Managementul Comunicării

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 34556
Mărime: 218.72KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 9

Extras din licență

Introducere

Comunicarea în mod general cât și comunicarea managerială în mod deosebit, este o caracteristică fundamentală a existenței fiind socotită ca o dimensiune esențială, atât în viața profesională cât și cea personală.

Nici un fel de activitate din rutina zilnică, activitate pe care o trăim fiecare dintre noi cotidian, de la simplele schimburi și amabilități și până la diversele și elaboratele activități ale societăților, organizațiilor, nu poate fi elaborată în exteriorul unui proces al comunicării.

Comunicarea constituie o condiție nu numai pentru funcționarea oricărei societății, ci chiar a stabiliri celor mai esențiale relații interumane. Toate funcțiile manageriale sunt concepute prin intermediul comunicării, ca un proces de înțelegere între oameni cu ajutorul transferului de informație.

Atențiaa acordată procesului de comunicare managerială în societățile europene se datorează faptului că, aceasta constituie un instrument de conducere cu ajutorul căruia managerul de tip european își poate exercita funcțiile specifice și atribuțiile: antrenare, previziune, coordonare, organizare, control și evaluare.

Pornind de la semnificația acordată comunicării manageriale în intreprinderile europene, se poate considera această temă ca fiind una reprezentativă, datorită implicațiilor profunde ce le are, în atingerea performanțelor și scopurilor în cadrul unei societăți. În cadrul intern al societăților, problema comunicării manageriale, este deseori privită și poate pe bună dreptate, cauza tuturor relelor și a disfuncțiilor societății. În domeniul comunicării, managerul este supus în diverse situații de a evalua perosonalul și evenimentele și de a găsi soluții eficiente și într-un mod rapid. Pentru aceasta managerul trebuie să aibă la dispoziție o serie de aptitudini și abilități comunicaționale care, mânuite cu îndemânare vor conduce la rezolvarea benefică a evenimentelor.

Efectul comunicării manageriale asupra caracterelor și psihicului subordonaților este mod evident, sub aspectele în care, fiecare angajat are convingerea că aduce un aport important succesului societății, fiind atrași de un scop și care are sentimentul ca fac parte dintr-o instituție de succes. Motivațiile și atitudinile oamenilor care lucrează într-o instituție, au la bază necesitatea ca ei să se simtă informați, implicați, și pregătiți să iau parte la deciziile care în mod direct îî afectează. Cu cât sarcinile sunt complexe, cu atât nevoia de integrare și coordonare este mai mare sistemul de comunicare managerială al unei instituții este un sistem cheie pentru eleborarea acestei integrări și coordonări.

În contextul acestor idei generale, cu privire la condițiile unei comunicări adecvate într-o instituție europeană, am elaborat lucrarea de față cu aplicație la Telekom, pornindu-se de la premiza că, relațiile de comunicare și cele relaționare, în condițiile temporale și spațiale, pot fi înțelese crespunzător în baza unei fundamentări de ordin teoretic și practic realiste.

În cercetarea fenomenului analizat ipotezele care au reprezentat punctul de plecare în realizarea cercetărilor au fost următoarele:

- comunicarea reprezintă un element și o resursă capitală în desfășurarea activității instituției;

- în vederea asigurării unei conduceri eficace în instituția de tip european este esențială existența unei comunicări manageriale corespunzătoare la toate nivelurile;

- comunicarea managerială oglindește posibilitățile de imbunătățire a performanțelor atât individuale cât și a intregii organizații;

- comunicarea contribuie la instaurarea relațiilor eficiente și corecte, de înțelegere și acceptare reciprocă între șefi și subordonați, colegi și persoane din interiorul instituției.

În elaborarea acestor ipoteze am ținut cont de modificările majore care marchează în această perioadă institușia de tip european, iar prin maniera de abordare s-a urmărit, în final, conceperea unor răspunsuri pertinente la problemele majore care privesc eficiența și eficacitatea unei comunicări manageriale de nivel european în cadrul firmei Telekom ca instituție reprezentativă ca dimensiune și pondere în economia românească nou integrată în comunitatea europeană.

Scopul urmărit cu aceată lucrăre este acela de a pune în evidențā toate elementele comunicării în procesul de management, de a identifica problemele de comunicare din cadrul Telekom prin intermediul cercetării sistemului său managerial pentru a evidenția o posibilitate de îmbunătățire a procesului de comunicare în cadrul acestei societăți.

Obictivele acestei teze sunt următoarele:

- identificarea rolului pe care îl are activitatea de comunicare în ansamblul activităților elaborate în cadrul unei societăți, o activitate de comunicare adecvată fiind necesară în îndeplinirea tuturor funcțiilor manageriale (planificare, comandă, organizare, coordonare și control);

- scoaterea în evidență a importanței pe care o acordă managerii activității de comunicare și spașiul pe care îl ocupă comunicarea în activitatea managerilor;

- prezintă regulile de bază de care trebuie să se țină cont în vederea pentru existența unei comunicări adecvate în cadrul unei instituții;

- prezentarea caracteristicilor fiecarui mod de comunicare managerială ce se poate manifesta în cadrul unei instituții, componentele procesului de comunicare, stadiile la care poate avea loc comunicarea precum și caracteristicile stilurilor de comunicare managerială;

- scoaterea în evidență a aspectelor principale legate de etica în comunicarea managerială;

- prezentarea obiectului de activitate, structura organizatorică și managerială existentă în cadrul fimei Telekom, precum și tipul de comunicare caracteristic structurii organizatorice prezentate;

- prezentarea aspectelor principale ale comunicării ce trebuie avute cu scopul pentru a se implementa cu succes a schimbării de orice natură în cadrul unei organizații cu referire la Telekom;

- identificarea punctelor slabe de comunicare existente în cadrul fimei Telekom, probleme ce se află în strânsă legătură cu sistemul informațional existent în organizație.

Bibliografie

Bougnoux, D., Introducere în stiințele comunicării, Traducere de Violeta Vintilescu, Editura Polirom, Iași, 2000

Craia, S., Teoria comunicării, Editura Fundatiei „Româia de Mâine”, București, 2000

Conferențiar Toma, G., Coordonator, Tehnici de comunicare, Editura Artprint, București, 1999

Codoban, A. Imperiul comunicării, Corp, imagine și relaționare, Editura Idea Design&Print, Cluj, 2011

Cuilenburg, J.J., Scholten, O. și Noomen, G.W., Știința comunicării, București, Humanitas, 1998

Dinu, M., Comunicarea-repere fundamentale, Editura Științifică, București, 1997

Dobrescu, E. Comunicarea managerială. Metodologie și eficiență, Editura WoltersKluwer, București, 2010

Drucker, P., Management strategic, Editura Teora, București, 2001

Hofstede, Geert, Hofstede, Geert Jan, Monkov, Michael. Culturi și organizații. Softul mental, Editura Humanitas, București, 2012

Hințea C., Țiclău T. , Jenei G., Management și leadership în sectorul public. O analiză comparativă a conceptelor, Revista Transilvană de Științe Administrative 2 (26)/2010

Iacob Dumitru, Cismaru Diana Maria, Introducere în teoria organizațiilor, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, București 2009

Mc Quail, D., Comunicarea, Editura Institutul European, București, 1999

Mc Quail, D., Windhal, S., Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, traducere de Alina Borgaoanu și Paul Dobrescu, Editura Facultății de Comunicare și Relații Publice, David Ogilvy, SNSPA 2001.

Miege, B., Societatea cucerită de comunicare, Editura Polirom, Iași, 2000

Muscalu, E.(coord.), Mihăescu, L., Todericiu, R., Șerban, A., Management: Elemente fundamentale, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2014

Nicolaescu, O., Verboncu, I., Management, editia a III-a revizuita, Editura Economica, Bucuresti, 1991.

Nicolaescu, O., Verboncu, I., Management, Editura Economică, București, 1996

Petrescu, I., Management, Editura Expert, București, 1996

Petrescu, I., Management social, Editura Expert, București, 2004

Petrescu, I. (coordonator), Dumitrașcu, D., Contribuții la conturarea unui model românesc de management, Editura Academiei, București, 2014

Popescu, D., Conducerea afacerilor, Editura Scripta, București, 1988

Prutianu, S., Manual de comunicare și negociere în afaceri. Comunicarea, Editura Polirom, Iași, 2000

Ruckle, H., Limbajul corpului pentru manageri, Editura Tehnica, București, 2000

Stanton, N., Comunicarea, Editura Societatea de Știință și Tehnică, București, 1995

Ștefănescu, C., Managementul afacerilor, Editura Fundației „România de Mâine”, București, 2008

Dragomir, Ștefănescu, C., Marketingul în centrul performanței manageriale, în managementul pe baza centrelor de performanță, coord. Ion Petrescu, Editura Expert, București, 2003

Preview document

Managementul Comunicării - Pagina 1
Managementul Comunicării - Pagina 2
Managementul Comunicării - Pagina 3
Managementul Comunicării - Pagina 4
Managementul Comunicării - Pagina 5
Managementul Comunicării - Pagina 6
Managementul Comunicării - Pagina 7
Managementul Comunicării - Pagina 8
Managementul Comunicării - Pagina 9
Managementul Comunicării - Pagina 10
Managementul Comunicării - Pagina 11
Managementul Comunicării - Pagina 12
Managementul Comunicării - Pagina 13
Managementul Comunicării - Pagina 14
Managementul Comunicării - Pagina 15
Managementul Comunicării - Pagina 16
Managementul Comunicării - Pagina 17
Managementul Comunicării - Pagina 18
Managementul Comunicării - Pagina 19
Managementul Comunicării - Pagina 20
Managementul Comunicării - Pagina 21
Managementul Comunicării - Pagina 22
Managementul Comunicării - Pagina 23
Managementul Comunicării - Pagina 24
Managementul Comunicării - Pagina 25
Managementul Comunicării - Pagina 26
Managementul Comunicării - Pagina 27
Managementul Comunicării - Pagina 28
Managementul Comunicării - Pagina 29
Managementul Comunicării - Pagina 30
Managementul Comunicării - Pagina 31
Managementul Comunicării - Pagina 32
Managementul Comunicării - Pagina 33
Managementul Comunicării - Pagina 34
Managementul Comunicării - Pagina 35
Managementul Comunicării - Pagina 36
Managementul Comunicării - Pagina 37
Managementul Comunicării - Pagina 38
Managementul Comunicării - Pagina 39
Managementul Comunicării - Pagina 40
Managementul Comunicării - Pagina 41
Managementul Comunicării - Pagina 42
Managementul Comunicării - Pagina 43
Managementul Comunicării - Pagina 44
Managementul Comunicării - Pagina 45
Managementul Comunicării - Pagina 46
Managementul Comunicării - Pagina 47
Managementul Comunicării - Pagina 48
Managementul Comunicării - Pagina 49
Managementul Comunicării - Pagina 50
Managementul Comunicării - Pagina 51
Managementul Comunicării - Pagina 52
Managementul Comunicării - Pagina 53
Managementul Comunicării - Pagina 54
Managementul Comunicării - Pagina 55
Managementul Comunicării - Pagina 56
Managementul Comunicării - Pagina 57
Managementul Comunicării - Pagina 58
Managementul Comunicării - Pagina 59
Managementul Comunicării - Pagina 60
Managementul Comunicării - Pagina 61
Managementul Comunicării - Pagina 62
Managementul Comunicării - Pagina 63
Managementul Comunicării - Pagina 64
Managementul Comunicării - Pagina 65
Managementul Comunicării - Pagina 66
Managementul Comunicării - Pagina 67
Managementul Comunicării - Pagina 68
Managementul Comunicării - Pagina 69
Managementul Comunicării - Pagina 70
Managementul Comunicării - Pagina 71
Managementul Comunicării - Pagina 72
Managementul Comunicării - Pagina 73
Managementul Comunicării - Pagina 74
Managementul Comunicării - Pagina 75
Managementul Comunicării - Pagina 76
Managementul Comunicării - Pagina 77
Managementul Comunicării - Pagina 78
Managementul Comunicării - Pagina 79
Managementul Comunicării - Pagina 80
Managementul Comunicării - Pagina 81
Managementul Comunicării - Pagina 82
Managementul Comunicării - Pagina 83
Managementul Comunicării - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Managementul Comunicarii.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Managementului riscului

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și...

Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 - Studiu de caz la Unilever SA

INTRODUCERE Implementarea unui sistem de managementul calității după seria de standarde ISO 9000 reprezintă un pas important pentru asigurarea...

Organizarea structurală a SC Viomar SRL

I N T R O D U C E R E Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, aceasta a trebuit să-şi adapteze legislaţia şi politica economică la...

Rețete de succes și erori în negociere

Introducere Negocierea este un talent, un har înnascut, dar și o abilitate dobândită prin experiență și învățare. Specialiștii spun că negocierea...

Managementul calității

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1.1. Sistemul de management al calităţii 1.1.1. Aspecte generale Noţiunea de...

Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. Înainte ca să învățăm să-l recunoaștem și să evităm urmările lui, deseori se...

Tipologia și paradigmele comunicării în managementul european

INTRODUCERE Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenței umane încă din antichitate. Epoca modernă a reprezentat explozia...

Te-ar putea interesa și

Managementul comunicării în poliție ca organizație

™. CONSIDERATII INTRODUCTIVE ASUPRA ACTIVITATII MANAGERIALE De-alungul anilor, datorita intensificarii si dezvoltarii relatiilor, economice,...

Managementul Serviciilor Publice

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 1. Subiectii în raporturile din administratia publica Raporturile din administratia publica sunt reglementate de...

Managementul proiectelor de mediu în admiministrația publică municipală

1. INTRODUCERE Daca am privii in istoria omenirii si am face o scurta analiza am putea considera ca ridicarea piramidelor egiptene sau...

Analiza SWOT a managementului comunicării la Dacia Group Renault

Analiza managementul comunicării la întreprinderea de automobile Dacia Dacia, marca în jurul careia s-a creat si dezvoltat industria de automobile...

Managementul Comunicării în Organizația Militară

Comunicarea manageriala in organizatia militara „A conduce oameni înseamnă să-i cunoşti şi să ştii să comunici cu ei” Napoleon Comunicarea...

Managementul comunicării în clasa de elevi

Formele comunicării în clasele de elevi Comunicarea, desemnând actul cunoașterii prin vehicularea cuvintelor, poate reprezenta un nivel de...

Managementul Comunicării

1. Comunicarea – concepte generale. "În sensul cel mai larg, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată când un sistem, respectiv o sursă...

Aspecte privind îngrijirile medicale acordate de personalul mediu medical - managementul comunicării cu pacientul

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu vom apela la un medic,sau vom trece pragul unui spital pentru a beneficia...

Ai nevoie de altceva?