Operații unitare în industria alimentară

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 3249
Mărime: 179.25KB (arhivat)
Publicat de: Oana O.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ș.l.dr.ing Rinovetz Alexandru
Timisoara

Cuprins

  1. Capitolul I- Introducere. Generalități. Prezentare 4
  2. Capitolul II- Studiu de literatură. Studiul cunoașterii 6
  3. Capitolul III- Parte de proiectare 9
  4. Bibliografie 30

Extras din proiect

CAPITOLUL I

I. INTRODUCERE. GENERALITĂȚI. PREZENTARE

Transferul termic

1. Tipuri de transfer de căldură

a. Transferul căldurii prin conducție constă în transmisia căldurii dintr-o regiune cu temperatură mai ridicată către o regiune cu temperatură mai scăzută, în interiorul unui mediu solid, lichid sau gazos, sau între medii diferite în contact fizic direct, sub influența unei diferențe de temperatură, fără existența unei deplasări aparente a particulelor care alcătuiesc mediile respective. În construcții acest tip de transfer este întâlnit în special la corpurile solide (pereți, planșee, acoperișuri, tâmplărie etc.) și se desfășoară prin vibrația termică a rețelei cristaline și, în cazul elementelor metalice, cu ajutorul electronilor liberi (de valență).

b. Transferul termic prin convecție reprezintă procesul de transfer al căldurii prin acțiunea combinată a conducției termice, a acumulării de energie și a mișcării de amestec. Convecția este cel mai important mecanism de schimb de căldură între o suprafață solidă și un fluid, între care există contact direct și mișcare relativă. În construcții transferul convectiv are loc în special la lichide și gaze și se datorează transportului de căldură prin mișcarea moleculelor fluidelor. Fenomenul intervine la suprafața de contact a elementelor de construcții cu aerul interior sau exterior.

c. Transferul energiei termice prin radiație este procesul prin care căldura este transferată de la un corp cu temperatură ridicată la un corp cu temperatură scăzută, corpurile fiind separate în spațiu. Schimbul de căldură prin radiație se realizează de la distanță, fără contact direct între corpuri. Fenomenul are sens dublu: un corp radiază energie, dar și absoarbe energia emisă sau reflectată de corpurile înconjurătoare. Radiația termică are loc sub formă de unde electromagnetice și intervine în mod semnificativ la diferențe mari de temperatură între corpurile solide, sau între solide și fluide, cum este în cazul elementelor de încălzire din locuințe (radiatoare).

2. Confortul termic

Corpul omenesc trebuie să fie menținut continuu la o temperatură constantă, în jurul a 370 C, în care scop căldura internă a acestuia trebuie evacuată în mediul înconjurător. Datorită reacțiilor chimice din organism, se produce căldura care este preluată de sânge, de la organele interne și este transportată la suprafața pielii de unde apoi este eliminată în exterior prin:

- conducție,

- convecție - aprox. 25%

- radiație - aprox. 50%

- evaporare - la nivelul pielii (transpirație) și prin respirație

Pentru spațiile industriale, valorile parametrilor confortului termic în zona de lucru sunt reglementate de Normele de protecție a muncii, în funcție de categoria de muncă și de specificul procesului de producție, aceste valori trebuie respectate în zona de lucru, deci într-un plan situat la 1,5-2 m de la pardoseală.

3. Sisteme de încălzire specifice încălzirii spațiilor mari (suprafețe și înălțimi mari) - hale industriale de producție, depozite, etc.

Necesarul de căldură pentru încălzirea spațiilor mari nu poate fi asigurat de instalațiile de încălzire cu corpuri statice. În aceste condiții pentru încălzirea spațiilor, funcție de modul în care se transmite căldura se disting următoarele sisteme de încălzire:

- cu aer cald, în care caz încălzirea încăperii se realizează prin amestecul aerului cald introdus, cu aerul încăperii

- prin radiație cu ajutorul elementelor radiante ale instalației, cedarea de căldură prin radiație fiind preponderentă

În cazul încălzirii cu aer cald ta > tmr iar în cazul încălzirii prin radiație ta < tmr.

Încalzirea cu aer cald

Avantaje:

- încălzirea rapidă a încăperilor după punerea în funcțiune a instalației

- evitarea pericolului de înghet

- cuplarea acestui sistem cu sistemul de ventilare sau condiționare

Dezavantaje:

- transportul unor debite mari de aer cald pentru acoperirea pierderilor de căldură, datorită capacității termice scăzute a aerului

- răcirea rapidă a încăperilor după întreruperea alimentării cu aer cald

- se creează curenți de aer cu viteze mari ;

- se realizează o încălzire neuniformă a încăperii, atât în plan orizontal, dar mai ales pe înălțime ;

- ca urmare a supraîncălzirii zonei superioare a încăperii rezultă o creștere a consumului de căldură și implicit a consumului de combustibil ;

- răspândirea mirosurilor neplacute și a altor nocivități în cazul sistemelor de încălzire care utilizează, parțial sau total, aerul recirculat

- riscul apariției zgomotelor, în funcție de performanța echipamentelor

- dificultăți în reglarea termică a instalației în funcție de necesitățile energetice interioare

- pentru combaterea efectului radiant al suprafețelor reci asupra ocupanților se impune și încălzirea perimetrală cu corpuri statice.

Încălzirea prin radiație

Avantaje:

- asigură un grad de confort termic mai ridicat, întrucât temperatura suprafețelor de construcții ce delimitează încăperea este mai ridicată și mai uniform, iar temperatura aerului interior este mai scăzută cu 1-40C

- realizează în încăpere un gradiant de temperatură mai redus, uniformitate a temperaturilor în zona ocupată, se limitează stratificarea aerului pe înaltime ;

- curenții de aer dispar ; ambient mai curat prin diminuarea împrăștierii prafului anorganic, suport al florei bacteriene

- pierderile de căldură prin elementele de construcție sunt mai mici

- temperatura de confort se asigură în scurt timp de la punerea în funcțiune a instalației

- asigură posibilitatea încălzirii locale

- asigură posibilitatea încălzirii spațiilor deschise

- economii de combustibil între 30-70% față de încălzirea cu aer cald

Dezavantaje :

- în încăperile unde se impune climatizare sau în încăperile unde se produc diverse degajări de umiditate, nocivități, praf etc., care necesită ventilarea lor pe cale mecanică, combinarea instalațiilor de încălzire prin radiație cu instalații centralizate de condiționare (ventilare, purificare, dezumidificare, răcire) duce la costuri de investiție ridicate.[1]

Bibliografie

1. https://www.calorset.com/transfer-de-caldura

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Evaporare

3. https://www.qreferat.com/referate/chimie/Metoda-evaporarii-termice-si-c125.php

4. https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/circuitul-apei-water-cycle-romanian?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects

5. Morton, F. I. (1965). Potential evaporation and river basin evaporation. Journal of the Hydraulics Division, 91(6), 67-97.

6. https://elearning.masterprof.ro/lectiile/primara/lectie_02/2evaporarea_transformarea_apei_din_stare_lichid_n_stare_gazoas_sau_vapori.html

Preview document

Operații unitare în industria alimentară - Pagina 1
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 2
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 3
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 4
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 5
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 6
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 7
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 8
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 9
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 10
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 11
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 12
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 13
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 14
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 15
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 16
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 17
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 18
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 19
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 20
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 21
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 22
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 23
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 24
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 25
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 26
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 27
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 28
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 29
Operații unitare în industria alimentară - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Operatii unitare in industria alimentara.docx

Te-ar putea interesa și

Operații Unitare în Industria Alimentară

1.Introducere Prin prezentul proiect (n=11) s-a urmărit dimensionarea unui schimbător de căldură tubular. Schimbătorul este folosit pentru...

Operații unitare în industria alimentară

Transportul pneumatic al granulelor si materialului pulverulent este des utilizat datorita avantajelor tehnico-economice fata de sistemul clasic...

Operații unitare în industria alimentară

Memoriu justificativ Cantitatea de apa de pe întregul glob este imensă, dar acestea sunt compuse in majoritatea cazurilor din apa sarata, care nu...

Operații unitare în industria alimentară

Introducere Industriile alimentare fac parte din categoria industriilor de proces, respectiv sunt bazate pe procese tehnologice, în urma cărora...

Operații unitare în industria alimentară - calculul unei instalații de transport pneumatic al fluidelor bifazice gaz-solid

Cap.ITransportul pneumatic Transportul se realizeaza in plan vertical sub actiunea gravitatiei. Este un dispozitiv care nu necesita supraveghere...

Operații unitare în industria alimentară

Bazele teoretice ale procesului Utilajele pentru transfer termic sunt aparate care realizează transferul termic de căldură dintre diferite medii...

Operații unitare în industria alimentară - Răcire în cascadă

1. Introducere Încă din cele mai vechi timpuri, creșterea animalelor producătoare de lapte și prelucrarea acestuia în diferite produse au fost...

Operații unitare în industria alimentară

I. PARTEA TEORETICĂ 1. Zaharoza Zaharoza, numită și sucroză este o dizaharidă foarte răspândită în natură, întâlnindu-se în special în sfecla de...

Ai nevoie de altceva?