Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 20769
Mărime: 1.91MB (arhivat)
Publicat de: Razvan R.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neacsa Adrian

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL 1-MANAGEMENTUL CALITĂȚII: ASPECTE FUNDAMENTALE ÎN ORGANIZAȚIA MODERNĂ 7
 3. 1.1. Managementul calității: definiții și funcții 7
 4. 1.2. Importanța familiei de standarde ISO 9000 în contextul actual 18
 5. 1.3. ISO 9000: principiile managementului calității 21
 6. 1.4. Sistemul de management al calității: cerințe și documentație 25
 7. CAPITOLUL 2-ABORDAREA BAZATĂ PE CALITATE ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI: STUDIU DE CAZ LA UNILEVER S.A. 33
 8. 2.1. Unilever S.A. - prezentare generală 33
 9. 2.2. Caracteristici de calitate ale ofertei de mărfuri a UNILEVER S.A. 37
 10. 2.3. Sistemul de management al calității în cadrul UNILEVER S.A. 44
 11. CAPITOLUL 3-APLICAREA PRINCIPIILOR ISO 9000 ÎN CADRUL UNILEVER S.A. 53
 12. 3.1. Analiza și modul de aplicare a principiilor managementului calității în cadrul UNILEVER S.A. 53
 13. 3.2. Principiul îmbunătățirii continue a produselor în cadrul UNILEVER S.A. 58
 14. 3.3. Oportunități privind îmbunătățirea calității în cadrul UNILEVER S.A. 62
 15. 3.4. Provocări, acțiuni și metode corective și de prevenire a neconformității produselor în cadrul UNILEVER S.A. 66
 16. CONCLUZII 73
 17. BIBLIOGRAFIE 76

Extras din disertație

INTRODUCERE

Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 reprezintă un pas important pentru asigurarea competitivității întreprinderii sau instituției.

Prima parte a lucrării profilează aspectele teorietice și cunoștințele aprofundate de-a lungul timpului în domeniul Managementului Calității, precum și în definirea și implementarea acestuia prin intermediul standardelor de calitate ISO 9000.

Al doilea capitol evidențiază cunoștințe despre produsele alimentare, întrucât alimentația omului, influența acesteia asupra stării de sănătate a individului, multiplele riscuri pe care le incumbă factorii tehnologici și de mediu, constituie preocupări actuale ale tuturor domeniilor de activitate destinate să satisfacă cerințe majore ale consumatorilor potențiali.

Cunoașterea valorii nutritive a produselor alimentare prezintă o mare importanță deoarece alimentele, care constituie una din principalele legături ale omului cu mediul, oferă substanțele nutritive necesare furnizării energiei, dar și menținerii unor constante fiziologice normale.

În epoca contemporană, marea diversitate de alimente disponibile, compoziția chimică a acestora, riscurile de îmbolnăvire prin intermediul alimentelor ingerate determina o revizuire a concepției despre alimente, accentuarea caracterului rațional, al alimentației.

Rapiditatea transformărilor produse în sistemul de producție, perturbările provocate asupra comportamentului uman individual și social au determinat stabilirea unei misiuni clare pentru Unilever, ca element de mediere între sfera nevoilor și oportunitățile oferite de dezvoltarea sistemului productiv - ca mijloace de satisfacere a nevoilor.

Consumatorul actual este din ce în ce mai dispus să renunțe la stocări riscante de produse alimentare puțin prelucrate, vândute în stare neambalată sau precar ambalată, preferând produse cât mai înalt prelucrate, de mic gramaj, cât mai stabile și cât mai convingător garantate. În acest sens, strategia Unilever în ceea ce privește industria alimentară trebuie să vizeze accesul cât mai larg al populației la o gamă sortimentală mare de produse prelucrate, fapt care determină un raport judicios între grupele de alimente și clasele calitative, reducerea masei pe o unitate de produs preambalat vandabil, echilibrarea și creșterea valorii nutritive a alimentelor, o stabilitate cât mai înaltă a produselor puse în circulație, printr-o garantare a calității și inocuității la nivelul exigențelor moderne impuse de protecția consumatorului.

În ultimul capitol este prezentat modul de aplicare a principiilor Managementului Calității în cadrul Unilever South Central Europe cu scopul îmbunătățirii continue a calității produselor și serviciilor oferite precum și provocări, acțiuni și metode corective și de prevenire a neconformității produselor.

În concepția Unilever, calitatea unor produse este dată și de capacitatea acestora de a răspunde nevoilor consumatorilor. Pentru un produs alimentar, valoarea nutritivă constituie criteriul major în aprecierea calității. Astfel, calitatea mărfurilor alimentare, privită drept grad de satisfacere a unei necesități de consum de către un corespondent material fabricat în acest scop, este expusă atât exigențelor ridicate de metabolizarea fără risc a substanțelor nutritive existente, cât și exigențelor de ordin senzorial sau tehnic conform principiilor și standardelor în vigoare.

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL CALITĂȚII: ASPECTE FUNDAMENTALE ÎN ORGANIZAȚIA MODERNĂ

1.1. Managementul calității: definiții și funcții

La începutul istoriei sale, ca realizator de bunuri, omul producea pentru nevoile sale și era preocupat de asigurarea tuturor caracteristicilor calitative, posibile în condițiile acelei perioade, pentru a obține satisfacții cât mai mari prin utilizarea bunurilor sale; aceasta era însă o preocupare individuală și instinctuală pentru calitate.

‘’Din cele mai vechi timpuri calitatea, asa cum este privită și înțeleasă astăzi, a existat și a însoțit oamenii evoluând odată cu evoluția lor.’’ (Sitnikov, 2014)

Treptat, odată cu creșterea productivității muncii și a posibilităților de a realiza un volum de bunuri mai mare decât cel necesar consumului individual, începe schimbul de bunuri și de aici luarea în considerare a unor cerințe calitative venite din afară, de la alte persoane.

Pentru a participa la schimb, trebuiau realizate bunuri utile altora, iar pentru a obține un câștig cât mai mare, bunuri care să fie apreciate foarte bine de cumpărători.

Apariția meșteșugarilor și apoi, a breslelor, a dus la intensificarea preocupărilor pentru realizarea unor produse și servicii conforme cu anumite cerințe, impuse în primul rând de producători pentru a-și asigura o anumită supremație pe piață. (V. Antonescu, 1993)

Așadar, calitatea își are rădăcinile adânc implantate în istorie. Încă din anul 2150 î.e.n. Codul lui Hammurabi conținea reglementări privind calitatea în domeniul construcțiilor de locuințe (art. 229) “dacă un constructor construiește o casă pentru un om și munca sa nu este rezistentă și casa se prăbușește și ucide pe proprietar, acel constructor va fi condamnat la moarte”.

Bibliografie

1. Banu, C., Vasu, C., Dima, D., ș.a. Folosirea aditivilor în industria alimentară, București, Editura Tehnică, 1983.

2. Ciocodeică, M. Managementul calității și protecția consumatorilor. București: ASE București, (vol.I, 1997).

3. Ciurea, S., Drăgulănescu. N., ”Manualul calității totale”, Ed. Economică, București, 1995. (n.d.).

4. Dima, D., Pamfilie, R., Procopie, R., Mărfurile alimentare în comerțul internațional, București, Editura Economica, 2001.

5. Diaconescu, I., Merceologie alimentară. București: Editura Eficient, 1998.

6. Diaconescu, I., Funcțiile produsului alimentar în "Elemente de teoria și strategia calității mărfurilor", București, Editura ASE, (vol. II,1991)

7. Dumitru D., Rodica, P., Roxana P., Carmen, P., Merceologia și expertiza mărfurilor alimentare de export-import, Editura ASE, București, 2004.

8. Dumitru D., Ion D., Rodica P., Roxana P., Magdalena B., Carmen P., Dorin P., Lelia C., Fundamentele științei mărfurilor. Mărfuri alimentare, Editura ASE, București, 2005.

9. Feigenbaum A.V., Total Quality Control. McGraw Hill, New York, (ed. a III-a), 1991.

10. Frățilă R. A., Bazele tehnologiei și merceologiei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000.

11. Ilieș L., Managementul Calitatii Totale, Cluj-Napoca, Dacia, 2003.

12. Kirchbach Fr., Un outil essentiel pour les études de marché: les statisques du commerce exterior, în Forum du commerce international, sept. 1991.

13. adaptare după Negro G., Organizzare la qualità nei servizi: un modello per l’eccellenza nelle imprese e negli enti di servizi, Edizione Il Sole Libri 24 ore, Milano, 1994, p. 53. (n.d.).

14. Oprean C., Kifor C.V., Managementul calității, Editura Universității „LucianBlaga”, Sibiu, 2002, pp. 62-70.

15. Olaru M., Managementul calității, București, Editura Economică, 2000.

16. Petrescu V. C., Expertiza merceologică, Editura ASE București, 2000.

17. Pop Cecilia, Managementul calității de la concept la implementare. Ed. Tipo Moldova Iasi, 2009.

18. Pop Cecilia, Management și dezvoltare, Iași, Ed. Tipo Moldova, 2007.

19. Roman I. Controlul calității produselor, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1988.

20. Russu C., ș.a.,”Progres tehnic - eforturi, efecte, eficiență”, Ed. Politică, București, 1984.

21. Sârbu R. Expertiză merceologică, Editura Oscar Print, București, 2000.

22. Virginia C., Anca A., Sanda V., Progres tehnic. Calitate. Standardizare, Editura ASE, București, 2001.

23. Virginia C., Anca A., Sanda V., Progres tehnic. Calitate. Standardizare, Editura ASE, București, 2001.

24. V. Antonescu, Managemenetul Calității totale, Bucuresti, OID-ICM, 1993.

(Resurse internet)

25. https://www.unilever.ro/about/ [accesat in data de 10.12.2019]

26. https://www.unileverfoodsolutions.ro/catalog-de-produse.html [accesat in data de 03.01.2019]

27. Paul P., Achim S., (2015), Mediul de business joacă un rol esențial în a schimba lumea, disponibil on-line la : https://www.unilever.ro/news/press-releases/2015/Mediul-business-rol-esential-schimba-lumea.html [ accesat in data de: 15.02.2020]

28. Date interne obținute de la compania Unilever, Ploiești ( 2015-2020).

Preview document

Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 1
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 2
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 3
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 4
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 5
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 6
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 7
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 8
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 9
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 10
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 11
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 12
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 13
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 14
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 15
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 16
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 17
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 18
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 19
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 20
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 21
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 22
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 23
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 24
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 25
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 26
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 27
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 28
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 29
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 30
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 31
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 32
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 33
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 34
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 35
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 36
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 37
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 38
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 39
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 40
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 41
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 42
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 43
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 44
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 45
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 46
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 47
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 48
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 49
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 50
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 51
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 52
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 53
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 54
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 55
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 56
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 57
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 58
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 59
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 60
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 61
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 62
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 63
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 64
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 65
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 66
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 67
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 68
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 69
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 70
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 71
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 72
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 73
Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Implementarea unui sistem de managementul calitatii dupa seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA.docx

Alții au mai descărcat și

Implementarea Sistemului Integrat de Management - Calitate - Mediu în Domeniul Produselor Electrocasnice

1.1. Generalitati Prin credibilitatea si recunoasterea internationala pe care le confera, implementarea si certificarea unui sistem al calitatii...

Managamentul calității

Introducere Calitatea poate fi definita ca un ansamblu de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu, care ii confera acestuia...

Analiza sistemului de management al calității aplicat în SC Automobile Dacia SA

Capitolul 1 – Probleme de baza ale calitatii produselor 1.1 Calitatea - Notiune concreta, complexa, dinamica Pentru multă lume, şi mai ales...

Rețete de succes și erori în negociere

Introducere Negocierea este un talent, un har înnascut, dar și o abilitate dobândită prin experiență și învățare. Specialiștii spun că negocierea...

Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european

INTRODUCERE Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenței umane încă din antichitate. Epoca modernă a reprezentat explozia...

Leadershipul în comportamentul organizațional

INTRODUCERE Leadershipul în zilele noastre este din ce în ce mai asociat cu conceptul de lucru în echipă, înțelegerea cu alte persoane, inspirație...

Managementul calității la SC Arctic SA

Introducere Prima parte a lucrării a fost elaborată cu scopul de a prezenta principalele standarde internaționale ce fac referire la tema...

Tipuri de personalități manageriale

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Concepte de bază ale managementului Trăim într-o lume in permanentă evoluție. Fie că lucrăm în domeniul bancar , fie...

Ai nevoie de altceva?