Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 22828
Mărime: 348.50KB (arhivat)
Publicat de: Beniamin Prodan
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Liviu-George Maha
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL 1. REPUBLICA MOLDOVA - DESTINAȚIE A INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE 3
 3. 1.1 Profil de țară 3
 4. 1.2 Fluxurile de investiții străine directe către economia Republicii Moldova 5
 5. 1.2.1 Evoluția investițiilor străine directe 7
 6. 1.2.2 Sursele investițiilor străine directe 10
 7. 1.2.3 Principalii investitori străini în Republica Moldova 11
 8. 1.3 Factorii care influențează climatul investițional 16
 9. 1.3.1 Calitatea guvernării 16
 10. 1.3.2 Ease of doing business 20
 11. 1.3.3 Infrastructura 23
 12. 1.3.4 Sănătatea fiscală 25
 13. 1.3.5 Piața muncii 26
 14. CAPITOLUL 2. SECTOARELE PRIORITARE ÎN ATRAGEREA INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE 28
 15. 2.1 Rolul integrării regionale a Republicii Moldova în atragerea investițiilor străine directe în sectoarele prioritare 28
 16. 2.2 Industria auto 33
 17. 2.3 Sectorul tehnologiei informaționale și comunicațiilor 36
 18. 2.4 Sectorul afacerilor 40
 19. 2.5 Industria ușoară 42
 20. CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ - IMPACTUL ZONEI ECONOMICE LIBERE BĂLȚI ASUPRA ATARGERII ISD ȘI EFECTELE PRODUSE ASUPRA CREȘTERII ECONOMICE 46
 21. 3.1 Prezentarea Zonei Economice Libere Bălți 46
 22. 3.2 Analiza comparativă a zonelor economice libere din Republica Moldova 49
 23. 3.3 Factorii care influențează atragerea ISD în Zona Economică Liberă Bălți 54
 24. 3.4 Rezultatele creării Zonei Economice Libere Bălți 60
 25. CONCLUZII 64
 26. BIBLIOGRAFIE 66

Extras din disertație

INTRODUCERE

Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor străine directe în Republica Moldova, factorii care au determinat atragerea lor, cât impactul creării zonei economice libere Bălți asupra atragerii investițiilor străine directe.

Scopul lucrării este de a demonstra importanța atragerii investițiilor străine directe în economia Republicii Moldova, fiind o țară în tranziție cu un potențial foarte mare.

Este oportun de studiat această temă deoarece există foarte puține studii făcute în domeniul atragerii investițiilor străine directe în Republica Moldova, ori studiile realizate de anumiți autori demonstrează faptul că au operat cu date aproximate sau date eronate din surse nesigure. În plus, studiul realizat asupra acestei teme îmi permite o mai bună cunoaștere a situației în acest domeniu și posibilitatea de a identifica care sunt oportunitățile Republicii Moldova în atragerea investițiilor străine directe.

În primul capitol ”Republica Moldova - destinație a investițiilor străine directe” am analizat profilul țării ca destinație a investițiilor străine directe. În primul subcapitol am prezentat indicatorii cheie care caracterizează economia Republicii Moldova. În continuare am prezentat care au fost fluxuruile de investiții străine directe orientate către economia Republicii Moldova în ultimii 5 ani și mi-am propus să analizez evoluția lor. Ulterior, mi-am propus să analizez principalele surse de proveniență a ISD, care sunt principalii investitori străini și în ce domenii se specializează. Acest lucru m-a ajutat să identific care este profilul de activitate a companiilor investitoare și de ce investițiile vin din anumite zone. În continuare, mi-am propus să analizeze factorii care influențează climatul investițional al Republicii Moldova și i-am împărțit în câteva categorii: calitatea guvernpării, ușurinșa de a face afaceri, sănătatea fiscală, stimulentele fiscale, piața muncii și infrastructura.

În al doilea capitol ”Sectoarele prioritare în atragerea investițiilor străine directe” mi-am propus să identific care sunt sectoarele economice în care se investește cel mai mult în Republica Moldova și care este motivul. Astfel, în primul subcapitol am analizat rolul integrării regionale a Republicii Moldova în atragerea investițiilor străine directe în sectoarele prioritare. Ulterior, mi-am propus să analizez primul sector prioritar de atragere a ISD și anume industria auto. Aici am prezentat care sunt principalele domenii în care investesc companiile europene cel mai mult, care sunt motivațiile care stau la baza investiției și ce efect produc acestea asupra economiei Republicii Moldova. În continuare, am analizat următorul sector prioritar și anume tehnologia informației și comunicațiilor. În acest subcapitol am prezentat principalele avantaje pe care le are Republica Moldova în comparație cu țările din zona Europei de Est, motivațiile care stau la baza investitorilor străini și efectul pe care îl are acest sector în economia Republicii Moldova. Apoi, mi-am propus să analizez sectorul afacerilor, care sunt avantajele pe care le are Republica Moldova în acest sector, de ce investitorii străini se orientează către acest sector ș ice efect produce sectorul afacerilor asupra economiei Republicii Moldova. Am încheiat al doilea capitol cu studiul ultimului sector prioritar și anume industria ușoară, care sunt ramurile industriei ușoare în care se investește cel mai mult, ce efecte produce acest sector asupra economiei Republicii Moldova și ce avantaje comparative oferă acest sector investitorilor străini.

În al treilea capitol am realizat un studiu de caz pe următoarea temă: ”Impactul zonei economice libere Bălți asupra atragerii ISD și efectele produse asupra creșterii economice”. În primul subcapitol, mi-am propus să prezint activitatea zonei economice libere Bălți și principalii investitori străini din această zonă. În continuare, am făcut o analiză comparativă a zonelor economice libere și administrative din țară și zona economică liberă Bălți, efectele pe care le crează acestea asupra economiei Republicii Moldova și importanța zonelor economice și administrative. Ulterior, mi-am propus să analizez factorii care influențează atragerea ISD în zona economică liberă Bălți, de ce investitorii străini sunt motivați să se implanteze anume în această zonă și avantajele ZEL Bălți în comparație cu celelalte zone economice li administrative libere din țară. În continuare, am considerat oportun să analizez care au fost efectele pe care li-a produs activitatea zonei economice libere Bălți asupra economiei Republicii Moldova în ultimii ani și importanța creării unei astfel de zone pentru economia Republicii Moldova ca țară de tranziție din Europa de Est.

Bibliografie

1. Driffield, N. și Love, J. H. (2007) Linking FDI motivation and host economy productivity effects: conceptual and empirical analysis, pag. 9, accesat la data de 09.04.2018

2. Dunning, J.H. (1977) Trade, Location of Economic Activity and the Multinational Enterprise: a search for an eclectic approach (London, Macmillan) , accesat la data de 10.04.2018

3. Dunning, J.H. (1993) Multinational enterprises and the global economy (Reading, MA) , accesat la data de 10.04.2018

4. Dunning, J.H. (1998) Location and the Multinational Enteprise: A Neglected Factor? (Reading, MA) , accesat la data de 11.04.2018

5. Giuci, R. și Radeke, J. Atragerea ISD în Moldova: Fapte, potențial și recomandări, GET Moldova, Echipa Economică Germană, ciclul de studii de politici, Berlin, Chișinău, aprilie 2012, pag. 1, accesat la data de 10.03.2018

6. Goldberg, L. și Kolstadt, C. (1995) Foreign Direct Investments, exchange rate variability and demand uncertainty, page 855, accesat la data de 09.04.2018

7. Horobeț, A. și Popovici, O. Investițiile străine directe: evoluția și importanța lor în România, Academia de Studii Economice din București și Consiliul Investitorilor Străini, mai 2017, pag. 2, accesat la data de 10.03.2018

8. Murafa, C. Impactul parteneriatului cu UE asupra fluxurilor de ISD către Republica Moldova, Fluxurile ISD în perioada 2009-2016, articol științific, Scrie despre Europa 2018, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pag. 2, accesat la data de 15.04.2018

9. Odainâi, D. Rolul Zonelor Economice Libere în Asigurarea Dezvoltării Regionale în Republica Moldova, Teză de doctor, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2017, accesat la data de 02.05.2018

10. Porter, M. E. (1985), Competitive Advantage: Creating and sustaining Superior Performance, Free Press, New York, accesat la data de 11.04.2018

11. Rîciu, G. Zona Economică Liberă Bălți își extinde activitatea, Bizlaw, 28 martie 2018, 14:39, accesat la data de 02.05.2018

12. Realitatea.md, (2014), 17:47, Moldova ocupă locul ȘASE în lume după viteza de acces la internet, disponibil la: http://www.realitatea.md/moldova-ocupa-locul-sase-in-lume-dupa-viteza-de-acces-la-internet_10748.html, accesat la data de 20.04.2018

13. *** Banca Națională a Moldovei, Raport anual 2016, disponibil la: https://www.bnm.md/ro/content/raport-anual-2016, accesat la data de 20.04.2018

14. *** Biroul Național de Statistică Republica Moldova, Câștigul salarial mediu lunar pe raioane/regiuni, disponibil la: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__SAL010__serii%20anuale/SAL010400reg.px/table/tableViewLayout1/?rxid=e2e04677-11f6-48e1-b909-90012422ad38, accesat la data de 03.06.2018

15. *** Biroul Național de Statistică, (2018), Republica Moldova, statistica salarizării, disponibil la: http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=452&, accesat la data de 21.03.2018

16. *** Biroul Național de Statistică, câștigul salarial mediu lunar, disponibil la: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__SAL010__serii%20anuale/SAL010400reg.px/table/tableViewLayout1/?rxid=e2e04677-11f6-48e1-b909-90012422ad38, accesat la data de 08.06.2018

17. *** Biroul Național de Statistică, Forța de muncă, Populația activă, trimestrul I, 2018, disponibil la: http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=107&=, accesat la data de 15.03.2018

18. *** Biroul Național de Statistică, rata șomajului, disponibil la: http://www.statistica.md/search.php?go=1&l=ro&q=rata+%C8%99omajului, accesat la data de 07.06.2018

19. *** Eurostat, EU foreign direct investment flows, 2015, disponibil la: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170718-1, accesat la data de 23.03.2018

20. *** EUROSTAT, ISD europene, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_direct_investment_-_stocks#cite_note-1, accesat la data de 11.05.2018

...

Preview document

Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 1
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 2
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 3
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 4
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 5
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 6
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 7
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 8
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 9
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 10
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 11
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 12
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 13
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 14
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 15
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 16
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 17
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 18
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 19
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 20
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 21
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 22
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 23
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 24
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 25
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 26
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 27
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 28
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 29
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 30
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 31
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 32
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 33
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 34
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 35
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 36
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 37
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 38
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 39
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 40
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 41
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 42
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 43
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 44
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 45
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 46
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 47
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 48
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 49
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 50
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 51
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 52
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 53
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 54
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 55
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 56
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 57
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 58
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 59
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 60
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 61
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 62
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 63
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 64
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 65
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 66
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 67
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 68
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 69
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 70
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 71
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 72
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 73
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 74
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 75
Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Investitii straine directe in Republica Moldova - Studiu de caz.docx

Alții au mai descărcat și

Perspectivele privind evoluția investițiilor străine pe piața serviciilor din România

Capitolul 1. Caracteristicile pieţei mondiale a serviciilor Piaţa serviciilor este alături de piaţa bunurilor unul dintre cele mai importante...

Investiții străine directe în România

CAP. I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Investitia reprezinta, in sens larg, sacrificial unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Rolul investițiilor în Republica Moldova

INTRODUCERE Investiţiile joacă un rol important în economia unei ţări, ele reprezentînd suportul material al dezvoltării economico-sociale a unei...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz - modificarea strategiilor de transnaționalizare a întreprinderii la începutul secolului al XXI-lea

INTRODUCERE Tema prezentei teze de licenţă este: Modificarea strategiilor de transnaţionalizare a întreprinderii la începutul secolului al...

Investiții în IMM

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare este determinată de nevoia dezvoltării sectoruluiîntreprinderilor micului business din...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Evoluția Fluxurilor de ISD în Țările din Europa Centrală Europa de Sud - Est și CSI

INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ASPECTE GENERALE Investiţia străină directă constă în plasarea de fonduri într-un obiectiv economic care...

Politica produsului turistic

INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I : POLITICA PRODUSULUI TURISTIC - ASPECTE TEORETICE 7 §1. CE PRESUPUNE POLITICA PRODUSUL TURISTIC 7 §2. CLASIFICARE ŞI...

Finanțarea și Creditarea Internațională

CAPITOLUL 1 Strategii in realizarea investitiilor internationale 1.1 Obiectivele investitiei internationale Evoluţiile şi tendinţele ce se...

Transportatorii Turistici Aerieni

Cap.1. Scurt istoric Spre deosebire de calea ferată, care s-a dezvoltat sub presiunea nevoilor industriei, transportul aerian şi-a făcut apariţia...

Contabilizarea Investițiilor Financiare

CAPITOLUL I. PREMIZE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII INVESTITIILOR FINANCIARE 1.1. Noţiuni privind investiţiile şi clasificarea acestora...

Ai nevoie de altceva?