Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 10059
Mărime: 67.24KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. I: TRANZITIVITATEA VERBELOR 5
 2. 1.1 Definiții 5
 3. 1.2. Caracteristici ale tranzitivității forte 6
 4. II: COMPLEMENTUL DIRECT 10
 5. 2. Trăsături 11
 6. 2.1. Trăsăturile semantice 11
 7. 2.2. Particularitățiile sintactice 12
 8. 3. Clasa de substituție 13
 9. 3.1 Realizările poziției sintactice în nominal 13
 10. 3.1.1. Nominalul în acuzativ 13
 11. 3.1.1.1. Poziția sintactică a complementului direct 14
 12. 3.1.1.2. Poziția complementului direct se constitue și prin substitute 17
 13. 3.1.2 Complementul direct dublu exprimat 17
 14. 3.1.2.1. Dublarea complementului direct este obligatorie 18
 15. 3.1.2.2. Dubla exprimare nu poate fi valabilă 19
 16. 3.1.2.3. Dubla exprimare este facultativă în atunci când poziția complementului direct 19
 17. 3.1.3 Realizările nonnominale, corespondente funcțional-sintactic ale nominalului 20
 18. 3.1.3.1. Forme verbale nepersonale 20
 19. 3.1.4. Realizările neprototipice 22
 20. 3.1.4.1 O excepție reală 22
 21. 3.1.4.2 Anumite grupuri nominale în poziția complement direct au structuri atipice 23
 22. 3.2 Realizările poziției sintactice în grupul interjecțional 23
 23. 3.2.1. Acuzativul neprepozițional 23
 24. 3.2.2. Substitutele 23
 25. 4. Topica și punctuația 23
 26. 4.1. Este prezent numai în antepunere 24
 27. 4.2. Apare doar în postpunere 24
 28. 5. Emfatizarea complementului direct 24
 29. III: PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ COMPLETIVĂ DIRECTĂ 25
 30. 3.1. Elemente determinate 25
 31. 3.2. Întrebări 26
 32. 3.3. Elemente introductive 26
 33. 3.4. Reluarea sau anticiparea completivei directe 27
 34. 3.5. Contragerea 27
 35. 3.6. Topica si punctuația 27
 36. 3.7. Confuzii cu alte propoziții subordonate 28
 37. IV. CONCLUZII 30
 38. V. BIBLIOGRAFIE 33
 39. RÉSUMÉ 35

Extras din disertație

I: TRANZITIVITATEA VERBELOR

1.1 Definiții

Conform GALR sunt transitive, verbele care cer sintactic și semantic poziția Cd, „acoperită” (saturată) sau „neacoperită” (nesaturată) în context, poziție care în mod curent se realizează prin atașarea directă (neprepozițională) a unui nominal substantival cu formă de N-Ac, dacă acest nominal nu este subiect (deci nu se acordă cu verbul) și nu este NP (deci nu este dependent de Subiect).’’

Prin condiționarile introduse se elimină din clasa tranzitivelor verbe ca: a cădea, a veni, a interveni, a se întâmpla, a există, a apărea.

Ștefan Găitănaru susține că: „o definiție adecvată a tranzitivității este, prin urmare: proprietatea sintactică a verbelor de a avea un complement direct și, facultativ, un complement indirect.” Verbele care se construiesc cu prepoziția pe se includ în clasa tranzitivelor, numai cu condiția că acest grup prepozițional alcătuit cu prepoziția pe este înlocuibil printr-un clitic pronominal cu formă de acuzativ (Ajut pe Maria).

În Gramatica practică a limbii române se afirmă că:, verbele tranzitive pot primi numai un singur complement direct a ști, a abserva, a auzi etc., dar unele verbe pot primi concomitent, două complemente directe. Aceste verbe care pot avea două complemente directe se numesc verbe dublu tranzitive și sunt în număr de 10: a ruga, a întreba, a sfătui, a învăța, a povățui, a anunța, a asculta, a trece, a traversa, a examina.’’

GLR afirmă că:, în afara verbelor inacuzative (ergative) cu tranzitivitate sintactică marcată prin atașarea directă a unui obiect neprepozițional există grade diferite de tranzitivitate, distingându-se o tranzitivitate sinctactică forte și o tranzitivitate sintactică slabă. Gradele de tranzitivitate se precizează în funcție de un alt set de trăsături, a căror satisfacere (integrală sau parțială)/nesatisfacere care permite delimitarea subclaselor de verbe tranzitive cu tranzitivitate forte vs cu tranzitivitate slabă (distingându-se două grade de tranzitivitate slabă).’’

1.2. Caracteristici ale tranzitivității forte

În unele situații în limba română, unde exista clitice pronominale de pronume personal și de pronume reflexiv, cu forme proprii de acuzativ și de dativ și unde se găsește fenomenul complementului direct printr-un clitic pronominal în acuzativ.

Caracteristicile tranzitivității forte sunt:

A. opțiunea de îmbinare a verbului cu o formă de clitic pronominal în acuzativ;

Această caracteristică este înțeleasă independent, nefiind obligatoriu relevantă datorită numeroaselor apariții clitice pronominale nonsintactice de acuzativ, clitice care nu ocupă o poziție sintactică deși au formă de acuzativ.

Sunt cuprinse aici toate situațiile de clitic reflexiv obligatoriu cu formă de acuzativ (a se gudura, a se mândri, a se comporta, a se aștepta (la ceva), a se preta, a se sinchisi, a se văita), de asemenea și situațiile de clitic personal în acuzativ cu valoare neutră (a o tuli, a o șterge, a o lua razna, a o lua la stânga, a o da in străchini, a o lua la sănătoasa, a o lua de bună).

B. varianta dublării verbului prin forma de clitic, formă care reia sau anticipă complementul;

Această caracteristică subordonează trasătura de mai sus, enunțată, deoarece dublarea nu este posibilă decât în condițiile admiterii unui clitic pronominal. Astfel, clasa verbelor cu tranzitivitate forte se limitează la verbele care ilustrează succesiv, caracteristicile b și c. Prin urmare, se includ în tranzitivitatea forte următoarele verbe: a verifica, a citi, a lăuda, a restitui, care acceptă atât dublarea (Revista am citit-o, Pe el îl laud, Cartea am restituit-o, Portofoliul l-am verificat) cât și pasivitatea (Revista este citită, El este lăudat, Cartea a fost restituită, Portofoliul a fost verificat)

C. admiterea pasivizării.

Gradul de tranzitivitate scade dacă verbul în ciuda faptului că se combină direct cu un nominal, altul decât numele predicativ sau subiectul, ilustreaza numai una din caracteristicile de tranzitivitate și diminuează și mai mult, pană la limita inferioară dacă niciuna dintre caracteristici de tranzitivitate nu este posibilă.

Există două etape de tranzitivitate slabă. Prima etapă de tranzitivitate slabă include verbele care, deși acceptă dublarea, nu admit pasivizarea. Neadmiterea pasivizării apare ca reflex al unei constrângeri sintactico-semantice a verbelor, caracterizate uneori de nonagentivitate și anume neacceptarea Agentului în structura lor actanțială.

Bibliografie

1. Avram Mioara, Gramatica pentru toți, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Humanitas, București, 1998;

2. Boatcă, Silvestru;, Marcel; Mardare, Mircea, Gramatica limbii române, București, Editura Cartea Școlii, 1995.

3. Coteanu Ion, Gramatica de bază a limbii române, Editura A lbatros, București, 1982.

4. Dobridor-Constantinescu Gheorghe, Gramatica limbii române, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2001;

5. Găitănaru Ștefan, Contexte diagnostice ale parților de vorbire, Structuri, Editura Juventus, Pitești, 1995:

6. Goga, Mircea, Limba română. Morfologie, Sintaxă. Ghid de analiză, Cluj-Napoca, Editura Dacia, ediția a II-a, 1998;

7. GALR, II, II, Valeria, Guțu Romalo (Coordonator), G. L. V., I Cuvântul, II Enunțul, București, Editura Academiei, 2005

8. GLR, I., II, Enunțul, Alexandru Graur, Mioara Avram, L.Vasiliu (Coordonatori), G l v, Editura Academiei Române, București, 2005;

9. Graur Alexandru, Gramatica azi, Editura Republicii Socialiste România, București, 1973;

10. Graur, Al., Tendințe actuale ale limbii române, Editura Științifică, București, 1968

11. Iliescu Ada, Fonetică deconspirată, Editura Rotomat, Craiova, 2004.

12. Iliescu Ada, Gramatica practică a limbii române, Editura Corint, Ediția a II-a, Revizuită, 2008;

13. Ionescu Cristina, Cerkez, Matei, Exerciții de gramatică a limbii române, Editura Coresi, București, 1992

14. Irimia Dumitru, Structura gramaticală a limbii române, Sintaxa, Editura Junimea, Iași, 1983

15. Iordan Iorgu, Robu Vladimir, Limba română contemporană, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978;

16. Manoliu Manea, Sistematica substitutelor din limba română contemporană standard, Editura Academiei Române, București, 1968.

17. Nicolescu, A., Probleme de sintaxă a propoziției, Editura Științifică, București. 1970.

18. Pană Dindelegan, Gabriela, Admiterea în facultate. Teste de limba română, București, Editura Humanitas, București, 2000.

19. Pop Gheorghe, Morfologia limbii române. Structuri și sistem, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj- Napoca, 1998

20. Pop Gheoeghe, Sintaxa limbii române, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj- Napoca, 1999

21. Popescu Ștefania, Gramatica practică a limbii române, Ediția a XIII-a, Editura Exigent, București, 2006

22. Rădulescu Marin, Sintaxa limbii române, Dificultăți și tehnici de lucru, Editura Vlasie, 1995;

23. Șerban Vasile, Sintaxa limbii române, curs-practic, Ediția a doua, Revizuită și completată, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978;

24. Trandafir, Gh. D., Probleme controversate de gramatică a limbii române actuale, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1982;

25. Vlad Valeriu, Fișe de analize gramaticale structurale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.

26. http://ro.wikipedia.org/wiki/Complement_direct

27. http://ro.scribd.com/doc/2034852/complementul#scribd

Preview document

Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 1
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 2
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 3
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 4
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 5
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 6
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 7
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 8
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 9
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 10
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 11
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 12
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 13
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 14
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 15
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 16
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 17
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 18
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 19
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 20
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 21
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 22
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 23
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 24
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 25
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 26
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 27
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 28
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 29
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 30
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 31
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 32
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 33
Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Complementul direct si propozitia subordonata completiva directa.docx

Alții au mai descărcat și

Primele Gramatici ale Limbii Române

Introducere ,,Căutând să stabileşti norme cu orice preţ, poţi greşi, adică poţi da impresia că ai greşit, atunci când norma respectivă nu...

Ion Luca Caragiale

INTRODUCERE Caragiale este unul dintre acei scriitori, meniti sa starneasca neistovite comentarii, dupa unghiurile neasteptate de perspectiva, pe...

Proiect de lecție - predicatul

Data:11.05.2011 Profesor: Clasa: a VII-a Aria curriculara: Limba si comunicare Obiectul: Limba si literatura română Unitatea de invatare:...

Modalități de optimizare a relațiilor interpersonale din clasele de elevi

nevoia de afiliere, de altul, nevoia de participare, nevoia de protecție, de securitate. Grupul - clasă se perpetuează de- a lungul câtorva ani de...

Proiect de lecție - Sobieski și românii, de Costache Negruzzi - Momentele subiectului

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Biertan Profesor: Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Limba și literatura română...

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Adverbul - Clasa lexico-gramaticală eterogenă

Gramatica limbii române, ediţia a II-a (2005), semnalează că orice descriere gramaticală presupune stabilirea unui cadru în alcătuirea căruia o...

Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1. Preliminarii 1.1. În sintaxă, orice şir de constituenţi reprezentând un enunţ sau numai părţi componente ale...

Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu

ARGUMENT Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a...

Ortografia

Cap. I GRAMATICA LIMBII ROMÂNE – CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII LEXICOLOGIA Lexicologia este disciplina lingvistică care se ocupă cu studiul...

Metodica Predării Propoziției în Ciclul Gimnazial

Structura semnificativa a enuntului La constituirea enuntului ca structura semnificativa participa atât unitatile lexicale care îl compun, cât...

Predicatul

CAPITOLUL I INTRODUCERE În anul 1951, când în planurile de învatamânt ale facultatilor filologice s-a introdus disciplina Limba româna...

Complementul Direct și Subordonata Completivă Directă

Capitolul I: Complementul direct şi tranzitivitatea 1.1 Complementul direct Complementul direct este definit ca fiind partea secundară de...

Conjuncția

A. Dupa aspect 1. Simple: but, if, and. 2. Compuse: however, unless, otherwise. 3. De legatura: as…as, both…and, either…or, neither…nor,...

Ai nevoie de altceva?