Geografie fizică generală

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 38483
Mărime: 202.85KB (arhivat)
Publicat de: Larisa Deaconu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sandulache

Extras din curs

OBIECTUL, ISTORICUL, METODELE ŞI LEGILE GEOGRAFIEI, SISTEME DE UNITĂŢI GEOGRAFICE

1. DENUMIRE. DEFINŢIE. PRIMELE DIVIZĂRI

Orice ştiinţă este definită de cel puţin patru cerinţe: o denumire, să aibă obiectul său de studiu, să se bazeze pe legi proprii şi să dispună de metode proprii de investigaţie. Până la definirea clară a unei ştiinţe trece un timp îndelungat, perioadă în care se acumulează un volum mare de informaţie, se introduc noţiuni, se stabilesc corelaţii cu domenii apropiate. De multe ori, chiar sensul iniţial al denumirii ştiinţei respective se modifică mult. Această situaţie este valabilă şi pentru Geografie.

1.1. ANTICHITATEA ŞI EVUL MEDIU – EPOCI DE PLĂMĂDIRE A GEOGRAFIEI

- În Antichitatea Greacă s-au manifestat două direcţii: una axată pe descrierea unor regiuni, numită chorografie, iar alta, bazată pe relaţii matematice, fizice şi astronomice, avea ca obiect de studiu Pământul luat ca întreg şi analizat, în principal, ca formă, dimensiuni, alcătuire etc şi căreia Eratostene i-a zis Geografie. Între marile opere ale antichităţii se impun „Geografiile” lui Strabon (63 î.H. – 19 d.Hr.) şi Ptolemeu (cca 168 – 90 î. Hr.). Acesta realizează cele mai bune hărţi ale Perioadei Antice, el aducând primele contribuţii de cartografie şi geografie generală.

- Descrieri geografice având mai mult sau mai puţin caracter practic sunt specifice, de asemenea, Antichităţii Romane,iar în perioada timpurie a Evului Mediu (sec. IX – XII), oamenilor de cultură arabi. Cei mai cunocuţi călători arabi au fost Ibn Vaheb (care a descris elemente ale biosferei realizând o corelaţie cu tipul de climă şi a sesizat frecvenţa ciclonilor la schimbarea musonului); Ibn Kordabeh (care menţionează existenţa principalelor drumuri comerciale); Ibn Fozlan, Ibn Hauc, Mas’sudi, Idrisi (realizează o serie de hărţi şi descrie ţinuturi noi, fiind numit „Ptolemeu arab”), Ibn Batutah (a descris o serie de ţinuturi noi, mai ales în lungul Nilului dar şi în Dobrogea).

Până la epoca marilor descoperiri geografice (secolele XV – XVII), accentul se punea pe cunoaşterea Pământului, în special, pe regiunile locuite. Sunt descrieri în care, pe lângă elementele cadrului natural, apar observaţii privind popoarele ce locuiau diferite teritorii, denumiri de ţară, date cu conţinut economic (resurse, schimburi comerciale). Termenul de „Geografie” nu a fost utilizat în acestă perioadă, cu toate că au existat numeroase lucrări cu astfel de subiect, mai ales în ceea ce numim astăzi Geografia regională.

Sebastian Münster (german, sec. 16) a strâns şi a coordonat material cartografic pentru identificarea popoarelor pe hartă. A fost profesor de geografie la Basel şi a lăsat posterităţii două lucrări importante Cosmografia şi Geografia universală(1542). El poate fi considerat întemeietorul geografiei descriptiv – sistemice.

Mercator (german, sec. 16) s-a specializat în domeniul astronomiei, cartografiei şi cosmografiei. În 1578 publică primul atlas de hărţi geografice, ediţia ulterioară fiind în 1594, când întrebuinţează un sistem modern de coordonate geografice şi de reprezentări pe baza unei proiecţii noi, cilindrice. El poate fi considerat creator de şcoală cartografică.

- Epoca marilor descoperiri geografice a însemnat începutul Renaşterii Geografiei, a acumulării unui fond imens de date, epocă ce a pregătit schimbări esenţiale în gândirea geografică şi în definirea obiectului Geografiei, ce vor fi introduse în secolele XVIII – XIX. S-au realizat explorări şi descrieri ale unor regiuni necunoscute, explicaţii pentru diferite procese naturale ceea ce a dus, pe de o parte, la stabilirea de corelaţii între elementele cadrului natural, om şi activităţile sale, iar pe de altă parte, la formularea unor legi naturale ce le determină. Se realizează hărţi care constituiau grafii ale feţei Pământului, adică descrieri ale naturii prin semne şi areale.

1.2. STATORNICIREA DENUMIRII, REALIZAREA UNEI DEFINIŢII ŞI PRIMELE SUBDIVIZIUNI ALE GEOGRAFIEI

În secolele XVIII – XIX s-a putut ajunge la studii geografice şi la îmbogăţirea vocabularului prin introducerea şi explicarea de noţiuni geografice.

Un loc aparte pentru dezvoltarea Geografiei ca ştiinţă l-au avut câteva personalităţi: B. Varenius, Al. von Humboldt, Karl Ritter, Friedrich Ratzel, F. von Richtofen, Paul Vidal de la Blache.

1.2.1. Denumire şi definiţie

• Halley în 1686 este primul care desenează o hartă a vânturilor pe Glob şi care explică formarea alizeelor.

• Varenius (1622 – 1650) în Geographia generalis (1650) pune bazele Geografiei fizice, menţionând că hidrosfera este un înveliş terestru. Anterior, Aristotel exprimase aceaşi idee privind atmosfera.Varenius a intuit de existenţa litosferei, când admitea că Pământul prezintă o serie de excavaţii, unele umplute cu foc şi altele cu apă. Deşi biosfera este ignorată în lucrarea sa, totuşi vegetaţiei îi dedică o pagină.

• Alexander von Humboldt (1769 – 1859), naturalist şi mare călător, fondator al geografiei ca ştiinţă. La bază au stat cercetări realizate în America de Sud (1799 – 1804) concretizate în lucrarea "Călătorie în regiunile echinocţiale ale Noului Continent" care însumează 30 de volume, apoi în Rusia (Altai, Ural, Siberia). În lucrarea „Cosmos”, extrapola Geografia la unWeltkunde, la o ştiinţă a lumii, a Universului, în care Pământul este doar o componentă; este o ştiinţă fizică, care studiază legăturile dintre fenomenele de pe faţa Pământului, dezvoltarea interdependentă şi repartiţia lor pe Terra. Pentru prima dată sunt diferenţiate etajele de vegetaţie şi introduce noţiunea de izotermă. Humboldt arată că “un scop al geografiei este cunoaşterea unităţii în pluritate (se prefigurează astfel noțiunea de sistem), studierea legilor generale şi a legăturilor interne ale fenomenelor telurice”. De asemenea, a relevat rolul observaţiei ca metodă în cercetarea geografică şi a elaborat câteva principii din care două sunt esenţiale: cauzalitatea (orice fenomen nu poate fi înţeles în sine dacă nu-i sunt căutate cauzele care l-a generat şi consecinţele producerii sale), al geografiei comparate (orice fenomen trebuie privit şi în comparaţie cu fenomene similare din alte regiuni); principiul evoluţionist (natura este în continuă transformare, dezvoltare, astfel că "prezentul nu poate fi separat de trecut, ele interferându-se în imaginea naturii telurice").

•F. von Richtofen (1833 – 1905) a fost profesor la Universitatea din Berlin, a realizat multe expediţii geografice (Persia, Asia de Est, California, China etc.). În cursul de Geografie din 1883, dă o definiţie mult mai completă: “Geografia este ştiinţa despre faţa Pământului şi despre lucrurile şi fenomenele care stau în legătură cauzală cu ea”. După el, Geografia trebuie să studieze "suprafaţa terestră solidă în legătură cu hidrosfera şi atmosfera, să analizeze învelişul vegetal şi fauna după relaţiile lor cu suprafaţa terestră, să cerceteze omul şi cultura sa materială şi spirituală după aceleaşi puncte de vedere", adică în raport cu natura înconjurătoare.

F. von Richtofen este printre primii oameni de ştiinţă care dă răspunsuri la cerinţele formulate la începutul cursului nostru:

- Geografia este o ştiinţă

- obiectul de studiu al G. este faţa Pământului cu ceea ce există pe ea;

- studiază cauzal relaţiile complexe dintre suprafaţa terestră solidă, atmosferă, hidrosferă, înveliş vegetal, faună, relaţiile omului cu natura înconjurătoare.

Pentru a face o distincţie faţă de Geologie, F.von. Richtofen arată că aceasta din urmă analizează suprafaţa terestră ca rezultat al unor procese din trecut, pe când Geografia o analizează ca sistem actual.

Preview document

Geografie fizică generală - Pagina 1
Geografie fizică generală - Pagina 2
Geografie fizică generală - Pagina 3
Geografie fizică generală - Pagina 4
Geografie fizică generală - Pagina 5
Geografie fizică generală - Pagina 6
Geografie fizică generală - Pagina 7
Geografie fizică generală - Pagina 8
Geografie fizică generală - Pagina 9
Geografie fizică generală - Pagina 10
Geografie fizică generală - Pagina 11
Geografie fizică generală - Pagina 12
Geografie fizică generală - Pagina 13
Geografie fizică generală - Pagina 14
Geografie fizică generală - Pagina 15
Geografie fizică generală - Pagina 16
Geografie fizică generală - Pagina 17
Geografie fizică generală - Pagina 18
Geografie fizică generală - Pagina 19
Geografie fizică generală - Pagina 20
Geografie fizică generală - Pagina 21
Geografie fizică generală - Pagina 22
Geografie fizică generală - Pagina 23
Geografie fizică generală - Pagina 24
Geografie fizică generală - Pagina 25
Geografie fizică generală - Pagina 26
Geografie fizică generală - Pagina 27
Geografie fizică generală - Pagina 28
Geografie fizică generală - Pagina 29
Geografie fizică generală - Pagina 30
Geografie fizică generală - Pagina 31
Geografie fizică generală - Pagina 32
Geografie fizică generală - Pagina 33
Geografie fizică generală - Pagina 34
Geografie fizică generală - Pagina 35
Geografie fizică generală - Pagina 36
Geografie fizică generală - Pagina 37
Geografie fizică generală - Pagina 38
Geografie fizică generală - Pagina 39
Geografie fizică generală - Pagina 40
Geografie fizică generală - Pagina 41
Geografie fizică generală - Pagina 42
Geografie fizică generală - Pagina 43
Geografie fizică generală - Pagina 44
Geografie fizică generală - Pagina 45
Geografie fizică generală - Pagina 46
Geografie fizică generală - Pagina 47
Geografie fizică generală - Pagina 48
Geografie fizică generală - Pagina 49
Geografie fizică generală - Pagina 50
Geografie fizică generală - Pagina 51
Geografie fizică generală - Pagina 52
Geografie fizică generală - Pagina 53
Geografie fizică generală - Pagina 54
Geografie fizică generală - Pagina 55
Geografie fizică generală - Pagina 56
Geografie fizică generală - Pagina 57
Geografie fizică generală - Pagina 58
Geografie fizică generală - Pagina 59
Geografie fizică generală - Pagina 60
Geografie fizică generală - Pagina 61
Geografie fizică generală - Pagina 62
Geografie fizică generală - Pagina 63
Geografie fizică generală - Pagina 64
Geografie fizică generală - Pagina 65
Geografie fizică generală - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Geografie Fizica Generala.docx
  • Subiecte examen.docx

Alții au mai descărcat și

Hidrologie lucrări practice

BAZINUL SI RETEAUA HIDROGRAFICA Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic Trasarea cumpenei apelor Aceasta se face pe linia celor mai...

Sisteme de măsurare 3D

Grupul de ştiinţe, grupate sub denumirea generică de Măsurători Terestre, au ca obiect studiul formei şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său,...

Cadastru general

1. Documentatiile cadastrale sunt intocminte pe baza conoasterii notiunilor prezentate la disciplinele topografie, geodezie, cartografie,...

Sistemul Informațional Geografic

1.1. ISTORICUL GIS. PERSPECTIVE CRITICE Încercarea de a prezenta un istoric a unei tehnologii cum este GIS prezintă două deficienţe în care cel...

Elemente de Urbanism

Structura urbanistică a teritoriului 1.1 Urbanism – Definire, obiect, scop Urbanismul, în trecut, era considerat disciplina care se ocupa de...

Prioritizarea Speciilor

INTRODUCERE Conservarea biodiversităţii necesită o serie de decizii complexe. Indiferent daca ne place sau nu, de multe ori deciziile noastre...

Fracția de insolație, frecvența nebulozității și climogramele Peguy și Walter - Lieth

Insolatia, numita si durata de stralucire a Soarelui, reprezinta un parametru meteorologic cu implicatii directe in domeniul turismului, al...

Patrimoniu Cultural Imobil - Arheologia

Patrimoniul Cultural Imobil cuprinde bunuri ce tin do domeniul iimobiliar(cetati,palate, castele monumente, case memoriale, muzee, etc) si...

Te-ar putea interesa și

Potențialul Turistic Natural al Județului Cluj și Valorificarea Acestuia

Introducere Am ales să studiez potenţialul turistic natural al judeţului Cluj şi valorificarea acestuia, deoarece, chiar dacă este un judeţ mare,...

Monitorizarea Deșeurilor din Județul Bacău

Capitolul 1 Introducere 1.1. Deşeuri. Noţiuni generale: Definiţie. Clasificarea deşeurilor Orice termen folosit în teoria ştiinţifică, ori în...

Geografie fizică generală - mediul temperat continental rece

INTRODUCERE Climatul este definit ca totalitate a proceselor și fenomenelor meteorologice caracteristice unei regiuni geografice. Insa, datorita...

Relația biotop - biocenoză din cadrul diferitelor tipuri de ecosisteme

ARGUMENT Biocenoza reprezintă un nivel supraindividual de organizare a materiei vii şi descrie totalitatea organismelor vii, vegetale şi animale...

Uganda

Capitolul 1. UGANDA- Coordonate generale Uganda, sau oficial Republica Uganda, este o țară situată în Africa de Est, în vestul Kenyei, care se...

Analiza județului Dâmbovița

Introducere Problemele de protectie a mediului sunt deosebit de complexe si vizeazã toate sectoarele de activitate:economice,sociale si politice....

Diferențe dintre geografia umană și geografia fizică

Notiuni generale: definitia geografiei, obiect de studiu, metode Atunci cand este vorba de geografie, trebuie facuta o distinctie clara intre...

Epistemologia geografiei umane

INTRODUCERE Epistemologia este acea „parte a filosofiei care studiază procesul cunoașterii așa cum se desfășoară în cadrul științelor; teorie a...

Ai nevoie de altceva?