Tehnică de ghid

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 12914
Mărime: 94.63KB (arhivat)
Publicat de: Ionut H.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazareanu Otilia

Extras din curs

univ.dr. Marin Ilieş

Ghidul de turism — Suport de curs

Caracteristicile profesiunilor în industria turistică

Biroul Internaţional al Muncii a stabilit caracteristicile generale ale profesiilor din turism după cum urmează:

- nivel scăzut de tehnicitate, ce caracterizează anumite funcţii de bază din hoteluri şi restaurante;

- marea mobilitate a forţei de muncă — chiar dacă activitatea respectivă nu este sezonieră, există frecvent fluctuaţii ale gradului de antrenare a forţei de muncă, ceea ce necesită utilizarea personalului suplimentar ocazional pentru zilele de maximă intensitate turistică;

- munca în contratimp faţă de programul obişnuit de muncă (week-end-uri, sărbători, concedii etc.) provoacă mari dificultăţi în recrutarea forţei de muncă, în special a persoanelor tinere;

- dimensiunea şi întreruperea zilei de muncă — munca în turism presupune o angajare a întregului timp disponibil de pe parcursul unei zile;

- oboseala fizică — majoritatea funcţiilor din turism sunt generatoare de eforturi fizice deosebite, precum şi de oboseală psihică, în special în perioadele de mare aflux turistic;

- constrângeri psihologice — personalul care intră în contact cu clientela turistică trebuie să aibă stăpânire de sine, bună dispoziţie şi răbdare. Calitatea comportamentului său nu trebuie să jignească sau să indispună pe turişti.

1. Aspecte generale

Persoana care acompaniază von grup de turişti pe durata sejururilor turistice, a vacantelor, circuitelor, croazierelor, excursiilor sau tururilor de oraş este cunoscuta sub numele de ghid de turism.

în raport cu atribuţiile pe care le are faţă de turişti, un ghid se poate incadra intr-una din următoarele doua categorii:

1. Ghid insotitor pe toata durata călătoriei (in cazul turismului itinerant), persoana care acţionează in numele tour-operatorului sau al agentului de turism, având atribuţii de lider, manager sau director de călătorie;

2. Ghid de sejur, persoana care reprezintă interesele tour-operatorului şi ale turiştilor in staţiuni sau localităţi, pe toata durata unui sejur;

3. Ghid local, persoana angajată a unor muzee, parcuri sau a altor instituţii cu statut de obiective turistice incluse in patrimoniul turistic, desfâşurându-şi activitatea numai in localităţile vizitate.

De regulă, ghidul local însoţeşte grupul de turişti pentru câteva ore sau cel mult o zi. EI poate insoti şi persoane individuale sosite in scopuri turistice sau de afaceri. Ghizii locali pot fi utilizaţi, de asemenea, şi pentru efectuarea transferurilor de la aeroport sau gară până la hotel sau staţiunea turistică. In cazul în care ghidul local se află la dispoziţia turiştilor pe toată durata unui sejur, asigurând asistentă turistică, el se numeşte ghid de sejur.

Atribuţiile concrete ale ghidului de turism se stabilesc de către organizatorul acţiunilor turistice (tour-operator sau agenţie de turism), sarcinile ghidului diferind în funcţie de categoria pentru care poseda atestat şi de specificul acţiunii turistice care urmează a se derula.

Ghidul are următoarele responsabilităţi:

- să preia de la agentul de turism organizator dosarul acţiunii (delegaţia, ştampila, programul acţiunii, mijloacele de

plata) şi instrucţiunile de lucru (referitoare la derularea programului);

- să verifice dacă au fost lansate comenzile de cazare, masă, transport sau alte servicii şi să ia masuri in consecinţa;

- să controleze dacă sunt rezervate spatiile de cazare şi de servire a mesei;

- să verifice starea de curăţenie a autocarului şi funcţionarea staţiei de amplificare;

- - să preia de la organizatori materialele publicitare (pliante, broşuri, fluturaşi etc.) referitoare la localităţile obiectivele

de interes turistic prevăzute în program, pe care să le pună apoi la dispoziţia turiştilor;

- să asigure îmbarcarea turiştilor şi a bagajelor acestora în mijlocul de transport;

- să comunice, la începerea acţiunii, programul ce urmează a fi efectuat, prezentând succint traseul şi alte informaţii;

- să verifice daca turiştii nu au uitat obiecte personale în mijlocul de transport;

- să asigure, în mod operativ, în baza diagramei, cazarea şi transportul bagajelor în camere ;

- să asigure, prin recepţia unităţii de cazare, trezirea turiştilor atunci când programul impune aceasta ;

- să asigure desfăşurarea tuturor acţiunilor înscrise în program ;

- să informeze turiştii asupra prestaţiilor suplimentare de care aceştia pot beneficia;

- să atenţioneze turiştii asupra obligaţiei pe care o au cu privire la ocrotirea monumentelor naturii, a tuturor obiectivelor

turistice, la evitarea degradării şi a poluarii naturii şi la păstrarea patrimoniului;

- să dispună pregătirea unor meniuri corespunzătoare preferinţelor turiştilor, verificând ca in perioada sejurului, inclusiv în cazul excursiilor în alte localităţi, să nu se repete meniul, iar turiştilor bolnavi să li se asigure regimul alimentar

adecvat;

- să fie prezent la luarea mesei de către turişti, urmărind servirea corespunzătoare a meniurilor prevăzute;

- să intervină cu operativitate pentru a fi asigurata asistenţa medicală de specialitate în cazul îmbolnăvirii unor turişti;

- să fie cazat în aceeşi unitate în care este cazat grupul de turiăti pe care il însoţeşte;

^ in cazul acţiunilor de sejur, numele sau şi numărul camerei trebuie sa fie afişate vizibil la recepţia hotelului;

- să se intereseze, pe timpul derulării programului turistic, daca turiştii sunt mulţumiţi de serviciile primite, intervenind

in cazul eventualelor sesizări şi reclamaţii ale acestora; ^ -să se asigure că plecarea turiştilor se face în condiţii optime;

- să întocmească decontul acţiunii la încheierea sejurului;

să întocmească raportul privitor la modul în care s-a derulat programul.

2. Obţinerea atestatului de ghid

Atestatele de ghid se eliberează in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 305 din 8 martie 2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism (PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR 140 din 21 martie 2001) si a Ordinului nr. 263 din 20 iunie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile si criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum si atribuţiile acestora (PUBLICATIN: MONITORUL OFICIAL NR 437 din 6 august 2001).

In vederea obţinerii atestatului de ghid de turism local solicitantul va prezenta următoarele documente:

a) cerere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe certificatul de calificare in profesia de ghid de turism;

d) atestat de limba romana, pentru cetăţenii străini;

e) certificat de cazier judiciar;

f) certificat medical;

g) doua fotografii tip buletin de identitate;

In cazul ghizilor de turism de categoria naţional şi specializat documentaţia va cuprinde, suplimentar, următoarele: a) acte justificative privind cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţionala; j) certificat de absolvire a cursului de specializare profesionala ca ghid de turism. Documentaţia întocmita se transmite MTCT — Direcţia Generală de Autorizare si Control in Turism. In situaţia in care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea atestatului de ghid de turism, persoanei în cauza i se comunica motivul în scris.

Termenul de eliberare sau de răspuns, după caz, este de 30 de zile de la data primirii si inregistrării documentaţiei complete.

Atestatele de ghid de turism trebuie vizate de MTCT — Direcţia Generala de Autorizare si Control in Turism, o data la

doi ani.

Pentru obţinerea vizei solicitantul va prezenta: a) cerere;

b) curriculum vitae cu referire expresa la activitatea din ultimii doi ani;

c) certificat de cazier judiciar;

d) certificat medical;

e) atestatul de ghid de turism, in original;

f) recomandare de la agenţii economici cu care a colaborat în ultimii doi ani;

Ghizii de turism care au inregistrat mai mult de cinci reclamaţii vor fi respinşi de la viza pe o perioada de minimum 1—2 ani, in funcţie de gravitatea faptelor.

3. Tipuri de ghizi de turism

Ghidul de turism este persoana calificată care, în urma obţinerii "Atestatului de ghid de turism" în conformitate cu prevederile prezentelor norme, este angajată în relaţiile dintre turişti, prestatorii de servicii şi agenţii economici, pentru derularea în bune condiţii a programelor turistice.

Preview document

Tehnică de ghid - Pagina 1
Tehnică de ghid - Pagina 2
Tehnică de ghid - Pagina 3
Tehnică de ghid - Pagina 4
Tehnică de ghid - Pagina 5
Tehnică de ghid - Pagina 6
Tehnică de ghid - Pagina 7
Tehnică de ghid - Pagina 8
Tehnică de ghid - Pagina 9
Tehnică de ghid - Pagina 10
Tehnică de ghid - Pagina 11
Tehnică de ghid - Pagina 12
Tehnică de ghid - Pagina 13
Tehnică de ghid - Pagina 14
Tehnică de ghid - Pagina 15
Tehnică de ghid - Pagina 16
Tehnică de ghid - Pagina 17
Tehnică de ghid - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Tehnica de Ghid.docx

Alții au mai descărcat și

Teritoriul și dinamica teritorială

Curs I TERITORIUL – un spaţiu de analizat Termenul apare în toate ştiinţele sociale, fiind folosit pentru a defini spaţii de mică sau mai mare...

Geografia așezărilor și a populației României

Capitolul 1 O noua Romanie intr-o noua Europa -pozitita geoistorica a Romaniei a fost influentata de razboiaele purtate de daci, daco-romani si...

Geografia economică a mediului

I. GEOGRAFIA AGRICULTURII Şl SILVICULTURII Teritoriul României are condiţii naturale favorabile pentru dezvoltarea unei agriculturi complexe şi...

Harta Politică a Lumii Contemporane

Geografia economica- stiinta geografica care se ocupa cu studiul distributiei teritoriale a productiei, consumului si schimbului prin prisma...

Geomorfologie

Geomorfologie Curs 1 – 15.10.2010 3p- seminar 1p – oficiu 6p – examen scris Cursurile sunt de ajuns pntru a invata, dar daca vrem sa aprofundam...

Geografie Socială

I. Originile Geografiei sociale. Contribuţii la dezvoltarea ştiinţei De câţiva ani în România, şi de peste două-trei decenii în ţările vest şi...

Geografia așezărilor urbane - urbanizarea globului în spațiu și timp

Geografia urbană– subramură a geografiei umane - Particularităţile fiecărui oraş(evolutiv, structural, funcţional, etc.); - Desprinderea...

Hidrosfera. Solul

total:1400000000 km3 -apa oceanelor şi mărilor 1362000000 km3 -apa dulce- 38000000km3 din care calote polare şi gheţari 29336000km3 -apa...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului

INTRODUCERE Securitatea în muncă exprimă o calitate a unui sistem de muncă, în sensul că acesta funcționează fără stări de pericol, care ar putea...

Agenția de turism - Componentă a distribuției turistice

INTRODUCERE Turismul face parte din sectorul serviciilor și își pune amprenta hotărâtoer asupra economiei mondiale prin efectele considerabile pe...

Etapele Negocierii

Introducere Cuvântul „negociere” vine din limba latină, unde infinitivul verbului „negotiare” semnifică acţiunea de a face negoţ, de a încheia...

Instalații de încălzire prin pardoseală cu pompe de căldură

I.1. Sistemul de incalzire prin pardoseala A. Scurt istoric Sistemul de incalzire prin pardoseala nu este o idee deloc noua. Astfel de sistem de...

Cauzele Interesului Redus pentru Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Secția Resurse Umane

II. PROPUNERE DE CERCETARE 1) Rezumatul proiectului Mi-am propus să studiez cauzele pentru care există un număr atat de mic de candidați la...

Repararea Pieselor cu Suprafețe de Ghidare

ARGUMENT În condiţiile producţiei industriale moderne, maşinile, utilajele şi instalaţiile trebuie să funcţioneze la parametrii optimi, fără...

Ecologia

Capitolul I 1.1. Deşeurile In societatea modernă există tendinţa de a asocia de cele mai multe ori, "bolile" mediului cu industrializarea şi...

Ai nevoie de altceva?