Arealul

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1978
Mărime: 20.60KB (arhivat)
Publicat de: Felix-Zamfir Radu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

- O specie,plantă sau animal, apare într-un spațiu definit de anumite condiții de mediu, într-un biotop cu anumite caracteristici ecolologice (potențial ecologic), numit centrul biogenetic al acelei specii;

- Indivizii speciei se diseminează/dispersează prin mijloace diferite(pasive,active,antropice)pentru anu crea suprapopulări excesive care să conducă la dispariția lor. Din acest punct de vedere centrul biogenetic mai poartă numele și de centru de dispersie;

- Dispersia organismelor plante și animale se realizează în timp funcție de modul de diseminare și de obstacole:

- fizice (relief, climă,artere hidrografice, mări);

- biotice(plante sau animale suport care lipsesc sau care întrerup diseminarea. De exemplu: pentru plantele și rozătoarele de stepă,pădurea este un obstacol datorită microclimatului și, respectiv, hranei);

- Suprafața geografică ocupată de o specie sau un alt rang taxonomic(gen,familie,ordin, clasă) poartă denumirea de areal de repartiție, de răspândire geografică;

-Arealul de distribuție, de repartiție geografică,se referă la formații vegetale,biocenoze,complexe de biocenoze,biomuri;

- Conchidem că arealul este suprafața geografică pe care este răspândită o anumită specie(de plante sau animale),ori comunitățile pe care acestea le formează, funcție de potențialul ecologic al acelui teritoriu;

-Apartenența areal geografică a organismelor se apreciază după poziția geografică a centrului biogenetic;

-Repartiția geografică a unei specii sau altă unitate taxonomică, nu trebuie confundată cu repartiția spațială a unei populații, aceasta din urmă referindu-se la repartiția în interiorul biotopului/habitatului a indivizilor ce o compun;

- Arealele de repartiție geografică se măresc sau se micșorează pe măsura evoluției și dispariției unor populații;

- În cazul speciilor ce există din timpuri geologice îndelungate, arealele de repartiție au evoluat în ritmul derivei continentelor, al marilor schimbări climatice (cicluri glaciare și interglaciare, alternanța perioadelor cataterme cu cele anaterme cuaternare);

- Recent, schimbările produse de activitatea antropică (suprapescuitul), încălzirea globală,unele fenomene microclimatice nu permit supraviețuirea unor specii sau populațiilor- le degradează coridoarele ecologice;

-Analiza apartenenței areal geografice se poate evalua pe baza spectrului biogeografic (construcție grafică în coloane sau sectoare de cerc) ce exprimă ponderea diferitelor elemente după poziția centrului biogenetic. Analizând apartenența areal geografică a plantelorce alcătuiesc vegetația României se poate spune că 14% sunt specii circumpolare și alpine;6%mediteraneene,3%atlantice,21% continentale șipontice,29% eurasiatice și europene etc.

Preview document

Arealul - Pagina 1
Arealul - Pagina 2
Arealul - Pagina 3
Arealul - Pagina 4
Arealul - Pagina 5
Arealul - Pagina 6
Arealul - Pagina 7
Arealul - Pagina 8
Arealul - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Arealul.docx

Alții au mai descărcat și

Hidrologie lucrări practice

BAZINUL SI RETEAUA HIDROGRAFICA Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic Trasarea cumpenei apelor Aceasta se face pe linia celor mai...

Orizonturi de Sol

Orizontul este un strat de sol aproximativ paralel cu suprafaţa terenului care se deosebeşte de stratele supra- şi subiacente, de care este genetic...

Fișe minerale și roci

Laborator nr.1 Minerale Fisa nr.1 Minerale Denumire: Amfibol Clasa mineralelor: clasa inosilicatilor Proprietati fizice Duritatea: 5- 6...

Planuri și Hărți Topografice

Studiul,proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de constructii hidrotehnice presupune existenta unei documentatii topografice complete in...

Glosar GFG

Glosar • abisală (zonă) - este o zonă a domeniului acvatic cu adâncimi mari caracterizată prin presiune mare, temperaturi constante, salinitate...

Metode de Cercetare în Hidrologie

Lucrarea practică nr. 1 Metode de cercetare în hidrologie: În cercetarea hidrologică sunt utilizate diferit metode, multe dintre ele fiind...

Descrierea Tuturor Formelor de Relief din România

Grupa Nordica (Carpatii Maramuresului si Bucovinei) 1. POPULATIA a. Densitatea prezinta in general valori mici (0-50 loc/ ), dar apar si...

Meteorologie

La suprafaţa solului se produc cele mai multe schimburi de energie şi de materie atât cu straturile inferioare ale atmosferei cât şi cu...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea arealului Munților Apuseni în vederea proiectării unei pensiuni turistice rurale

INTRODUCERE Proiectul meu se numeşte EVALUAREA TURISTICĂ A AREALULUI MUNŢILOR APUSENI ÎN VEDEREA PROIECTĂRII UNEI PENSIUNII TURISTICE RURALE şi vă...

Valorificarea potențialului turistic din arealul rural sud-bucovinean

Introducere Această lucrare reprezintă un studiu privind dezvoltarea turismului și componentelor sale asupra ariei rurale Sud-Bucovinene.Aceasta a...

Economia Turismului - Proiect de Valorificare al Arealului Suceava

CAPITOLUL I PROGRAM DE VALORIFICARE A POTENTIALULUI TURISTIC 1.1. Puncte forte si puncte slabe ale proiectului Puncte forte. Covasna si...

Potențialul ecologic și exploatarea biologică al arealului Călărași

Introducere Motivatia alegerii temei Am ales sa tratez diversitatea biogeografica a judetului Calarasi deoarece Calarasi este orasul meu natal si...

Caracteristici ale fenomenelor climatice de risc în arealul Municipiului Roman

Introducere Analiza caracteristicilor fenomenelor de risc atmosferice din Municipiul Roman, este o lucrare amănunțită, care, împreună cu anlizele...

Fenomene de risc și hazard geomorfologic în arealul șoselei de centură a Sucevei

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1.1. Motivarea alegerii temei, scopul și finalitățile cercetării. Cercetările de teren din sectorul Suceava - Mihoveni -...

Potențialul climato-turistic în arealul Parcului Natural Porțile de Fier

1. Relief și geologie 1.1. Poziție Parcul Natural Porțile de Fier este o arie protejată înființată prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea...

Fenomene de Risc din Arealul Municipiului Suceava

a. Terminologie În literatura de specialitate se utilizează diferiţi termeni diverşi de cuantificare a pierderilor materiale şi umane determinate...

Ai nevoie de altceva?