Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 23330
Mărime: 368.04KB (arhivat)
Publicat de: Livia R.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Maria Enescu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova, Craiova

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAP.1 CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND COMUNICĂREA . . 4
 3. 1.1Conținutul și principiile comunicării .. 4
 4. 1.1.1 Tipologia comunicării .. ..9
 5. 1.1.2 Comunicarea în cadrul grupului .. 11
 6. 1.2 Comunicarea verbală ... .. ..13
 7. 1.2.1 Parametri limbajului verbal ... .. 15
 8. 1.3 Comunicarea non-verbală . .. .. ... 16
 9. 1.4 Comunicarea scrisă .. . .. . 19
 10. CAP.2 TIPOLOGIA ȘI PARADIGMELE COMUNICĂRII ÎN
 11. MANAGEMENTUL EUROPEAN ..20
 12. 2.1 Strategia de comunicare decizională . .. 20
 13. 2.1.1 Modele de comunicare decizionale . . .. .21
 14. 2.1.2 Abordarea comparativă a strategiilor de comunicare .. . ...21
 15. 2.2 Metode si tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării ... .24
 16. 2.2.1 Reguli de bază privind comunicarea eficientă .. ..25
 17. 2.2.2 Ascultarea activă ... ..26
 18. 2.2.3 Ședința .. ..27
 19. 2.3 Comunicarea externă . ... .. .. .. 31
 20. 2.3.1 Dimensiunile comunicării . ... . . .31
 21. 2.3.2 Calitățile generale și particulare ale stilului . ..33
 22. 2.3.3 Forme de comunicare externă . .. .34
 23. 2.3.4 Comunicarea și corespondența comercială între parteneri externi .. .. .34
 24. 2.3.5 Comunicarea interculturală .. .. ... ..36
 25. CONCLUZII . . .. .39
 26. BIBLIOGRAFIE . . . 41

Extras din licență

INTRODUCERE

Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenței umane încă din

antichitate.

Epoca modernă a reprezentat explozia dezvoltării comunicării sub toate aspectele ei.

Progresul tehnico-științific a favorizat apariția telefonului, a trenului, a automobilului,

intensificând comunicarea nu atât între indivizi cât mai cu seamă între comunități; de

asemenea, a determinat creerea de noi sisteme și modalități de comunicare.

Comunicarea este o activitate complexă care implică stăpânirea „artei conversației”,

capacitatea de a negocia și de a convinge, de a-i învăța pe alții. Pentru a obține rezultate bune

în oricare din aceste activități, este esențial să înțelegi ce înseamnă comunicarea și să-ți

dezvolți acele calități absolut necesare unei bune și eficiente comunicări.

De multe ori se dovedește că este mai important modul cum comunici decât ce

comunici, fie că îți exprimi dorința de a primi ceva, fie că îți manifești dezaprobarea față de

ceva anume. Pentru a comunica eficient trebuie ca mesajul tău să fie interpretat corect de către

persoana căreia îi este destinat.

Comunicarea face lucrurile să meargă. Activitățile manageriale implică în mod

obișnuit fie solicitarea sau furnizarea de informații, fie influențarea celor din jur pentru ca

aceștia să înțeleagă ce se așteaptă de la ei.

Oamenii comunică pentru că au nevoie unii de alții. Nu toți recunosc sau

conștientizează că au această nevoie; unii chiar neagă existența ei și acest lucru duce la

izolare, la retragerea în propria singurătate.

Calea cea mai sigură însă spre o viață frumoasă, spre fericirea în plan personal sau

profesional, rămâne comunicarea; ea te ajută să le spui celor de lângă tine ce simți, ce-ți

dorești și ce nu-ți place, evitând acumularea frustrărilor prin comoditatea, frica sau

incapacitatea de a exprima liber, dar cu bun simț și eleganță, ceea ce gândești.

Oricare ar fi poziția de pe care comunici, esențial rămâne modul în care te faci înțeles:

pe termen scurt, dintr-o poziție puternică, de șef, de coordonator, e ușor să-ți impui regulile.

Acestea însă nu vor rezista decât atâta timp cât puterea este de partea ta.

Pe termen lung, comunicarea presupune să-i asculți pe ceilalți, să înțelegi ce vor, ce-și

doresc și cum pot să ajungă la rezultatul dorit; mesajul pe care-l transmiți trebuie să fie în

conformitate cu așteptările acestora. E adevărat că nu-i poți mulțumi pe toți la un moment dat

însă poți merge pe principiul „majoritatea este aceea care decide” și măcar știi că i-ai

dezamăgit pe foarte puțini.

Studiul comunicării ne poate ajuta să depășim barierele izolării și neimplicării prin

cunoașterea unor teorii, concepte și tehnici ale persuasivității, manipulării, competențelor de

comunicare, ameliorarea imaginii proprii, dezvoltarea abilităților de negociator, mediator,

orator, agent comercial, de vânzări sau de relații publice, purtător de cuvânt, manager de

marketing, coordonator, moderator, etc.

Comunicarea umană se răsfrânge asupra tuturor activităților desfășurate în economie și

societate, legitățile ei guvernând comportamentele în orice domeniu în care acționează

oamenii.

Această lucrare analizează natura și principalele particularități ale comunicării și

încearcă să prezinte care sunt cele mai importante modalități de transmitere a mesajelor astfel

încât cei care le recepționează să înțeleagă sensul exact al acestora.

În primul capitol al lucrării sunt prezentate câteva noțiuni fundamentale ale

comunicării și sunt evidențiate principalele canale de comunicare pe care trebuie să le avem în

vedere în realizarea unui sistem de comunicare eficient.

Al doilea capitol este dedicat strategiilor de comunicare. Se analizează distinct tipurile

de strategii de comunicare: narativă, implicativă, decizională. Tot aici este prezentat rolul și

dimensiunea comunicării externe în afaceri, precum și complexității problemei comunicării

interculturale; surprinderii comportamentelor și obiceiurilor unor diferite culturi, relevante

pentru comunicarea în afaceri.

Baza documentară a lucrării este vastă, cuprinzând cărți de referință din literatura de

specialitate română și străină.

Bibliografia are rolul nu numai de a indica sursa folosită la redactarea lucrării ci și de

a invita cititorul să contribuie la îmbunătățirea acestei lucrări.

CAPITOLUL 1

CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND COMUNICAREA

1.1. Conținutul și principiile comunicării

Comunicarea poate fi definită ca “procesul prin care o persoană (sau un grup)

transmite un conținut conceptual (o atitudine, o stare emoțională, o dorință etc.) unei alte

persoane sau unui alt grup”1. Paul Watzlawick considera comunicarea ca fiind “conditio sine

qua non a vieții omenești și a ordinii sociale”2.

De la autor la autor, părerile diferă, însă, așa încât unii văd în comunicare, ca act în

sine, o premisă necesară pentru funcționarea oricărui sistem social. Aceștia arată că termenul

de “comunicatio” nu se referă doar la comunicare ci și la comunitate, care la rândul ei

înseamnă organizare, implicând obligatoriu comunicarea între indivizii care o alcătuiesc.3

Putem spune despre comunicare că reprezintă arta transmiterii informațiilor, ideilor și

atitudinilor de la o persoană la alta, trecerea unei informații de la un emițător la un receptor,

talentul de a face cunoscut, a da de știre, a informa, a înștiința, a spune. Ea reprezintă

ansamblul proceselor fizice și psihologice prin care se efectuează o operație în relație cu una

sau mai multe persoane în vederea obținerii unor anumite obiective.

Procesul comunicării presupune: un transmițător (emițător, vorbitor), care trimite un

mesaj unui destinatar (receptor, ascultător), mesajul raportându-se la un context. Mesajul e

constituit din elementele unui cod care trebuie să fie comun celor doi parteneri aflați în

contact.

Trebuie să fim atenți la distincția dintre cod și mesaj, căci nu sunt același lucru -

primul este abstract, are un număr redus de semne și poate fi verbal sau scris, în timp ce al

doilea este concret, nuanțat și mai bogat.

De asemenea, codul verbal dispune de vorbire, mimică, gestică, privire, iar cel scris

numai de punctuație și de unele categorii gramaticale. Supremația mesajului în raport cu

codul este evidentă, una dintre principalele tendințe ale comunicării fiind o cât mai bună

adecvare a codului la mesaj.

Comunicarea poate să apară sub mai multe forme, spre exemplu, ca mesaj scris

(scrisoare, raport), mesaj oral (dialog) sau echipament de comunicație (mass-media). Trebuie

să fim foarte atenți atunci când ne referim la comunicare, deoarece nu orice mesaj sau schimb

de mesaje înseamnă a comunica. Este nevoie ca interlocutorii (emițător și receptor), indiferent

de numărul lor, să asculte și să înțeleagă cât mai corect și mai exact mesajele transmise.

Comunicarea reprezintă o caracteristică fundamentală a ființei umane și exprimă

universalul, spre deosebire de comunicație, care se referă la instrumentele, la tehnicile și

tehnologiile ce înlesnesc și amplifică procesul de comunicare între indivizi și între

colectivități, conferindu-le, în anumite cazuri, un caracter de masă.

Deși ne raportăm la comunicarea în planul domeniilor manageriale, de afaceri, tot de

la valențele profund umane ale comunicării trebuie să pornim: ea aparține prin excelență

oamenilor, ființelor inteligente, care-și pot învinge propriile inhibiții, carențele de exprimare,

complexele acumulate, deficiențele native de interacțiune cu ceilalți.

Pot face asta prin educație, toleranță cu ceilalți, capacitate de integrare, efort propriu

de adaptare, limbaj, gesturi și mimică. Uneori e mai greu să te convingi pe tine decât pe

ceilalți; dacă ai reușit asta poți spune că ai făcut deja primul pas spre comunicare.

Bibliografie

1. Ardrey R., - The Territorial Imperative, Antheum, New York, 1966;

2. Baddeley A., - Memoria umană - Editura Teora, București, 1999

3. Becker G.S., - Comportamentul uman - o abordare economică,

București, Editura All, 1998;

4. Bosche M., - Le Management interculturel, Nathan, Paris, 1997;

5. Cohen D., - Limbajul trupului în relațiile de cuplu, București,

Editura Polimark, 1997;

6. Dawkins R., - The Selfish Gene, Oxford, Oxford University Press,

1989;

7. de Peretti A., Legrand J.A., - Tehnici de comunicare, Editura Polirom, Iași, 2001;

Jean Boniface J.,

8. Drăgan I., - Paradigme ale comunicării de masă, București, Casa de

Editură și Presă „Șansa" S.R.L.,1996;

9. Enescu M., Enescu M., - Comunicare și negociere în afaceri, Ed.

Universitaria, 2011

10. Freeman R. E., - Strategic management. A stakeholder approach,

Boston, Harvard, 1984;

11. Gondrand F., - L'Information dans les entreprises et les organisations,

Les editions d'organisation, Paris, 1981;

12. Gouran D., Wiethoff W.E., - Mastering Communication, 2"'1 Ed., Allyn and Bacon,

Doegler J.A., Boston, 1994;

13. Guptara, P., - Searching the Organization for the Cross-Cultural

Operators, international Management 41, nr.8 ( august

1986);

14. Hall T.E., - The Hidden Dimension, Garden City, Double Day,

New York, 1990;

15. Lechner U., Schmid, B.F., - Communities and media - towards a reconstruction of

communities on media, prezentata la cea de-a 33-a

Conferința Internațională din Hawaii asupra Științelor

Sistemice, 1999;

16. Popa I., Filip R., - Management internațional, Editura Economică, 1999;

17. Malița M., - Teoria și practica negocierilor, București, Editura

Politică, 1972;

18. McCaffrey J.A., - When Two Cultures Collide: Doing Business

Hafher C.R., Overseas, Training and Development Journal, 39, nr. 10

(octombrie 1985), pp. 27-29.

19. Niță M.A., - Comunicarea în afaceri-suport de curs - SNSPA,

facultatea de Relații Publice”David Ogilvy”;

20. Ricks D.A., - Big Business Blunders, Homewood, Dow Jones-Irwin,

Illinois, 1983, p. 66.

21. Schubert P., - Virtuelle Transaktionsgemeinschqften im Electronic

Commerce: Management, Marketing und Soziale

Umwelt. Lohmar - Koln: Eul, 1999;

22. Prutianu S., - Comuniacare și negociere în afaceri, Iași , Editura

Polirom, 1998;

23. Sebenius J.K., - The Hidden Challenge of Cross-Border Negotiations,

Harvard Business Review, March, 2002, Vol. 80, No. 3.

24. Shames G., - Training for the Multicultural Workplace, Cornell

Quarterly 26,nr.4, 1986;

42

25. Skapinker M., - Why Speaking English Is No Longer Enough,

International Management, 41, nr. 11 (noiembrie 1986),

p. 40;

26. Stallard J., Smith R.E., - Business Communication: A Strategic Approach,

Price S.F., Homewood, Illinois, pp. 47-60

27. Stanton N., - Comunicarea, Societatea Științâ & Tehnică SA,

București, 1995;

28. Van Cuijenburg J.J., - Știința comunicării, Editura Humanitas, București,

Scholten N., Noomen G.W., 1998.

Preview document

Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 1
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 2
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 3
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 4
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 5
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 6
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 7
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 8
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 9
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 10
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 11
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 12
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 13
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 14
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 15
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 16
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 17
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 18
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 19
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 20
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 21
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 22
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 23
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 24
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 25
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 26
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 27
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 28
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 29
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 30
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 31
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 32
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 33
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 34
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 35
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 36
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 37
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 38
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 39
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 40
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 41
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 42
Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Tipologia si paradigmele comunicarii in managementul european.pdf

Alții au mai descărcat și

Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA

INTRODUCERE Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 reprezintă un pas important pentru asigurarea...

Rețete de succes și erori în negociere

Introducere Negocierea este un talent, un har înnascut, dar și o abilitate dobândită prin experiență și învățare. Specialiștii spun că negocierea...

Leadershipul în comportamentul organizațional

INTRODUCERE Leadershipul în zilele noastre este din ce în ce mai asociat cu conceptul de lucru în echipă, înțelegerea cu alte persoane, inspirație...

Tipuri de personalități manageriale

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Concepte de bază ale managementului Trăim într-o lume in permanentă evoluție. Fie că lucrăm în domeniul bancar , fie...

Munca de echipă

INTRODUCERE De-a lungul timpului oamenii au încercat să interacționeze și să coopereze eficient pentru obținerea unei vieți cât mai bune și pentru...

Managementul Inovării - Zara

Capitolul 1: Generalități Creativitate și inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei și inovarea ca o transpunere a ideilor în...

Managementul Comunicării

Introducere Comunicarea în mod general cât și comunicarea managerială în mod deosebit, este o caracteristică fundamentală a existenței fiind...

Particularități antreprenoriale determinate de gen

INTRODUCERE Lucrarea prezentă își propune să analizeze comparativ particularitățile antreprenoriale determinate de gen în cadrul IMM-urilor din...

Ai nevoie de altceva?