Operații Unitare în Industria Alimentară

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 270 în total
Cuvinte : 51693
Mărime: 3.71MB (arhivat)
Publicat de: Pintiliu Voinea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Operaţii unitare în industria alimentară.

Industria chimică (inclusiv alimentară) se bazează pe tehnologiile moderne, care se caracterizează prin vastă diversitatea metodelor de tratare a materiei prime şi semifabricatelor în funcţie de proprietăţile fizico – chimice ale acestor şi prin condiţiile de realizare ale operaţiilor tehnologice, care de obicei reprezintă o combinaţie limitată a operaţiilor unitare tipice (transportarea, fărâmiţare, încălzirea, răcirea, separare, etc.). Bazele teoretice ale acestor operaţii, metodele de calcul şi principiile de completare cât mai raţională a parcului de utilaje constituie obiectivul şi conţinutul cursului „ Operaţiile unitare ale industriei alimentare”. La nivelul actual a tehnicii de tot fel este posibilă evidenţierea regularităţilor comune ale operaţiilor tehnologice, esenţial diferite la prima vedere, şi necesită generalizarea maximală a teoriei şi practicii ale acestor.

Ultimele decenii au scos la iveală neajunsul esenţial al sistemului deschis de fabricare, conform cărui este organizată industria, care contribuie mult la formarea cantităţilor considerabile ale deşeurilor şi dacă producerea creşte în continuu, ea în sfârşit întră în contradicţie cu principiul general de organizarea vieţii pe planeta noastră - principiul ciclului închis. Imediat apare necesitatea de tratare a materiei prime prin modificarea acestei la nivelul molecular. Probleme de fabricare a productelor fără formarea deşeurilor constituie obiectul de studii a noilor direcţii în ştiinţă, numite în general nano tehnologii, care elaborează metodele de construirea substanţelor cu proprietăţile solicitate din atomi şi molecule, evitând astfel formarea deşeurilor.

Baza teoretică a operaţiilor unitare tipice include legile fundamentale: de conservare a materiei şi a energiei, de echilibru şi transferul proprietăţilor transportabile, de modelare operaţiilor tehnologice - şi este expusă în cursul „Fenomene de transfer”.

Deci, cu ajutorul cursului „Operaţiile unitare ale industriei alimentare” se formează mentalitatea inginerească, care contribuie la rezolvarea următoarelor probleme în domeniul cât ingineriei atât

şi ecologiei:

1. De optimizare a tehnologiei deja existente în scopuri cât calitative atât şi cantitative,

2. De proiectare noilor produceri şi de elaborare a utilajului tehnologic maxim raţional cu nivelul minim de formarea deşeurilor,

3. De perfecţionarea aparatului de calcul ale proceselor şi aparatelor;

4. De elaborarea metodelor de adaptare cât mai rapidă a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în practică.

1. Noţiunile de bază ale ingineriei.

Totalitatea corpurilor fizice, aflate în interacţiune, în inginerie poartă denumirea sistem. Fabricarea produsului de indiferent care gen şi destinaţie reprezintă un sistem pentru transformarea materiei prime în produsul finit prin diferite metode conform tehnologiei – ştiinţei despre aplicarea legilor fundamentale ale naturii în practica de producere concretă.

Transfopmarea materiei prime se face prin exercitarea asupra acestei prin intermediul a unor acţiuni de diferită natură- fizică sau chimică, sau combinaţia a acestor, care poartă denumirea operaţiile tehnologice. Succesiunea strict determinată a operaţiilor tehnologice, prezentată prin simboluri convenţionale a utilajului se numeşte schema tehnologică.

Operaţiile tehnologice constă din operaţii unitare, care rezultă oricare transformare intermediară sau finită a produsului.

Operaţii tehnologice pot fi manuale-dacă ele se efectuează de către muncitor cu ajutorul oricărui instrument simplu, mecanizate-dacă în executarea operaţiilor sunt aplicate maşini, dirijate de către operator, şi automatizate-dacă operaţiile se realizează de către unitate sau complex de utilaj sub supravegherea operatorului.

Utilajul tehnologic se clasifică ca maşină-dacă organul de lucru al acestui este mobil (maşina de tocat carne, concasor, etc.), aparat - dacă organul de lucru al acestui este imobil (schimbător de căldură) şi reactor - acelaşi aparat, însă în care are loc oricare tratarea chimică a produsului.

Preview document

Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 1
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 2
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 3
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 4
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 5
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 6
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 7
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 8
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 9
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 10
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 11
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 12
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 13
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 14
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 15
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 16
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 17
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 18
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 19
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 20
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 21
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 22
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 23
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 24
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 25
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 26
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 27
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 28
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 29
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 30
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 31
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 32
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 33
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 34
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 35
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 36
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 37
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 38
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 39
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 40
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 41
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 42
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 43
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 44
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 45
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 46
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 47
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 48
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 49
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 50
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 51
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 52
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 53
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 54
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 55
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 56
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 57
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 58
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 59
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 60
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 61
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 62
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 63
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 64
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 65
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 66
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 67
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 68
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 69
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 70
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 71
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 72
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 73
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 74
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 75
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 76
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 77
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 78
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 79
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 80
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 81
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 82
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 83
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 84
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 85
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 86
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 87
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 88
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 89
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 90
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 91
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 92
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 93
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 94
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 95
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 96
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 97
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 98
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 99
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 100
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 101
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 102
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 103
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 104
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 105
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 106
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 107
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 108
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 109
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 110
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 111
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 112
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 113
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 114
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 115
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 116
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 117
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 118
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 119
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 120
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 121
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 122
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 123
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 124
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 125
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 126
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 127
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 128
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 129
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 130
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 131
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 132
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 133
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 134
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 135
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 136
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 137
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 138
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 139
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 140
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 141
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 142
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 143
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 144
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 145
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 146
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 147
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 148
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 149
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 150
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 151
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 152
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 153
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 154
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 155
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 156
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 157
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 158
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 159
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 160
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 161
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 162
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 163
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 164
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 165
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 166
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 167
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 168
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 169
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 170
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 171
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 172
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 173
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 174
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 175
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 176
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 177
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 178
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 179
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 180
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 181
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 182
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 183
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 184
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 185
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 186
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 187
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 188
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 189
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 190
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 191
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 192
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 193
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 194
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 195
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 196
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 197
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 198
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 199
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 200
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 201
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 202
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 203
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 204
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 205
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 206
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 207
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 208
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 209
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 210
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 211
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 212
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 213
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 214
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 215
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 216
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 217
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 218
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 219
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 220
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 221
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 222
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 223
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 224
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 225
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 226
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 227
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 228
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 229
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 230
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 231
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 232
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 233
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 234
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 235
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 236
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 237
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 238
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 239
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 240
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 241
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 242
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 243
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 244
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 245
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 246
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 247
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 248
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 249
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 250
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 251
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 252
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 253
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 254
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 255
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 256
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 257
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 258
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 259
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 260
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 261
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 262
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 263
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 264
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 265
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 266
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 267
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 268
Operații Unitare în Industria Alimentară - Pagina 269

Conținut arhivă zip

 • Operatii Unitare in Industria Alimentara
  • 1 inceputul1-48+.doc
  • 2 operatii de schimb 49- 103+.doc
  • 3 uscarea. 104-145.doc
  • 4 separarea.146-190.doc
  • 5 amestecare 190-220.doc

Alții au mai descărcat și

Utilaje de mărunțire

INTRODUCERE Mărunțirea este operația de fragmentare a materialelor prin acțiunea unor forțe mecanice exterioare de la unități de volum mare la...

Proiect la utilaj tehnologic - mașină de tocat carne

Introducere Pentru a satisface cerinţele mereu crescînde ale consumatorilor în cele mai necesare şi preţioase produse alimentare şi pentru a...

Proiectarea unei secții de procesare a cărnii pentru obținerea cârnaților de pleșcoi

Tema proiectului: Să se proiecteze o secție de procesare a cărnii pentru obținerea cârnaților de Pleșcoi din carne de oaie și vită și capacitatea...

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Utilaje de amestecare în industria alimentară

INTRODUCERE Industria Alimentară reprezintă un domeniu prioritar în cadrul economiei naționale, produsele alimentare fiind de importanță...

Uscătoare tip tunel

1. Consideraţii general 1.1 Condiţii de uscare Uscatoarele tip tunel inchise, opereaza la temperaturi foarte inalte şi o fac mult mai eficient...

Probleme în industria zahărului

CARE ESTE SUTIRAJUL APLICAT LA EXTRACTIA IN KG LA 100 KG SFECLA DACA SE PRELUCREAZA TAITEI DE SFECLA CU 15% ZAHAR IAR CONTINUTUL DE ZAHAR AL ZEMII...

Noțiuni generale de gastronomie

NOTIUNI GENERALE IN GASTRONOMIE - Tehnologia culinara – transforma materiile prime in produse finite sau semifinite printr-o succesiune de...

Te-ar putea interesa și

Operații Unitare în Industria Alimentară

1.Introducere Prin prezentul proiect (n=11) s-a urmărit dimensionarea unui schimbător de căldură tubular. Schimbătorul este folosit pentru...

Operații unitare în industria alimentară

Transportul pneumatic al granulelor si materialului pulverulent este des utilizat datorita avantajelor tehnico-economice fata de sistemul clasic...

Operații unitare în industria alimentară

Memoriu justificativ Cantitatea de apa de pe întregul glob este imensă, dar acestea sunt compuse in majoritatea cazurilor din apa sarata, care nu...

Operații unitare în industria alimentară

Introducere Industriile alimentare fac parte din categoria industriilor de proces, respectiv sunt bazate pe procese tehnologice, în urma cărora...

Operații unitare în industria alimentară - calculul unei instalații de transport pneumatic al fluidelor bifazice gaz-solid

Cap.ITransportul pneumatic Transportul se realizeaza in plan vertical sub actiunea gravitatiei. Este un dispozitiv care nu necesita supraveghere...

Operații unitare în industria alimentară

CAPITOLUL I I. INTRODUCERE. GENERALITĂȚI. PREZENTARE Transferul termic 1. Tipuri de transfer de căldură a. Transferul căldurii prin conducție...

Operații unitare în industria alimentară

Bazele teoretice ale procesului Utilajele pentru transfer termic sunt aparate care realizează transferul termic de căldură dintre diferite medii...

Operații unitare în industria alimentară - Răcire în cascadă

1. Introducere Încă din cele mai vechi timpuri, creșterea animalelor producătoare de lapte și prelucrarea acestuia în diferite produse au fost...

Ai nevoie de altceva?