Management Financiar

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 5020
Mărime: 530.43KB (arhivat)
Publicat de: Dorin Gherasim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Busmachiu Eugenia

Extras din curs

Scopul managementului

- Scopul mai multor companii pe pieţele Anglo-

Americane este maximizarea averii acţionarilor

– managementul companiei caută sa

maximizeze profiturile acţionarilor, influientind

majorarea preturilor si majorarea continua a

dividendelor.

- Scopul mai multor intreprinderi japoneze si

europene este maximizarea valorii –luind in

considerare sanatatea financiara si sociala a

tuturor actorilor.

Managementul financiar

- îşi asumă în cea mai mare parte

răspunderea pentru politica financiară

adoptată la nivel microeconomic, care

urmează a se aplica în vederea atingerii

obiectivelor urmărite de proprietarii şi/sau

administratorii resurselor financiare.

Managementul financiar

- - reprezintă un ansamblu de principii, metode,

tehnici, instrumente şi acţiuni prin intermediul

cărora se fundamentează deciziile financiare

în contextul realizării unor obiective

organizaţionale, formulate printr-o strategie

de întreprindere.

Obiectivul MF

- a asigura eficienţa constituirii şi utilizării capitalului,

in scopul realizării suportului financiar pentru

maximizarea valorii de piaţă a întreprinderii şi, implicit,

creşterea averii acţionarilor.

- Gestiunea financiară pe termen scurt are ca obiectiv

asigurarea echilibrului financiar între nevoile de

capitaluri circulante şi de trezorerie, pe de o parte, şi

sursele de capitaluri atrase temporar (inclusiv creditele

de trezorerie şi de scont), pe de altă parte.

- Gestiunea financiară pe termen lung are ca obiectiv

alegerea unei strategii financiare de creştere şi

consolidare a valorii întreprinderii.

Atribuţii:

- evaluează eforturile financiare ale tuturor acţiunilor care

urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune dată;

- asigură la momentul oportun, în structura şi condiţiile reclamate

de necesităţi, capitalul, la un cost cât mai scăzut posibil;

- urmăreşte modul de utilizare al capitalului şi gradul de influenţă

al factorilor de decizie din celelalte centre de responsabilitate, în

direcţia asigurării unei utilizări eficiente a tuturor fondurilor atrase

în circuitele financiare;

- asigură şi menţine echilibrul financiar pe termen scurt şi pe

termen lung în concordanţă cu necesităţile întreprinderii;

- urmăreşte obţinerea rezultatului financiar scontat şi îl

repartizează pe destinaţii.

Decizia financiara

- Se poate aprecia ca decizia financiara devine actul

fundamental al managementului financiar, fiind

rezultatul unui proces rational de alegere constienta

din mai multe variante posibile, a unei solutii

considerate optime în planul activitatilor si

operatiunilor financiare. Fundamentarea corecta a

deciziilor financiare nu este posibila fara o analiza

financiara prealabila al carei obiectiv consta în

diagnosticarea starii de performanta financiara a

întreprinderii la încheierea exercitiului.

Avantajele unui management financiar

eficient sunt următoarele:

- controlul mai uşor al fluxurilor de venituri şi

cheltuieli;

- adoptarea în cunoştinţă de cauză a deciziilor

financiare importante pentru viitorul întreprinderii;

- furnizarea către investitorii potenţiali, în orice

moment, de informaţii despre planurile financiare ale

întreprinderii;

- întocmirea de rapoarte şi analize financiare

profesioniste, bine fondate, care iau în considerare

variabilele interne şi externe ale întreprinderii;

- creşterea gradului de profitabilitate a afacerii.

2 Teorii financiare: Teoria de agent

Teoria de agent (Modelul actionarilor):

Aceasta conceptie il are ca principal sustinator pe economistul american

Milton Friedman. Potrivit acestuia, intr-o economie capitalista exista o

singura responsabilitate a organizatiilor de afaceri: aceea de a utiliza

resursele si de a se angaja in acele activitati care sa maximizeze

profiturile pe termen lung cu respectarea legii si a competitiei libere.

Managerii sunt agenti ai actionarilor avand obligatia fiduciara

(contractuala) de a actiona in sensul maximizarii satisfacerii intereselor

actionarilor, acestia fiind proprietarii organizatiei si angajatorii

managerilor.

Esenta teoriei de agent este aceea ca singura responsabilitatea a unei

organizatii de afaceri este de a obtine beneficiul maxim in conditiile legii.

- Obiectivul fundamental al firmei este acela de a gestiona procesul prin

care creditorii destinatori de obligaţiuni convertibile în acţiuni devin

suficient de motivaţi, de activitatea firmei, sa devina acţionari ai firmei.

Se bazeaza pe faptul ca agentul firmei este proprietarul care

mandatează pe manager sa gestioneze firma.

TEORIA financiara

- Teoria financiara (neoclasica): obiectivul

fundamental al firmei este acela de

maximizare a valorii firmei sau, ceea ce este

acelasi lucru, de maximizare a averii

proprietarilor firmei. Acest obiectiv poate fi

apreciat fie prin maximizarea profitului fie prin

maximizarea capitalizarii bursiere a firmei.

Teoria manageriala (directoriala)

- Teoria manageriala (directoriala): obiectivul

fundamental al firmei este acela de a maximiza

functia de utilitate a managerilor (conducatorilor

întreprinderii). Aceasta teorie este specifica cazului

în care managementul se autonomizeaza fata de

proprietar ca urmare, de obicei, a diviziunii excesive

a actionariatului. Maximizarea acestei functii de

utilitate se face pe baza luarii în considerare a:

a) salariilor managerilor; b) efectivului de personal;

c) volumului investitiilor;

d) nivelului costurilor; e) nivelului profitului. Din punct

de vedere practic, atingerea acestui obiectiv se

realizeaza prin maximizarea cifrei de afaceri;

Teoria behaviorista

- Teoria behaviorista (comportamentala): obiectivul

fundamental al firmei este acela de a atinge un

anumit prag minim (de productie, de salarii, de

dividende, de piata detinuta etc.);

- Teoria semnalului: obiectivul fundamental al firmei

este acela de a minimiza costul transmiterii de

semnale despre mersul întreprinderii (de catre

managerii ei) si acela al verificarii acestor semnale

(de catre proprietari, creditori, alti participanti la viata

firmei);

Teoria semnalului:

- obiectivul fundamental al firmei este acela de

a minimiza costul transmiterii de semnale

despre mersul întreprinderii (de catre

managerii ei) si acela al verificarii acestor

semnale (de catre proprietari, creditori, alti

participanti la viata firmei);

Preview document

Management Financiar - Pagina 1
Management Financiar - Pagina 2
Management Financiar - Pagina 3
Management Financiar - Pagina 4
Management Financiar - Pagina 5
Management Financiar - Pagina 6
Management Financiar - Pagina 7
Management Financiar - Pagina 8
Management Financiar - Pagina 9
Management Financiar - Pagina 10
Management Financiar - Pagina 11
Management Financiar - Pagina 12
Management Financiar - Pagina 13
Management Financiar - Pagina 14
Management Financiar - Pagina 15
Management Financiar - Pagina 16
Management Financiar - Pagina 17
Management Financiar - Pagina 18
Management Financiar - Pagina 19
Management Financiar - Pagina 20
Management Financiar - Pagina 21
Management Financiar - Pagina 22
Management Financiar - Pagina 23
Management Financiar - Pagina 24
Management Financiar - Pagina 25
Management Financiar - Pagina 26
Management Financiar - Pagina 27
Management Financiar - Pagina 28
Management Financiar - Pagina 29
Management Financiar - Pagina 30
Management Financiar - Pagina 31
Management Financiar - Pagina 32
Management Financiar - Pagina 33
Management Financiar - Pagina 34
Management Financiar - Pagina 35
Management Financiar - Pagina 36
Management Financiar - Pagina 37
Management Financiar - Pagina 38
Management Financiar - Pagina 39
Management Financiar - Pagina 40
Management Financiar - Pagina 41
Management Financiar - Pagina 42
Management Financiar - Pagina 43
Management Financiar - Pagina 44
Management Financiar - Pagina 45
Management Financiar - Pagina 46
Management Financiar - Pagina 47
Management Financiar - Pagina 48
Management Financiar - Pagina 49
Management Financiar - Pagina 50
Management Financiar - Pagina 51
Management Financiar - Pagina 52
Management Financiar - Pagina 53
Management Financiar - Pagina 54
Management Financiar - Pagina 55
Management Financiar - Pagina 56
Management Financiar - Pagina 57
Management Financiar - Pagina 58
Management Financiar - Pagina 59
Management Financiar - Pagina 60
Management Financiar - Pagina 61
Management Financiar - Pagina 62
Management Financiar - Pagina 63
Management Financiar - Pagina 64
Management Financiar - Pagina 65
Management Financiar - Pagina 66
Management Financiar - Pagina 67
Management Financiar - Pagina 68
Management Financiar - Pagina 69
Management Financiar - Pagina 70
Management Financiar - Pagina 71
Management Financiar - Pagina 72
Management Financiar - Pagina 73
Management Financiar - Pagina 74
Management Financiar - Pagina 75
Management Financiar - Pagina 76
Management Financiar - Pagina 77
Management Financiar - Pagina 78
Management Financiar - Pagina 79
Management Financiar - Pagina 80
Management Financiar - Pagina 81
Management Financiar - Pagina 82
Management Financiar - Pagina 83
Management Financiar - Pagina 84
Management Financiar - Pagina 85
Management Financiar - Pagina 86
Management Financiar - Pagina 87
Management Financiar - Pagina 88
Management Financiar - Pagina 89
Management Financiar - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Management Financiar.pdf

Alții au mai descărcat și

Cursuri finanțe

Continutul economic al asigurărilor sociale • Securitatea socială Dreptul securităţii sociale este format din ansamblul normelor de drept care...

Fiscalitate

Curs 1. Fiscalitate Sistemul fiscal 1. Sistemul fiscal cuprinde urmatoarele: a) totalitatea actelor normative cu caracter fiscal (legi,...

Gestiunea fiscală

I. GESTIUNEA FISCALĂ, EFICACITATEA FISCALĂ ŞI STRATEGIA ÎNTREPRINDERII 1.1. Obiectul şi rolul gestiunii fiscale în conducerea întreprinderilor...

Analiza economico-financiară

Modul 1 OBIECTUL ŞI METODOLOGIA ANALIZEI ACTIVITĂTII ECONOMICE Rezumatul modulului - Clasificarea metodelor specifice de analiză...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Introducere Titlul cursului: Gestiunea financiarã a întreprinderii Cursul se adreseazã studentilor înscrisi la programul de studiu ID, organizat...

Cursuri finanțe

Funcţiile şi structura finanţelor Finanţe: - finanţe publice - finanţe personale Conceptul de finanţe • Fonduri băneşti la dispoziţia statului...

Management Financiar

Definirea managementului financiar: Apartenenta: este un subsistem al managementului general al firmei; Scop: asigura resurselor financiare...

Audit financiar și guvernanță corporativă

cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic...

Te-ar putea interesa și

Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL

INTRODUCERE Conceperea acestei lucrări a fost motivată de reflectarea a modului în care o entitate, la nivel de întreprindere, tratează și...

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Managementul financiar al unei entități economice - noțiuni generale

I. Introducere În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici,...

Proiect Managementul Financiar Contabil

Cap 1. Managementul şi funcţiile sale 1.1 Conceptul de management Conceptul de management are semnificaţii multiple atât în teorie cât şi în...

Managementul financiar și rolul lui în lumea contemporană

INTRODUCERE Scopul principal al unei afaceri il constituie profitul. In vederea dezvoltarii controlabile a afacerii si maximizarii profitului,...

Managementul Financiar al Firmei

Capitolul 1. Managementul financiar al firmei Conceptul de management financiar În condiţiile economiei de piaţă, eficienţa unei întreprinderi...

Managementul Financiar

Partea I Managementul financiar public 1.1.Importanţa managementului financiar Directorii executivi ai firmelor recunosc că practica le cere tot...

Ai nevoie de altceva?