Indici Bursieri

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5334
Mărime: 405.90KB (arhivat)
Publicat de: Bucur Szasz
Puncte necesare: 0
Conspect: Indici bursieri

Extras din curs

Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare, fiecare bursă calculînd propriul indice.

-Creşterea unui indice bursier reflectă faptul că cererea de valori mobiliare este superioară ofertei, indicînd, în anumite limite, o activitate economico-financiară pozitivă a societăţilor cotate la bursă.

Principii de construcţie a indicilor bursieri

-simplitatea metodelor de calcul al indicilor bursieri, disponi-bilitatea și accesibilitatea informațiilor și datelor folosite la determinarea indicilor;

-metodele de calcul ale indicilor bursieri trebuie să reflecte întotdeauna realitatea;

-utilizarea indicilor bursieri în analiza strategiilor de investiții și ca măsură a performanţei portofoliilor create în cadrul societăţilor de asigurări, fondurilor de pensii, fonduri mutuale şi altor investitori instituţionali;

-informaţiile ce stau la baza calculării indicilor bursieri trebuie să aibă surse autorizate;

-trebuie să se asigure continuitatea şi comparabilitatea cu momentele anterioare;

-trebuie menţinută consistenţa datelor şi a metodelor de calcul.

Metodologia de calcul a indicelui bursier.

Metodologia de calcul diferă de la un indice la altul, în funcție de tipul și caracteristicile fiecăruia. De exemplu,

-indicii din generația I se calculează ca o medie aritmetică a cursurilor acțiunilor componente, ajustate cu un divizor a cărui valoare este modificată periodic, în funcție de modificările intervenite în structura patrimonială a emitenților. Relația de calcul este

-indicii din generația a II se calculează ca o medieponderată cu capitalizarea bursieră, formula de calcul fiind:

n – numărul acțiunilor ce intră în componența indicelui;

pi0 (pit)– prețul acțiunii (i) la data inițială (la momentul t);

qi0 – numărul de acțiuni (i) la data inițială;

cit – factor de corecție pentru acțiunea (i);

K – divizor;

V0 – valoarea de bază a indicelui.

Etape în construirea indicelui din generația a II-a.

Preview document

Indici Bursieri - Pagina 1
Indici Bursieri - Pagina 2
Indici Bursieri - Pagina 3
Indici Bursieri - Pagina 4
Indici Bursieri - Pagina 5
Indici Bursieri - Pagina 6
Indici Bursieri - Pagina 7
Indici Bursieri - Pagina 8
Indici Bursieri - Pagina 9
Indici Bursieri - Pagina 10
Indici Bursieri - Pagina 11
Indici Bursieri - Pagina 12
Indici Bursieri - Pagina 13
Indici Bursieri - Pagina 14
Indici Bursieri - Pagina 15
Indici Bursieri - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Indici Bursieri.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul Public

INTRODUCERE În completarea resurselor financiare publice, statul poate apela şi la împrumuturi contractate de la diverşi creditori în scopul...

Piața de capital în România - evoluții și perspective

1. Aspecte generale 1.1. Aspecte generale privind problematica pietelor financiare Teritoriu aflat prin excelenta sub imperiul pragmatismului,...

Datoria publică

1. Definitie si structura Cuprinde totalitatea sumelor împrumutate de autorităţile publice centrale, de unităţile administrativ-teritoriale şi de...

Forme ale Creditului Public și Efectele Practicării Lor

Capitolul 1 Continutul economic al creditului public 1.1. Definitia creditului public In situatiile in care veniturile bugetare ordinare se...

Investițiile de Portofoliu

Procesul de investire are multiple fatete: el poate sa presupuna a investi bani în obligatiuni sau actiuni comune sau proprietati sau orice alte...

Finanțe Publice

Prefata Lucrarea FINANTE PUBLICE a fost conceputa ca un îndrumar pentru studentii de la învatamântul cu frecventa redusa si la distanta si...

Gestiunea Portofoliului de Active

Prezentare Prin intermediul acestui material dorim sa facem o prezentare a principalelor modalitati de gestiune si administrare a unui portofoliu...

Piețe de Capital

Unitatea de învãtare nr. 1 Piata financiarã si piata bursierã 1.1. Piata de capital în acceptiunea economicã Bursa este cea mai reprezentativã...

Te-ar putea interesa și

Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu

1.1. Bursa - definire, scop, trăsături 1.1.1. Definiţie şi scop Bursa este o constituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de...

Indici Bursieri ai Bursei de Valori București

Capitolul I PIAŢA DE CAPITAL – PRINCIPALA COMPONENTĂ A PIEŢEI FINANCIARE 1.1. Concepte, definiţie, trăsături Sistemul financiar reprezintă...

Piața de capital - analiza utilității indicilor bursieri

INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...

Indicii bursieri pe exemplul Bursei de Valori București

1. SCURT ISTORIC AL BURSEI IN ROMANIA Activitatea bursiera in tara noastra isi marcheaza primele inceputuri in anul 1839; bursele de comert...

Bursele de mărfuri în România

1.1 ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri sunt rezultatul unui proces evoluativ natural, care a început în urma...

Mecanismul Tranzacțiilor cu Contracte Futures pe Indicii Bursieri

Capitolul I Contractul futures I.1. Caracteristicile contractelor futures Una din cele mai recente creaţii în materie bursieră o constituie...

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Indici Bursieri

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (CNVM) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) este o autoritate administrativă autonomă a statului...

Analiza pe Piața Bursieră

INTRODUCERE Orice economie natională, indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de existența şi funcţionarea unor pieţe...

Ai nevoie de altceva?