SCADA

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 15348
Mărime: 230.33KB (arhivat)
Publicat de: Eusebiu Barbu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Miron Mihai

Extras din curs

SISTEME DE CONDUCERE CU CALCULATOARE DE

PROCES ÎN ENERGETICĂ

Introducere. Scurt istoric.

Prima categorie de calculatoare utilizată în coordonarea SEE a fost, prin anii 1930, reprezentată de calculatoare analogice, folosite ca analizoare de reţea.

Calculatoarelor numerice (CN), au apărut în a doua jumătate a deceniului cinci, producătorii şi distribuitorii de energie electrică au fost primii utilizatori.

În 1952, Compania Edison instalează un calculator numeric cu tuburi electronice UNIVAC, folosit pentru calcule de regimuri.

Este urmată apoi la scurt timp de Compania Louisiana Power and Light, care instalează la centrala sa electrică, primul calculator destinat suprevegherii regimurilor de funcţionare ale grupurilor.

În anul 1958 erau 25 de calculatoare numerice instalate la distribuitorii de energie electrică din SUA, iar în anii următori, utilizarea acestora de către intreprinderile de electricitate a crescut considerabil.

Se apreciază că în anul 1985, USA a cheltuit cca. 1,4 miliarde de dolari numai pentru echipamente de calcul, şi doar ceva peste 100 milioane de dolari pentru programarea lor.

În continuare raportul hard/soft s-a schimbat, accentul fiind pus pe partea de programe care au devenit tot mai scumpe, în timp ce partea de echipamente a cunoscut o reducere considerabilă a preţurilor chiar în condiţiile creşterii performanţelor.

În România, prin anii 1960 a fost instalat la DEN calculatorul ELIOT, utilizat pentru analize off-line de regimuri în SEN. A reprezentat primul calculator de dimensiuni mari, pentru acel moment, utilizat efectiv în conducerea SEN.

Domenii de aplicaţii ale calculatoarelor în electroenergetică

Aplicaţiile calculatoarelor în intreprinderilor de electricitate, pot fi grupate în trei activităţi:

1. Planificare – dezvoltare;

2. Analize de regimuri;

3. Conducere operativă.

În primele două categorii de aplicaţii utilizarea calculatoarelor în regim off – line este mult mai frecventă. În conducerea operativă însă a unităţilor energetice, prin dispecere energetice, tot mai mult sunt utilizate calculatoarele în regim on-line, adică, Calculatoare de Proces (CP).

Activitatea de planificare – dezvoltare

Implică construirea de noi staţii, linii electrice de transport şi distribuţie, de noi grupuri energetice. Calculatoarele sunt utilizate în regim off/line.

Analize de regimuri

Analizele de regimuri implică programe laborioase rulate în general în regim off – line.

Dintre domeniile de activitate uzuale în companiile de electricitate în care analizele de regimuri sunt practici curente menţionăm:

a) în proiectare – pentru alegerea variantelor optime ale liniilor şi staţiilor electrice, ale centralelor electrice, ale organizărilor de şantiere;

b) în exploatare – pentru fixarea parametrilor de reglaj automat, ai protecţiilor,

c) în conducerea operativă prin dispecer a SEN, sunt curent utilizate analize de regimuri de funcţionare preconizate să apară în viitor, fie datorită variaţiei naturale a consumului (conform curbei de sarcină), fie datorită unor manevre planificate în sistem.

Conducere operativă

Dotarea cu echipament de calcul şi programe aplicative a dispecerelor energetice este dependentă de poziţia pe care o ocupă în sistemul de conducere şi de subsistemul aflat în subordine.

Sistemele informaţionale ataşate dispecerelor energetice sunt concepute pentru a realiza în timp real următoarele două sarcini de bază :

a) informarea dispecerilor privind starea sistemului;

b) asistarea dispecerilor în luarea deciziilor privind conducerea operativă.

Conținut arhivă zip

  • Cap. 1 - Scurt istoric.doc
  • Cap. 2 - Domenii de aplicatii ale CP in energetica.doc
  • Cap. 3 - Sisteme informatice pentru conducerea operativa a RED.doc
  • Cap. 4 - Arhitectura sistemelor SCADA.doc
  • Cap. 5 - Echipamente terminale RTU.doc
  • Cap. 6 - Sistemul de interfata cu procesul.doc
  • Cap. 7-Circuite de esantionare si memorare.doc
  • Cap. 8 - Functiile sistemului SCADA.doc
  • Figuri SCADA.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Instalație Eoliană pentru Alimentarea unui Consumator Insular

Capitolul I STRUCTURA GENERALA A SISTEMULUI EOLIAN 1.1. Necesitatea sistemului Datorita epuizarii pe plan mondial a rezervelor de combustibili...

Rețele Electrice

1. Introducere în lumea RETELELOR ELECTRICE Putem spune ca un sistem este un model fizic al unui ansamblu de obiecte în care unele reprezinta...

Energia Eoliană

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Definitie Vântul este miscarea aerului datorată maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt...

Studiu de impact al unei termocentrale pe cărbune

1. Termocentralele pe cărbune – sursă puternică de poluare Din prisma protecţiei mediului înconjurător, cel mai important domeniu de activitate...

Transportul și distribuția energiei electrice

Notiuni si definitii Cerinte impuse instalatiilor de transport si distributie. La baza proectarii si exploatarii instalatiilor de transport si...

Automatizarea și Protecția Sistemelor Electroenergetice

• Definitie : Prin automatizarea sistemelor electroenergetice se înţelege aplicarea principiilor şi metodelor automaticii în conducerea şi...

Bazele Electroenergeticii

CAP.1. BAZELE TEORIEI MACROSCOPICE A ELECTROMAGNETISMULUI Stările şi fenomenele fizice se caracterizează cu ajutorul mărimilor fizice care se...

Te-ar putea interesa și

Însușirea Operațiilor de Adunare și Scădere cu Numere Naturale și a Proprietăților Acestora

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE 1. Importanţa şi rolul matematicii în pregătirea şcolarului mic pentru viaţa cotidiană Într-o societate...

Sisteme SCADA

În conditiile unei economii competitive, a concurentei dintre firmele ce lucreaza în acelasi domeniu, cresterea productivitatii, rezolvarea rapida...

Proiect lecție - Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10

DATA: 20.11.2017 PROF. ÎNV. PRIMAR : CLASA: I UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :Școala Gimnazială Putineiu ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi explorarea...

Utilizarea modemului în sisteme SCADA

Modemuri utilizate în sistemul SCADA Figura 1.PC-ul pentru a RTU cu ajutorul unui modem De multe ori în sistemele SCADA, RTU-ul (Remote Terminal...

Sisteme SCADA - aplicație practică CHE Vidraru

Sisteme de-a lungul timpului In conditiile unei economii competitive in care profitul creste proportional cu calitatea serviciilor oferite, iar...

Alimentare cu energie, monitorizarea și anclanșarea automată rapidă a secției de Presaj din Automobile Dacia SA - Sistem SCADA

Sectorul energetic este unul din sectoarele care necesita control si monitorizare la diverse nivele. Vom realiza in continuare o serie de aplicatii...

Servicii de inginerie pentru echipamente de automatizări tip SCADA, la firma Elduras

A. Definirea conceptului de serviciu furnizat Modernizarea continua a societatii reprezinta un proces care implica si dezvoltarea de solutii si...

Aplicații SCADA la stația de epurare Călărași

Un exemplu de implementare a unui sistem SCADA complex şi performant este cel al staţiei de epurare de la uzinele COMCEH, jud. Călăraşi. În cele ce...

Ai nevoie de altceva?