Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava

Disertație
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 22155
Mărime: 267.79KB (arhivat)
Publicat de: Robertina Busuioc
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. ing. Carmen Teodosiu
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI” DIN IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1. Stadiul actual al implementării sistemelor de management de mediu în Europa şi în România
 3. 1.1. Legislaţia specifică
 4. 1.2. Exemple de implementare
 5. 1.3. Probleme în implementare
 6. CAPITOLUL 2. Descrierea organizaţiei în care se realizează implementarea SMM
 7. 2.1. Generalităţi, poziţia pe piaţă, relaţiile cu furnizorii şi clienţii, alte sisteme de management implementate
 8. 2.2. Procesul tehnologic
 9. CAPITOLUL 3. Aspecte specifice privind implementarea SMM în organizaţie
 10. 3.1. Politica de mediu
 11. 3.2. Aspecte legislative
 12. 3.3. Analiza iniţială de mediu
 13. 3.4. Obiective şi ţinte. Programul de management de mediu
 14. 3.5. Plan de urgenţă/ măsuri specifice
 15. 3.6. Programe de conştientizare/ formare
 16. CAPITOLUL 4. Concluzii
 17. Bibliografie

Extras din disertație

INTRODUCERE

Problemele legate de mediul înconjurător au ajuns din inconştienţa unora să afecteze întreaga umanitate. De aceea una din provocările majore ale vremurilor de astăzi este legată de contracararea eficace a efectelor nocive produse până acum, dar mai ales de prevenirea posibilităţii ca natura să fie afectată pe viitor. Gestionarea/managementul eficace al aspectelor de mediu are loc într-un cadru din ce în ce mai complex (legislativ, economic, uman), unde aşteptările clienţilor şi ale publicului larg sunt numeroase şi diverse: produse/servicii ecologice, cu risc de contaminare scăzut, investiţii minime cu randamente sporite faţă de poluare şamd (http://www.aeroquality.ro/mediu-iso-14001.html).

În ultimii ani aspectele de mediu au avut o importanţă mărită, în special cele privind dezvoltarea durabilă. Dacă din punct de vedere economic produsele se doresc a fi superioare calitativ, din punct de vedere al protecţiei mediului se urmăreşte ca procesele de producţie să nu afecteze mediul. Altfel spus, se impune ca tehnologiile de producţie să fie ecologice, iar produsele - “curate” (“green products”).

Problemele globale ale omenirii sunt în strânsă legătură cu problemele de mediu, iar stabilirea limitelor ecologice între care se poate desfăşura activitatea economică şi elaborarea de reglementări naţionale şi internaţionale în acest sens, au căpătat o importanţă deosebită mai ales în ultimele două decenii. Principala mutaţie care trebuie să se producă în mentalitatea oamenilor de azi este aceea de substituire a interesului economic imediat, noţiunii de interes de păstrare a patrimoniului generaţiilor viitoare (Teodosiu, 2004).

Organizaţiile sunt preocupate din ce în ce mai mult să atinga şi să demonstreze performanţele de mediu, controlând propriile activităţi, produse sau servicii asupra mediului. Aceste aspecte se inscriu în contextul legislaţiei din ce în ce mai stricte, al dezvoltării politicilor economice şi a altor măsuri destinate să încurajeze protecţia mediului, a creşterii preocupării întreprinderilor privind problemele legate de mediu, inclusiv dezvoltarea durabilă (http://www.scritube.com/management/GENERALITATI-PRIVIND-SISTEMUL-1420823.php).

Dezvoltarea durabilă presupune ca societatea să satisfacă cererea de consum a membrilor ei prin creşterea potenţialului productiv, dar şi prin crearea unor condiţii echitabile de acces la resursele naturale pentru toţi membrii societăţii. Legea protecţiei mediului 137/1995,2000 defineşte conceptul de dezvoltare durabilă ca fiind dezvoltarea ce corespunde necesităţilor prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a le satisface pe ale lor. Cu alte cuvinte, o dezvoltare durabilă este o dezvoltare economică fără epuizarea resurselor, depăşind limita de suportabilitate şi regenerare a ecosistemelor.

Cerinţele minime pentru asigurarea unei dezvoltări durabile sunt:

- Redimensionarea creşterii economice;

- Eliminarea sărăciei;

- Controlul creşterii demografice;

- Conservarea şi sporirea resurselor naturale;

- Controlul riscurilor;

- Participarea formelor de guvernare la luarea deciziilor privind protecţia mediului;

- Coroborarea deciziilor privind mediul şi dezvoltarea pe plan naţional cu cele de pe plan internaţional.

Respectând principiul dezvoltării durabile se asigură o dezvoltare economică, ecologică şi socială într-un echilibru perfect şi permanent, fapt care, dacă nu este realizat duce la ieşirea din starea de echilibru producându-se perturbări asupra mediului, declin economic, perturbări sociale.

Strategiile de management integrat al mediului şi dezvoltare durabilă prezintă aspecte comune în abordarea protecţiei mediului. Astfel, sistemele complexe de management integrat (mediu, calitate, securitate, energie) asigură cadrul pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor unităţilor industriale, incluzând calitatea produselor şi prevenirea şi reducerea poluării factorilor de mediu.

Modul practic de realizare a dezvoltării durabile constă în reducerea emisiilor corelată cu aplicarea sistemelor de management integrat al producţiei. Managementul integrat al mediului are ca obiectiv abordarea într-un context global a relaţiilor unităţilor economice cu mediul, având ca finalitate reducerea efectelor negative ale activităţilor umane asupra mediului şi includerea cerinţelor de protecţie a mediului în toate sectoarele specifice activităţii economice. Sistemele de management de mediu vizează şi protecţia produsului, a consumatorului şi a personalului implicat în fabricaţie.

Implementarea unui sistem de management de mediu reprezintă doar una dintre posibilităţile de a asigura durabilitatea unei activităţi economice, însă există şi alte concepte care pot fi aplicate în corelare cu sistemele de management de mediu, şi anume:

- Proiectarea produselor pentru mediu, considerând evaluarea ciclului de viaţă a acestora;

- Contabilizarea costurilor de mediu;

- Sisteme complexe de management integrat (mediu-calitate, mediu-energie, securitate-mediu);

- Ecomarcarea produselor.

Conform ISO 14001: “Un sistem de management de mediu este o componentă a sistemului general de management ce include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, revizuirea şi menţinerea politicii de mediu” (Teodosiu, 2005).

În numeroase ţări implementarea sistemelor de management de mediu, deşi o acţiune voluntară, a reuşit să convingă, nu numai prin beneficiile financiare obţinute (identificarea zonelor ce pot aduce economii, mărirea eficienţei producţiei, găsirea de noi pieţe), dar şi prin creşterea credibilităţii în obţinerea de credite bancare, în atragerea investitorilor şi a beneficiarilor.

Adoptarea si implementarea intr-un mod sistematic a unui ansamblu de tehnici pentru managementul de mediu in conformitate cu standardele ISO 14000 pot contribui la obtinerea unor rezultate optime în beneficiul întreprinderii. Deja la sfârşitul anului 2000 în 76 de state din lume erau certificate / înregistrate după ISO 14001, conform ISO World 13368 societăţi.

Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice şi umane astfel încât mediul să fie protejat şi îmbunătăţit. El caută să protejeze bunurile ecologice valoroase, să managerieze zonele locale pe cea mai potrivită cale şi să dezvolte relaţiile între populaţie şi mediul natural. Astăzi obiectivele managementului mediului sunt asigurarea principiilor fundamentale ale dezvoltării durabile care caută să pună în locul economiilor mediul pentru acesţia şi generaţiile viitoare.

Preview document

Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 1
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 2
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 3
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 4
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 5
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 6
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 7
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 8
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 9
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 10
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 11
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 12
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 13
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 14
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 15
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 16
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 17
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 18
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 19
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 20
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 21
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 22
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 23
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 24
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 25
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 26
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 27
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 28
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 29
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 30
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 31
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 32
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 33
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 34
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 35
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 36
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 37
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 38
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 39
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 40
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 41
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 42
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 43
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 44
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 45
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 46
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 47
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 48
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 49
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 50
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 51
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 52
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 53
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 54
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 55
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 56
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 57
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 58
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 59
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 60
Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Implementarea unui Sistem de Management de Mediu la SC Termica SA Suceava.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Relațiilor cu Clienții la SC Somaco SA

Motivaţia alegerii temei Este greu de multe ori să ne explicăm nouă înşine de ce facem anumite lucruri şi nu altele, de ce adoptăm anumite...

Managementul relației produs-mediu. Studiu de caz la SC Distrigaz Nord SA Sucursala Bacău

INTRODUCERE MOTTO: " Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului, aceste noţiuni fiind atât...

Management organizațional și performanță ecologică - SC Iasitex SA Iași

Etapa I: Prezentarea organizaţiei 1.1. Denumirea organizaţiei, misiunea organizaţiei SC IASITEX SA Iasi – este specializată în producerea şi...

Ingineria și Managementul Mediului

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1.Descrierea organizatiei (profil de...

Abordări economice în protecția mediului

CAPITOLUL I: Generalitati OMV Petrom S.A. (BVB: SNP ) este cea mai importantă companie românească care exploateaza resurse dovedite de petrol si...

Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei - SC Activ Trust SRL

Etapa I.Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu(SMM) Profilul de activitate include: - fabricarea de...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Implementarea unui Sistem de Management de Mediu

Sistemul de management Integrat al firmei “MUNPLAST SA ” Activitatea de porductie se desfasoara in patru centre de afaceri si profit. Producem...

Te-ar putea interesa și

Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta

1.1. Caracteristicile generale COMUNA POJORATA Asezare geografica: Comuna Pojorâta este o localitate în județul Suceava, Bucovina,...

Ai nevoie de altceva?