Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor

Disertație
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: docx, ppt
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 21362
Mărime: 5.96MB (arhivat)
Publicat de: Voicu Cazacu
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. ing. Ion Pirna
Proiect de disertatie prezentat in februarie 2011 in cadrul facultatii ISB. Contine documentul Word si prezentarea PowerPoint. UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI FACULTATEA INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Cuprins

 1. Capitolul I. Introducere 4
 2. 1.1 Scopul lucrării de disertație 4
 3. 1.2 Poluarea mediului prin deşeuri și principii de valorificare 6
 4. Capitolul 2. Legislaţia Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor 10
 5. 2.1 Direcţii şi reglementări ale CCE 10
 6. 2.1.2 Legislaţia privind gestionarea deşeurilor în Europa şi în UE 10
 7. 2.2 Scopurile şi directivele specifice domeniului 15
 8. 2.3 Dezvoltarea sistemelor de gestionare a deşeurilor în spaţiul Uniunii Europene 20
 9. Capitolul 3. Situaţia gestionării deşeurilor în România 25
 10. 3.1 Cadru legislativ al sistemului de gestionare a deşeurilor 25
 11. 3.2 Procedura de aprobare şi monitorizare 29
 12. 3.3 Clasificarea deşeurilor 33
 13. 3.4 Baza de date pentru planificarea gestiunii deşeurilor 34
 14. 3.5 Evitarea producerii deşeurilor 37
 15. Capitolul 4. Valorificarea deşeurilor 41
 16. 4.1 Tratarea şi evacuarea deşeurilor reziduale 42
 17. 4.2 Valorificarea termică a deşeurilor 45
 18. 4.3 Colectarea şi transportul 48
 19. Capitolul 5. Abordarea ecologică a gestionării deşeurilor 52
 20. Capitolul 6. Aprecierea nivelului de implementare în România 56
 21. Capitolul 7. Concluzii 60
 22. Bibliografie 61

Extras din disertație

Capitolul I. Introducere

1.1 Scopul lucrării de disertație

Pentru dezvoltarea durabilă, pe termen lung, a oricărei comunităţi, este esenţial să se armonizeze condiţiile juridice, sociale şi economice pentru fiecare membru în parte. Numai aşa se poate evita potenţialul conflictual şi obţine egalitatea şanselor pentru dezvoltarea condiţiilor de viaţă exterioare.

Uniunea Europeană leagă populaţia statelor membre prin obiectivul comun, acela de aduce un trai în libertate, coexistenţă paşnică, dreptate socială şi egalitate a şanselor. Pentru a îndeplini aceste obiective, trebuie ca fundamentele de existenţă din fiecare stat să fie de aceeaşi calitate. Aici ne referim la aprovizionarea cu bunuri de consum, dar şi cu bunuri văzute ca mijloace şi premise pentru diversificarea activităţii comerciale. Legat de acest lucru, menţionăm necesitatea de a elimina din spaţiul în care trăim resturile de produse şi rezultate din procesul de producţie, pentru a menţine un mediu curat, igienic şi sănătos. Efectele asupra costurilor de menţinere a calităţii vieţii şi costurilor de producţie trebuie, în spiritul egalităţii şanselor în interiorul comunităţii, să fie pe cât posibil echilibrate.

România vizează o aderare cât mai rapidă la Uniunea Europeană. De aceea se fac

eforturi şi în domeniul managementului deşeurilor, în direcţia unei alinieri a situaţiei existente la standardele juridice, organizatorice şi tehnice din Europa centrală şi de vest.

Legat de aceasta, competenţele şi metodele trebuie redefinite, astfel încât să faciliteze manevrarea mai sigură a reziduurilor. De asemenea, trebuie ca bazele sectorului reciclării să fie reconstruite, pentru a putea institui pe termen cât mai scurt ciclul economic şi ecologic vizat.

Grupurile - ţintă sunt aici oraşele şi comunele care implementează principiile managementului deşeurilor, ca şi întreprinderile active în gestionarea deşeurilor. Prin utilizarea ghidului de gestionare a deşeurilor comunale se urmăreşte obţinerea unor efecte economice pozitive, concomitent cu sprijinirea comunităţii în vederea dezvoltării şi implementării unor proiecte proprii şi durabile de gestionare a deşeurilor. Folosul economic ţintit este de durată doar dacă introducerea şi menţinerea unor metode şi tehnici noi se realizează cu o analiză amănunţită a situaţiei economice şi sociale a întregului sistem şi a componentelor sale. Situaţia economică problematică a sectorului serviciilor municipale din România poate fi astfel îmbunătăţită.

Alături de îmbunătăţirea condiţiilor economice, managementul deşeurilor îşi propune să identifice şi să înlăture deficienţele ecologice provocate de resturile periculoase. Pe deoparte, trebuie luate în considerare toate posibilitățile de reducere a deșeurilor și anumitor substanțe periculoase, pe de altă parte, trebuie sa obținem un avantaj ecologic în folosirea unor fracțiuni de deșeuri, prin reintroducerea lor în ciclul de producţie (reciclare). Cantităţile de materii prime pot fi astfel protejate, iar consumul de energie şi emisiile de radiaţii reduse.

Din punctul de vedere al populaţiei, aplicarea ghidului în comunităţi va duce la majorarea taxelor, orientată însă conform dezvoltării economice şi sociale. Şi în industrie vor apărea majorări de costuri prin necesitatea îmbunătăţirii instalaţiilor de îndepărtare a reziduurilor. Acestea pot fi amortizate prin măsuri interne de diminuare a cantităţilor generate şi de refolosire a lor.

Obiectivele care au stat la baza realizării lucrării au fost următoarele:

- stimularea reducerii cantităţii de deșeuri prin prezentarea efectelor nocive ale reziduurilor şi a cheltuielilor provocate de acestea;

- prezentarea posibilităţilor de valorificare a deşeurilor;

- prezentarea posibilităţilor de reducere a conţinutului de substanţe nocive al deșeului, prin intervenţie directă în procesul de formare a lui. Supraîncărcarea deşeului cu substanţe nocive compromite deseori şansele de refolosire.

- prezentarea tehnicilor unei planificări generale a managementului deşeurilor (concept de gospodărire a deşeurilor). şi expunerea procedeelor acceptate în cadrul implementării măsurilor de gestionare avute în vedere;

- prezentarea detaliată a posibilităţilor tehnice de colectare, tratare şi depozitare pentru deşeurile care nu pot fi evitate şi nici revalorificate şi, o dată cu aceasta, crearea unui model european care să corespundă cerinţelor tehnice;

- armonizarea legilor românești cu legislația europeana în domeniu, în cadrul procesului de adoptare a Aquis-ului comunitar.

La conceperea lucrării de dizertație, autorul a vizat producerea unei lucrări care să cuprindă întregul proces de gospodărire a deşeurilor municipale. La realizarea structurii s-a pus accentul în special pe durabilitate, pentru a asigura, pe termen cât mai lung, o utilizare cât mai judicioasa a resurselor.

Datele - cadru generale, nu de specialitate, despre implementarea măsurilor de gospodărire a deşeurilor în România se regăsesc în legi nespecifice acestui sector. Legi diverse şi alte recomandări conţin implicit datele - cadru pentru dezvoltarea activităţilor necesare în gospodărirea deşeurilor într-un cadru organizat. Aceste reglementări şi norme tehnice general valabile, conţin dispoziţii şi interdicţii legate de siguranţa mediului înconjurător (de exemplu pânza freatică, aerul, solul). Normele juridice generale reglementează relaţia între persoanele responsabile şi prestatorii serviciilor publice:

- responsabilitatea autorității locale faţă de organizarea şi îndeplinirea înlăturării deşeurilor rezultă din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2000, O.G. 87/2001 privind serviciile de salubrizare a localităților și O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

- condiţiile - cadru privind taxele, baza finanţării activităţilor de înlăturare a deşe-urilor, sunt reglementate de Legea impozitelor și taxelor locale 27/1994, care a fost modificată și completată la 1 ianuarie 2003 de O.G. 36/2003.

- conform Legii protecţiei mediului (nr. 137/1995, republicată în 2000 și modificată prin O.U.G. 91/2002), înlăturarea deşeurilor trebuie realizată protejând mediul înconjurător. De aici rezultă dreptul inspectoratelor de mediu de a pretinde implementarea măsurilor tehnice şi de producţie în vederea protejării mediului înconjurător, în cadrul gospodăririi deşeurilor.

- legislaţia privind apele (Legea apelor 107/1996) interesează acolo unde apa subterană şi cea de suprafaţă sunt ameninţate de emisii din reziduuri (de exemplu în preajma depozitelor de deșeuri).

- prescripţiile generale despre siguranţa şi igiena muncii privesc şi implementarea activităţilor de gospodărire a deşeurilor (de exemplu în Ordonanţa 89/1996. Norme specifice pentru gospodărire comunală și salubritate publică).

- la planificarea şi evaluarea măsurilor de gospodărire a deşeurilor trebuie să fie folosite normele generale relevante în domeniul fizico – tehnic (semne unitare şi prescurtări tehnice, standarde privind materialele de construcţii etc.).

- institutele naţionale de normare din țările membre ale Uniunii Europene s-au grupat (în scopul standardizării regulilor tehnice), în jurul CEN (Comisia Europeană de Normare). CEN emite în statele membre UE norme tehnice de specialitate valabile.

- organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) este o asociaţie mondială a institutelor naţionale de normare (corporaţiile membre ISO). Aceste corporaţii hotărăsc prin vot publicarea normelor cu valabilitate internaţională.

- pentru contractele publice trebuie luată în considerare Ordonanţa de guvern nr. 118/1999.

- legea organizării serviciilor publice de gospodărire comunală nr. 326/2001.

Preview document

Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 1
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 2
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 3
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 4
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 5
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 6
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 7
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 8
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 9
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 10
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 11
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 12
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 13
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 14
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 15
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 16
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 17
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 18
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 19
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 20
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 21
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 22
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 23
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 24
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 25
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 26
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 27
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 28
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 29
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 30
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 31
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 32
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 33
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 34
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 35
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 36
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 37
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 38
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 39
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 40
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 41
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 42
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 43
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 44
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 45
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 46
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 47
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 48
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 49
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 50
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 51
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 52
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 53
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 54
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 55
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 56
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 57
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 58
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 59
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 60
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 61
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 62
Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Prezentare.ppt
 • Studii Privind Managementul Gestionarii Deseurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Considerații privind motivarea resurselor umane în mediul militar românesc

Introducere Sfârșitul secolului XX și acest început de secol XXI au marcat o dezvoltare explozivă a tuturor domeniilor de activitate pe glob....

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor Județul Bacău

PJGD Bacău reprezintă principalul instrument de planificare strategica a gestiunii deseurilor la nivel judetean. Scopul acestuia este de a crea o...

Proiect Managementul Proiectelor

TITLUL PROIECTULUI: BAZA SPORTIVA BENEFICIARUL (APLICANTUL): PRIMARIA BUZIAS ARIA TEMATICA: - programul operaţional:REGIONAL - axa prioritară:...

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

INTRODUCERE Noţiunea de accident, în general, desemnează un eveniment neaşteptat, care apare brusc, este imprevizibil şi întrerupe desfăşurarea...

Evoluția Oficiului European de Poliție

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Rezumat: Lucrarea de disertaţie este alcătuită din cinci capitole în baza unui aparat bibliografic reprezentativ şi...

Viziunea strategică în profesiunea de manager. rolul departamentului de resurse umane

INTRODUCERE În pofida prognozelor rezervate şi a rapoartelor de ţară puţin încurajatoare în privinţa progreselor economice, dezvoltarea resurselor...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare

Introducere Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea...

Județul Ialomița - amenajare agroturistică

Cap.1 Contextul natural si socio-economic al zonei 1.1 Prezentarea judetului Ialomita ÎNFIINŢARE Judeţul Ialomiţa este unitate administrativ –...

Impactul deșeurilor asupra mediului

1.Introducere Dintre numeroasele probleme de mediu care ameninta planeta noastra, o problema majora o constituie, fara nici o îndoiala, deseurile....

Dezvoltare durabilă

Se porneşte de la constatarea că, la sfârşitul primului deceniu al secolului XXI, după o tranziţie prelungită şi traumatizantă la democraţia...

Organizarea și Eficiența Transporturilor Deșeurilor Periculoase Spitalicești

Introducere Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt...

Managementul deșeurilor în Belgia

I. MANAGEMENTUL DESURILOR IN ROMANIA 1.1. Scurta evolutie a managementului deseurilor in Europa Inca de la inceputurile erei noastre, in Imperiul...

Dezvoltare durabilă și protecția mediului

CURS 1 Dezvoltarea durabilă - concepte şi definiţii În anii `80 au devenit din ce în ce mai evidente schimbările majore ale mediului, schimbări...

Implicarea ONG-ului Eco Tic în Problema Gestionarii Deseurilor

Eco Tic (Organizatia colectiva) este o Asociatie, organizatie profesionala non-profit, independenta, neguvernamentala, cu personalitate juridica,...

Ai nevoie de altceva?