cadrul şi măsurile necesare atingerii acestui obiectiv.

În Romania, creearea unei pieţe funcţionale de energie electrică s-a bazat pe:

a) restructurarea sectorului energetic, prin separarea activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare;

b) crearea cadrului instituţional, de reglementare a sectoarelor energiei electrice;

c) asigurarea accesului liber (în regim reglementat) la reţelele de transport şi distribuţie, corelat cu deschiderea progresivă a pieţelor de energie electrică, încurajând astfel concurenţa în activităţile de furnizare şi producere;

d) pregătirea legislaţiei secundare aferente (cod comercial, coduri tehnice, contracte cadru, standarde de performanţă etc.);

e) transpunerea prevederilor Directivei 2003/54/CE privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice.

Sub aspect structural, în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 365/1998, s-a reorganizat Regia Autonomă de Energie Electrică - RENEL, (Figura 1.1), de la modelul integrat pe verticală în care responsabilitatea pentru livrarea energiei electrice îi revenea în exclusivitate, către un sistem descentralizat, caracterizat de descentralizarea producerii şi transportului, respectiv a activităţilor de distribuţie, înfiinţându-se următoarele societăţi comerciale:

• S.N. Nuclearelectrica;

• Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare;

• Compania Naţională de Electricitate – S.C. CONEL S.A., având în structură activităţile de transport – dispecer energie electrică şi operator comercial şi trei filiale, organizate ca societăţi comerciale:

- Filiala de producere a energiei electrice în hidrocentrale - S.C. Hidroelectrica S.A.;

- Filiala de producere a energiei electrice şi termice în termocentrale – S.C. Termoe-lectrica S.A.;

- Filiala de distribuţie a energiei electrice - S.C. Electrica S.A.

Prin OUG nr. 63/1998, „Legea Energiei” aprobată prin Legea nr. 318/2003 a definit cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare.

Restructurarea sectorului electroenergetic a înregistrat o nouă etapă majoră în anul 2000, odată cu aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 627/2000, prin care s-a realizat separarea Companiei Naţionale de Electricitate în următoarele entităţi înfiinţate cu statut de societăţi comerciale independente aflate integral în proprietatea statului:

- S.C. Hidroelectrica S.A.;

- S.C. Termoelectrica S.A.;

- S.C. Electrica S.A.

- Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica S.A. - având în structură ca filială, cu personalitate juridică, Operatorul Pieţei de Energie Electrică – OPCOM S.A.

Preview document

Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 1
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 2
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 3
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 4
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 5
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 6
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 7
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 8
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 9
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 10
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 11
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 12
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 13
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 14
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 15
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 16
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 17
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 18
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 19
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 20
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 21
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 22
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 23
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 24
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 25
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 26
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 27
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 28
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 29
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 30
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 31
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 32
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 33
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 34
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 35
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 36
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 37
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 38
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 39
Problematica Calității Energiei Electrice în Condițiile Economiei de Piață - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Problematica Calitatii Energiei Electrice in Conditiile Economiei de Piata
    • Curs 1.docx
    • Curs_2_CEE.docx

Alții au mai descărcat și

Casa calității la energie electrică

INTRODUCERE Conform noii concepţii privind măsurarea şi evidenţa energiei electrice se impune stabilirea de priorităţi în îmbunătăţirea sistemului...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai...

Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice

1.Introducere Energetica este ramura ştiinţei care se ocupă cu: studiul surselor şi resurselor de energie; studiul metodelor de conversie a...

Calculul termic al unei instalații de cogenerare cu turbină cu gaze

Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB=1000+500∙n [kW] n=2 PB=1000+500∙n=2∙103[kW] Presiunea atmosferică: p0=1.013...

Exploatarea Sistemelor Electrice

ARGUMENT Se numeşte sistem energetic ansamblul instalaţiilor în care se pro¬duce, se transformă şi se consumă diferite forme de energie mecanică,...

Structură, caracteristici și funcționarea pieței de energie electrică

1. Restructurarea sectorului energetic Industria energiei electrice a fost dominată de-a lungul anilor de entităţi de dimensiuni mari care au avut...

Instalații Electrice

CAPITOLUL I ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. SISTEMUL ENERGETIC. AVANTAJELE UTILIZĂRII CURENTULUI...

Te-ar putea interesa și

Activitatea bancară în perioada de tranziție la economia de piața

I. CAPITOLUL I. BĂNCILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Activitatea bancară în plan istoric şi geografic Primele “operaţiuni bancare” apar cu 2000...

Perspectivele dezvoltării agroturismului montan în zona Monana Semenic

INTRODUCERE Turismul în mediul rural oferă posibilitatea ca oamenii să se apropie, să cunoască condiţiile vieţii materiale şi spirituale a...

Piața serviciilor de furnizare a energiei electrice

Capitolul 1 – Abordare teoretica a conceptului de piata a serviciilor 1.1. Definirea conceptului de servicii AMA: „Serviciile sunt activităţi,...

Ai nevoie de altceva?