Acționări hidropneumatice

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Ă
Domeniu: Instalații
Conține 10 fișiere: pptx
Pagini : 138 în total
Mărime: 12.23MB (arhivat)
Publicat de: Valer Șandor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ș.l. Dr. Daniel Vișan

Extras din curs

1. Elemente generale privind structura sistemelor hidropneumatice

1.1. Structura generală sistemelor hidropneumatice

Funcția sistemului este de a transmite energia mecanică dintr-un loc într-altul prin asamblarea funcțiilor elementelor componente și vehicularea între acestea a unui mediu hidraulic sau pneumatic, agentul purtător de energie și informație.

Dacă se are în vedere natura energiei cu care operează convertorul sistemelor hidropneumatice acestea pot fi diferențiate două grupe:

sistemele hidrostatice sau pneumostatice care au la baza funcționării energia potențială a mediului de fluid

sistemele hidrocinetice sau pneumocinetice a căror funcționare se bazează pe energia cinetică a mediului fluidic

Sistemele hidrostatice

Sistemele hidrostatice au o structură compusă din elementele convertorului, pompa hidraulică PH și hidromotorul rotativ MHR sau hidromotorul liniar MHL care compun elementele convertorului TT, aparatura de comandă și reglare ACR a valorii parametrilor hidraulici, aparatura de control pentru valoarea acelorași parametri precum și elemente auxiliare.

Pompa antrenată în mișcare de către un motor electric ME sau termic transformă efectiv cei doi parametrii caracteristici puterii mecanice primiți, np - turație și Mp - moment, în doi parametri caracteristici puterii hidraulice, Qp - debit respectiv presiune pp. Motorul hidraulic primește la rândul său, de la pompă, agentul hidraulic care este elementul purtător de energie și informație. Prin intermediul acestuia preia cei doi parametri hidraulici Qm, Pm și îi transformă în parametri mecanici nM, Mm sau v - viteză, F - forță pe care îi transmite unui element de execuție EE. Agentul hidraulic scurs din hidromotor poate fi retransmis pompei în mod direct sau prin intermediul unui rezervor Rz.

Aparatele caracteristice unui sistem hidrostatic precum și funcțiile îndeplinite de către acesta sunt grupate în:

A. Elementele convertorului

Pompele vohimice sunt generatoare de energie hidrostatică. Ele convertesc energia mecanică primită de la un motor în energie hidrostatică pe care o transferă mediului hidraulic vehiculat;

Motoarele hidrostatice rotative recepționează agentul hidraulic și reconvertesc energia hidraulică primită de la acesta în energie mecanică.. Caracterul mișcării rezultate este de rotație;

Motoarele hidrostatice liniare recepționează agentul hidraulic și reconvertesc energia hidraulică primită de la acesta în energie mecanică. Caracterul mișcării rezultate este de translație;

B. Aparatura de comandă și reglare

Distribuitoarele, direcționează agentul hidraulic pe diverse trasee, de inversare a sensului de mișcare a acestuia, de blocare a curgerii;

Supapele de presiune, reglează valorile presiunii agentului hidraulic pe diverse trasee ale sistemului;

Supapele de sens, selectează un singur sens de deplasare a agentului hidraulic pe un traseu al sistemului;

Droselele și regulatoare de debit, reglează valorile debitului agentului hidraulic pe diverse trasee ale sistemului.

Conținut arhivă zip

  • 01 CURS AHP SEN 2016-2017.pptx
  • 02 CURS AHP SEN 2016-2017.pptx
  • 03 CURS AHP SEN 2016-2017.pptx
  • 04 CURS AHP SEN 2016-2017.pptx
  • 05 CURS AHP SEN 2016-2017.pptx
  • 06 CURS AHP SEN 2016-2017.pptx
  • 07 CURS AHP SEN 2016-2017.pptx
  • 08 CURS AHP SEN 2016-2017.pptx
  • 09 CURS AHP SEN 2016-2017.pptx
  • 10 CURS AHP SEN 2016-2017.pptx

Alții au mai descărcat și

Instalații electrice de joasă tensiune

TEMA DE PROIECTARE Proiectarea instalatiei electrice de joasa tensiune la SC. GLOBAL SAFETI TEXTILES S.A. RO Tg Mures. Pentru prezentul obiectiv...

Instalații electrice

Definiţii, clasificări: Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat, formând un singur...

Termotehnică III - Suport curs

Principiul întâi al termodinamicii în sisteme închise si deschise care au o evoluie între două stări oarecare; Principiul al doilea al...

Termoelasticitate

I. RELAȚII DIN TEORIA ELASTICITĂȚII. RELAȚIILE DUHAMELNEWMANN Relații din teoria elasticității În cazul materialelor izotrope și liniar elastice...

Instalație de preparare și distribuție a apei fierbinți

Prepararea apei fierbinti se realizeaza utilizand agent termic primar abur saturat la 18 bar, in rezervoarele si schimbatorul de caldura. Initial...

Forajul sondelor de gaze naturale

Introducere in forajul sondelor 1.1 Notiuni introductive Sondele-sunt constructii miniere de forma cilindrica caracterizate printr-o lungime...

Transportul Gâzelor

I. PREZENTAREA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE - SNTGN 1.1.CONSIDERAȚII GENERALE România dispune de zăcăminte de...

GATG

Masina este un ansamblu de corpuri dintre care unele cu miscari bine determinate, iar altele in repaus in care se transforma energia in scop util....

Te-ar putea interesa și

Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic

Mecatronica este un concept japonez care datează din anii 1970 și care poate fi definit ca aplicarea electronicii și tehnologiei calculatoarelor cu...

Utilizarea sistemelor pneumatice pentru acționarea și automatizarea instalațiilor de tratament termic

Actionarea utilajelor si instalatiilor din sectoarelede prelucrare la cald, se face cu cele mai diverse motoare, folosind sursele de energie...

Proiectarea Acționărilor Electropneumatice din Componența unei Stații de Sortare Automată

INTRODUCERE Lucrarea „ Proiectarea acţionărilor electropneumatice din componenţa unei staţii de sortare automată” are ca scop prezentarea...

Schimb de Tehnologie

CAPITOLUL 1 Managementul cercetării-dezvoltării (C & D) 1.1 Inventarul tehnologiilor întreprinderilor 1.2 Estimarea potenţialului de...

Acționari hidro pneumatice

Să se proiecteze acţionarea hidraulică a robotului de tip TT din figură pentru deplasarea braţului pe direcţia axei Ox la capătul căreia se află o...

Proiectarea unei instalații hidraulice

1.1. Identificarea elementelor constructive Proiectarea sistemelor de actionare hidraulica reprezinta un proces complex a carui desfasurare...

Alegerea și exploatarea unui utilaj de spălat fructe și legume cu textură tare și semitare

Spălarea materiilor prime face parte din operațiile preliminare de curățire a materiilor prime, înainte de intrarea în procesul de fabricație sau...

Proiect MAHP

I. Schema hidraulică de acţionare I.1. Elaborarea schemei hidraulice Fig. 1.1. Schema hidraulică de acţionare I.2. Funcţionarea instalaţiei În...

Ai nevoie de altceva?