Termotehnică III - Suport curs

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Instalații
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 7262
Mărime: 1.56MB (arhivat)
Publicat de: Mugurel Baciu
Puncte necesare: 0
Facultatea de Constructii si Instalatii
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iasi

Cuprins

  1. Elemente de termodinamică
  2. Transferul de căldură. Modalităi de bază ale schimbului de căldură
  3. Transferul de căldură prin radiaie
  4. Proiectarea unor componente specifice instalaiilor termice si analiza adoptării unui anumit tip de instalaie într-o clădire existentă – studiu de caz
  5. Premisele modelării deterministe a proceselor termoenergetice
  6. Elemente de termodinamică:

Extras din curs

Principiul întâi al termodinamicii în sisteme închise si

deschise care au o evoluie între două stări oarecare;

Principiul al doilea al termodinamicii si interpretarea

statistică. Gazul real;

Aerul umed si procesele complexe ale aerului umed.

Modelarea componentelor din instalaiile de climatizare

si condiionarea a aerului – studiu de caz;

o Transferul de căldură. Modalităi de bază ale schimbului de

căldură:

Transferul de căldură prin conducie – concepte fundamentale

si importană. Cazuri particulare ale ecuaiei fundamentale a

conduciei;

Conducia termică unidirecională în regim termic staionar pentru

corpuri omogene si neomogene cu forme geometrice simple fără

surse interioare;

Izolaia termică – aplicaii si optimizări;

Transferul de căldură prin convecie. Metode de determinare a

coeficientului de convecie. Corelarea datelor experimentale;

Mijloace de intensificare a schimbului de căldură. Analogia între

transferul de căldură, masă si impuls;

o Transferul de căldură prin radiaie:

Radiaia ca si concept fundamental;

Legi fundamentale si schimbul de căldură prin radiaie

între două suprafee paralele;

o Proiectarea unor componente specifice instalaiilor

termice si analiza adoptării unui anumit tip de

instalaie într-o clădire existentă – studiu de caz:

Schimbătoare de căldură specifice;

Instalaii cu abur si instalaii termice cu turbine cu gaze;

Instalaii termice frigorifice;

o Premisele modelării deterministe a proceselor termoenergetice:

Ecuaiile de conservare a masei pe componeni;

Ecuaia de conservare a energiei la sisteme cu parametri

distribuii;

În domeniul termodinamicii clasice, există două principii, care trebuie subliniate:

- unul dintre principii se referă la echivalena transferului de lucru mecanic si de căldură,

ca forme posibile de interaciuni energetice;

Acest principiu este definit drept Pricipiul I al Termodinamicii, care, în formularea lui

Max Planck „nu reprezintă altceva decât principiul conservării energiei aplicat la

fenomene care implică producerea sau absorbia de căldură”.

- celălalt relevă ireversibilitatea proprie tuturor proceselor care au loc în natură;

Ireversibilitatea sau generarea entropiei este ceea ce ne împiedică să obinem cea mai

mare cantitate de energie posibilă din diferite procese si să folosim în cel mai înalt grad

energia care ne stă la dispoziie.

Acest al doilea principiu este definit drept Principiul II al Termodinamicii.

Elemente de termodinamică:

Principiul întâi al termodinamicii în sisteme închise si deschise

care au o evoluie între două stări oarecare

- sistem: cantitate de materie, zonă din spaiu, entitate;

- frontieră: suprafaa care separă cele două entităi;

- sistem închis: sistem definit printr-o frontieră impermeabilă la un debit masic;

- sistem deschis sau cu flux: sistem a cărui frontieră de definiie poate fi traversata de un

debit masic.

- proprietăi termodinamice de stare: sunt acele mărimi ale căror valori numerice nu

depind de trecutul sistemului, deoarece sistemul evoluează între două stări diferite

(temperatura, presiunea, viteza, etc.)

- proces: schimbarea unei stări, dintr-o stare iniială într-o stare finală

- traiectoria procesului reprezintă istoricul acestuia, sau succesiunea de stări prin care trece

sistemul de la starea sa iniială la cea finală

- ciclul termodinamic: proces special în care starea finală coincide cu starea iniială

Elemente de termodinamică:

Principiul întâi al termodinamicii în sisteme închise si deschise

care au o evoluie între două stări oarecare

Principiul I al termodinamicii pentru sistemele închise:

Elemente de termodinamică:

Principiul întâi al termodinamicii în sisteme închise si deschise

care au o evoluie între două stări oarecare

Principiul I al termodinamicii pentru sistemele închise:

dacă acest sistem suferă o

schimbare a stării din starea

iniială (1) în starea finală (2),

atunci principiul I al

termodinamicii stabileste:

Elemente de termodinamică:

Principiul întâi al termodinamicii în sisteme închise si deschise

care au o evoluie între două stări oarecare

Principiul I al termodinamicii pentru sistemele închise:

dacă acest sistem suferă o

schimbare a stării din starea

iniială (1) în starea finală (2),

atunci principiul I al

termodinamicii stabileste:

Elemente de termodinamică:

Principiul întâi al termodinamicii în sisteme închise si deschise

care au o evoluie între două stări oarecare

Principiul I al termodinamicii pentru sistemele închise:

o Diferena dintre intrarea netă de căldură Q1-2 si producerea netă de lucru mecanic

W1-2, reprezintă modificarea acelei proprietăi termodinamice care se numeste

energie. Atât în ecuaie cât si în figură, s-a utilizat „convenia de semn pentru motorul

termic” prin care schimbul de căldură către interiorul sistemului si lucrul mecanic

cedat în exterior sunt considerate pozitive.

o Aceasta este convenia pentru „motorul termic”, deoarece scopul unui motor termic,

ca sistem termodinamic închis, este de a efectua lucru mecanic asupra mediului său

ambiant.

o Modificarea de energie E2 – E1 depinde numai de stările finale, în timp ce

interaciunile energetice Q1-2 si W1-2 depind de stările finale si de traiectoria

parcursă de proces între stările finale.

Elemente de termodinamică:

Principiul întâi al termodinamicii în sisteme închise si deschise

care au o evoluie între două stări oarecare

Principiul I al termodinamicii pentru sistemele închise:

o Această difereniere este exprimată în ecuaia (1), unde evidenierile s-au făcut în

raport cu un conceptul de proprietate. De asemeni, pentru a pune în evidenă

diferenierile se foloseste o altă notare pentru cresterile infinitesimale de lucru

mecanic, respectiv de căldură, care apar la o modificare infinitesimală în E.

o Acesta e motivul pentru care, principiul I în cazul unui proces care are loc între două

stări aflate la o distană infinit mică una faă de cealaltă este adesea scris astfel:

o Folosind aceleasi notaii, interaciunile energetice nete, care apar în membrul stâng

al ecuaiei (1), devin:

Elemente de termodinamică:

Principiul întâi al termodinamicii în sisteme închise si deschise

care au o evoluie între două stări oarecare

Principiul I al termodinamicii pentru sistemele închise:

O alternativă la notaia specială cu „δ” este cea folosită de Truesdell si constă din

introducerea conceptului timp în descrierea procesului. În acest mod de prezentare,

starea 1 este situaia sistemului la timpul t1, starea 2 este situaia la timpul t2, iar

interaciunile energetice nete Q1-2 si W1-2 sunt integrale de timp:

- fluxul de căldură

 - puterea

principiul I al termodinamicii pentru un sistem închis pentru o entitate de timp:

Preview document

Termotehnică III - Suport curs - Pagina 1
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 2
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 3
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 4
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 5
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 6
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 7
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 8
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 9
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 10
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 11
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 12
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 13
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 14
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 15
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 16
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 17
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 18
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 19
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 20
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 21
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 22
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 23
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 24
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 25
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 26
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 27
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 28
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 29
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 30
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 31
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 32
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 33
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 34
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 35
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 36
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 37
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 38
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 39
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 40
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 41
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 42
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 43
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 44
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 45
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 46
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 47
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 48
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 49
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 50
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 51
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 52
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 53
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 54
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 55
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 56
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 57
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 58
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 59
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 60
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 61
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 62
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 63
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 64
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 65
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 66
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 67
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 68
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 69
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 70
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 71
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 72
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 73
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 74
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 75
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 76
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 77
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 78
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 79
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 80
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 81
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 82
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 83
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 84
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 85
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 86
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 87
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 88
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 89
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 90
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 91
Termotehnică III - Suport curs - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Termotehnica III - Suport curs.pdf

Alții au mai descărcat și

Acționări hidropneumatice

1. Elemente generale privind structura sistemelor hidropneumatice 1.1. Structura generală sistemelor hidropneumatice Funcția sistemului este de a...

Termoelasticitate

I. RELAȚII DIN TEORIA ELASTICITĂȚII. RELAȚIILE DUHAMELNEWMANN Relații din teoria elasticității În cazul materialelor izotrope și liniar elastice...

Instalație de preparare și distribuție a apei fierbinți

Prepararea apei fierbinti se realizeaza utilizand agent termic primar abur saturat la 18 bar, in rezervoarele si schimbatorul de caldura. Initial...

Forajul sondelor de gaze naturale

Introducere in forajul sondelor 1.1 Notiuni introductive Sondele-sunt constructii miniere de forma cilindrica caracterizate printr-o lungime...

Transportul Gâzelor

I. PREZENTAREA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE - SNTGN 1.1.CONSIDERAȚII GENERALE România dispune de zăcăminte de...

GATG

Masina este un ansamblu de corpuri dintre care unele cu miscari bine determinate, iar altele in repaus in care se transforma energia in scop util....

EIVAC

1.1CARACTERIZAREA CONFORTULUI UMAN AMBIENTAL În esenţă, proiectarea şi funcţionarea sistemelor E.I.V.AC. impune îndeplinirea unor cerinţe şi...

Ai nevoie de altceva?